İ.İ.B.F. 2019-2020 Güz Yarıyılı Mazeret Sınav ProgramıSınav programı ektedir.
ENES KARAHANÇER (0484) 212-1111 / 3503
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
29 Kasım 2019