Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Organik Kimya
Telefon (0484) 212-1111 / 2594
Kurumsal E-Posta nsabanci  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme10.03.2017 21:38:42

Dr. Öğr. Üyesi NAZMİYE SABANCI

 • Görev
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Nazmiye SABANCI

2. Doğum Tarihi          : 10.10.1981

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Fen Fakültesi/Kimya Bölümü

Erciyes Üniversitesi

1999-2003

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya (YL) (Tezli)

Erciyes Üniversitesi

2003-2005

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya (DR)

Erciyes Üniversitesi

2005-2010

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2011- Siirt Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü/Organik Kimya Anabilim Dalı)

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   1-naftaldehitlerin tandem reaksiyonları ile sentezine ait mekanizmanın yoğunluk fonksiyoneli teorisi ile incelenmesi, Gülcan Karataş, 2016-devam ediyor.

            2.   Bazı Yeni Difonksiyonel Ligandların Gaussıan Programıyla Teorik Hesaplamaları ve Deneysel Verilerle Karşılaştırılması, Merve Baykara, 2016-devam ediyor.

            3.   Aminoguanidin Türevleriyle Asetilendikarboksilat Türevlerinin Reaksiyonun Mekanistik İncelenmesi, Hilal İnci Ete, 2016-devam ediyor.

            4.   Bazı yeni bor şelat komplekslerinin düzenlenme reaksiyon mekanizmasının yoğunluk fonksiyoneli teorisi ile araştırılması, Aras Abdalla Mohammad, 2016-devam ediyor.

            5.   5H-Ftalazin[1,2-b]kinazolin ve İzoindol[2,1-a]kinazolin türevlerinin, 2-Aminobenzohidrazid  ve 2-Formilbenzoik Asitten iyot katalizli kemoselektif reaksiyon ile sentez mekanizmasının kuantum kimyasal incelemesi, Veysel Işıktaş, 2016-devam ediyor.

 

 

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   ÇAĞLAR YAVUZ SEVTAP,SABANCI NAZMİYE,SARIPINAR EMİN (2018).  Pharmacophore Modelling and 4d-Qsar Study Of Runium(Ii) Arene Complexes As Anticancer Agents (Inhibitors) By Electron Conmational-Genetic Algorithm Method.  Current Computer-Aided Drug Design, 14(1), 3-18., Doi: 10.2174/1573409913666170529103206 (Yayın No: 3595679)

            2. Özalp Ayhan,Çağlar Yavuz Sevtap,SABANCI NAZMİYE,Çopur Fatih,KÖKBUDAK ZÜLBİYE,SARIPINAR EMİN (2016).  4D-QSAR investigation and pharmacophore identification of pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepines using electron conmational–genetic algorithm method.  SAR and QSAR in Environmental Research, 27(4), 317-342., Doi: 10.1080/1062936X.2016.1174152 (Yayın No: 3153007)

            3. Schmitt Bonell,SABANCI NAZMİYE,Dedeoğlu Burcu,AVİYENTE VİKTORYA,Hosten Eric,Gerber Thomas,Habarrurema Gratien (2014).  Rhenium(V) Complexes Containing Mono- and Tridentate
Imido Ligands: Crystal Structures, Spectroscopic Results
and DFT Optimization.  The South African Journal of Chemistry, 67, 189-197. (Yayın No: 2506700)

            4. SABANCI NAZMİYE,SARIPINAR EMİN,YANMAZ ERSİN,ŞAHİN KADER (2012).  Application of electron conmational–genetic algorithm approach to 1,4-dihydropyridines as calcium channel antagonists: pharmacophore identification and bioactivity prediction.  Journal of Molecular Modeling, 18(1), 65-82., Doi: 10.1007/s00894-011-1024-5 (Yayın No: 2504851)

            5. YANMAZ ERSİN,SARIPINAR EMİN,ŞAHİN KADER,GEÇEN NAZMİYE,Fatih Çopur (2011).  4D-QSAR analysis and pharmacophore modeling: Electron conmational-genetic algorithm approach penicillins.  Bioorganic & Medicinal Chemistry, 19(7), 2199-2210., Doi: 10.1016/j.bmc.2011.02.035 (Yayın No: 2504691)

