Prof.Dr. YÜKSEL BİRİNCİ
Telefon (0484) 212-1111 / 3270
Kurumsal E-Posta ybirinci  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme8.06.2017 15:27:14

Prof.Dr. YÜKSEL BİRİNCİ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar

İŞ TECRÜBESİ

 -2013-devam:  Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı

-2013-devam:  Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

-2013-devam:  Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı

-2013-devam:  Siirt Üniversitesi SBE Bölgesel Kalkınma İktisadı Anabilim Dalı Başkanı

-2009-2013:    Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi

-2007-2008:  Türk Patent Enstitüsü Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Başkanı

-2003-2013:   Avrupa Patent Organizasyonu Bütçe ve Finans Komitesi Türkiye Delegasyonu Başkanı ve İdari Konsey Türk Delegasyonu İkinci Başkanı 

-2007-2008:   Avrupa Patent Organizasyonu İdari Konseyi Türkiye Delegasyonu Başkanı   

-2005-2008:   Sümer Halı Yönetim Kurulu Üyesi

-2003-2007: Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi

-1997-2003:  İ.Ü. İktisat Fakültesi İktisat Politikası Anabilim Dalında Öğretim Üyesi

-1994-1997:   İ.Ü İktisat Fakültesinde Araştırma Görevlisi

-1994 (1-9.):  Öğretim Görevlisi, Marmara Üniversitesi


EĞİTİM BİLGİLERİ

Lisans                         : Hamburg Üniversitesi Ekonomi Bölümü 1989

Yüksek Lisans            : Hamburg Üniversitesi

Doktora                      : Marmara Üniversitesi

Doktora Tezi               : Analitik Yaklaşım Çerçevesinde Finansal Liberalizasyon, Makroekonomik Performans ve Türkiye Ekonomisi Açısından Bir Değerlendirme

Y. Doçent                    : İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 1997

Doçent (2002)              : (Makro İktisat) İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

M.G. Akademisi 62. Dönem Mezunu

 

VERİLEN DERSLER

Lisans: İktisat Politikası, Türkiye Ekonomisi, İktisada Giriş, Yenilik ve Sınai Mülkiyet, İktisat Sosyolojisi

Lisansüstü: Avrupa Birliği Ekonomik ve Mali Politikaları, Küreselleşme, Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi, Bölgesel İktisat Teorisi, Bölgesel İktisat Politikası


YAYINLAR/SEMPOZYUMLAR

 Kitap:

-Euro’nun Uluslararası Finansal Piyasalar ve Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri, Alfa Yayınları, İstanbul 2001.

 Kitap Bölümleri:

-Patent Korumasının Yeniliklerin Yayımı Üzerindeki Etkileri, Yeniliklerin Yayılımı Kuramsal ve Uygulamalı Tartışmalar, Yıl: 2011/Temmuz S. 21-40.

-The Role of Effective Protection of IP Right on Economic Growth, Innovation Policies, Business Creation and Economic Development, Springer, NewYork, Yıl: 2009 S. 51-62.

 Uluslararası Bildirili Yayın:

-Birinci, Yüksel; Köker, Ali Rıza; “Yenilik ve ARGE Sürecinde nai Mülkiyetin Önemi”, 9. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve netim Kongresi, 23-25 Haziran 2011, Sarajevo-Bosnia&Herzegovina.

Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

-“Protektionismus im Bereich der Waehrugspolitik; Theorie und Erscheinungsformen”, Prof. Dr. Yüksel ÜLKEN’e Armağan, İ.Ü., İktisat Fakültesi Mecmua, 2000.

-“Enflasyon, Para Politikası ve Stratejileri”, İ.Ü., İktisat Fakültesi Mecmuası, Prof. Dr. Abdullah TÜRKOĞLU’na Armağan, 47. Cilt, İstanbul, 1999.

-“Yaklaşan Parasal Birlik Sürecinde ‘güçlü’ ve ‘zayıf’ Euro’nun Etkileri”, Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Araştırma Dergisi, 1998.

-“Döviz Piyasası İstikrarına Yönelik Önerileri”, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Sayı 35, 1998.

