Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3140
Kurumsal E-Posta atapesen  siirt.edu.tr
E-Posta atapesen  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme09.03.2017 13:29:02

Yrd.Doç.Dr. ATA PESEN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Müdürü
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

1.   Adı Soyadı                   : Ata PESEN

2.   Doğum Tarihi               : 20 Ağustos 1979

3.   Unvanı                          : Yardımcı Doçent Doktor

4.   Öğrenim Durumu        :

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Sınıf Öğretmenliği

Dicle Üniversitesi

2000

Y. Lisans

Eğitim Yönetimi Denetimi Teftişi Ekonomisi ve Planlaması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2004

Doktora

Eğitim Programları ve Öğretim

Dicle Üniversitesi

2014

 

5.   Akademik Unvanlar

Öğretim Görevlisi           Eğitim Fakültesi             Siirt Üniv.    2011-2014

Yardımcı Doçent             Eğitim Fakültesi             Siirt Üniv.    2014-

 

6.   Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.      Yüksek Lisans Tezleri

6.2.      Doktora Tezleri

7.   Yayınlar

7.1.      Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Pesen, A., (2015). “Ebeveynlerin “Çocuk” Kavramına Yükledikleri Metaforlar / Metaphors That Parents Assing To The Concept Of “Child””, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. H. Ömer Karpuz Armağanı), Volume 10/15 Fall 2015, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8826, p. 731-748.

Pesen, A., Kara, İ. Gedik, M. (2015). Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinin “Müdür” Kavramına İlişkin Metafor Algıları, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | Journal Of Socıal Scıences Institute | Year - Yıl 2015 | Number 4

7.2.      Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedins) basılan bildiriler

Pesen, A., Oral, B., “Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısına, Ders Çalışma Alışkanlıklarına Ve Güdülenmelerine Etkisi”, Bilimin Işığında Uluslar arası Eğitimsel Liderlik Konferansı, Siirt. 2014.

Kesici, A., Pesen, A., Oral, B., “Öğretmenlerin Sınıf İçi Demokratik Davranışları Üzerine Bir Araştırma”, Bilimin Işığında Uluslar arası Eğitimsel Liderlik Konferansı, 2014 Siirt.

Batur, S., Kesici, A., Pesen, A., “Taşımalı Eğitimin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”, Bilimin Işığında Uluslararası Eğitimsel Liderlik Konferansı, Siirt. 2014.

Pesen, A., Kara, İ., Kale, M. & Abbak, B. S., Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Çatışma Şiddete ilişkin Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 26.Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Eğitimde Drama Kongresi, 9-11 Mart 2016 İstanbul, Türkiye.

Kale, M., Abbak, B.S., Pesen, A., Kara, İ., Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kitap Seçim Kriterleri İle Kitap Merkezinde Yer Alan Kitapların Toplumsal Cinsiyet Ve Şiddet Açısından İncelenmesi. 26.Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Ve Eğitimde Drama Kongresi, 9-11 Mart 2016 İstanbul, Türkiye.

Pesen, A., Saraçoğlu, M., Kara, İ., Erken Çocukluk Döneminde Din ve Değerler Eğitimine İlişkin Nitel Bir Araştırma, Uluslar arası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul. 2016.

Pesen, A., Kara, İ., Saraçoğlu, M., Türkiye’de Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Yapılmış Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması, Uluslar arası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, Mart 2016 İstanbul Türkiye.

Pesen, A., A Research on Vocational School Students’ General Self-efficacy and Future Expectations. International Teacher Education Conference February 4-5-6, 2016 Dubai UAE.

Pesen, A., Saraçoğlu, M., Çetin, H., Investıgatıon Of The Relatıonshıp Between The Level Of Cautıon Control And Readıng Dıffıculty Levels Of 4th Grade Students. International Teacher Education Conference February 4-5-6, 2016 Dubai UAE.

7.3.      Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.4.      Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Kahyaoğlu, M., Pesen, A., “Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen ve Teknolojiye Yönelik Tutumları, Öğrenme ve Motivasyon Stilleri Arasındaki İlişki”,  Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi (Turkish Journal of Giftedness and Education) 2013, Cilt 3, Sayı 1, 38-49.

7.5.      Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Aydın, K., Pesen A., “Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Otantik Liderlik Davranışları İle Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki”, 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 335-336. Siirt. 2014.

Pesen, A., Kara İ., “Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinin “Müdür” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi”, 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 392. Siirt. 2014.

Pesen, A., Demir, Z., Özçelik, M., “Ebeveynlerin “Çocuk” Kavramına Yükledikleri Metaforlar”, 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 300-302. Gaziantep. 2015.

