Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Zootekni Anabilim Dalı
Telefon (0484) 223-1224 / 2299-3247
Kurumsal E-Posta bolacali  siirt.edu.tr
E-Posta bolacali  gmail.com
Açıklama
Güncelleme23.11.2016 13:35:11

Yrd.Doç.Dr. MEMİŞ BOLACALI

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi
BAP Kordinatör
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdürü

ÖZGEÇMİŞ

1. Soyadı                    : BOLACALI

2. Adı                         : Memiş

3. Doğum Tarihi       : 15.03.1981

4. Doğum Yeri          : Mersin

5. Medeni Hali           : Evli

6. Adres                     : Siirt Üniv. Veteriner Fak. Zootekni Anabilim Dalı

   Güres Caddesi 56100 Siirt

7. Telefon                  : +90 506 224 51 55 / (0484) 223 19 97

8. E-posta                  : / bolacali@gmail.com

9. Öğrenim Durumu : Doktora

 

Derece

Fakülte/Enstitü

Program/Bölüm

Üniversite

Yıl

Lisans

Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1997-2002

Y. Lisans

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Zootekni

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2002-2005

Doktora/ S.Yeterlik/

Tıpta Uzmanlık

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Zootekni

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2005-2010

 

10. Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi

2003-2010

Dr. Arş. Gör.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi

2010-2012

Yrd. Doç. Dr.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi

2012-2014

Yrd. Doç. Dr.

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi

2014----

 

Projelerde Aldığı Görevler

Proje İsmi

Projedeki görevi

Projeyi Destekleyen Kuruluş ve Numarası

Başlama

ve

Bitiş tarihi

Proje Bütçesi

Saanen x Kıl Keçisi (F1) Melezlerinin ve Saf Kıl Keçilerinin Çeşitli Verim Özelliklerinin Araştırılması

Yardımcı Araştırmacı

YYU Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, YYÜ-BAPB-2007-VF-B03

2009- 2012

13.000,00 TL

Kıl Keçisi, Boer x Kıl F1 ve G1 Melezi Keçilerin Çeşitli Verim Özelliklerinin Araştırılması 

Proje Yürütücüsü

YYU Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, YYÜ-BAPB-2011-VF-B035

2011- 2015

35.000,00 TL

Sürdürülebilir av ve yaban hayatı için kekliklerin çeşitli verim özelliklerinin araştırılması 

Yardımcı Araştırmacı

YYU Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, YYÜ-BAPB- 2014-YNL-MRK083

2014-2016

40.000,00 TL

11. Eserler:

 

Yüksek Lisans Tezi

Tez Başlığı

Tezi Danışmanı

Bitirme Tarihi

Renkli Tiftik Keçisi ve Ankara Tiftik Keçisi x Renkli Tiftik Keçisi (F1) Melezi Oğlaklarında Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri

Doç. Dr. Mürsel KÜÇÜK

02.09.2005

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi

Tez Başlığı

Tezi Danışmanı

Bitirme Tarihi

Muş bölgesinde Yetiştirilen Saanen Keçilerinin Çeşitli Verim Özelliklerinin Araştırılması

Prof. Dr. Mürsel KÜÇÜK

15.10.2010

 

A. MAKALELER

A.1. SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler

A.1.1. Kucuk M., Bolacali M., Ulker H., deAvila D.M., Reeves J.J. (2008). The Effect of Immunization Against LHRH On Carcass Characteristics In Coloured Mohair Goats. The Indian Veterinary Journal., 85; 967-970.

A.1.2. Bolacali M. and Küçük M. (2008). Faettening Performance, Slaughter and Carcass Characteristics of Male Kids of Coloured Mohair Goats and Angora Goats x Coloured Mohair Goat Cross-Breed F1. J. Anim. Vet. Adv. 7 (4): 502-507.

A.1.3. Karakus K., Eyduran E., Bolacali M. Ozdemir T. (2008). Environmental Factors Influencing Birth Weights of Norduz and Karakas Lambs. J. Anim. Vet. Adv. 7 (7): 885-888

A.1.4. Kucuk M., Eyduran E., Bolacali M., Ozdemir T. (2009). Determination of The Ideal Growth Curve of Angora x Coloured Mohair Goat Cross and Coloured Mohair Goat Kids. The Indian Veterinary Journal 86. 46-49.

A.1.5. Yılmaz O., Çak B., Bolacalı, M. (2011). Effects of Lactation Stage, Age, Birth Type and Body Weight on Chemical Composotion of Red Karaman Sheep Milk. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 17 (3): 383-386.

A.1.6.Bolacalı, M and Küçük M (2012). Fertility and Milk Production Characteristics of  Saanen Goats Raised in Muş Region. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 18 (3): 351-358.

