Prof.Dr. SELAHATTİN VURAL
Telefon /
Kurumsal E-Posta selattin.vural  siirt.edu.tr
E-Posta vuralsl  yahoo.com
Web
Açıklama
Güncelleme26.03.2021 09:13:49

Prof.Dr. SELAHATTİN VURAL

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİM

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı: Selahattin Vural

Kurum:Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Başkanı

Ünvan:Prof.Dr. Genel Cerrahi Uzmanı

Doğum Yeri: Siirt

Yabancı Diller

 

Yabancı Dil

Sınav

Yıl

Puan

Ingilizce

Kamu Personeli yabancı Dil Bilgisi seviye Tesbit Sınavı (KPDS)

2000

72

Ingilizce

Üniversiteler Arası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)

2010

65

 

Öğrenim Durumu

Aldığınız tüm dereceleri giriniz

Derece

Üniversite / Bölüm/Prog.

Yıl

Tez Başlığı

Tez Danışmanları

Yüksek Lisans (Tezsiz)

ANKARA ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI

1971-1977

 

 

Tıpta Uzmanlık

SB HASEKI EĞITIM VE ARAŞTIRMA HASTANESI GENEL CERRAHI

1978-1982

 PRIMER SAFRA KESESİ KANSERLER1NDE TAŞLI KOLESiSTİTLERİN ROLÜ VE PROFILAKSİ

Op.Dr. NESİM KALMA

 

Yönetilen Doktora Tezleri / Sanatta Yeterlik Çalışmaları

Öğrenci

Bitirdiği Tarih

Tez Başlığı

Diğer Danışmanlar

Dr. Kemal Eyvaz

2013

Elektrik Yanıklı Hastalarda Negatif basınçlı yara Tedavisi Kullanımının Değerlendirilmesi

 

Dr. Yıldıray Tuncer

2013

Geri Dönüşlü Çift Kat Üzerinden Devamlı Primer Herni Onarımı ile mesh ile Herni Onarımı Sonuçlarının Karşılaştırılması

 

Dr. Uğur Can

2013

İnsidental Tiroid Tümörlerinde Preoperatif Değerlendirme Ve Postoperatif Patoloji Sonuçlarının Karşılaştırılması

 

 

 

I

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Tiroid nodüllerine güncel yaklaşım

Paratiroid cerrahi teknikleri

…………………………………….

Projelerde Yaptığı Görevler

………………………………………..

idari Görevler

1982-1984 Viranşehir Devlet Hastanesi Başhekimliği

1987-1990 Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yrd.

1992-2003 Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği Şef Yrd.(1996-1997 Acil Koordinatörlüğü,1998-1999 Satınalma Komisyonu Başkanlığı)

2003-2006 Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Vekilliği

2006-2012 Genel Cerrahi Şef Yrd.

2013- Halen Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Eğitim görevlisi

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türk Travma ve Acil Cerrahi Derneği

Istanbul Cerrahi Derneği

Laparaskopik Endoskopik Cerrahi Derneği

Endokrin Cerrahi Derneği (Denetleme Kurulu Üyesi)

Maymet

İstet

Kolon Rektum Cerrahi Derneği

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tümör Kurulu Üyeliği

 

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrin Konseyi Başkanlığı

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Meme Konseyi Başkanlığı

Ödüller

 

Türk Cerrahi Yeterlilik Kurulu Teşekkür Belgesi

9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Teşekkür Sertifikası

6.Ulusal Endokrin Kongresi Teşekkür Belgesi

Papiller tiroid kanserinde son güncellemeler simpozyumu teşekkür belgesi

 

 

Eserler

        A.Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

,1.S.Vural O.Civil, M. Kement, Y.E.Altuntaş, N. Okkabaz, C.Gezen, M. Haksal, M.E.Güldoğan, M.Öncel  Risk factors for early postoperative morbidity and moratality in patinets underwent radical surgery for gastric carcinoma: A single center experience “ , INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGERY (ISI), 1-7  pp.,2013 , DOI:10, 1016/j.ijsu2013.09.008

2.   C.Gezen, M.Kement, Y.E.Altuntaş, N.Okkabaz, M.Şeker,  S.Vural, M.Gümüş, M.Öncel, Results after multivisceral resections of locally advanced colorectal cancers: an analysis on clinical and pathological  t4 tumors” ,  WORLD JOURNAL OF SURGİCAL ONCOLOGY (ISI),  1-9 pp., 2012, DOI: doi:10.1186/1477-7819-10-39

3.   C.Gezen, M.Kement, Y.E.Altuntaş, N.Aksakal, N.Okkabaz, O.Civil, S.Vural, M.Öncel, Safety and effectiveness of 5-mm and 10 mm electrothermal bipolar vessel  sealers (ligasure) in laparoscopic resections for sigmoid colon and rectal cancers “ , JOURNAL OF LAPAROENDOSCOPIC & ADVANCED SURGICAL TECHNIQUES (ISI) ,  1-6 PP.2012 , DOI: 10.1089/lap.2012.0083

4.  M.Kement, N.Özlem,  E.Çolak, S.Kesmer, C.Gezen, S.Vural, “ Synergistic effect of multiple predisposing  risk factors on the development of bezoars, WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY (ISI) , 960-964 PP.,2012 , DOI: 10.3748/wjg.v18.19.960

5.   Y.E.Altuntaş, C.Gezen, S.Vural, N.Okkabaz, M.Kement, M.Öncel, Laparoscopyfor sigmoid  colon and rectal cancers in septuagenarians: a retrospective, comperative study, TECHNIQUES IN COLOPROCTOLOGY (ISI),   3 PP.,2012 DOI:10.1007/s10151-012-0817-6

6   Y.E.Altuntaş, S.Unel, F.C.Gezen, N.Aksakal, O.Civil, S.Vural, M.Özateş, M.Öncel, Sterotactic excision of additoinal lesions dedected with intraoperative ultrasound examination during radiofrequency dissecting sealer ( Habib) assited hepatic  metastasectomy :report of 4 cases “ , INDIAN J SURGERY (ISI) ,  false pp., 2012 , DOI:10 .1007/s12262-012-0554-0

7.   Z.Özkan, M.Kement, A.B.Kargı, Z.Censur, F.C.Gezen, S.Vural. M.Öncel, An interestingjourney of a needle:case report and reviewof the literature on extraabdominal migration of ingested of foreign bodies” , JOURNAL OF CARDIOTHORACİC SURGERY (ISI), 77 PP.,2011 , DOI: 10.1186/1749-8090-6-77

8.C.Gezen, Y.E.Altuntaş, M.Kement, N.Aksakal, N.Okkabaz, S.Vural,M.Öncel,  Laparoscopic and conventional resections for low rectal cancers : a retrospective analysis on perioperative outcomes, sphincterpreservation, and oncological results”,  JOURNAL OF LAPAROENDOSCOPIC & ADVANCED SURGICAL TECHNIQUES (ISI)  , 1-6 pp, 2011, DOI: 10. 1089/lap2011.0479

9.  C.Gezen,Y.E.Altuntaş,,M.Kement,S.Vural,O.Civil,N.Aksakal,M.Öncel,”Complete Versus Partial Mobilization of Splenic Flexure During Laparascopic Low Anterior Resection Tumors:A Comperative Study”,JOURNAL OF LAPAROENDOSCOPİC & ADVANCED SURGİCAL TECHNİQUES(ISI),4 pp.,2011,DOI:10.1089/lap.2011.0409

 

 

10.   E.Baştürk, M.Kement, D.Yavuzer, S.Vural, C.Gezen, H.I.Gözü, A.Karadayı, M:Öncel,  The roel of insulin like growth factor 1 in the development of benign and malignant thyroid nodules  , BALKAN MEDICAL  JOURNAL (ISI) ,  133-138 PP., 2011 , DOI: 10.5152/balkanmedj.2011.034

11.   C.Gezen, Y.E.Altuntaş , M.Kement, N.Okkabaz, A.Bilici, S.Vural ,M.Gümüş, M.Öncel,  Laparoscopic abdominoperinealresections for mid or low rectal adenocarcinoma: A retrospective, comperative study” , SURGICAL LAPAROSCOPIC ENDOSCOPY ND PERCUTANEOUS TECHNIQUES (ISI) , 396-402 PP., 2011 , DOI: doi: 10.1097/SLE.0b13e31823a99d0

12.   A.Alici, M.Kement, C.Gezen, T.Akın, S.Vural, N.Okkabaz, E.Baştürk, A.Yeğenoğlu, M.Önce, Apical  lymph nodes at root of the inferior mesenteric artery in distal colorectal cancer: an analysis of the risk of tumor involvement and the impact of high ligation on anastomatic integrityv” , TECHNIQUES IN COLOPROCTOLOGY (ISI) ,  1-8 pp., 2010 , DOI: 10.1007/s10151-009-0547-6

13.   H.I.Gö, R.Bircan,vK.Krohn, S.Müller, S.Vural,C.Gezen , H.Sargın , D.Yavuzar, M.Sargın, B.Çorakoğlu, R.Paschke,   Similar prevelance of somatic TSH receptor ans Gsa mutationsin toxic thyroid nodules in geograhical regions with different iodine supply in Turkey “ , EUROPEAN  JOURNAL OF  ENDOCRINOLOGY  (ISI) , 535-545 pp., 2006 , DOI: 10. 1630 /eje.1.02253

14.   N.Süslü, S.Vural, M.Öncel,B.Demircan , F.C.Gezen, B.Tüzün, T.Erginel, G.Dalkılıç,  Is the insersiton of drains after uncomplicated thyroid surgery always necessary ?   , SURGERY  TODAY (ISI) , 215-218 pp., 2006 ,  DOI: 10. 1007/S00595-3129-x

15.   M.Öncel, N.Kurt,  F.H.Remzi, S.S.Sensu, S.Vural,  c.F.Gezen, T.G.Cincin, E.Olcay,  The effectiveness of systemic  antibiotics in preventing  postoperative  intraabdominal adhesions in  animal  model   , JOURNAL  OF SURGICAL  RESEARCH  (ISI)  , 52-55 pp., 2011, DOI:  10.1066/jsre.2001.6245

16.Z.Çavuşoğlu,  E.Olcay,  T.Dağoğlu, E:Akgün, S.Vural, R.Ateş,  Magnenausgangverschib  durch einen  Trichobezoar   , KINDERARZIK  prax , 531-534 pp.,  1990 ,DOI: false

17.Vural S, Kement M,Cetin K, Civil O, Eser M, Kundes F, Kaptanoglu L, Bildik N. Efficacy of LigaSure® Use during Total Thyroidectomy for Multinodular Goitre: A Prospective Randomized Study. Clinics in Surgery 2016;1:1248

 

 

       B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında  (proceedings) ba.an bildiriler

1.   C.Gezen, Y.E.Altuntaş, L.Osman, N.Okkabaz, N.Aksakal, M.Kement,  S.Vural, M.Öncel, 2nd Biennial Meeting New Technologies in colorectal surgery konfrensı dahilinde “ E.C.T.A “ bildiri kitapçığındaki “Complete vs. partial mobilization of the splenic flexure during the resection of sigmoidal or rectal cancers: a comperative study, 249-250 pp., Torino,Italy, June 15-17 ,2011