7.6.      Diğer yayınlar

8.   Projeler

9.   İdari Görevler

Müdür Yardımcılığı

Siirt Üniv. Sürekli Eğt. Merk.

2012-2014

Yönetim Kurulu Üyeliği

Siirt Üniv. Meslek Yük. Ok.

2014-2015

Müdürlük

Siirt Üniv. Yabancı Diller Yük. Ok.

2014-

Senato Üyeliği

Siirt Üniv.

2014-

Yönetim Kurulu Üyeliği

Siirt Üniv. Sosyal Bil. MYO

2015-

Yönetim Kurulu Üyeliği

Siirt Üniv. Uzaktan Eğit. Merk.

2015-

Yönetim Kurulu Üyeliği

Siirt Üniv. Sosyal Bil. Enst.

2015-

Yönetim Kurulu Üyeliği

Siirt Üniv. Turizm İşt. ve Otel. YO

2015-

Yönetim Kurulu Üyeliği

Siirt Üniv. TÖMER

2015-

BAP Kurulu Üyeliği

Siirt Üniv.

2015-

10.               Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Eğitim Programları ve Öğretim Derneği ÜyesiGüncelleme : 27.04.2016 14:27:37
Aydın, K., Pesen A., “Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Otantik Liderlik Davranışları İle Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki”, 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 335-336. Siirt. 2014.
Batur, S., Kesici, A., Pesen, A., “Taşımalı Eğitimin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”, Bilimin Işığında Uluslararası Eğitimsel Liderlik Konferansı, Siirt. 2014.
Kahyaoğlu, M., Pesen, A., “Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen ve Teknolojiye Yönelik Tutumları, Öğrenme ve Motivasyon Stilleri Arasındaki İlişki”, Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi (Turkish Journal of Giftedness and Education) 2013, Cilt 3, Sayı 1, 38-49.
Kale, M., Abbak, B.S., Pesen, A., Kara, İ., Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kitap Seçim Kriterleri İle Kitap Merkezinde Yer Alan Kitapların Toplumsal Cinsiyet Ve Şiddet Açısından İncelenmesi. 26.Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Ve Eğitimde Drama Kongresi, 9-11 Mart 2016 İstanbul, Türkiye.
Kesici, A., Pesen, A., Oral, B., “Öğretmenlerin Sınıf İçi Demokratik Davranışları Üzerine Bir Araştırma”, Bilimin Işığında Uluslar arası Eğitimsel Liderlik Konferansı, 2014 Siirt.
Pesen, A., (2015). “Ebeveynlerin “Çocuk” Kavramına Yükledikleri Metaforlar / Metaphors That Parents Assing To The Concept Of “Child””, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. H. Ömer Karpuz Armağanı), Volume 10/15 Fall 2015, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8826, p. 731-748.
Pesen, A., A Research on Vocational School Students’ General Self-efficacy and Future Expectations. International Teacher Education Conference February 4-5-6, 2016 Dubai UAE.
Pesen, A., Demir, Z., Özçelik, M., “Ebeveynlerin “Çocuk” Kavramına Yükledikleri Metaforlar”, 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 300-302. Gaziantep. 2015.
Pesen, A., Kara İ., “Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinin “Müdür” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi”, 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 392. Siirt. 2014.
Pesen, A., Kara, İ. Gedik, M. (2015). Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinin “Müdür” Kavramına İlişkin Metafor Algıları, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | Journal Of Socıal Scıences Institute | Year - Yıl 2015 | Number 4
Pesen, A., Kara, İ., Kale, M. & Abbak, B. S., Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Çatışma Şiddete ilişkin Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 26.Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Eğitimde Drama Kongresi, 9-11 Mart 2016 İstanbul, Türkiye.
Pesen, A., Kara, İ., Saraçoğlu, M., Türkiye’de Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Yapılmış Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması, Uluslar arası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, Mart 2016 İstanbul Türkiye.
Pesen, A., Oral, B., “Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısına, Ders Çalışma Alışkanlıklarına ve Güdülenmelerine Etkisi”, Bilimin Işığında Uluslar arası Eğitimsel Liderlik Konferansı, Siirt. 2014.
Pesen, A., Saraçoğlu, M., Çetin, H., Investıgatıon Of The Relatıonshıp Between The Level Of Cautıon Control And Readıng Dıffıculty Levels Of 4th Grade Students. International Teacher Education Conference February 4-5-6, 2016 Dubai UAE.
Pesen, A., Saraçoğlu, M., Kara, İ., Erken Çocukluk Döneminde Din ve Değerler Eğitimine İlişkin Nitel Bir Araştırma, Uluslar arası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul. 2016.