-“Globalleşen Dünyada Emek Piyasası, İktisat Dergisi, S. 369,1997.

-“Globalleşme ve İktisat Politikası”, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Sayı 10, 1997.

-“Finansal Krizler ve Uluslararası Finansal Piyasaların Yeniden Mimarisi”, Yeni Türkiye, Kasım-Aralık 2001.

-“Yeni Ekonomi ve İktisat Politikası”, Marmara Üniversitesi, İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi, Fakülte Dergisi” 1/2002.

-“Türkiye, Patent Alanında Avrupa 3.sü”, Sanayi ve Ekonomi Dergisi, HÜRSİAD, Yıl: 2008 Sayı 9/Ocak-Şubat, S.88-93

-Patent Başvurusunda Dünya Ortalamasının Çok Üzerindeyiz”, Kobif Dergisi, Yıl: 2007, Sayı 1/Ocak, S.64-65,70

-“TPE’nin Hedefi Sınai Mülkiyette Toplumsal Farkındalığı Artırmak, Kobif Dergisi, Yıl: 2007 Sayı 11/Kasım, S.72-75

-Rekabetin Anahtarı Marka, Gıda Güvenliği, Yıl: 2008 Sayı 5/Mayıs- Ağustos, S. 20-21

-Küresel Rekabette Sınai Mülkiyet Hakları ile Bir Adım Öne Çıkmak, Trabzon Ticaret, Yıl: 2008 Sayı 190/Temmuz

-Tüketici Nasıl” Arar?, Kayseri Ticaret Odası, Tüketici Bülteni, Yıl: 2008 Sayı 4/Mart S.11.

-“Yöresel Ürünler İçin Yeni Açılımlar. Coğrafi İşaretler”, İGEME’de Bakış, Sayı 36. S.85-86.

-“Kobiler ve TPE”, “Patent Başvurusunda Dünya Ortalamasının Çok Üzerindeyiz”, Kobif Dergisi, Yıl: 2007, Sayı 1/Ocak, S.64-65,70.

-“Patentlerin Ticarileştirilmesi”, Patent Dünyası, 2008/2, S.10-13.

-"Stratejik Bir Araç Olarak Patent", İktisadi Yenilik Dergisi, 2013, S. 1-12

-“Siirt İlinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı”, Y. Birinci; A. Kiracı; M.Çelik; S. S. Aktuğ; İktisadi Yenilik Dergisi, 2015,S.4, S.17-55.

 Toplantı/Konferans/Sempozyumlar:

 -Başbakan Başkanlığında Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) 16. Toplantısı, 20 Kasım 2007, Ankara

-Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen BAĞIS Başkanlığı'nda, İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi (İKUK) 5. Toplantısı – 7 Mayıs 2010, Ankara

-İç Pazar, Gümrük Birliği Sektörel İzleme Alt Komite Toplantısı, 25 Mayıs 2010, Ankara

-7. İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi (İKUK) Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen BAĞIŞ başkanlığında 22 Eylül 2010, Ankara

-8. İKUK Toplantısı Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ başkanlığında 17 Aralık 2010, Ankara

-23. İSEDAK Toplantısı, 14-17 Kasım 2007, İstanbul

-ECO Sanayi Bakanları 1. Toplantısı, İstanbul, 2005

-Türk Tasarım Danışma Konseyi Toplantıları, 2010-2011-2012

-Yatırım Ortamını İyileştirme Yüksek Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Fikri ve Sınai Haklar Teknik Komitesi ve Yönlendirme Komitesi Toplantıları 2004-2012

-EİT Üye Ülkeler Yüksek Düzeyli Uzmanlar Grubu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Toplantısı, 17-18 Nisan 2008, Antalya

-YOİKK KOBİ Teknik Komitesi Toplantısı, 10 Nisan 2008, Ankara

-Merkezi Finans ve İhale Birimi AB Twinning Projesi, 30 Nisan 2009, Ankara

-İtalya İzleme Komite Toplantısı, 22 Mayıs 2009, Ankara

-16. Dünya Verimlilik Kongresi ve Avrupa Verimlilik Konferansı, Sınai Mülkiyet Hakları ve Verimlilik İlişkisi konulu panelin Oturum Başkanı, 2-5 Kasım 2010 Antalya