2.S.Vural   C.Gezen, Y.E.Altuntaş, L.Osman,N.Okkabaz,  N.Aksakal, M.Kement, M.Haksal, M.Öncel, 2nd Biennial  Meeting  new  Technologies  in colorectal surgery konferansı dahilinde  E.C.T.A.” bildiri kitapçığınaki “The effect of laparoscopy on sphincter  preservation  in low and mid-low rectal cancers, 250 pp., Torino,Italy , June 15-15,2011

3.  C.Gezen,  E.Yunus,  S.Vural, N.Okkabaz,  M.Kement,  .N.Aksakal, U.Düzcü, M.Öncel,  2nd Biennial  Meeting  new  Technologies  in colorectal surgery konferansı dahilinde  E.C.T.A.” bildiri kitapçığınaki “THE EFFECT OF AGE ON RECTAL CANCER THERAPY RESULTS IN SEPTUAGENERIANS  , 220 pp., Torino,Italy , June 15-15,2011

4.   C.Gezen, Y.E.Altuntaş, L.Osman, N.Okkabaz, S.Vural, U.Can, M.Haksal,M.Öncel ,  2nd Biennial  Meeting  new  Technologies  in colorectal surgery konferansı dahilinde  E.C.T.A.” bildiri kitapçığınaki  COMPORASION OF 10 MM AND 55 MM SEALING DEVICES IN LAPAROSCOPIC SIGMOID AND RECTAL TUMOR RESECTIONS   249 pp. , Torino,Italy , June 15-15,2011

5.   F.C.Gezen, T.Akın, S.Vural, N.Okkabaz, E.Tunçay, A.Karaöz , M.Haksal, N.Aksakal, M.Öncel,  10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery konferans dahilinde 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery “ bildir kitapçığındaki  Cardiac penetrating injuries : single institution experience “,_pp., Antalya/Türkiye, 13-17 May 2009

6.   F.C.Gezen, O.Civil, M.Kement, U.Can, S.Vural, N.Okkabaz, E.Baştürk, M.Öncel,  10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery konferans dahilinde 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery “ bildir kitapçığındaki  The relationship  between the type of incarcerated abdominal  wall hernia and the risk of bowel resection “ , xxxxxxxxxxxx pp., Antalya/Türkiye, 13-17 May 2009

7.   H.Ilıksu gozu, R.Bircan, K.Krohn , S.Muller, S.Vural, C.Gezen, H.Sargin, B.Cirakoglu , R.Paschke, 8th European Congress of Endocrinology  incorporatingthe British Endocrine Societies konferans dahilinde Endocrine Abstracts “ bildiri kitapçığındaki éPrevelance of somatic TSHR and GS alpğha mutations in toxic  thyroid nodules  (TTNS) in endemic ana nonendemic  goiter areas of Turkeyxxxxxxxxxxxxx, pp., Glasgow, UK ,1-5 April 2006

8.   S.Vural, C.Gezen, E.Tuncay, G.Dalkilic, N.Suslu, H.Acar, T.Erginel, A.Alici, The Third Mediterranean Emergency Medicine Congress konferansı  dahilinde  The Third Mediterranean Emergency Medicine Congress” bildiri kitapçığındaki  Delayed presentation of patients with a ruptured diaphragm complicated by intestinal obstruction “, 150 pp., Nice,France, 1-5 September 2005

9.   M.Karakoç, S.Vural, C.Gezen, A.Erdemir, C.Mentes, F.Onuray, E.Basturk, T.Akin, The Third Mediterranean Emergency Medicine Congress konferansı  dahilinde  The Third Mediterranean Emergency Medicine Congress” bildiri kitapçığındaki  Focused assessment  with sonography fot trauma (FAST) : experience in blunt abdominal trauma “ , 150-151 pp. , Nice,France, 1-5 September 2005

10.   S.Vural, C.Gezen, F.Onuray,  M.Karakoç,  A.Erdemir,  G.Dalkilic, C.Mentes, A.Alici,  The Third Mediterranean Emergency Medicine Congress konferansı  dahilinde  The Third Mediterranean Emergency Medicine Congress” bildiri kitapçığındaki  Conservative management of a patient with tracheal trauma: a case report “, 150 pp.,  Nice,France, 1-5 September 2005

11.   C.Gezen, S.Vural, A.Erdemir, G.Dalkışlıc , E.Tuncay,  N.Suslu, T.Akin, M.Karabulut, The Third Mediterranean Emergency Medicine Congress konferansı  dahilinde  The Third Mediterranean Emergency Medicine Congress” bildiri kitapçığındaki “Traumatic diaphragmatic  injuries” , 151 pp., Nice,France, 1-5 September 2005

12.   S.Vural, C.Gezen, H.Gozu, E.Basturk,  E.Tuncay, T.Akin, C.Mentes,  European Congress of Endocrinology konferansı dahilinde 1 ECE 2005 “ bildiri kitapçığındaki “ Role of intrathyroidal calsifications fort he risk of thyroid malignancy” ,- pp. Göteborg, Sweden , 3-7 September 2005

13.   H.Ilıksu  Gozu, D.Yavuzer, H.Kaya, S.Vural, H.Sargin, C.Gezen, M.Sargin, S.Akalin, ,  European Congress of Endocrinology konferansı dahilinde 1 ECE 2005 “ bildiri kitapçığındaki “ Expression of human NIS in autonomously functioning thyroid nodules from toxic nodular goiters  (TMNG) “ 242 pp.,  . Göteborg, Sweden , 3-7 September 2005

14.   S.Vural, G.Kuzu, T.Erginel , G.Dalkilic, E.Olcay, 5th European Congress of Trauma and Emergency  Surgery  konferansı  dahilinde  5th European Congress of Trauma and Emergency  Surgery “ bilidiri  kitapçığındaki “Traumatic diaphragm ruptures ,344 pp., Istanbul/Turkey , 1-5 October 2002

15.   C.Gezen, B.Demirca, T.Erginel , NSuslu, G.Dalkilic, S.Vural, E.Olcay,  5th European Congress of Trauma and Emergency  Surgery  konferansı  dahilinde  5th European Congress of Trauma and Emergency  Surgery “ bilidiri kitapçığındaki  The reasons of delay in hospital, arrival of  nontraumatic acute  abdomen  cases  315 pp. , Istanbul/Turkey , 1-5 October 2002

16.   H.Acar, M.Çalıkapan, T.Erginel, S.Vural, E.Olcay,  5th European Congress of Trauma and Emergency  Surgery  konferansı  dahilinde  5th European Congress of Trauma and Emergency  Surgery “ bilidiri kitapçığındaki  Peptic ulcus perforation in hospitalized  , 366 pp.,  Istanbul/Turkey , 1-5 October 2002

 

      C1.Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar

      C2. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler

      D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. H. Ilıksu Gözü. D. Yavuzer, H. Kaya. S. Vural. H. Sargin, C. Gezen, M. Sargin. S Akalın. “Alternations in NIS expression in functioning thyroİd nodules”, Kulak Burun Bogaz Ihtis. Derg. 285-292 pp., 2010

2. B. Tüzün, M. Çağ. N. Süslü. F. Onuray , L. Kaptanoğlu. F. Aykan, T. Akın, E. Baştürk, S. Vural. "Karaciğerde atrofi-hipertrofi kompleksi gelişmiş olgularda intraoperatif vasküler yaralanmalar, Kartal Eğitim ve Arastirma  Hastanesi Tip Dergisi 18-24 pp., 2007

3 B Tüzün, F. Onuray. M. Çağ. L. Kaptanoğlu. N. Süslü. E. Tunçay. E. Onuray, S. Vural. Perkutan drenaj uygulanan posttravmatik dalak psödokisti, Olgu sunum, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi T. Dergisi 97-100. pp., 2007

4. B Tüzün, M. Çağ, F. Onuray. N. Süslü, L. Kaptanoğlu, E. Tunçay, T. Ergine, F. Aykan. S. Vural, "Kliniğimizde karaciğer parankimi, ekstrahepatik ve intrahepatik safra yollarının intraoperatif ultrasonografik değerlendirilmesi Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1-6 pp., 2007

5 F.C. Gezen. T.G. Çinçin. M. Oncel. S. Vural, A. Erdemir, G. Dalkılıç, C. Menteş, B. Tüzün. "Noninvasive management strategy in hemodynamically unstable patients with blunt trauma". Turkish Journal of Trauma  Emergency Surgery 43-50 pp., 2006

6. H. Ilıksu Gözü. A.G. Ege. H. Sargin, F. Erkal, B. Sönmez, M. Sargin, M. Murtezaoğlu. C. Gezen, T. Erginer, S. Vural. N. Karadayı. "Proliferation activity in parathyroid adenomas and its relation to the clinical parametersTurkish journal of Endocrinology and Metabolism  . 57-61 pp., 2006

7. F.C. Gezen, S. Vural. B. Tüzün, N. Süslü, F Onuray. G. Dalkılıç. T. Akın. O. Şad, “Apseleşme ile giden komplike karaciğer kist hidatiği”. Kartal Egitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 93-96 pp., 2006

8. G. Dalkılıç, A. Ege Gül, H. Acar, E. Baştürk, C. Gezen, S. Vural. “Idiopatik granulomatöz mastit: Olgu sunumu”, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 104.106 pp., 2006

9. G. Dalkılıç, T Erginel, H. Acar, F.C. Gezen, E. Baştürk, S. Vural, M. Gülmen, “Memenin palpe edilemeyen lezyonlarında tel ile işaretleme”. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 22-24 pp., 2006

10. F. Onuray, F.C. Gezen, S. Vural, M. Öncel, R. Erkul, E. Tunçay, “Künt travma sonrasında oluşan trakeal yaralanma: konservatif olarak tedavi edilen bir olgunun sunumu” Akciğer. 196-199 pp., 2005

11. S. Vural, F. Onuray, C. Gezen, N. Süslü, B. Tüzün, C. Menteş, E. Tunçay, Benign tiroid nodülü nedeniyle opere edilen hastalarda insidental malignite oranımız.” Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 39-41 pp., 2004

12. A Erdemir, C. Menteş, F. Onuray, G Gezen, M. Öncel, S Vural, “Posterior yaklaşım ile opere edilen dört retrorektal tümör vakası içeren olgu serisi.” Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 28-30 pp., 2004

13. F.C. Gezen, B. Tuzun, S. Vural, N. Süslü, F. Onuray, E. Tunçay, C. Menteş, “Geç tanı konan travmatik diafragma ruptürüne sekonder barsak obstrüksiyonu: Olgu sunumu”, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 172-174 pp., 2004

14. T.G. Çinçin, C. Gezen, M. Oncel, A. Erdemir, S. Vural, G. Dalkılıç, F. Onuray, B. Tüzün, M. Karakoç, “Künt karın travmalı hastaların hemodinamik stabilite ve karın muayenesi ile takibi mümkün mü?” Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 162-165 pp., 2004

15. B. Tüzün, S. Vural, M. Çağ, N. Suslü, F. Onuray, C. Gezen, O. Sac, “Appendektomilerde steril yapışkan örtülerin kullanımı” Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 144-146 pp,, 2004

16. S. Vural. B Tüzün. N Süs', F_ Onuray, E. Tunçay. G. Dalkılıç. O. Sad, "Karın ön duvarı ateşli silah yaralanmalarında laparatomi kararı” Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi T. Dergisi 82-86 pp., 2004

17. S. Vural, B. Tüzün, N. Süslü, F. Onuray, M. Çağ, F.C. Gezen, O. Sad. “Son iki yıl içinde acil birim torakotomilerimiz” Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tip Dergisi 73-75 pp., 2004