            6. ŞAHİN KADER,SARIPINAR EMİN,YANMAZ ERSİN,GEÇEN NAZMİYE (2011).  Quantitative bioactivity prediction and pharmacophore identification benzotriazine derivatives using electron conmational–genetic algorithm in QSAR.  SAR and QSAR in Environmental Research, 22(3-4), 217-238., Doi: 10.1080/1062936X.2010.548341 (Yayın No: 2505070)

            7. SARIPINAR EMİN,GEÇEN NAZMİYE,ŞAHİN KADER,YANMAZ ERSİN (2010).  Pharmacophore identification and bioactivity prediction triaminotriazine derivatives electron conmational-genetic algorithm QSAR method.  European Journal of Medicinal Chemistry, 45(9), 4157-4168., Doi: 10.1016/j.ejmech.2010.06.007 (Yayın No: 2503927)

            8. Tüzün Burak, ÇAĞLAR YAVUZ SEVTAP, SABANCI NAZMIYE, SARIPINAR EMİN, 4D-QSAR Study of Some Pyrazole Pyridine Carboxylic Acid Derivatives Electron Conmational-Genetic Algorithm Method, yayın aşamasında.

            9. Köprü Semiha, ÖZTÜRK KÜP FATMA, SABANCI NAZMIYE,  Çadır Mehmet,  Bulut Duygu Cemre, DUMAN FATIH, SARIPINAR EMİN, ÖZER İLHAN, DNA Cleavage Properties, Antimicrobial and Cytotoxic Activity, and 4D-QSAR Analysis of Some Pyrazole Derivatives, yayın aşamasında.

 

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   ÇAĞLAR YAVUZ SEVTAP,KARATAŞ HALİS,SABANCI NAZMİYE,KÖKBUDAK ZÜLBİYE,ÖZTÜRK KÜP FATMA,SARIPINAR EMİN (2017).  Synsis of Hydrazino-Pyrimidine Derivatives Multi-Component Reactions.  5th International Bau Drug Design Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3890148)

            2.   Çatalkaya Sevinç,Çağlar Yavuz Sevtap,SABANCI NAZMİYE,SARIPINAR EMİN (2016).  4D QSAR Analysis of Some Dipeptidyl Boron Compounds  Pharmacophore Identification and Bioactivity Estimation.  2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences andTechnologies (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3153257)

            3.   YILMAZ HAYRİYE,SABANCI NAZMİYE,YILMAZ VEDAT (2014).  A Computational Investigation of Interactions between Caffeic Acid and Functional Monomers Commonly Used in Molecular Imprinting.  2nd Internation BAU Drug Design Symposium (/)(Yayın No:2507401)

            4.   SABANCI NAZMİYE,YILMAZ HAYRİYE,YILMAZ VEDAT (2014).  Molecular Modeling of Rosmarinic Acid and Its Functional Monomers as Molecular Imprinted Polymers Design.  2nd Internation BAU Drug Design Symposium (/)(Yayın No:2507333)

            5.   SARIPINAR EMİN,SABANCI NAZMİYE,ŞAHİN KADER,YANMAZ ERSİN (2010).  Development Of New Software In Drug Design And Application Of Electron Conmational Genetic Algorithm Method To 1 4  Dihydropyridine Derivatives.  18. Euro QSAR Symposium (/)(Yayın No:2507452)

            6.   YILMAZ HAYRİYE,GÜZEL YAHYA,SABANCI NAZMİYE,ŞAHİN KADER,AYCAN MÜKERREM BETÜL (2010).  4D QSAR Study Wıth Mcet Method On Estrogenıc Actıvıty Of 4 4 Dıhydroxydıfenylmethane As Bisfenola  Bsa  Derivatives.  18. Euro QSAR Symposium (/)(Yayın No:2507518)

            7.   SABANCI NAZMİYE,SARIPINAR EMİN (2010).  4 dihidropiridin Türevlerinin Elektron Konmasyonel Genetik Algoritma  EC GA  Yöntemi ile Nicel Yapı Aktivite İlişkisinin İncelenmesi ve Aktif Yapının Belirlenmesi.  24. Ulusal Kimya Kongresi, 18(1), 65-82., Doi: 10.1007/s00894-011-1024-5 (/)(Yayın No:2506972)

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   Doğan N., Karataş H., Çağlar Yavuz S., Sabancı N. , Öztürk Küp F., Kökbudak (Önal) Z., et al.,"Malonnitril, Aldehit ve Tiyosemikarbazon Bileşiklerinden Üç Bileşenli Yeni 4-Amino-5-karbonitril Pirimidin Sentezi ve HF Hesaplamaları”", 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 23-28 Ağustos 2015, ss.529-529.

