İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Maliye Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3274
Kurumsal E-Posta siugorgulu  gmail.com
E-Posta tuncayangora  hotmail.com
Açıklama Görüşme Saatleri Perşembe - Cuma 16:00 - 20:00
Güncelleme28.02.2017 12:34:57

Prof.Dr. TUNCAY GÖRGÜLÜ

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölüm Başkanı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

     ÖZGEÇMİŞ


Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Siyasal Bilgiler

Berlin Teknik Üniversitesi

1988

Yüksek Lisans

Siyasal Bilgiler

Berlin Teknik Üniversitesi

1990

Doktora

Siyaset Bilimi

Berlin Humboldt Üniversitesi

1992

Doçent

Siyaset Bilimi

Berlin Humboldt Üniversitesi

2003Akademik Unvanlar

Araştırma Görevlisi      Siyasal Bilgiler        Berlin Humboldt Üniversitesi         1990 - 1992

Öğretim Görevlisi              Maliye              İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi       1994 - 1996

Yardımcı Doçent          Siyasal Bilgiler         Berlin Humboldt Üniversitesi         1997 - 2002

Doçent                        Siyasal Bilgiler         Berlin Humboldt Üniversitesi          2007 - 2009

Doçent                              Maliye              Trabzon Avrasya Üniversitesi         2010 - 2015

Profesör                            Maliye              Siirt Üniversitesi                         2015 –

                                                                                                          halen devam ediyor

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Schönefeld, M.  Rechtliche Rahmen Bedingungen für Investitionen in der Türkischen Republik

                      Humboldt Üniversitesi Berlin 2001

Konradi, O.       Der Gesellschaftsbegriff und Arten von Gesellschaften

                      Humboldt Üniversitesi Berlin 1997

Reiser, I.          Beteiligungsmöglichkeiten im Rahmen der Privatisierungen

                      Humboldt Üniversitesi Berlin 1998

Stanbek, S.      Gesellschaftsrechtliche Bestimmungen

                      Berlin Teknik Üniversitesi 1999

Horst, M.          Konkurs, Auflösung, und Beendigung der Kollektivgesellschaft

                      Berlin Teknik Üniversitesi 2000

Laposso, A.      Kapitalgesellschaften und das Verfahren der Gründung der Gesellschaften

                      Berlin Teknik Üniversitesi 2000

Bruns, H.          Gesellschaftsverhältnis und ihre Stellung bei der GmbH

                      Berlin Humboldt Üniversitesi 2001

Nauer, G.          Die Rolle der Aktionäre der Aktiengesellschaft und ihre gesetzliche Stellung

                      Berlin Humboldt Üniversitesi 2001

Musa, G.           Avrupa Birliği Eğitim Kriterleri Açısından Türk Eğitim Sisteminin Durumu

                      Avrasya Üniversitesi 2013

Kayhan, Ç.        Küreselleşmenin Türk Eğitim Sisteminin Yönetim Yapısı ve Finansmanı

                      Üzerine Etkileri Avrasya Üniversitesi 2013

Serkan, H.        Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programları

                      Avrasya Üniversitesi 2014

Doktora Tezleri

Timur, E           Doppelbesteuerungsabkommen

                      Humboldt Üniversitesi  Berlin 2006

Georgiadis, T.    Allgemeines zum Deutschen Gesellschaftsrecht

                      Humboldt Üniversitesi  2007

Mashali, M.       Gesellschaftsrechtliche Bestimmungen

                      Humboldt Üniversitesi Berlin  2008

Kakanis, D.       Gesellschaftsformen

                      Humboldt Üniversitesi Berlin 2009


Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Geschichtliche Entwicklung der Beziehungen zwischen der DDR und der BRD nach 1961 Akademische Zeitschrift Berlin TU 1999
 • Die deutsch-türkischen Beziehungen seit der Geschichte bis zur Gegenwart, Zeitschrift für Akademiker 2001
 • Basiswissen über das Europa von heute, Zeitschrift für Wirtschaft und Steuerstrafrecht 2011
 • Die Untergangsgründe des Osmanischen Reiches, Frankfurt 1990Berlin Humboldt Üniversitesi Bilim Dergisi 1990

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 • Die Bedeutung Japans in der Weltpolitik als Spiegelbild des japanischen Wirtschaftswachstums, Bielefeld 1998
 • Gründe für die zeitweilige Emigration türkischer Arbeiter in die Bundesrepublik Deutschland, Hamburg 1999

Yazılan Uluslararası kitaplar ve kitaplardan bölümler

 • Der Zweitspracherwerb in mehrsprachigen Schulklassen, Berlin 1990
 • Die Entstehungsbedingungen der kapitalistischen Wirtschaftsordnung in der Türkei, Verlag Bochum 2001
 • Die Entwicklung der Ausländerbeschäftigung in der Bundesrepublik Deutschland seit 1961 und ihre politischen Probleme, 1992
 • Aspekte der deutsch-türkischen Beziehungen 1940-1960, Humboldt Universität Berlin 1994
 • Interessen am Rassismus, Berliner Verlag 1991
 • Die Grundlagen des Gesellschaftsrechts in der Europäischen Union, Berliner Verlag März 2003
 • Internationales Steuerrecht, Köln 2003
 • Europäisches Steuerrecht, Berlin 1992