18. B. Tüzün, M. Çağ, N. Suslü. F. Onuray, C. Gezen, L. Kaptanoğlu, S. Vural, O. Sad, “Kliniğimizde karaciğer hidatik kist hastalığında radikal cerrahi girişimlerimiz”, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi., 93-97 pp., 2004

19. H. Yıldız, M Öncel, N. Kurt, S. Vural, C.F. Gezen, G. Dalkılıç, E. Olcay, “The relationship between the level of thirteen different substances and enzymes in blood and periloneal fluid and the duration of mechanical intestinal obstruction: An experimental study on rat, Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery 183-188 pp., 2003

20. S. Vural, T G. Çinçin, G. Dalkılıç, C. Menteş, A. Erdemir, M. Çalıkapart, "Kasık fıtığı onarımında mesh plug yöntemi.” Ulusal Cerrahi Dergisi. 111-114 pp. 2003

21. S. Vural, S. Çil, T.G. Çinçin, A. Erdemir, N. Süslü, F. Onuray, “Kronik epigastrik ağrı ve dispepsi yakınması olan hastalarda malignite açısından endoskopik biyopsinin önemi.” Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi”.  14-17 pp. 2004

22. C. Menteş, A. Erdemir, E. Tunçay, C.F. Gezen, F. Onuray, S. Vural, "Yıllar bazında travmatik dalak patolojilerindeki tedavi yaklaşımlarımız.” Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1-4 pp., 2004

23. S. Vural, B. Tüzün, G. Dalkılıç, B. Demica, N. Süslü, A. Kurt. “İnguinal fıtık üzerine künt travma nedeniyle ince barsak yaralanması: iki olgu” Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 48-49 pp., 2004

24. C. Gezen, S. Vural, C. Menteş. İ. Sancak, T. Akın, A. Alıcı, E. Baştürk, H.T. Kırat, H. Yıldız, “Beş yıllık spontan pnömotoraks deneyimiz” Heybeliada Tıp Bülteni 39-41 pp., 2003

25. S. Vural, N. Süslü, B. Tüzün, T. Ergin, “Masif alt gastrointestinal kanama olgusuna alternatif bir yaklaşım” Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 191-192 pp., 2003

26. S. Vural, F. Onuray, G. Dalkılıç, E. Tunçay, E. Baştürk, “Memede ele gelen kitle şikayeti ile başvuran hastalara yaklaşımımız ve ne kadannda gerçekten kitle mevcut?” Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 167-168. pp., 2003

27. S. Vural, N. Süslü, B. Tüzün, T Erginel, H. Acar, “Laparotomi gerektiren duodenumda yabancı cisim: Olgu sunumu” Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 211-212 pp., 2003

28. S. Vural, B. Tüzün, N. Süslü, C. Menteş, “Bir karaciğer hidatik kistinin travmatik rüpturü” Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 112-114 pp., 2003

29. C.V. Menteş, A. Erdemir, T.G. Çinçin, G. Dalkılıç, E. Tunçay, S. Vural, “Sekonder peritonitlerde metronidazol ile intraperitoneal lavajın komplikasyonlar üzerine olan etkisi” Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 8- 10 pp., 2003

30. S. Vural, F. Onuray, G. Dalkılıç, E. Tunçay, T. Erginel, T.G. Çinçin, E. Olcay, “Yabancı cisim ile penetran batın yaralanması: Olgu sunumu” Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 54-55 pp., 2003

31. S. Vural, E. Tunçay, F. Onuray, T.G. Çinçin, “Apendektomilerin demografık özelliklerinin değerlendirilmesi”, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 30-31 pp., 2003

32. I. Sancaklı. R. Demirhan. T. Erginel, F. Onuray, G. Dalkılıç, S. Özdoğan, S. Vural, E. Olcay, “Akciğer kanserinin sürrenal metastazı: Olgu sunumu” Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 129-130 pp., 2003

33. S. Vural, F. Onuray, E. Tunçay, Y. Tunçay, E. Olcay, “Künt karın travmasına bağlı korpus hemorajikum ruptürü: olgu sunumu” Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 210-212 pp., 2002

34. S. Vural, A. Erdemir, G. Dalkılıç, F.C. Gezen, T.G. Çinçin, E. Olcay, “Pilonidal sinüs cerrahisinde primer parsiyel kapama konusunda klinik tecrüberniz ve literatür ile karşılaştırma.” Ulusal Cerrahi Dergisi. 118-122 pp., 2002

35. F.C. Gezen, M. Öncel, G. Dalkılıç, A. Erdemir, E. Akgün. M. Aydınlı, N. Kurt, S. Vural, E. Olcay, “Akut kolesistitli hastalarda preoperatif ultrasonografinin değerliliği.” Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 56-58 pp., 2001

36. H. Acar, S. Vural, M. Yıldırım, Z Çavuşoğlu, Y. Özyurt, E. Olcay, “Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis bina örneği ve çalışma sistemi” Ulusal Travma Dergisi 70-72 pp., 1997

37. G. Dalkılıç, M. Öncel, S. Vural, H. Acar, E. Olcay, “Travmatik hastalarda whipple prosedürü; Üç olgunun sunumu” Travma Dergisi 111-115 pp., 1998

38. R Acar, S. Vural, M. Öncel, G. Dalkılıç, E. Olcay, “Penetran kalp yaralanmaları 34 olgunun analizi” Ulusal Travma Dergisi, 116-119 pp., 1998

39. N. Kurt, H. Acar, Y. Gülhan, M. Yıldırım, S. Vural, M. Gülmen, Postoepratif intraabdominal sepsiste relaparotomiler”, MN Klinik Bilimleri 40-43 pp., 1996

40. H. Acar, S. Vural, M. Yıldırım, Z. Çavuşoğlu, Y. Öztürk, E. Olçay, “Büyük kazalara bağlı kitlesel hasta başvurularında acil servis organizasyonu”, Ulusal Travma Dergisi 133-135 pp., 1995

41. H.A. Acar, S. Vural, T. Erginel, M. Özbek, K. Erksoy, E. Olcay, “Karaciğer hidatik kist olgusunun değerlendirilmesi”, Kartal Eğitim ve Araştırma Klinikleri, 496-499 pp., 1994

42. S. Vural, A. Öz, F. İpekçi, “Taşsız safra kesesinin spontan perforasyonu”, Göztepe Hastanesi Tıp Bülteni, 247-249 pp., 1987

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

1. S. Vural, A. Acar, M. Eser, N.E. Göret, S. Tan, K. Çetin, N. Bildik, L. Kaptanoğlu, 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde “12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi” bildiri kitapçığındaki “”Geriatrik Hastalarda Meme Kanserinde Tedavi Yaklaşımı”, 72 pp., Antalya, 24-27 Ekim 2013

2. N. Bildik, G. Dalkılıç, N.E. Göret, S. Tan, K. Çetin, M.Ö. Geçer, S. Kayahan, S. Vural, 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde “12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Meme Hamartomu: Olgu Sunumu”, 167 pp., Antalya 24-27 Ekim 2013

3. N.E. Göret, M. Eser, K. Çetin, M. Kement, M. Karahan, F. Mülküt, N. Bildik, S. Vural, 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde “12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Meme Metaplastik Karsinomu: Olgu Sunumu1, 169 pp., Antalya, 24-27 Ekim 2013

4. M. Eser, A. Acar, S. Vural, N. Bildik, M. Kement, 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde “12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Ak.ler Ektopik Meme Dokusundan Gelişen Erken Evre Meme Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi: Olgu Sunumu”, -pp., Antalya, 24-17 Ekim 2013

5. M. Eser, F.C. Gezen, M. Alkan, Y.E. Altuntaş, A.E. Kocaoğlu, Ö. Altın, E. Gündoğan, S. Vural, 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde “12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Memenin İnvaziv Mikropapiller Karsinomu”, 172 pp., Antalya 24-27 Ekim 2013

6. A. Acar, S. Vural, S. Tan, N.E. Göret, M.F. Kündeş, M. Eser, M. Kement, N. Bildik, 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde “12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Memeye Metastaz Yapan Tümörler”, 171 pp., Antalya, 24-27 Ekim

7. E. Gündoğan, F.C. Gezen, M. Eser, A. Acar, S. Vural, U. Can, N.E. Göret, L. Kaptanoğlu, 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde “12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Erkek meme kanseri”, 252 pp., Antalya 24-27 Ekim 2013

8. E. Gündoğan, S. Vural, N. Aksakal, H. Hatipoğlu, U. Can, N. Okkabaz, M. Haksal, N.E. Göret, Y.E. Altuntaş, C. Gezen, M. Kement, M. Öncel, 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde “12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Görüntüleme tetkikleri ile malign olduğu saptanan ak.lada sentinel lenf nodunun güvenirliği”, 59 pp., Antalya, 24-27 Ekim 2013

9. S. Vural, U. Can, N. Okkabaz, M.Ö. Geçer, U. Düzci, M. Haksal, M. Kement, C. Gezen, M. Öncel, 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde “12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Ak.lar non-sentinel lenf nodu metastazını etkileyen primer tümör faktörleri”, 75 pp., Antalya, 24-27 Ekim 2013

10. U. Can, M. Kement, N. Okkabaz, S. Vural, E. Gündoğdu, A. Karaöz, O. Civil, M. Eser, C. Gezen, M. Öncel, 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde “12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Meme kanserlerinde sentinel lenf nodu bulma başarısına etkili faktörler: retrospektif bir analiz”, 60 pp., 24- 27 Ekim 2013

11. U. Can, N. Okkabaz, E. Gündoğan, O. Civil, N. Aksakal, H. Hatipoğlu, M. Eser, M.Ö. Eser, M.Ö. Geçer, S. Vural, M. Öncel, 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi konferansı Dahilinde “12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Görüntüleme eşliğinde telle işaretlenerek çıkartılan meme lezyonlarının analizi”, 76 pp., Antalya, 24-27 Ekim 2013

12. S.F. Yeğen, A.E. Atıcı, S. Vural, N. Bildik, M.A. Gök, L. Kaptanoğlu, M. Kement, Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi konferansı dahilinde “Endoskopik Lakroskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi” bildiri kitapçığındaki “Abdominal acillerde tanısal laparoskopi: gerekli mi?”, xxxxxxxx pp., Türkbükü/Bodrum, 2-6 Ekim 2013

13. A.E. Atıcı, A. Acar, E.N. Göret, M.F. Kündeş, L. Kaptanoğlu, M. Kement, N. Bildik, S. Vural, 10. Ulusal Hepatogastroenteroloji Kongresi ve 1. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde “10. Ulusal Hepatogastroenteroloji Kongresi ve 1. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Üst gastrointestinal sistemde kendiliğinden açılabilir stent uygulamalarımız” 297 pp., Magosa, K.K.T.C. 25-29 Eylül 2013

14. A.E. Atıcı, A. Acar, M.A. Gök, M. Eser, H.E. Sıkar, M. Kement, N. Bildik, S. Vural, 10. Ulusal Hepatogastroenteroloji Kongresi ve 1. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde “10. Ulusal Hepatogastroenteroloji Kongresi ve 1. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Alt gastrointestinal sistemde kendiliğinden açılabilir metalik stent uygulamalarımız” 298 pp., Magosa, K.K.T.C. 25-29 Eylül 2013

