Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Telefon (0484) 212-1111 / 2685
Kurumsal E-Posta serifdemir  siirt.edu.tr
E-Posta tanzimat1839  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme05.12.2017 14:52:37

Yrd.Doç.Dr. ŞERİF DEMİR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Siirt ve Yöresi Tarih-Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdürü
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Fen Edebiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı

1. Adı Soyadı      : Şerif Demir

2. Doğum Tarihi: 12.11.1974

3. Unvanı            : Yardımcı Doçent

4. Öğrenim Durumu

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Tarih/ Lisans

Yüzüncü Yıl Ünv

1996

Tarih/Yüksek Lisans

Yüzüncü Yıl Ünv

1999

Tarih/Doktora

Marmara Üniversitesi

2009

 1996-1997 MEB  Öğretmen

 1997-2000 Yüzüncü Yıl Üniversitesinde  Araştırma Görevlisi

 2001-2009 MEB Öğretmen

 2009-  Siirt Üniversitesinde Öğretim Üyesi

Güncelleme : 09.03.2017 11:54:09
"Beyanül Hak Mecmuası ve Hamdi Efendi"
"İktidar-Basın İlişkilerinin Türkiyede Görünümü (1918-1960)
 Journal of Academic Social Science Studies, Volume 5 Issue 6, December2012,  p. 119-137,
,“Tanzimat Dönemi Eğitim Politikalarında Osmanlıcılık Düşüncesinin Etkisi”,
Electronic Journal of Social Sciences,  IX/31,  Winter 2009, p. 284-294
“Adnan Menderes ve 6/7 Eylül Olayları”
İstanbul Üniversitesi, Yakın Dönem Türkiye AraştırmalarıDergisi, S.12, 6/2007 (2010) s. 37-65
“Batı Medeniyetinin Kökenlerinde: Romalılar ve Barbarlar”
 Alternatif Bakış, (Özel Sayı), Temmuz 2004, s. 15-19
“Bir Liderin Doğuşu: Adnan Menderes 1945-1954”


“Bir Üst Kimlik Projesi Osmanlıcılık”,
“Damat Mahmut Celaleddin Paşa ve Cenazesi”

 AtatürkÜniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi S.47,  Erzurum–2012, s. 177-188

Düello Menderes ve İnönü,
 
“Dünden Bugüne Türkiye’nin Suriye ve Ortadoğu Politikası”

Turkish Studies InternationalPeriodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/3 Summer 2011, p.691-713

“Düvel-i Muazzamadan Avrupa Birliğine,
 AlternatifBakış, S. 1, Ekim 2004, s. 3-7
Election of President Celal Bayar and the Formation Democrat Party Government (1950)”


“Hukuki Alanda Osmanlıcılık Düşüncesi (1839-1871)”
“Milli Mücadelede Celal Bayar (1919-1923)”
 İstanbulÜniversitesi, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi,S.15-16, 8/2009 (2012), s. 53-78
“Tanzimat Döneminde Bir Devlet Politikası Olarak Osmanlıcılık”


“The Soviet Union in Turkish-American Relations After World War II (1946-1960)”

III. Black SeaInternational Symposium, ‘Black Sea Beneficiaries’, Yay. Haz. Y. Sarıkaya- F.Çoban- G. Sarıkaya, Giresun 2010, s. 313-331

Türk Siyasi Tarihinde Adnan Menderes
Türk Siyasi Tarihinde AdnanMenderes, Parafyay., İstanbul 2010 
XIX. YÜZYIL OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİNDE YAŞANAN DEĞİŞİM
TarihinPeşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi(13), 435-447.