Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3140-3750
Kurumsal E-Posta atapesen  siirt.edu.tr
E-Posta atapesen  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme28.11.2017 14:05:56

Yrd.Doç.Dr. ATA PESEN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Müdürü
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı                  : Ata PESEN

Unvanı                        : Yardımcı Doçent

Öğrenim Durumu      :                

Çalıştığı Kurum         : Siirt Üniversitesi

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Sınıf Öğretmenliği

Dicle Üniversitesi

1996-2000

Y. Lisans

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2000-2004

Doktora

Eğitim Programları ve Öğretim

Dicle Üniversitesi

2009-2013

İDARİ GÖREVLER

Kurum

Birim

Görev

Yıl

Siirt Üniversitesi

Sürekli Eğitim Merkezi

Müdür Yardımcısı

2012-2014

Siirt Üniversitesi

Meslek Yüksekokulu

Yönetim Kurulu Üyesi

2014-2015

Siirt Üniversitesi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Müdür

2014-2017

Siirt Üniversitesi

Siirt Üniversitesi

Senato Üyesi

2014-

Siirt Üniversitesi

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Yönetim Kurulu Üyesi

2015-

Siirt Üniversitesi

Uzaktan Eğitim Merkezi

Yönetim Kurulu Üyesi

2015-

Siirt Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yönetim Kurulu Üyesi

2015-

Siirt Üniversitesi

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Yönetim Kurulu Üyesi

2015-

Siirt Üniversitesi

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Kurulu Üyesi

2015-

Siirt Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri

Yönetim Kurulu Üyesi

2015-

Siirt Üniversitesi

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Müdür

2017-

AKADEMİK UNVANLAR

Unvan

Alan

Birim

Yıl

Öğretim Görevlisi

Sınıf Öğretmenliği

Eğitim Fakültesi

2011-2014

Yardımcı Doçent

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Eğitim Fakültesi

2014-

Doçent

 

 

 

Profesör

 

 

 

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA TEZLERİ

Derece

Tez Adı

Enstitü

Yıl

Yüksek Lisans

 

 

 

Yüksek Lisans

 

 

 

Doktora

 

 

 

Doktora

 

 

 

İŞ DENEYİMİ

Unvan

Kurum

Şehir

Yıl

Öğretmen

 

 

 

Öğretmen

 

 

 

Öğretmen

 

 

 

Öğretmen

 

 

 

BİLİMSEL ve MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİK

Alan

Kuruluş

Merkez

Yıl

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim Derneği

İstanbul

2016

Öğretmen

 

 

 

Öğretmen

 

 

 

VERİLEN DERSLER (Son 2 Yıl)

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

2016

Güz

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

2017

Güz

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

Güncelleme : 27.11.2017 09:58:08
1-Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler
2-Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI,SSCI,Arts And Humanities)
3-Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
4-Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kahyaoğlu, M., & Pesen, A. (2013). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen ve Teknolojiye Yönelik Tutumları, Öğrenme ve Motivasyon Stilleri Arasındaki İlişki. Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 3(1), 38-49.


Kesici, A., Pesen, A., & Oral, B. (2017). Öğretmenlerin Sınıf İçi Demokratik Davranışlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(60), 34-45.


Pesen, A., Kara, İ., & Gedik, M. (2015). Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinin “Müdür” Kavramına İlişkin Metafor Algıları,. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(5), 28-48.

5-Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Batur, S., Kesici, A., & Pesen, A. (2014). Taşımalı Eğitimin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Bilimin Işığında Uluslararası Eğitimsel Liderlik Konferansı. Siirt: Siirt Üniversitesi.


Kale, M., Saraçoğlu, M., Pesen, A., & Kara, İ. (2016). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kitap Seçim Kriterleri İle Kitap Merkezinde Yer Alan Kitapların Toplumsal Cinsiyet Ve Şiddet Açısından İncelenmesi. 26.Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Eğitimde Drama Kongresi. İstanbul.


Kesici, A., Pesen, A., & Oral, B. (2014). Öğretmenlerin Sınıf İçi Demokratik Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Bilimin Işığında Uluslar arası Eğitimsel Liderlik Konferansı. Siirt: Siirt Üniversitesi.


Pesen, A. (2016). Research on Vocational School Students’ General Self-efficacy and Future Expectations. International Teacher Education Conference. Dubai-UAE.


Pesen, A., & Oral, B. (2014). Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısına, Ders Çalışma Alışkanlıklarına ve Güdülenmelerine Etkisi. Bilimin Işığında Uluslararası Eğitimsel Liderlik Konferansı. Siirt: Siirt Üniversitesi.


Pesen, A., Kara, İ., & Saraçoğlu, M. (2016). Türkiye’de Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Yapılmış Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması. Uluslar arası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi. İstanbul.


Pesen, A., Saraçoğlu, M., & Çetin, H. (2016). Investıgatıon Of The Relatıonshıp Between The Level Of Cautıon Control And Readıng Dıffıculty Levels Of 4th Grade Students. International Teacher Education Conference. Dubai-UAE.


Pesen, A., Saraçoğlu, M., & Kara, İ. (2016). Erken Çocukluk Döneminde Din ve Değerler Eğitimine İlişkin Nitel Bir Araştırma. Uluslar arası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi. İstanbul: İGEDER.


Pesen, A., Kara, İ., Kale, M., & Abbak, B. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Çatışma Şiddete ilişkin Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 26.Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Eğitimde Drama Kongresi. İstanbul.6-Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
  • Aydın, K., & Pesen, A. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Otantik Liderlik Davranışları İle Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. 9.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (s. 335-336). Siirt: Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Denetcileri Derneği. http://eyedder.org.tr/tr/eyedder/

  • Pesen, A., & Kara, İ. (2014). Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinin “Müdür” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi. 9.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (s. 392). Siirt: Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği.    http://eyedder.org.tr/tr/eyedder/

  • Pesen, A., Demir, Z., & Özçelik, M. (2015). Ebeveynlerin “Çocuk” Kavramına Yükledikleri Metaforlar. 10.Ulusal Eğitim Kongresi (s. 300-302). Gaziantep: Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği. http://eyedder.org.tr/tr/eyedder/


7-Projeler
8-Diğer Yayınlar