15. A.E. Atıcı, A. Kocaoğlu, Ö. Altın, L. Kaptanoğlu, A. Acar, M. Kement, N. Bildik, S. Vural, 10. Ulusal Hepatogastroenteroloji Kongresi ve 1. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde “10. Ulusal Hepatogastroenteroloji Kongresi ve 1. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Transtorasik özofajektomisonrası anastomoz kaçağına kendiliğinden açılabilir stent uygulaması: Olgu sunumu”, 299 pp., Magosa, K.K.T.C. 25-29 Eylül 2013

16. A.E Atıcı, A. Acar, E.Gündoğan, K. Eyvaz, F. Yeğen, M, Kement, N. Bildik, S. Vural, 10. Ulusal Hepatogastroenteroloji Kongresi ve 1. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde “10. Ulusal Hepatogastroenteroloji Kongresi ve 1. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Kaplı kendiliğinden geniişleyebilir metalik stent ile rektovajinal fistülün spontan kapanması: İki olgu sunumu”, 300 pp., Magosa, K.K.T.C. 25-29 Eylül 2013

17. A.E. Atıcı, F. Yeğen, Y.E. Altuntaş, E. Çardak, L. Kaptanoğlu, A. Acar, M. Kement, N. Bildik, S. Vural, R. Demirhan, 10. Ulusal Hepatogastroenteroloji Kongresi ve 1. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde “10. Ulusal Hepatogastroenteroloji Kongresi ve 1. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Özofagus skuamöz karsinomlarında VATS (Video-assisted thoracic surgery) deneyimlerimiz: 3 olgu”, 301 pp., Magosa, K.K.T.C. 25-29 Eylül 2013

18. A.E. Atıcı, A. Karagöz, S. Kaya, K. Eyvaz, F. Yeğen, M. Kement, N. Bildik, S. Vural, 10. Ulusal Hepatogastroenteroloji Kongresi ve 1. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde “10. Ulusal Hepatogastroenteroloji Kongresi ve 1. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Özofageal stent migrasyonuna bağlı alışılmamış bir komplikasyon: İnce barsak perforasyonu”, 302 pp., Magosa, K.K.T.C. 25-29 Eylül 2013

 

19. S. Vural, M. Kement, N. Bildik, F. Yeğen 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde “6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Total tiroidektomi uygulanan hastalarda ortaya çıkan hipokalsemi postoperatif erken dönemde öngörülebilir mi? Prospektif bir çalışma”, 30 pp,. Antalya 25-28 Nisan 2013

20. A.E. Atıcı, N. Okkabaz, F. Yeğen, M. Eser, L. Kaptanoğlu, M. Kement, S. Vural, XIV. Ulussal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi Konferansı dahilinde “XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Erişkinlerde nadir görülen ileus nedeni: Konjenital aganglionik megakolon (Hirschprung hastalığı)”, 170 pp., Antalya, 15-19 Mayıs 2013

21. N. Yurt, R. Alp, H. Aydın, N. Okkabaz, M. Kement, A.E. Atıcı, S. Vural, XIV Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi konferansı dahilinde “XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Kolorektal kanserli hastalarda hastalık algısının değerlendirilmesi”, 285 pp., Antalya, 15-19 Mayıs 2013

22. H. Aydın, R. Alp, N. Okkabaz, M. Kement, A.E. Atıcı, Y.E. Altuntaş, S. Vural, M. Öncel, XIV Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi konferansı dahilinde “XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Kolorektal kanserli hastalarda stoma öncesi ve sonrasında çevresel sosyal desteğin değerlendirilmesi”, 285 pp., Antalya, 15-19 Mayıs 2013

23. S. Vural, Ö. Altın, K. Çetin, N. Bildik, M.A. Gök, M. Kement, L. Kaptanoğlu, 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde “9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Acil tiroidektomi olgu sunumu”, PB-251 PP., Antalya 19-23 Nisan 2013

24. S. Vural, A. Çevik, G. Dalkılınç, S.F. Yeğen, M.A. Gök, A. Tan, S. Kayahan, N. Bildik, “12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde “12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Meme Nöroendokrin Tümörü Olgu Serisi”, 171 pp., Antalya, 24-27 Ekim 2013

25. S. Vural, N . Bildik, S.F. Yeğen, F. Mülküt, G. Dalkılıç, L. Kaptanoğlu, 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde “9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Spontan retroperitoneal kanama” PB-217 pp., Antalya, 19-23 Nisan 2013

26. E. Gündoğan, N. Okkabaz, S. Vural, N. Bildik, H.E. Sıkar, 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde “9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Kürdana bağlı ince barsak perforasyonu”, PB-109 pp., Antalya, 19-23 Nisan 2013

27. N. Bildik, M.A. Gök, M. Alkan, M. Eser, A.E. Atıcı, S. Vural, L. Kaptanoğlu, M.Kement, 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde “9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Koroziv madde içimine bağlı özefagus kanseri”, PB-110 pp., Antalya, 19-23 Nisan 2013

28. E. Gündoğan, N. Okkabaz, A.E. Atıcı, M. Alkan, N. Bildik, S. Vural, M. Kement, 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde “9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi” bildiri kitapçığındaki “ Kokain paketi yutan hastada cerrahi yaklaşım”, PB-106 pp., Antalya, 19-23 Nisan 2013

29. S. Balin, S. Tan, K. Eyvaz, Ö. Altın, S. Vural, N. Bildik, 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde “9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Apendiks mukoseli: olgu sunumu”, PB-107 pp., Antalya, 19-23 Nisan 2013

30. N.E. Göret, S. Tan, K. Çetin, A.E. Atıcı, N. İlhan, S. Kayahan, S. Vural, N. Bildik, “12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi KONFERANSI DAHİLİNDE “12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Memenin Solid Papiller Karsinomu”, 173 pp., Antalya, 24-27 Ekim 2013

31. S. Vural, K. Eyvaz, S. Balin, N. Bildik, A. Çevik, H. Ekinci, 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde “9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Mekanik intestinal obstruksiyonun nadir endeni: Hurma çekirdeği”, PB-103 pp., Antalya, 19-23 Nisan 2013

32. K. Eyvaz. S. Balin, N. Bildik, S. Vural, K. Çetin, L. Kaptanoğlu, 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde “9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Nadir akut mekanik intestinal obstruksiyon nedeni: Warfarin kullanımına bağlı jejunal intramural hematom”, PB-105 pp., Antalya, 19-23 Nisan 2013

34. A.E.Kocaoğlu, S.F.Yeğen, M.A. Gök, S.Vural, N.Bildik, 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde '9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi kongresi' bildiri kitapçığındaki 'Akut mezenterik iskeminin nadir nedeni:Kronik arterit(Takayasu arteriti)*, PB-7 pp., Antalya, 19-23 Nisan 2013

 

35. S.Vural, S.F. Yeğen, K.Eyvaz, S. Balin, N.Bildik, M.Alkan, U.Can, 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde '9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi kongresi' bildiri kitapçığındaki 'Delici kesici alet yaralanmalarında antibiyotik kullanımı'*, SB-101 pp., Antalya, 19-23 Nisan 2013

 

36. K.Eyvaz, S. Balin, H. Uzun, M. Eser, S.F. Yeğen, A. Acar, A.E. Atıcı, S.Vural,N. Bildik, 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde '9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi kongresi' bildiri kitapçığındaki ' Akut batın tanısı ile opere edilen ve obstruksiyon görülmeyen ince barsak perforasyonları', SB-92 pp., Antalya, 19-23 Nisan 2013

 

37. N.Bildik, S.Tan, A.Acar, M.Eser, S.Kaya, S.Vural, M.Kement, 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde '9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi kongresi' bildiri kitapçığındaki ' Kolon divertikül perforasyonu: Hartmann prosedürü veya primer anastomoz?' SB-81 pp., Antalya, 19-23 Nisan 2013

 

38.N.Bildik, S.Vural, M.A.Gök, N.İlhan, N.E.Göret, 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde '9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi kongresi' bildiri kitapçığındaki 'Kolorektal tümör perforasyonuna acil yaklaşım'. SB-79 pp., Antalya, 19-23 Nisan 2013

 

39.S.Tan, M.Eser, S.Vural, K.Çetin, A.Acar, M.Kement, L.Kaptanoğlu, 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde '12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi' bildiri kitapçığındaki 'İdiopatik Granulomatöz Mastit Tedavisi', 175 pp., Antalya, 24-27 Ekim 2013

 

40. Ö.Altın, A.E. Kocaoğlu, A.Acar, S.Vural, N.Bildik, L.Kaptanoğlu, M.Kement, 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde '9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi kongresi' bildiri kitapçığındaki 'Peptik ülser perforasyonlarında laparoskopik yaklaşım', SB-67 pp., Antalya, 19-23 Nisan 2013

 

41.M.F.Kündeş, H.Acar, E.Tunçay, S.Vural, N.Bildik, L.Kaptanoğlu, M.Kement, 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde '9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi kongresi' bildiri kitapçığındaki 'Negatif basınçlık yara örtüsünün yanıklarda uygulanması', SB-61 pp., Antalya, 19-23 Nisan 2013

 

42.N.Bildik, E.Gündoğan, S.Vural, K.Eyvaz, Ö.Altın, S.Balin, M.Kement, 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde '9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi kongresi' bildiri kitapçığındaki 'Akut karuın olgularında laparoskopik yaklaşım',SB-53 pp., Antalya, 19-23 Nisan 2013

 

43.S.Vural, S.Balin, K.Eyvaz, A.Acar, L.Kaptanoğlu, M.Kement, N.Bildik, 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde '9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi kongresi' bildiri kitapçığındaki 'Biliyer pankreatit hastalarında kolesistektomi zamanlaması', SB-28 pp., Antalya, 19-23 Nisan 2013

 

44.K.Eyvaz, A.Acar, Y.E.Altuntaş, S.Vural, N.Bildik, M.Kement, L.Kaptanoğlu, 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde '9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi kongresi' bildiri kitapçığındaki 'Sigmoid volvulus cerrahisinde yaklaşım', SB-14 pp., Antalya, 19-23 Nisan 2013

 

45.A.Acar, L.Kaptanoğlu, A.E.Atıcı, S.Vural, N.Bildik, M.Kement, 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde '9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi kongresi' bildiri kitapçığındaki 'Akut mezenter iskemi olgularına yaklaşım: Klinik deneyim', SB-9 pp., Antalya, 19-23 Nisan 2013

 

46.F.C.Gezen, Y.E.Altuntaş, M.Kement, N.Aksakal, N.Okkabaz, S.Vural, M.Öncel, 18. Ulusal Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde '18. Ulusal Cerrahi Kongresi' bildiri kitapçığındaki 'Laparoskopik ve açık aşağı rektum kanseri ameliyatlarının peroperastif veriler, sfinkter koruma ve onkolojik sonuçlara etkisi', x pp., İzmir, Mayıs 2012

 

47.O.Civil, M.Kement, Y.E.Altuntaş, S.Vural, M.Haksal, A.Karaöz,E.Gündoğan, M.Öncel, 18. Ulusal Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde '18. Ulusal Cerrahi Kongresi' bildiri kitapçığındaki 'Mide kanseri cerrahisinde postoperatif erken dönem mortalite ve morbiditeye etkili faktörlerin araştırılması: Tek merkezli rektospektif bir analiz', x pp., İzmir, Mayıs 2012

 

48.C.Gezen, Y.E.Altuntaş, N.Okkabaz, S.Vural, M.Kement, A.Karaöz, N.Aksakal, M.Öncel, XIII. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, VI. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi konferansı dahilinde 'XIII. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, VI. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi' bildiri kitapçığındaki '24. Kolorektal kanserlerde saptırıcı ileostominin kapatılamamasını etkileyen risk faktörleri', 239 pp., Antalya, 18-22 Mayıs 2011