-Tasarımla Farklılaşma ve Tasarımın Ekonomik Boyutu”, Uluslararası Sempozyum, Ankara, 27 Mayıs 2008, Oturum Başkanı

-“İnnovasyon ve Sınai Mülkiyet Hakları”, Uluslararası Konferans, 4 Aralık 2009, İstanbul, Oturum Başkanı

-Küresel Rekabet Zirvesi 2012,Küresel Rekabette Sınai Mülkiyetin Önemi”, 10 Mayıs 2012, İstanbul, İstanbul Üniversitesi

-“Ekonomik ve Hukuki Boyutlarıyla Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları”, 4. Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi, 8-10 Ekim 2012, İstanbul, Panelist.

-IV. Ulusal Çalışma Ekonomisi ve Yönetim Kongresi, “Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023 Türkiye’de Eğitim, Bilim ve Teknoloji Politikaları Üzerinde Sınai Mülkiyetin Etkisi”, 17.03.2012, İstanbul, Panelist.

-“Girişimcilik ve Rekabet Gücü”, 3. Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi,10-12 Ekim 2011, İstanbul, Oturum Başkanı.

“Sınaî Mülkiyet Haklarının Etkin Biçimde Uygulamaya Konulması”, Sınaî Mülkiyeti İhlal Davalarında Karşılaşılan Sorunlar, 26-27 Nisan 2010, Ankara.                                

“KOBİ’lere Yönelik Destekler ve KOBİ Finansmanı”, 10 Kasım 2007, Konuşmacı.

-İnovasyon ve Ar-Ge Sürecinde Sınai Mülkiyetin Önemi”, ESİNKAP Proje Pazarı’nın Eskişehir –2011

-Kontrollü Salım Sistemleri 7. Sempozyumu, Türk Sınai Mülkiyet Sistemi ve İlaçların Patentlendirilmesi, 2 Haziran 2011, İstanbul.

-22. Ahilik Haftası– Kırşehir, nai Mülkiyet Sistemi, 16 Ekim 2008.

-Ahilik Çalıştayı– rşehir, Sınai Mülkiyet” Sistemi, 29-31 Mayıs 2009.

-İTÜ, Proje Kent; Bilgi Toplumunda nai Mülkiyet”, 05 Nisan 2011, İstanbul.

-Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023, Stratejik Lokomotif Sektörler; Mesleki Eğitim, Sanayi ve Yüksek Teknoloji 2023 Kongresi, 22–23 Mart 2012, İstanbul.

-“Türkiye’de Eğitim, Bilim ve Teknoloji Politikaları Üzerinde Sınai Mülkiyetin Etkisi”,  IV. Ulusal Çalışma Ekonomisi ve Yönetim Kongresi; Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023, İstanbul, 17 Mart 2012.

-“İnovasyon ve Sınai Mülkiyet Hakları”, 3. Rekabet ve İnovasyon Zirvesi 2008, Ankara, 24 Ocak 2008, Panelist.

-Konya Sanayi Odası, "Rekabette Yeni Boyut: Patent, Marka, Tasarım" Seminer 14 Şubat 2006, Konya, Oturum Başkanı.

 