            2. SABANCI NAZMİYE,SARIPINAR EMİN (2011).  Kiral Artemisinin Türevlerinin 4D QSAR İncelemesi ve Biyoaktif Yapının Belirlenmesi.  25. Ulusal Kimya Kongresi (/)(Yayın No:2506867

            3.   SARIPINAR EMİN,YANMAZ ERSİN,ŞAHİN KADER,SABANCI NAZMİYE (2010).  İlaç Tasarımında Yeni Yazılımların Geliştirilmesi ve Elektron Konmasyonel Genetik Algoritma Metodu.  24. Ulusal Kimya Kongresi (/)(Yayın No:2507036)

            4.   ŞAHİN KADER,SABANCI NAZMİYE,YANMAZ ERSİN,Çopur Fatih,SARIPINAR EMİN (2009).  Elektron Konmasyonel Genetik Algoritma Metodu  EC GA  ile Triaminotriazin Türevlerinde Farmako Belirlenmesi ve Nicel Biyoaktivite Hesabı.  XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, 45(9), 4157-4168., Doi: 10.1016/j.ejmech.2010.06.007 (/)(Yayın No:2507179)

            5.   SABANCI NAZMİYE,ŞAHİN KADER,YANMAZ ERSİN,Çopur Fatih,SARIPINAR EMİN (2009).  İlaç Tasarımında Yeni Yazılımların Geliştirilmesi  Elektron Konmasyonel Genetik Algoritma Metodu ile Triaminotriazin Bileşiklerinde Farmako Belirlenmesi ve Nicel Biyoaktivite Hesabı.  I. Ulusal Yüksek Başarım ve Grid Konferansı (/)(Yayın No:2507275)

           

  

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   Çok Bileşenli Reaksiyonlar: Ugi-Biginelli Melez Reaksiyonlarının Geliştirilmesi ve Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi, Biyoaktivite ve 4D-QSAR Çalışmaları, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2014 - 2017.

            2.   Tübitak- Yurtiçi Doktora Sonrası Araştırma Bursu, 2014, Tek Dişli ve Üç Dişli İmido Ligandı İçeren Renyum Komplekslerinin Kuantum Kimyasal Yöntemlerle Modellenmesi, Boğaziçi Üniversitesi.

            3.   1,4 dihidropiridin Türevlerinin Nicel Yapı Aktivite İlişkilerinin İncelenmesi ve Aktif Yapının Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2009-2011.

            4.   Elektron Konmasyonel QSAR Metodu ile Benziladenozin ve Triaminotriazin Bileşiklerine Ait Farmako Grupların Belirlenmesi ve Biyoaktivite Hesabı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2007-2009 (ULUSAL)

 

9.İdari Görevler

            1.   Anabilim Dalı Başkanı (2014- devam ediyor): Siirt Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü/Organik Kimya Anabilim Dalı

            2.   Bölüm Bşk. (2016-2017): Siirt Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Organik Kimya-I

4

0

2

Organik Kimya Lab.-I

0

4

1

Biyokimya-I

4

0

2

Fizikokimya-I

4

0

1

Fizikokimya Lab.-I

0

4

1

Kimya-I

3

0

36

Kimyacılar için Bilgisayar (Seçmeli)

1

1

 

Kimya Tarihi (Seçmeli)

2

0

 

Bilimsel Araştırma Tek. ve Yayın Etiği (Yüksek Lisans)

3

0

3

 

İlkbahar

Organik Kimya-II

4

0

2

 

 

Organik Kimya Lab.-II

0

4

1

 

 

Genel Kimya-II

 

 

2

 

 

Genel Kimya Lab.-II

 

 

 

2

 

 

Biyokimya-II

4

0

1

 

 

Biyokimya Lab.