 

49.C.Gezen, M.Kement, O.Civil, N.Okkabaz, M.C.Haksal, Y.E.Altuntaş, S.Vural, M.Öncel, XIII. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, VI. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi konferansı dahilinde 'XIII. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, VI. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi' bildiri kitapçığındaki ' 27. Laparoskopik sağ hemikolektomi sonrasında erken süperior mezenterik ven trombozu: Mühürleme cihazına bağlı ilginç bir komplikasyon, 348 pp., Antalya, 18-22 Mayıs 2011

 

50.C.Gezen, Y.E.Altuntaş, N.Okkabaz, N.Aksakal, M.Kement, S.Vural, E.Gündoğan, M.Öncel, XIII. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, VI. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi konferansı dahilinde 'XIII. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, VI. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi' bildiri kitapçığındaki '22. Daha önce laparotomi yapılanlarda laparoskopik rektum ve rektosigmoid kanser cerrahisi: Kıyaslamalı bir analiz, 118 pp., Antalya, 18-22 Mayıs 2011

 

51. C.Gezen, Y.E.Altuntaş, S.Vural, N.Okkabaz, M.Kement, N.Aksakal, U.Düzci, M.Öncel, XIII. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, VI. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi konferansı dahilinde 'XIII. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, VI. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi' bildiri kitapçığındaki '70 yaş üzerindeki hastalarda yaşın rektum kanseri sonuçlarına etkisi', 236 pp., Antalya, 18-22 Mayıs 2011

 

52. C.Gezen, Y.E.Altuntaş, S.Vural, N.Okkabaz, N.Aksakal, M.Kement, M.Haksal, M.Öncel, XIII. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, VI. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi konferansı dahilinde 'XIII. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, VI. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi' bildiri kitapçığındaki 'Laparposkopik yöntemin alt ve alt-orta rektum kanserlerinde sfinkter koruma üzerine etkisi', 346 pp., Antalya, 18-22 Mayıs 2011

 

53. C.Gezen, Y.E Altuntaş, S.Vural, N.Okkabaz, N.Aksakal, M.Kement, O.Civil, M.Öncel, XIII. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, VI. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi konferansı dahilinde 'XIII. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, VI. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi' bildiri kitapçığındaki 'Rektum kanserinde preoperatif radyoterapinin güvenilirliği:Retrospektif bir analiz', 73 pp., Antalya, 18-22 Mayıs 2011

 

54.C.Gezen, Y.E.Altuntaş, O.Civil, N.Okkabaz, N.Aksakal, S.Vural, M.Kement, M.Öncel, XIII. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, VI. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi konferansı dahilinde 'XIII. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, VI. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi' bildiri kitapçığındaki 'Laparoskopik sigmoid kolon ve rektum tümör cerrahisinde splenik fleksuranın tam veya kısmi mobilizasyonu:Karşılaştırmalı bir analiz', 113 pp., Antalya, 18-22 Mayıs 2011

 

55.Y.E.Altuntaş, F.C.Gezen, M.C.Haksal, N.Aksakal, M.Kement, S.Vural, M.Öncel, 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde '8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi kongresi' bildiri kitapçığındaki '29.Travmatik Abdominal Duvar Herniasyonu:Olgu Sunumu', 75 pp., Antalya, 14-18 Eylül 2011

 

56.M.C.Haksal, N.Aksakal, F.C.Gezen, Y.E.Altuntaş, M.Kement, S.Vural, A.Karaöz, M.Öncel, 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde '8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi kongresi' bildiri kitapçığındaki '30.Mc Burney kesisinden apandisit öntanısı ile ameliyat edilen hastalarda duodenal ülser delinmesi tamiri:Bir olgu serisi Ülser Delinmesi Tamiri:Bir Olgu Serisi', 14 pp., Antalya, 14-18 Eylül 2011

 

57.M.Kement, U.Can, N.Aksakal, C.Gezen, S.Vural, Y.E.Altuntaş, M.Öncel, 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde '8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi kongresi' bildiri kitapçığındaki '31.Karın içi büyük damar yaralanmalarında mortaliteye etkili faktörler'., 34 pp., Antalya, 14-18 Eylül 2011

 

58.C.Gezen, N.Aksakal, H.H.Hatipoğlu, S.Vural, M.Haksal, E.Tunçay, Y.E.Altuntaş, E.Gündoğan, M.Öncel, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde ' 17. Ulusal Cerrahi Kongresi' bildiri kitapçığındaki 'Görüntüleme tetkikleri ile malign olduğu saptanan ak.lada sentinel lenf nodunun güvenilirliği', -pp., Ankara, 26-29 Mayıs 2010

 

59.O.Civil, C.Gezen, H.Hatipoğlu, S.Vural, N.Okkabaz, E.Gündoğan, M.Özateş, M.Öncel, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde ' 17. Ulusal Cerrahi Kongresi' bildiri kitapçığındaki 'Primeri kolorektal kanser olan karaciğer metastazları:Radyofrekans enerji cihazı(HABIB) yardımlı rezeksiyonlar', P820pp., Ankara, 26-29 Mayıs 2010

 

60.C.Gezen, M.Kement, S.Vural, N.Okkabaz,B.O.Ustaalioğlu, Y.E.Altuntaş, N.Aksakal, M.Öncel, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde ' 17. Ulusal Cerrahi Kongresi' bildiri kitapçığındaki ' Nüks kolorektal kanserlerde tam rezeksiyon(R0):ameliyat sonrası sonuçları ve sağkalıma yönelik retrospektif kıyaslamalı bir analiz', -pp., Ankara, 26-29 Mayıs 2010

 

61.C.Gezen, N.Okkabaz, M.Şeker, N.Karadayı, M.Kement, S.Vural, M.Öncel, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde ' 17. Ulusal Cerrahi Kongresi' bildiri kitapçığındaki 'Kolorektal kanserlerde çoklu organ rezeksiyonlarında risk ve sonuçlar',  -pp., Ankara, 26-29 Mayıs 2010

 

62.N.Okkabaz, C.Gezen, U.Can, M.Kement, Y.E.Altuntaş, S.Vural, M.Öncel, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde ' 17. Ulusal Cerrahi Kongresi' bildiri kitapçığındaki 'Rektum tümörlerinde laparoskopik vs konveksiyonel abdominoperineal rezeksiyonlar:Perioperatif bulgular ve onkolojik sonuçları analiz eden retrospektif kıyaslayıcı bir çalışma', -pp., Ankara, 26-29 Mayıs 2010

 

63.U.Düzci, C.Gezen, A.Karaöz, Y.E.Altuntaş, S.Vural, O.Civil, M.Öncel, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde ' 17. Ulusal Cerrahi Kongresi' bildiri kitapçığındaki 'Pankreatektomili/siz el yardımlı laparoskopik splenektomi', -pp., Ankara, 26-29 Mayıs 2010

 

64.C.Gezen, M.Kement, N.Okkabaz, S.Vural, U.Can, A.Karaöz, O.Civil, M.Öncel, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde ' 17. Ulusal Cerrahi Kongresi' bildiri kitapçığındaki 'Sentinel Lenf nodu bulma başarısına etkili faktörler:Retrospektif bir analiz', -pp., Ankara, 26-29 Mayıs 2010

 

65. A.Karaöz, C.Gezen, E.Tunçay, N.Aksakal, N.Okkabaz, S.Vural, Y.E.Altuntaş, M.Öncel, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde ' 17. Ulusal Cerrahi Kongresi' bildiri kitapçığındaki 'Açık batında fasya onarımı yapılmadan vakum yardımlı kapama(VAC) uygulaması', -pp., Ankara, 26-29 Mayıs 2010

 

66.M.Haksal, N.Aksakal, U.Can, S:Vural, C.Gezen, A.Karaöz, M.Öncel, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde ' 17. Ulusal Cerrahi Kongresi' bildiri kitapçığındaki 'Bilateral inguinal hernilerde preperitoneal onarım', -pp., Ankara, 26-29 Mayıs 2010

 

67.H.Ilıksu Gözü, D.Yavuzer, H.Kaya, C.Gezen, H.Sargın, M.Sargın, S.Vural, S.Akalın, 29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde '29.Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi' bildiri kitapçığındaki ' Toksik tiroid nodüllerde NA+/I- simporter (NIS) protein ekspresyonunun immunhistokimyasal olarak gösterilmesi', 58 pp., Antalya, 6-10 Eylül 2006

 

68.H.Ilıksu Gö, A.Ege Gül, H.Sargın, S.Vural, M.Tuna, F.Erkal, M.Sargın, N.Muratazaoğlu, C.Gezen, T.Erginer, N.Karadayı, 29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde '29.Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi' bildiri kitapçığındaki 'Paratiroid adenomlarında proliferasyon aktivitesi', a pp., Antalya,-

 

69.C.Gezen, M.Öncel, T.Sahlepçi, M.Yaylacı, A.Ege Gül, S.Vural, S.Alkan, E.Tunçay, Ulusal Cerrahi Kongresi 2006 konferansı dahilinde 'Ulusal Cerrahi Kongresi 2006' bildiri kitapçığındaki 'İzole kolon yerleşimli MALT lenfoma:Bir olgu sunumu', -pp., Antalya, 24-28 Mayıs 2006

 

70.H.Ilıksu Gö, R.Bircan, K.Krohn, S.Müller, S.Vural, C.Gezen, H.Sargın, N.Sargın, B.Çırakoğlu, R.Paschke, 28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde '28.Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi' bildiri kitapçığındaki 'Ülkemizde toksik tiroid nodüllerinde TSHR ve GSa mutasyon sıklıklarının endemik ve nonendemik bölgelere göre dağılımı', - pp., Antalya,21-25 Eylül 2005

71. G. Dalkılıç, T. Erginel, H. Acar, M. Karabulut, C. Gezen, S. Vural, A. Ege Gül, V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Mekanik barsak tıkanması nedeniyle subtotal kolektomi yapılan olgularımız", 98 pp., Antalya, 16-20 Kasım 2005

 

72. M. Karakoç, F.C. Gezen, S. Vural, E. Tunçay, C. Menteş, G. Dalkılıç, T. Akın, N. Kurt, Ulusal Cerrahi Kongresi 2006 konferansı dahilinde "Ulusal Cerrahi Kongresi 2006" bildiri kitapçığındaki "Künt batın travmalarında F.A.S.T.'in yeri", 156 pp., Antalya, 24-28 Mayıs 2006

 

73. H. Ilıksu Gözü, H. Sargin, M. Sargin, S. Vural, Ö. Seven, C. Gezen, M. Şeker, A. Yayla, 28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde "28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Rabdomiyoliz ile birlikte seyreden Conn sendromlu iki vaka", - pp., Antalya, 21-25 Eylül 2005

74. F.C. Gezen, S. Vural, N. Kurt, S. Alkan, E. Tunçay, H. Acar, C. Menteş, A. Alıcı, M. Eser, M. Karabulut, V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Nekrotizan fassiitli vakalarımız", 87 pp., Antalya, 16-20 Kasım 2005

 

75. S. Vural, F.C. Gezen, A. Erdemir, S. Alkan, E. Tunçay, G. Dalkılıç, E. Baştürk, A. Alıcı, H. Uzun, N. Kurt, V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Kalbe penetre yaralanmalar", 148 pp., Antalya, 16-20 Kasım 2005

 

