İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2947
Kurumsal E-Posta
E-Posta macitsevgili  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme2.03.2017 16:09:39

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET MACİT SEVGİLİ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Yaşayan Diller Enstitüsü Enstitü Müdürü Yardımcısı
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Mehmet Macit SEVGİLİ

2. Doğum Tarihi          : 1981

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İlahiyat Fakültesi

Ankara Üniversitesi

2003

Y. Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Temel İslam Bilimleri 

(İslam Hukuku) Anabilim Dalı

 

 

Ankara Üniversitesi

2007

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Temel İslam Bilimleri 

(İslam Hukuku) Anabilim Dalı

 

Ankara Üniversitesi

2016

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2016

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   Cüveynî’nin İstirsâl Meselesi ile Ahvâl Teorisi ve Bu Konular Etrafında Cereyan Eden Tartışmalar, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 1, sayı: 2, Siirt 2014, s. 139-158.

            2.  Bir Usûlcü Olarak Cüveynî’nin Hadisçiliği ve Hadisçiliğine Dâir Tartışmalar –Muâz Hadisi” Bağlamında- (Yayım Aşamasında)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.  Selâhaddîn Eyyûbî’nin Fıkhî Faaliyetleri Bağlamında Sünnî Akîdeyi Yayma Çabası -Kürtlerin Şâfiîleşmesindeki Rolü-, Uluslararası Selahaddin Eyyubî Sempozyumu Bildirileri, Beyan Yayınları, İstanbul 2017, s. 355-368.

 

2. Zokayd Medresesinin ve Tekkesinin Veysel Karani Bölgesine EtkileriUluslararası Veysel Karanî ve Manevi Kültür Mîrâsımız Sempozyumu, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Bitlis Bölge Müdürlüğü, Matser basım, Ankara 2012, s. 193-213.  

           

3.  Şeyh Mahmud Zokaydi’nin Antalya Sürgün Hatıraları, İbrahim Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu Bildirileri, Beyan yayınları, İstanbul 2008, s. 443-471. 

           

4. Şeyh Mahmud Zokaydi ve Şeyh Fudayl Zokaydi’nin Hayatları, Uluslararası Siirt Sempozyumu Bildirileri, Birleşik matbaası, İzmir 2007, s. 725-734. 

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.  The Eft of Spreading Sunni Aqidah (Creed) in Context of Fiqh Activities of Selahaddin Eyyubî (Selâhaddîn Eyyûbî’nin Fıkhî Faaliyetleri Bağlamında Sünnî Akîdeyi Yayma Çabası), Art, Economics and Politics in Modern Turkey, Agp, London 2017,  s. 251-258.

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

1

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

İslam Hukuku II

 

Klasik Fıkıh Metinleri

 

4

 

 

2

 

 

193

 

 

14

 

2017-2018

Güz

İslam Hukuku I

 

 

4

 

 

 

136

İlkbahar

İslam Hukuku Usulü

İslam İbadet Esasları

 

İctihad ve Makasıd Teorisi

 

4

 

 

2

 

 

3

 

92

 

 

104

 

 

7

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Çalışmalarım

Selâhaddîn Eyyûbî’nin Fıkhî Faaliyetleri Bağlamında Sünnî Akîdeyi Yayma Çabası, AGP Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler Konferansı, Barcelona 2017.

Selâhaddîn Eyyûbî'nin Sünnîleştirme Politikasının Fıkhî Yansımaları -Kürtlerin Şâfiîleşmesindeki Rolü-, Uluslararası Selahaddîn Eyyûbî Sempozyumu, Siirt 2016. 

Cüveynî’nin İstirsâl Meselesi ile Ahvâl Teorisi ve Bu Konular Etrafında Cereyan Eden Tartışmalar, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 1, sayı: 2, Siirt 2014, s. 139-158.

Zokayd Medresesinin ve Tekkesinin Veysel Karani Bölgesine EtkileriUluslararası Veysel Karanî ve Manevi Kültür Mîrâsımız Sempozyumu, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Bitlis Bölge Müdürlüğü, Matser basım, Ankara 2012, s. 193-213.  

Şeyh Mahmud Zokaydi’nin Antalya Sürgün Hatıraları, İbrahim Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu Bildirileri, Beyan yayınları, İstanbul 2008, s. 443-471. 

Şeyh Mahmud Zokaydi ve Şeyh Fudayl Zokaydi’nin Hayatları, Uluslararası Siirt Sempozyumu Bildirileri, Birleşik matbaası, İzmir 2007, s. 725-734.