4

0

1

 

 

Kimya-II

3

0

8

 

 

Hesaplamalı Kimya (Yüksek Lisans)

3

0

1

 

2017-2018

Güz

Genel Kimya-I

 

6

0

2

Biyokimya-I

4

0

2

Organik Kimya-I

4

0

 

Fizikokimya-I

4

0

2

Kimya-I

3

0

18

Organik Reaksiyon Mekanizmaları-I (Yüksek Lisans)

3

0

1

Bilimsel Araştırma Tek. ve Yayın Etiği (Yüksek Lisans)

3

0

7

İlkbahar

Genel Kimya-II

 

6

 

2

Biyokimya-II

4

 

2

Organik Kimya-II

4

 

2

Fizikokimya-II

4

 

 

Organik Reaksiyon Mekanizmaları-II (Yüksek Lisans)

3

 

1

Hesaplamalı Kimya (Yüksek Lisans)

3

 

2

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Projeler
 1. Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi, Biyoaktivite ve 4D-QSAR Çalışmaları, Erciyes Üniversitesi BAP Projesi, Araştırmacı, 2014-Devam ediyor.
 2. 1,4-dihidropiridin Türevlerinin Nicel Yapı Aktivite İlişkilerinin İncelenmesi ve Aktif Yapının Belirlenmesi, Erciyes Üniversitesi BAP Projesi, Araştırmacı, 2009-2011.
 3. Elektron Konformasyonel QSAR Metodu ile Benziladenozin ve Triaminotriazin Bileşiklerine Ait Farmakofor Grupların Belirlenmesi ve Biyoaktivite Hesabı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2007-2009.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Doğan N., Karataş H., Çağlar Yavuz S., Sabancı N. , Öztürk Küp F., Kökbudak (Önal) Z., et al., (2015) "Malonnitril, Aldehit ve Tiyosemikarbazon Bileşiklerinden Üç Bileşenli Yeni 4-Amino-5-karbonitril Pirimidin Sentezi ve HF Hesaplamaları”", 27. Ulusal Kimya Kongresi, 23-28 Ağustos, Çanakkale, Türkiye.
 2. Geçen Nazmiye, Sarıpınar Emin (2011). Kiral Artemisinin Türevlerinin 4D-QSAR İncelemesi ve Biyoaktif Yapının Belirlenmesi.  25. Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran–2 Temmuz, Erzurum, Türkiye.
 3. Nazmiye Geçen, Emin Sarıpınar, 1,4-dihidropiridin Türevlerinin Elektron Konformasyonel-Genetik Algoritma (EC-GA) Yöntemi ile Nicel Yapı Aktivite İlişkisinin İncelenmesi ve Aktif Yapının Belirlenmesi, 24. Ulusal Kimya Kongresi-Zonguldak, 29 Haziran–2 Temmuz, 2010.
 4. Sarıpınar Emin, Yanmaz Ersin, Şahin Kader, Sabancı Nazmiye (2010).  İlaç Tasarımında Yeni Yazılımların Geliştirilmesi ve Elektron Konformasyonel-Genetik Algoritma Metodu.  24. Ulusal Kimya Kongresi, 29 Haziran–2 Temmuz, Zonguldak, Türkiye.
 5. Şahin Kader, Sabancı Nazmiye, Yanmaz Ersin, Çopur Fatih, Sarıpınar Emin (2009).  Elektron Konformasyonel-Genetik Algoritma Metodu (EC-GA) ile Triaminotriazin Türevlerinde Farmakofor Belirlenmesi ve Nicel Biyoaktivite Hesabı.  XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, 16-20 Haziran, Sivas, Türkiye.
 6. Sabancı Nazmiye, Şahin Kader, Yanmaz Ersin, Çopur Fatih, Sarıpınar Emin (2009). İlaç Tasarımında Yeni Yazılımların Geliştirilmesi: Elektron Konformasyonel-Genetik Algoritma Metodu ile Triaminotriazin Bileşiklerinde Farmakofor Belirlenmesi ve Nicel Biyoaktivite Hesabı.  I. Ulusal Yüksek Başarım ve Grid Konferansı, Nisan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
 1. Çatalkaya Sevinç, Çağlar Yavuz Sevtap, Sabancı Nazmiye, Sarıpınar Emin (2016).  4D-QSAR Analysis of Some Dipeptidyl Boron Compounds: Pharmacophore Identification and Bioactivity Estimation.  2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences andTechnologies, 26-30 October, Skopje, Macedonia.
 2. Özalp A., Çağlar Yavuz S., Sabancı N. , Çopur F., Kökbudak Z., Saripinar E., "“4D-QSAR Investigation and Pharmacophore Identification of Pyrrolo[2,1-C][1,4]Benzodiazepines Using EC-GA Method”", "3rd. International BAU-Drug Design Congress", İstanbul, Türkiye, 1-3 Ekim 2015, pp.207-207.
 3. Yılmaz Hayriye, Sabancı Nazmiye, Yılmaz Vedat (2014).  A Computational Investigation of the Interactions between Caffeic Acid and the Functional Monomers Commonly Used in Molecular Imprinting.  2nd International BAU Drug Design Symposium, 17-19 April 2014, İstanbul, Turkey.
 4. Sabancı Nazmiye, Yılmaz Hayriye, Yılmaz Vedat (2014).  Molecular Modeling of Rosmarinic Acid and Its Functional Monomers as Molecular Imprinted Polymers Design.  2nd Internation BAU Drug Design Symposium, 17-19 April 2014, İstanbul, Turkey.
 5. Yılmaz Hayriye, Güzel Yahya, Geçen Nazmiye, Şahin Kader, Aycan Mükerrem Betül (2010).  4D-QSAR Study With Mcet Method on Estrogenic Activity of 4,4-Dıhydroxydıfenylmethane as Bisfenola (Bsa) Derivatives.  18. Euro QSAR Symposium, 19-24 September, Rhodos, Greece.
 6. Sarıpınar Emin, Sabancı Nazmiye, Şahin Kader, Yanmaz Ersin (2010).  Development Of New Software In Drug Design And Application Of Electron Conformational-Genetic Algorithm Method To 1,4- Dihydropyridine Derivatives.  18. Euro QSAR Symposium, 19-24 September, Rhodos, Greece.