76. H. Uzun, M. Karabulut, S. Vural, C. Gezen, L. Kaptanoğlu, H.F. Küçük, N. Kurt, V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Karaciğer travmalarına yaklaşım: Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi deneyimimiz", 72 pp., Antalya, 16-20 Kasım 2005

 

77. S. Vural, F.C. Gezen, F. Onuray, C. Menteş, G. Dalkılıç, T. Erginel, E. Baştürk, N. Kurt, V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Izole diafragma rüptürü: Dört olgu sunumu", 207 pp., Antalya, 16-20 Kasım 2005

 

78. F.C. Gezen, S. Vural, C. Menteş, T. Akın, A. Erdemir, F. Onuray, N. Süslü, L. Kaptanoğlu, N. Kurt, V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Travma etyolojileri ve diafragma yaralanmalarının sınıflandırılması", 149 pp., Antalya, 16-20 Kasım 2005

 

79. C. Gezen, S. Vural, E. Baştürk, F. Onuray, C. Menteş, G. Dalkılıç, T. Erginel, Ulusal Fıtık Kongresi konferansı dahilinde "Ulusal Fıtık Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Acil fıtık operasyonlarımız", - pp., Kapadokya, 18-21 Mayıs 2005

 

80. C. Gezen, S. Vural, A. Erdemir, F. Onuray, T. Erginel, A. Alıcı, Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu konferansı dahilinde "Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Kolon kanserli olgularımız", 196 pp., Adana, 14-16 Nisan 2005

 

81. C. Gezen, A. Erdemir, S. Vural, N. Süslü, T. Akın, H. Acar, Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu konferansı dahilinde "Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Mekanik intestinal obstruksiyon ile başvuran kolon kanserli olgularımız", 196 pp., Adana, 14-16 Nisan 2005

 

82. C. Gezen, A. Erdemir, S. Vural, C. Menteş, G. Dalkılıç, T. Akın, Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu konferansı dahilinde "Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Kolon yaralanmalı olgularımız", 196 pp., Adana, 14-16 Nisan 2005

 

83. C. Gezen, A. Erdemir, S. Vural, E. Tunçay, C. Menteş, E. Baştürk, Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu konferansı dahilinde "Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Kolon kesici-delici alet yaralanmalı olgularımız", 196 pp., Adana, 14-16 Nisan 2005

 

84 S. Vural, H. Yıldız, C. Gezen, M. Öncel, G. Dalkılıç, C. Menteş, Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu konferansı dahilinde "Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Mekanik barsak tıkanıklıklarında değişen kan değerleri: Deneysel çalışma", 195 pp., Adana, 14-16 Nisan 2005

 

85. S. Vural, C. Gezen, F. Onuray, T. Erginel, A. Erdemir, E. Baştürk, Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu konferansı dahilinde "Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Rektal yaralanmalı olgularımız", 195 pp., Adana, 14-16 Nisan 2005

 

86. G. Kuzu, S. Vural, C. Gezen, T. Akın, A. Alıcı, C. Menteş, Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu konferansı dahilinde "Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Pilonidal sinüs cerrahi tedavisinde primer parsiyel kapama ve limberg flep rotasyonu ile onarımın vakalar eşliğinde karşılaştınlması", 195 pp., Adana, 14-16 Nisan 2005

 

87. C. Gezen, E. Tunçay, S. Vural, A. Erdemir, D. Yavuzer, E. Baştürk, Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu konferansı dahilinde "Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Ardışık 100 kolonoskopi sonuçlarımız", 195 pp., Adana, 14-16 Nisan 2005

 

88. C. Gezen. S. Vural, H. Acar, G. Dalkılıç, F. Onuray, C. Menteş, Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu konferansı dahilinde "Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Stoma kapatılması operasyonlarımız", 187 pp., Adana, 14-16 Nisan 2005

 

89. C. Gezen, A. Erdemir, S. Vural, H.Acar, T. Akın, E. Baştürk, Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu konferansı dahilinde "Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Kolon ve ince barsak yaralanmalarının karşılaştırılması", 197 pp., Adana, 14-16 Nisan 2005

 

90. C. Gezen, A. Erdemir, S. Vural, F. Onuray, C. Menteş, A. Alıcı, Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu konferansı dahilinde "Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Kolon ateşli .ah ve kesici delici alet yaralanmalarının karşılaştınlması", 197 pp., Adana, 14-16 Nisan 2005

 

91. C. Menteş, C. Gezen, S. Vural, F. Onuray, H. Acar, A. Erdemir, Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu konferansı dahilinde "Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Anorektal apseler", 197 pp., Adana, 14-16 Nisan 2005

 

92. A. Erdemir, C. Gezen, S. Vural, Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu konferansı dahilinde "Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Tıkanma sarılığında bakteriyel translokasyon üzerine metronidazolün etkileri (deneysel çalışma)", 192 pp., Adana, 14-16 Nisan 2005

 

93. A. Erdemir, C. Gezen, F. Onuray, S. Vural, Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu konferansı dahilinde "Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Pilonidal sinüs cerrahisinde primer parsiyel kapama konusunda klinik tecrübemiz", 192 pp., Adana, 14-16 Nisan 2005

 

94. C. Gezen, S. Vural, F. Onuray, C. Menteş, E. Tunçay, A. Erdemir, Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu konferansı dahilinde "Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Eksitus ile sonlanan izole rektum yaralanması: Bir olgu sunumu", 194 pp., Adana, 14-16 Nisan 2005

 

95. H. Ilıksu Gözü, H. Sargin, R. Bircan, M. Avşar, D. Yavuzer, C. Gezen, M. Sargin, S. Vural, B. Çırakoğlu, 27. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde "Abstracts of the 27th National Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases" bildiri kitapçığındaki "Tiroid embriyolojik kanal boyunca uzanan toksik MNG olgusunda; yeni bir TSH reseptör mutasyonu (VAL 664 GLU)", 55 pp., Istanbul, 16-18 Eylül 2004

 

96. B. Tüzün, C. Gezen, S. Vural, Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 konferansı dahilinde "Ulusal Cerrahi Kongresi 2004" bildiri kitapçığındaki "Akut flegmonöz apandisitlerde yara yeri enfeksiyonları steril yapışkan örtüler ile azaltılabilir mi?", 446 pp., Antalya, 26-30 Mayıs 2004

 

97. C. Gezen, B. Tüzün, M. Karabulut, S. Vural, H. Yıldız, Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 konferansı dahilinde "Ulusal Cerrahi Kongresi 2004" bildiri kitapçığındaki "Travmatik dalak rüptürleri ile birlikte görülen karın içi organ yaralanmaları", 252 pp., Antalya, 26-30 Mayıs 2004

 

98. C. Gezen, B. Tüzün, S. Vural, Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 konferansı dahilinde "Ulusal Cerrahi Kongresi 2004" bildiri kitapçığındaki "Karna penetre ateşli silah yaralanmaları: 5 yıl 41 olgu", 249 pp., Antalya, 26-30 Mayıs 2004

 

99. B. Tüzün  ,S .Vural, N.Süslü,C.Gezen,Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 konferansı dahilinde ‘Ulusal Cerrahi Kongresi 2004’ bildiri kitapçığındaki ‘son iki yıl içinde acil birim torakotomilerimiz’ ,24pp. Antalya,26-30 Mayıs 2004

100. B. Tüzün,  C.Gezen, S .Vural , N.Süslü Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 konferansı dahilinde ‘Ulusal Cerrahi Kongresi 2004’ bildiri kitapçığındaki ‘2003 yılında toraks travmalı olgularımızda mortalite sebepleri ’248 pp. Antalya,26-30 Mayıs 2004

101. B. Tüzün,  C.Gezen, S .Vural,E.Baştürk, Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 konferansı dahilinde ‘Ulusal Cerrahi Kongresi 2004’ bildiri kitapçığındaki ‘son bir yıllık travmatik laparotomi endikasyonlarımızı na. Koyduk ?’,23pp. Antalya,26-30 Mayıs 2004

102.H.Acar ,B.Demirca ,T.Akın,S.Vural  Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 konferansı dahilinde ‘Ulusal Cerrahi Kongresi 2004’ bildiri kitapçığındaki’peritona nafiz kesici delici yaralanmalarda konservatif yaklaşım nedeniyle geç müdahale ettiğimiz olgular’,27pp, Antalya,26-30 Mayıs 2004

103.N.Süslü,T.Erginel, S .Vural Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 konferansı dahilinde ‘Ulusal Cerrahi Kongresi 2004’ bildiri kitapçığındaki ‘Primer tiroid lenfoması: Olgu sunumu ’,385pp, Antalya,26-30 Mayıs 2004

104. S .Vural, N.Süslü T.Erginel B. Tüzün  , B.Eygi Erdoğan, Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 konferansı dahilinde ‘Ulusal Cerrahi Kongresi 2004’ bildiri kitapçığındaki ‘Troid cerrahisinde dren kullanımının yeri’,385pp. , Antalya,26-30 Mayıs 2004

105. S.Vural,F.Onuray,C.Menteş, A.Alıcı , Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 konferansı dahilinde ‘Ulusal Cerrahi Kongresi 2004’ bildiri kitapçığındaki ‘Multinodüler guatr nedeniyle opere edilen hastalarda insidental  malignite oranlarımız’ –pp. , Antalya,26-30 Mayıs 2004

106. T.Erginel , N.Süslü , S .Vural  , B. Tüzün , Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 konferansı dahilinde ‘Ulusal Cerrahi Kongresi 2004’ bildiri kitapçığındaki ‘Tiroid nodüllerini değerlendirmede ince iğne aspirasyon biyopsisi ne derecede güvenilirdir?’ , 384 pp . , Antalya,26-30 Mayıs 2004

107.M.Karakoç , S .Vural  ,E.Tunçay , E.Baştürk , , Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 konferansı dahilinde ‘Ulusal Cerrahi Kongresi 2004’ bildiri kitapçığındaki ‘Travmada FAST (Focused Abdominal Sonography for Trauma)’,22 pp, Antalya,26-30 Mayıs 2004

108. H.Acar, B.Demirca,T.Akın, S .Vural , Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 konferansı dahilinde ‘Ulusal Cerrahi Kongresi 2004’ bildiri kitapçığındaki ‘Postoperatif ileuslar’,404pp, Antalya,26-30 Mayıs 2004

109.C.Menteş , F.Onuray,S.Vural, A.Alıcı , Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 konferansı dahilinde ‘Ulusal Cerrahi Kongresi 2004’ bildiri kitapçığındaki’ Primer dpontsan pnömotorakslı olguların demografik özellikleri ve tedavi prensiplerimiz’ ,399 pp . , Antalya,26-30 Mayıs 2004

110.  F.Onuray , S.Vural , C.Menteş , A.Alıcı, Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 konferansı dahilinde ‘Ulusal Cerrahi Kongresi 2004’ bildiri kitapçığındaki ’ Travma hastaları acil servislerimize hangi durumda  ve ne kadar sürede getiriliyor ? ‘247 pp . , Antalya,26-30 Mayıs 2004

111. C.Menteş , F.Onuray , S.Vural , A.Alıcı , , Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 konferansı dahilinde ‘Ulusal Cerrahi Kongresi 2004’ bildiri kitapçığındaki ‘Negatif appendektomilerde jinekolojik patoloji oranımız’, 318 pp. , Antalya,26-30 Mayıs 2004

112.  S.Vural,  C.Gezen ,B. Tüzün  , Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 konferansı dahilinde ‘Ulusal Cerrahi Kongresi 2004’ bildiri kitapçığındaki ‘2001-2002 yılları arasında inguinal fıtık nedeniyle plug mesh uygulanan olguların uzun dönem takibi ‘ , 136 pp, Antalya,26-30 Mayıs 2004