KATILIM SAĞLANAN ULUSLARARASI DÜZEYDEKİ TOPLANTILAR

-Avrupa Patent Ofisi (EPO) İdari Konsey 101. Topl. Münih, 15-17 Mart 2005

-EPO Bütçe ve Finans Komit. Topl Münih, 11-13 Mayıs 2005

-EPO Bütçe-Finans Komt.  85. Top. Münih, 6 Haziran 2005

-Alman Patent Ofisi TPE Tanıtım Grubu Çalışma Ziyareti Münih, 01-02 Ağustos 2005

-Almanya – Nürnberg Fuarı 03-06 Kasım 2005

-Belçika – Brüksel Uluslararası Fuar 16-20 Kasım 2005

-KKTC'nin AB Mev.Uyum.Sem. Girne – KKTC 24-25 Kasım 2005

-EPO Bütçe-Finans Komitesi Münih 10-15 Ekim 2005

-EPO 88. Bütçe ve Finans Komitesi Top. Lahey-Hollanda, 26 Haziran 2006

-Nürnberg-Almanya Uluslar. Buluş ve Yeni Ürünl. Fuarı, 02-05 Kasım 2006

-Türkiye İtalya İzleme Komitesi İtalya, 08-10 Mart 2006

-EPO 87. Bütçe ve Finans Komitesi Top Münih – Almanya 16-18 Mayıs 2006

-EPO 89. Bütçe ve Finans Komitesi Top. Münih – Almanya, 10-12 Ekim 2006

-Hannover-Almanya Hannover Sanayi Fuarı 15-20 Nisan 2007

-EPO 90. Bütçe-Finans Komitesi T. Münih-Almanya 08-10 Mayıs 2007

-Prag-Çek Cumhuriyeti Yurtdışı İnceleme ve Teknik Gezisi 25-29 Haziran 2007

-EPO-91.Bütçe ve Finans Komit.Top.  Münih 9-11 Ekim 2007

-IENA 2007 FUARI Nürnberg-Almanya 01-04 Kasım 2007

-EPO - Bütçe Fin Kom.Olağn.Top Münih-Almanya 11 Aralık 2007

-Türkiye-İtalya İzleme Komitesi 4. Dönem Toplantısı Trieste-İtalya 09-10 Haziran 2008

-Türkiye-Bosna Hersek KEK III. Dönem Toplantısı Sırasında İmzalanacak olan İşbirliği Protokolü Saraybosna 02-04 Temmuz 2008

-Makedonya Patent Ofisi'nin EPO'ya Girişinin 15. Yıl Kutlaması Üsküp-Makedonya 03-04 Aralık 2008

-EPO Çalıştay Münih-Almanya 11-12 Eylül 2008

-EPO Bütçe ve Finans Komitesi 93. Top Lahey-Hollanda 13-15 Mayıs 2008

-EPO Bütçe ve Finans Komitesi 94. Toplantısı Münih-Almanya 07-09 Ekim 2008

-Azerbaycan Patent Sisteminin Kuruluşunun 15. Yıldönümü Bakü-Azerbaycan16-17 Temmuz 2008

-113. İdari Konsey Toplantısı Münih-Almanya 04-06 Mart 2008

-114. EPO İdari Konsey Toplantısı Münih-Almanya17-20 Haziran 2008

-115. EPO İdari Konsey Toplantısı Münih-Almanya 21-23 Ekim 2008

-2009 IENA Fuarı Nurnberg-Almanya 05-08 Kasım 2009

-EPO Bütçe Finans Komitesi Münih-Almanya 06-08 Ekim 2009

-EPO Bütçe Finans Komitesi Münih-Almanya 12-14 Mayıs 2009

-EPO Bütçe ve Finans Komitesi Lahey-Hollanda 05-07 Ekim 2010

-EPO Bütçe ve Finans Komitesi Münih-Almanya 08-10 Haziran 2010

-D-8 Sanayi Bakanları Toplantısı Tahran-İran 28 Şubat-2 Mart 2010

-EPO 100. Bütçe ve Finans Komitesi Lahey-Hollanda 07-08 Haziran 2011

-128. EPO İdari Konsey Toplantısı Lahey-Hollanda 29-30 Haziran 2011

-"Avrupa'da Ulusal Yargılama Sistemi" Uluslararası Sempozyumu ve 50. Yıl Kutlamaları Münih-Almanya 30 Haziran-1 Temmuz 2011

-Almanya Çalışma Ziyareti Münih-Hamburg 18-22 Temmuz 2011

-EPO 101. Bütçe ve Finans Komitesi Münih-Almanya 04-06 Ekim 2011

-Uluslararası Buluş ve Yeni Ürünler Fuarı Nürnberg-Almanya 27-30 Ekim 2011

-EPO Bütçe ve Finans Komitesi 104. Toplantısı Münih- Almanya 23-24 Ekim 2012

 

SERFİKALI UZMANLIK PROGRAMLARI VE SEMİNERLER

-Ankara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Ekonomik ve Mali Politikalar Uzmanlık Programı, 

-Türk ve Alman Milli Eğitim Bakanlığı’nın Meslek Eğitimi Sisteminin İncelenmesi Programı, Çalışma: “Meslek Eğitim Sisteminin İncelenmesi”, Ankara 1990 (Yayınlanmamış)

-İ.Ü. İktisat Fakültesi/ Kamu İş; “Değişimler ve Türkiye Ekonomisi”, 3-6 Temmuz 1998, Antalya.