A.1.7. Yilmaz O., Kucuk M., Bolacali M. and Cak B. (2013). Investigation of Survival Rate, Growth Performance and Some Body Measurements of Saanen X Hair Goat (F1) Crossbred and Pure Hair Goat Kids Raised in Semi-Intensive Conditions. Bulg. J. Agric. Sci., 19: 835-840

A.2. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında yer alan uluslararası indeks ve özler kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler

----

A.3. İndekslerde yer almayan yurt içi ve yurt dışı hakemli ve süreli dergilerde yayınlanmış makaleler

A.3.1. Yılmaz, O., Küçük M., Denk H., Bolacalı M. (2006). Norduz Koyunlarında Mevsim Dışı Koç Katımının Döl Verimine ve Kuzularda Yaşama Gücüne Etkisi.,YYÜ Vet. Fak. Derg., 17 (1-2): 99-102.

A.3.2. Bolacali M., Karakus K., Küçük M., Eyduran E. (2009). Cinsiyet Irk ve Cinsiyet x Irk İnteraksiyonunun Büyüme Parametreleri Üzerine Etkileri. YYU Fen Bil. Ens. Derg. 14 (2): 108-111).

A.3.3. Bolacali M. ve Küçük M. (2011) Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Oğlaklarının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü. Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 125-131.

A.3.4. Bolacalı M. And KUCUK M. (2012). Various Body Measurements of Saanen Kids. YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2012, 23 (1), 23 – 28.

B. KİTAPLAR

----

C. BİLDİRİLER

(Uluslararası katılımlı/ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti yayınlanmış sözlü bildiri)

C.1. Bolacalı M., Küçük M. (2004) Renkli Tiftik Keçisi ve Ankara Tiftik Keçisi X Renkli Tiftik Keçisi F1 Oğlaklarında Besi Performansı ve Karkas Özellikleri. I. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, 30 Eylül - 2 Ekim 2004 Elazığ.

C.2. Bolacali M., Karakus K., Küçük M., Eyduran E. (2009). Cinsiyet Irk ve İnteraksiyonlarının Büyüme Parametreleri Üzerine Etkileri. 6. Zootekni Bilim Kongresi, 24-26 Haziran 2009, Erzurum.

C.3. Bolacalı M., Küçük M. (2010). Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Keçilerinin Döl ve Süt Verimi Özellikleri. 3. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, 15-17 Temmuz 2010, Afyonkarahisar.

C.4. Halitoğulları N., Köse MF., Bolacalı M., Öztürk Y., Yılmaz O., Küçük M. (2014). Aşım Sezonunda Kıl Keçilerinde Progestagen İçeren Vaginal Sünger Uygulamasının Döl Verimi Üzerine Etkisi ve Saf Kıl Keçisi ve Boer x Kıl Keçisi F1 Melezi Oğlakların Yaşama Gücü. III. Uluslararası Veteriner Öğrenci Kongresi 25-27 Mart 2014 VAN

C.5. Bolacalı M., Öztürk Y., Küçük M., Yılmaz O. (2014). Kıl Keçisi ve Boer x Kıl Keçisi (F1) Melezi Oğlaklarının Büyüme Performansı. 5. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi 29 Mayıs – 01 Haziran 2014 BURDUR

D. EDİTÖRLÜK, YAYIN KURULU ÜYELİĞİ VE HAKEMLİK

----

E. BİLİMSEL ATIFLAR

----

F. MESLEKİ VE DİĞER ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİ

F.1. Üniversite bilimsel araştırma projeleri koordinatörlüğü projesi yürütücülüğü

F.1.1. Bolacalı M. Öztürk Y., Yılmaz O., Küçük M., Karslı MA., Alemdar S. (2015). Kıl Keçisi, Boer x Kıl F1 ve G1 Melezi Keçilerin Çeşitli Verim Özelliklerinin Araştırılması. YYÜ-BAPB-2011-VF-B035. Proje Yürütücüsü.

F.2. Üniversite bilimsel araştırma projeleri koordinatörlüğü projesinde görev alma

F.2.1.Yılmaz O., Küçük M., Bolacalı M. (2009) Saanen x Kıl Keçisi (F1) Melezlerinin ve Saf Kıl Keçilerinin Çeşitli Verim Özelliklerinin Araştırılması. YYÜ-BAPB-2007-VF-B03. Yardımcı Araştırmacı.

F.2.2. Aslan L., Bolacalı M. Uzun Y., Öztürk C. (2014) Sürdürülebilir Av ve Yaban Hayati Için Kekliklerin Çeşitli Verim Özelliklerinin Araştirilmasi 2014-YNL-MRK083 Yardımcı Araştırmacı.

G. ÖDÜLLER

----

H. DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

---

I. ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ

---

 

 

Güncelleme : 02.03.2015 00:47:24