113.  C.Gezen, .  S.Vural ,M.Karabulut,H.Yıldız,A.Erdemir, ‘Ulusal Cerrahi Kongresi 2004’ bildiri kitapçığındaki ’Akut kolesistitli hastalarda ultraonografi tetkikinin etkinliği ‘ , 329 pp. , , Antalya,26-30 Mayıs 2004

 

114.S. Vural, C. Gezen, B. Tüzün, M. Karabulut, H. Yıldız, A. Erdemir, Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 konferansı dahilinde "Ulusal Cerrahi Kongresi 2004" bildiri kitapçığındaki "Mekanik barsak tıkanıklığı nedenleri", 405 pp., Antalya, 26-30 Mayıs 2004

 

115.S. Vural, M. Çalıkapan, G. Dalkılıç, C. Arslan, Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 konferansı dahilinde "Ulusal Cerrahi Kongresi 2004" bildiri kitapçığındaki "On yıllık stoma komplikasyonları deneyimimiz", 286 pp., Antalya, 26-30 Mayıs 2004

 

116.F.C. Gezen, F. Onuray, S. Vural, B. Tüzün, B. Taşkaya, C. Menteş, E. Tunçay, T. Akın, V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Karın içi yapışıklıklara bağlı akut mekanik intestinal obstruksiyonlar", - pp., Mersin, 23-26 Eylül 2004

 

117.G. Dalkılıç, S. Vural, M. Karabulut, N. Süslü, H. Acar, T. Akın, C. Erdem, C. Gezen„ V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Çocukluk çağı travmalarında laparatomi deneyimlerimiz", - pp., Mersin, 23-26 Eylül 2004

 

118.F.C. Gezen, S. Vural, B. Tüzün, A. Alıcı, C. Menteş, T. Kırat, F. Onuray, V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Müdahale gören akut batın vakalarının hastaneye geliş süreleri", - pp., Mersin, 23-26 Eylül 2004

 

119.F.C. Gezen. B. Tüzün. S. Vural. A. Alıcı. G. Dalkılıç. F. Onuray. V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Akut taşlı kolesistitlerde tedavi yaklaşımları", - pp., Mersin, 23-26 Eylül 2004

 

120.S. Vural, F.C. Gezen, G. Dalkılıç, C. Menteş, H. Yıldız, A. Erdemir, F. Onuray, V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Sigmoid kolon torsiyonunda yıllar içinde değişen tedavi yaklaşımımız", - pp., Mersin, 23-26 Eylül 2004

 

121.F.C. Gezen, S. Vural, F. Onuray, C. Menteş, E. Baştürk, B. Taşkara, H. Acar, A. Erdemir, V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Batın duvarında heterotopik (myositis) ossifikasyon", - pp., Mersin, 23-26 Eylül 2004

 

122.F.C. Gezen, S. Vural, F. Onuray, E. Tunçay, C. Menteş, T. Akın, V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Gecikmiş diafragma rüptürü olgu sunumu", - pp., Mersin, 23-26 Eylül 2004

 

123.G. Dalkılıç, S. Vural, N. Süslü, T. Erginel, C. Menteş, A. Alıcı, B. Demirca, F. Onuray, V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "5 yıllık üst GİS hemorajilerdeki cerrahi deneyimlerimiz", - pp., Mersin, 23-26 Eylül 2004

 

124.G. Dalkılıç, N. Süslü, T. Erginel, C. Menteş, S. Vural, 4. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu konferansı dahilinde "4. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu" bildiri kitapçığındaki "Tiroidektomi sonrası kanama nedeni ile yeniden ameliyat edilen olgularımız", 282 pp., Uludağ-Bursa, 10-12 Aralık 2004

 

125.S. Vural, F. Onuray, F.C. Gezen, T. Akın, H. Ilıksu Gözü, 4. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu konferansı dahilinde "4, Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu" bildiri kitapçığındaki "Primer hiperparatiroidizmde cerrahi yaklaşım ne olmalıdır?", 276 pp., Uludağ-Bursa, 10-12 Aralık 2004

 

126.S. Vural, F.C. Gezen, F. Onuray, G. Dalkılıç, B. Taşkara, E. Tunçay, A. Alıcı, 4. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu konferansı dahilinde "4. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu" bildiri kitapçığındaki "Multinodüler-guatr nedeni ile tiroidektomi ameliyatı yapılan hastalardaki malignite oranımız", 277 pp., Uludağ-Bursa, 10-12 Aralık 2004

 

127.F. Onuray, S. Vural, G. Dalkılıç, E. Tunçay, VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde "VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Mastodini nedeniyle başvuran ve memede fibrokistik değişiklik tespit edilen hastaklarda agnus castus ekstresi ile tedavi sonuçlarımız", 186 pp., Antalya, 16-19 Ekim 2003

 

128.G. Dalkılıç, F. Onuray, C. Menteş, H. Acar, M. Karakoç, S. Vural, VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde "VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Polikliniğimize meme ile ilgili şikayetlerden dolayı başvuran hastaların analizi", 173 pp., Antalya, 16-19 Ekim 2003

 

129.F. Onuray, G. Dalkılıç, T. Erginel, C. Gezen, E. Baştürk, S. Vural, VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde "VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Memede ele gelen kitle şikayeti ile başvuran hastaların ne kadarında gerçekten kitle mevcut?", 173 pp., Antalya, 16-19 Ekim 2003

 

130.S. Vural, B. Tüzün, B. Demirca, E. Tunçay, IV. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "IV. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Kalbe penetran yaralanmalarda bilateral anterolateral torakotomi ve transvers sternotomi: En geniş explorasyon iki olgu nedeni ile", 45 pp., Kayseri, 25-28 Eylül 2003

 

131.S. Vural, B. Tüzün, N. Süslü, T. Erginel, IV. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "IV. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Acil ultrasonografi ile tanı konan anaflaksi ile başvuran karaciğer kist hidatik endokistal rüptürleri: Üç olgu nedeni ile", 36 pp.. Kayseri, 25-28 Eylül 2003

 

132.S. Vural, B. Tüzün, N. Süslü, C. Menteş, IV. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "IV. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Bir karaciğer hidatik kist kaç kez rüptüre olabilir?", 57 pp., Kayseri, 25-28 Eylül 2003

 

133.S. Vural, N. Süslü, B. Tüzün, B. Demirca, T. Erginel, IV. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "IV. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Masif alt gastrointestinal kanama olgusuna alternatif bir yaklaşım", 39 pp., Kayseri, 25-28 Eylül 2003

 

134.S. Vural, B. Tüzün, B. Demirca, G. Dalkılıç, IV. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "IV. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "İnguinal herni üzerine künt travma sonucu ince barsak yaralanması: İki olgu nedeni ile", 38 pp., Kayseri, 25-28 Eylül 2003

 

135.S. Vural, G. Dalkılıç, H. Acar, C. Menteş, N. Süslü, M. Karabulut, İstanbul Meme Kanseri Konferansı 2003 konferansı dahilinde bildiri kitapçığındaki "Memenin palpe edilemeyen şüpheli lezyonlarında tel iğne ile işaretleme ve biyopsi sonuçlarımız", 85 pp., İstanbul, 18-20 Eylül 2003

 

136.S. Vural, M. Çalıkapan, T. Erginel, G. Dalkılıç, T.G. Çinçin, C. Menteş, B. Tüzün, M. Karakoç, C. Arslan, E. Olcay, Ulusal Cerrahi Kongresi 2002 konferansı dahilinde "Ulusal Cerrahi Kongresi 2002" bildiri kitapçığındaki "Beş yıllık tbc peritonit olgularımız", 327 pp., Antalya, 15-19 Mayıs 2002

 

137.S. Vural, T.G. Çinçin, G. Dalkılıç, T. Erginel, H. Acar, A. Erdemir, S. Çil, M. Karakoç, G. Kuzu, F. Onuray, E. Olcay, Ulusal Cerrahi Kongresi 2002 konferansı dahilinde "Ulusal Cerrahi Kongresi 2002" bildiri kitapçığındaki "İnguinal herni onarımında mesh plug metodu", 397 pp., Antalya, 15-19 Mayıs 2002

 

138.C. Gezen, H. Acar, T. Çinçin, G. Kuzu, T. Erginel, B. Demirca, S. Vural, M. Karakoç, A. Erdemir, E. Tunçay, Tıp Günleri "Onkoloji" konferansı dahilinde "Tıp Günleri "Onkoloji"" bildiri kitapçığındaki "Mekanik ikterlerde malignite insidansı", 98 pp., Istanbul, 07-09 Kasım 2001

 

139.G. Dalkılıç, A. Gül, N. Özdemir, M. Karakoç, N. Süslü, S. Çil, S. Vural, E. Olcay, Tıp Günleri "Onkoloji" konferansı dahilinde Tıp Günleri "Onkoloji" bildiri kitapçığındaki "Safra kesesi kanseri deneyimlerimiz", 101 pp., Istanbul, 07-09 Kasım 2001

 

140.F.F. Bölükbaş, N. Akbulut, S. Vural, C. Gezen, R. Irmak, F. Kalma, S. Erkırtay, Ş. Güler, S. Ertürk, A. Yayla, 2 Ulusal Iç Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde "2. Ulusal iç Hastalıkları Kongresi" bildiri kitapçtğındaki "Safra taşında diabet ve hiperlipidemi sıklığı", - pp., Antalya, 20-24 Eylül 2000

 

141.H.A. Acar, S. Vural, H.T. Kırat, C. Gezen, O. Ergin, 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Batına penetran kesici-delici alet yaralanmalarında (BPKDAY) diagnostik peritoneal lavaj (DPL) ile selektif yaklaşım", 77 pp.. Antalya, 31 Ağustos-4 Eylül 1999

 

142.T Sağıroğlu, M. Öncel, S. Vural, E. Olcay, 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Kolon yaralanmalarında cerrahi tedavi", 190 pp., Antalya, 31 Ağustos-4 Eylül 1999

 

143.H.A. Acar, S. Vural, H.T. Kırat, T.G. Çinçin, E. Olcay, 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Batına penetran kesici-delici alet yaralanmalarında (BPKDAY) acil laparotomi yapılan olgularımız", 81 pp.. Antalya, 31 Ağustos-4 Eylül 1999

 

144.M. Öncel, A. Erdemir, C. Gezen, T. Erginel, S. Vural, E. Olcay, 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Senelik acil cerrahi polikliniği tecrübemiz", 223 pp., Antalya, 31 Ağustos-4 Eylül 1999

 

145.M.öncel, N.Demirhan, B.Hakyemez, S.Vural, T.Sağıroğlu, E.Olcay, 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde “3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Apandisitte konvansiyonel tanı yöntemleri". 17 pp., Antalya. 31 Ağustos-4 Eylül 1999

 

146.O.U.Imamoğlu, S.Vural, M.öncel, G.Dalkılıç, E.Tunçay, E.Olcay, 3.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde “3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi” bildiri kitapçığındaki  “Toraks travmalarında yaklaşım” - pp., Antalya, 31 Ağustos-4 Eylül 1999

 