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • Die sozio-ökonomische Entwicklung der Türkei, Verlag Berlin 1998 (2. Auflage)
 • Die Funktion des besonderen Arbeitsmarktes der Arbeiterimmigranten am Beispiel der türkischen Arbeitnehmer, Verlag Hebert 2003
 • Die unterschiedlichen Tendenzen zur Rettung des Osmanischen Reiches Anfang des 20. Jahrhunderts, Frankfurt 1992
 • Küçük ve Orta Ölçekli Şirketlere Muhasebe ve Bilanço Yöntemleri
 • Business Administration Alan Muhasebesi
 • İşletmelerin Vergisel Değerlendirilmesi
 • Şirketlerin Vergilendirilmesi

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Geschlechtsrolle und diagnostisches Urteil, Deutscher Universum Verlag 2002, 312 S.
 • Bei der Kohärenz geht’s es im Kern um den unmittelbaren Zusammenhang zwischen einer Beschränkenden Steuernorm und einer zusammenhängenden steuerlichen Vergünstigung oder allgemein gesagt zwei oder mehreren Normen. 2003, 353 S.
 • Şirketlerde Öz Sermayeyle Yabancı Sermayenin Karşılaştırılması
 • Yıl Sonu Bilançolarında Yapılabilecek Tavsiyeler
 • Resilenz Esneklik Yükleri Farklı İşlemler Hakkında Görüşler
 • Kalifiye Elemanlarını Hukuk ve Müşavirlik Ofislerine Nasıl Kazanabiliriz

Diğer yayınlar

 • Sozio-ökonomische, bildungspolitische und institutionelle Rahmenbedingungen und theoretische Grundlagen der politischen Bildung und politischen Erwachsenenbildung, Berliner Verlag 2002
 • Der Eintritt der BRD in die NATO und die Entwicklung des deutschen Militarismus    Köln 1987 (2. Auflage)
 • Populismus und Staatsideologien, München 1997

Projeler

 • Sozio-ökonomische, bildungspolitische und institutionelle Rahmenbedingungen und theoretische Grundlagen der politischen Bildung und politischen Erwachsenenbildung, Berliner Verlag 2002
 • Der Eintritt der BRD in die NATO und die Entwicklung des deutschen Militarismus   Köln 1987 (2. Auflage)
 • Populismus und Staatsideologien, München 1997
 • Vergide İhbar davalarına nasıl bakılır?  Berlin 2000
 • Kamuda çalışanların kurumlar vergisi bilgilendirme toplantısı İzmir 2007
 • Uluslararası vergilendirme ve global vergi yapısı Zürich 2003
 • Uluslararası vergilendirme ve Uluslararası vergilendirmede temel ilkeler Valencia 2006
 • Uluslararası vergilemede hukuki temeller Berlin 2009
 • Uluslararası vergi hukukunun asli kaynakları Berlin 2010
 • European Tax Law London 2011
 • Fiscal Transparency Mali saydamlık şeffaflık Trabzon 2011
 • Türkiye ve Avrupa Birliğinde vergi sisteminin durumu Berlin 2012

İdari Görevler

1990-1992

 • Berlin Humboldt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Kurucu Üyeliği

1994-1996

 • İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitü Müdürlüğü

1997-2002

 • Berlin Humboldt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı

2007-2009

 • Berlin Humboldt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölüm Başkanlığı

2003-2011

 •  Berlin Angora Bağımsız Denetim Anonim Şirketi Genel Müdürü

2011-2015

 • Trabzon Avrasya Üniversitesi Maliye Bölüm Başkanlığı

2011-2015

 • Trabzon Avrasya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü Başkan Vekilliği

2015- halen devam ediyor

 • Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölüm Başkanı

 

Bilimsel kuruluşlara üyelikler

 •  Berlin Bilimsel Araştırma Enstitüsü Başkan Vekilliği
 • Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Bilim Kurulu Üyeliği
 • Avrasya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bilim Kurulu Üyeliği
 • Business and Economics Research Journal, Hakemlik
 • Berlin Humboldt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bilim Dergisi, Bilim kurulu Üyeliği
 • Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Hakemlik
 • Alternatif Politika Dergisi, Hakemlik
 • Berlin Teknik Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi Bilim Kurulu Üyeliği

 

Ödüller

 • Berlin Ticaret Odası Eğitim ve Ekonomi Ödülü
 • Berlin Humboldt Üniversitesi Avrupa Birliği Vergi Hukuku Projesi 1992

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz

Kamu Finansı ve Maliye Politikası

6

 

52

Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri (İşletme – İktisat )

6

 

60

Bahar

Sermaye Piyasaları

3

 

30

Uluslararası Piyasalar ve Türkiye

3

 

60

Uluslararası Finans

3

 

66

Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri Analizi (İşletme – İktisat)

2

 

16

2014-2015

Güz

Kamu Finansı ve Maliye Politikası

6

 

23

Uluslararası Maliye

3

 

14

Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri (İşletme – İktisat)

6

 

60

Bahar

Uluslararası Vergi Hukuku

3

 

30

Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri Analizi (İşletme – İktisat)

2

 

60

Denetim

3

 

60

Lisansüstü

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2015

Güz

Avrupa Birliğinde Kalkınma ve Yapısal Fonlar

3

 

10

İlkbahar

Avrupa Birliği Dış Ticaret Politikası

3

 

12

2015-2014

Güz

Muhasebe Standartları ve Sermaye Piyasası

3

 

12

İlkbahar

Uluslararası Denetim

3

 

6

2014-2015

Güz

Uluslararası Vergi Hukuku

3

 

6

 

Güncelleme : 27.02.2017 20:53:39
ÇALIŞMA ALANLARI
-  ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU

-  ULUSLARARASI TİCARET

-  ULUSLARARASI MALİYE - FİNANS

-  AVRUPA VERGİ HUKUKU