-Ankara Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi; Eğitim Programı: Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Uluslararası Uygulamalar”, Mayıs 2004

-Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Seminer: AB Fon Uygulamaları Proje Geliştirme-Proje Yönetimi, Nisan 2005

-International Trade Education Consultancy (ITEC); İş Yönetimi Sertifika Programı, 24 Eylül-23 Ekim 2005, TOBB ETÜ Ankara.

-Milli Eğitim Bakanlığı, 17. Milli Eğitim Şurası, Küreselleşme ve AB Sürecinde Türk Eğitim Sistemi Komisyonu Üyesi.

-Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Seminer; Stratejik Yönetim 4 Ekim 2006

-Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Seminer; Stratejik Yönetim ve Kurumsal Performans Yönetimi”, 5 Ekim 2006.

-Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Seminer; Zaman ve Stres Yönetimi”, 6-7 Aralık 2006, Ankara.

-ITEC; “NLP Practitioner Sertifika Programı”, 10 Aralık 2005- 22 Ocak 2006, Ankara.

 -ITEC; The international NLP Trainers Assocıation, Certified Practitioner of the Art and Science of Neuro-Linguistic Programming,20 January 2006.

 

ÇALIŞTAY VE KATILIM SAĞLANAN PROGRAMLAR

 -Kalder, “Stratejik Yönetim”, 4 Ekim 2006, Ankara, Çalıştay.

-Kalder, “Stratejik Yönetim ve Kurumsal Performans Yönetimi”, 5 Ekim 2006, Ankara, Katılımcı.

-Kayseri Ticaret Odası, “Patent Günleri”, 1 Mayıs 2008, Kayseri, Katılımcı.

-İ.Ü.-Kamu-İş, “Dünyadaki Değişimler ve Türkiye Ekonomisi”, Antalya, 3-6 Temmuz 1998, Katılımcı.

-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, “1. Yasal Metroloji Şurası”,  10-11 Ocak 2004, Bolu, Katılımcı.

-KTÜ, “Patent Günleri”,5-6 Haziran 2008, Trabzon, Konuşmacı.

-Aydın Sanayi Odası, “Patent Günleri”, 8.5.2010,Aydın, Konuşmacı.

-Gaziantep, “Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi”,  28 Mayıs 2010, Konuşmacı.

-Antalya Ticaret Borsası, “1. Yöresel Ürünler Fuarı Antalya”, 1 Mayıs 2009, Antalya, Konuşmacı.

 

PROJELER

-“Endüstriyel Teknoloji Projesi-II”, Dünya Bankası’ndan 15,000,000 $ bütçeli (1999-2006), Proje Sorumlusu (2004-2006)

-“İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Ülkelerin Patent Ofisleri arasında Teknik İşbirliği Projesi”, İslam Kalkınma Bankası’ndan 800,000 $ bütçeli, (2006-2013), Yönetici

-“Sınai Mülkiyet Haklarının Yürütme ve Uygulamasının Güçlendirilmesi için Türkiye’nin Desteklenmesi”, Avrupa Birliği’nden 1.200.000 € bütçeli (2010-2011), Kıdemli Program Görevlisi

 

ÜYELİKLER

-Avrupa Patent Organizasyonu Bütçe ve Finans Komitesi Üyesi

-Kalite Derneği (KALDER) Üyesi

 

İLGİ ALANLARI

-Sınai Mülkiyet Hakları ve Ekonomik Boyutu

-İktisat Politikası, Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi

-Türkiye Ekonomisi, Türk Cumhuriyetleri

-Avrupa Birliği Ekonomik ve Mali Politikaları,

-Finansal Piyasalar, Küreselleşme, Yeni Ekonomi

Güncelleme : 11.03.2017 12:56:07