147 M öncel. S Vural. G. Dalkılıç. H Yıldız. E. Olcay, 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahı Kongresi konferansı dahilinde “3 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi” bildiri kitapçığındaki "Postoperatıf dönemdeki yapışıklıkların önlenmesinde hyalürinidaz ve karboksımetıl selüloz içeren bioabsorbabl membranın ıntraperitoneal ve sefepimin intramüsküler kullanılmasının etkinliği (Deneysel çalışma)”. - pp. Antatya. 31 Ağustos-4 Eylül 1999

 

148. H.Acar, S.Vural, M öncel, E.Olcay, II.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde “2. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi* bildiri kitapçığındaki "Penetran toraks travmaları”. 179 pp.. İstanbul. 30 Eylül-4 Ekim 1997

 

149 G.Dalkılıç, M.öncel, S.Turgut, S.Vural,  II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahı Kongresi konferansı dahilinde “2.Ulusal Travma ve Acil Cerrahı Kongresi" bildiri kitapçığındaki “Grade 5 pankreas rüptürü nedeniyle whipple prosedürü uygulanan üç olgunun sunumu”, 260 pp., İstanbul. 30 Eylül-4 Ekim 1997

 

150.S Vural, H.Acar, K.Erksoy, M.Öncel, E.Olcay, II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahı Kongresi konferansı dahilinde “||. Ulusal Travma ve Acil Cerrahı Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Toplu travmalı başvurulannda acil servis organizasyonu tecrübemiz”, 177 pp., İstanbul. 30 Eylül-4 Ekim 1997

 

151. H.A.Acar, S.Vural, T.Sağıroğlu, E.Olcay, II.Ulusal Travma ve Acil Cerrahı Kongresi konferansı dahilinde "II Ulusal Travma ve Acil Cerrahı Kongresi" bildiri kitapçığındaki “Künt toraks travmaları”, 67 pp., İstanbul. 30 Eylul-4 Ekim 1997

 

152. H.Acar, S.Vural, K.Erksoy, C.Menleş, M.Okuducu, E.Olcay, Ulusal Cenahı Kongresi konferansı dahilinde 'Ulusal Cerrahi Kongresi’ bildiri kitapçığındaki “59 Sigma volvulus olgusunun operatıf ve nonoperatif tedavi sonuçlan”. - pp.. Antalya. 15-19 Mayıs 1996

153.A. Acar , L. Kaptanoğlu , AE. Atıcı , S. Vural , N. Bildik , M. Kement. Akut Mezenter İskemi Olgularına Yaklaşım: Klinik Deneyim. 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 19-23 Nisan 2013, Antalya.

154. K. Eyvaz , A. Acar , Ye. Altuntaş , S. Vural , N. Bildik , M. Kement , L. Kaptanoğlu. Sigmoid Volvulus Cerrahisinde Yaklaşım. 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 19-23 Nisan 2013, Antalya.

155.S. Vural , S.Balın , K. Eyvaz , A. Acar , L. Kaptanoğlu , M. Kement , N. Bildik Biliyer Pankreatit Hastalarında Kolesistektomi Zamanlaması. 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 19-23 Nisan 2013, Antalya.

156.N. Bildik , E. Gündoğan , S. Vural , K.Eyvaz , Ö. Altın , S. Balin , M. Kement.Akut Karın Olgularında Laparoskopik Yaklaşım.9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 19-23 Nisan 2013, Antalya.

157.M.F. Kündeş , H. Acar , E. Tunçay , S.Vural , N. Bildik , L. Kaptanoğlu , M. Kement. Negatif Basınçlı Yara Örtüsünün Yanıklarda Uygulanması.9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 19-23 Nisan 2013, Antalya.

158.Ö. Altın , A. Kocaoğlu , A. Acar , S. Vural , N. Bildik , L. Kaptanoğlu , M. Kement. Peptik Ülser Perforasyonlarında Laparoskopik Yaklaşım. 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 19-23 Nisan 2013, Antalya.

159.N. Bildik , S. Tan , A. Acar , M. Eser , S. Kaya , S.Vural , M. Kement.Kolon Divertikül Perforasyonları: Hartman Prosedürü veya Primer Anastomoz? 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 19-23 Nisan 2013, Antalya.

160.E. Gündoğan, M. Kement, AE. Atıcı, H.S. Sıkar, Y.E.A. Altuntaş, L. Kaptanoğlu, A. Deniz, S.Vural, N. Bildik.Cerrahi Rezeksiyon Uygulanan Kolorektal Polipler: Klinik, Patolojik ve Onkolojik Özellikler 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.

161.A.E. Kocaoğlu, M. Kement, L. Kaptanoğlu, A.E. Atıcı, C. Gezen, H. Uzun, S. F. Yeğen, H. Ekinci, S. Vural, N. Bildik İnsidental Safra Kesesi Kanseri: 3109 Kolesistektominin İncelendiği Bir Seri 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.

162.M.A. Gök, M.F Kündes, M. Kement,A.E. Atıcı, L.Kaptanoğlu, N. İlhan, U. Can, N. Bildik, S. Vural Laparoskopik kolesistektomi yapılan hastalarda trokar yeri fıtığı gelişiminde etkili olabilecek faktörlerin araştırılması 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.

163.S.Vural, U. Can, M. Kement, L. Kaptanoğlu, G. Dalkılınç, N. İlhan, N. Bildik 711 Hastalık Bir Tiroidektomi Serisinde İnsidental Tiroid Kanseri Tespit Edilen Hastaların İncelenmesi 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.

164.M.F. Kündeş, S.F. Yeğen, M. Kement, A.E. Atıcı, E. Çelik, M. Eser, L. Kaptanoğlu, S. Vural, N. Bildik Küratif Amaçlı Gastrektomi Uygulanan Mide Kanserli Hastalarda Yaşam Kalitesine Etkili Olabilecek Faktörlerin Araştırılması 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.

165.S.F. Yeğen, M. Eser, M. Kement, M. Özçelik, M. Aliustaoğlu, K. Çetin, A. Acar, S. Tan, G. Dalkılınç, M. Alkan, C. Ofluoğlu, S. Vural. Erkek Meme Kanserleri: 32 Hastalık Bir Serinin Sunumu 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.

166.M. Haksal, M. Kement, C. Gezen, Y.E. Altuntaş, M. Eser, S.Vural, M. Öncel Ender Görülen Bir Sendrom: Valentino Sendromu - Akut Apandisit Kliniği ile Başvuran Peptik Ülser Perforasyonlu Hastaların İncelenmesi 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.

167.F.Mülküt, M. Kement, A. Atıcı, M.Eser, H. Sıkar, A. Çevik, M. Alkan, M. Yüksek, S. Vural, N.Bildik. Acil Koşullarda Küratif Amaçlı Rezeksiyon Uygulanan Kolorektal Kanserli Hastalar Araştırılması: Klinik, Patolojik Özellikler ve Sonuçlar 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.

168.S.Vural, U. Can, M. Kement, M. Eser, H. E. Sıkar, Ö. Altın, N. Göret, N. Bildik 711 Hastalık Bir Tiroid Serisinde Yanlış Negatif İnce İğne Aspirasyon Biopsili Hastaların İncelenmesi 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.

169.Ö. Altın, S. Vural, A. Çevik, H. Ekinci, A. E. Kocaoğlu, M. Kement, N. Bildik Nadir görülen bir hiperparatiroidi nedeni: intratorasik paratiromatosiz:olgu sunumu 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.A. E. Atıcı, S. F. Yeğen, N.. Bildik, L. 170.Kaptanoğlu, M. Eser, Y. E.. Altuntaş, M. Kement, S. Vural. Üst Gastrointestinal Sistemde Kendiliğinden Açılabilir Metalik Stent Uygulamalarımız 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.

171.N. Okkabaz, Y.E. Altuntaş, M. Kement, C. Gezen, A.E. Atıcı, A. Acar, S. Vural, N. Bildik Laparoskopik Kolesistektomilerde Cushieri Zorluk Ölçeğinin Geçerliliğinin Değerlendirilmesi 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.

172.Y. E. Altuntaş, N. Okkabaz, M. Kement, C. Gezen, A. E. Atıcı, L. Kaptanoğlu, S.Vural, M. Öncel Elektif Laparoskopik Kolesistektomi Sırasında Safra Kesesi Perforasyonu: İnsidans, Risk Faktörleri ve Sonuçlar 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.

173.Ö. Altın, M.Kement, L. Kaptanoğlu, A. Çevik, S. Kaya, N. İlhan, S. Vural, N.Bildik Pankreas Kist Hidatik Olgu Sunumu (Laparoskopik Distal Pankreatektomi) 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.

174.M.A. Gök, L. Kaptanoğlu, N.E. Göret, M. Yüksek, M. Alkan, H. Ekinci, S. Kaya, M. Kement, S. Vural, N. Bildik Ameliyat Öncesi Safra Yollarıyla İlişkisi Tespit Edilmemiş 10 cm'den Büyük Kist Hidatikler: ERCP Ne Zaman? 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.

175.K. Çetin, M. Kement, M. Eser, S. Tan, G. Dalkılınç, A. Acar, S. Vural, N. Bildik Patolojik Meme Başı Akıntılarının Ayırıcı Tanısında Klasik Görüntüleme Yöntemlerinin Etkinliğinin Araştırılması 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.

176.M. Eser, M. Karahan, A. Acar, G. Dalkılınç, S. Tan, K. Çetin, M. Kement, S.Vural, N. Bildik Tanı ve tedavisi zor bir durum-granulomatoz lobuler mastit: 24 hastalık bir seri 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.

177.M.F. Kündeş, M. Kement, NBildik, A.E. Atıcı, F. Mülküt, Y.E. Altuntaş, L. Kaptanoğlu, K. Çetin, M. Eser, S.Vural.  Acilde Küratif Amaçlı Rezeksiyon Uygulanan Kolorektal Kanserli Hastaların Araştırılması: Klinik, Patolojik Özellikler ve Sonuçlar 10. Ulusal Travma Kongresi,  28 Ekim-1 Kasım 2015 Antalya.

178.N. Bildik, E. Gündoğan, A. Çevik, G. Dalkılıç, M. Eser, S. Vural, T. Çakır, A. Deniz, M.Ö. Yüksek, M. Kement,Akut Karın Olgularında Tanısal Laparoskopi Sonuçlarımız10. Ulusal Travma Kongresi,  28 Ekim-1 Kasım 2015 Antalya.

179.N. Bildik, M. Kement, A. Atıcı, K. Çetin, Y. Altuntaş, N. Göret, A. Kocaoğlu, S. Kaya, Ö. İnanç, E. Çelik, S. Vural,Sigmoid Volvulus: Mortaliteye Etkili Olabilecek Faktörlerin Araştırılması, 10. Ulusal Travma Kongresi,  28 Ekim-1 Kasım 2015 Antalya.

180.N. Bildik, M. Kement, M. Kündeş, A. Atıcı, C. Ofluoğlu, M. Yüksek, M. Karahan, E. Çelik, T. Çakır, L. Kaptanoğlu, S. Vural, Biliyer Pankreatit Hastalarında Kolesistektomi: Ne Zaman Yapalım?10. Ulusal Travma Kongresi,  28 Ekim-1 Kasım 2015 Antalya.

 

 

 

 

F. Diğer yayınlar

1.  M.Oncel,N Kurt, H.F.Küçük, H Uzun M.Eser, T Sağıroğlu, S.Vural, E.Olcay”Helicobacter pylori eradication after doudenal ulcus perforation” Indian Journal of Gastroenterology 2001 Vol 20 November-Decembor 251 (Letter)

Güncelleme : 29.07.2020 12:50:22