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &Arts and Humanities)
 1.   Çağlar Yavuz Sevtap, Sabancı Nazmiye, Sarıpınar Emin, Pharmacophore Modelling and 4D-QSAR Study of Ruthenium(II) Arene Complexes as Anticancer  Agents (Inhibitors) by Electron Conformational-Genetic Algorithm Method, Current Computer-Aided Drug Design.
 2.   Köprü Semiha, Öztürk Küp Fatma, Sabancı Nazmiye,  Çadır Mehmet,  Bulut Duygu Cemre, Duman Fatih, Sarıpınar Emin, Özer İlhan, DNA Cleavage Properties, Antimicrobial and Cytotoxic Activity, and 4D-QSAR Analysis of Some Pyrazole Derivatives, Iranian Journal of Pharmaceutical Research.

3.     Özalp Ayhan, Çağlar Yavuz Sevtap, Sabancı Nazmiye, Çopur Fatih, Kökbudak Zülbiye, Sarıpınar Emin (2016).  4D-QSAR investigation and pharmacophore identification of pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepines using electron conformational–genetic algorithm method.  SAR and QSAR in Environmental Research, 27(4), 317-342., Doi: 10.1080/1062936X.2016.1174152.

4.     Schmitt Bonell, Sabancı Nazmiye, Dedeoğlu Burcu, Aviyente Viktorya, Hosten Eric, Gerber Thomas, Habarrurema Gratien (2014).  Rhenium(V) Complexes Containing Mono- and Tridentate Imido Ligands: Crystal Structures, Spectroscopic Results
and DFT Optimization.  The South African Journal of Chemistry, 67, 189-197.

5.  Sabancı Nazmiye, Sarıpınar Emin, Yanmaz Ersin, Şahin Kader (2012).  Application of electron conformational–genetic algorithm approach to 1,4-dihydropyridines as calcium channel antagonists: pharmacophore identification and bioactivity prediction.  Journal of Molecular Modeling, 18(1), 65-82., Doi: 10.1007/s00894-011-1024-5.

6.     Yanmaz Ersin, Sarıpınar Emin, Şahin Kader, Geçen Nazmiye, Fatih Çopur (2011).  4D-QSAR analysis and pharmacophore modeling: Electron conformational-genetic algorithm approach for penicillins.  Bioorganic & Medicinal Chemistry, 19(7), 2199-2210., Doi: 10.1016/j.bmc.2011.02.035.

7.    Şahin Kader, Sarıpınar Emin, Yanmaz Ersin, Geçen Nazmiye (2011).  Quantitative bioactivity prediction and pharmacophore identification for benzotriazine derivatives using the electron conformational–genetic algorithm in QSAR.  SAR and QSAR in Environmental Research, 22(3-4), 217-238., Doi: 10.1080/1062936X.2010.548341.

8.      Sarıpınar Emin, Geçen Nazmiye, Şahin Kader, Yanmaz Ersin (2010).  Pharmacophore identification and bioactivity prediction for triaminotriazine derivatives by electron conformational-genetic algorithm QSAR method.  European Journal of Medicinal Chemistry, 45(9), 4157-4168., Doi: 10.1016/j.ejmech.2010.06.007.