Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi
Telefon (0484) 212-1111 / 2691
Kurumsal E-Posta erkanisiktas  siirt.edu.tr
E-Posta erkan_isiktas  hotmail.com
Açıklama
Güncelleme27.03.2017 15:44:29

Arş. Gör. Dr. ERKAN IŞIKTAŞ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi

1.      Adı Soyadı: Erkan IŞIKTAŞ

2.      Unvan: Dr., Arş. Gör.

3.      Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarih

İnönü Üniversitesi

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

2006-2010

Yüksek Lisans

Tarih Ana Bilim Dalı/ Yakınçağ

Gaziantep Üniversitesi

(Sosyal Bilimler Enstitüsü)

 

2011-2013

Doktora

Tarih Ana Bilim Dalı/ Yakınçağ

Gaziantep Üniversitesi

(Sosyal Bilimler Enstitüsü)

 

2014-2019

4.      Akademik Unvanlar:  

Araştırma Görevlisi.

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

 

7. Yayınlar

 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

            -

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            - Erkan IŞIKTAŞ, Alev DURAN; "Geçmişten Günümüze İpek Yolu'nun Önemi ve Buna İlişkin Yapılmış Bilimsel Çalışmalar", Internatıonal Socıal Scıences Studıes,Volume:3, Issue:5, Ekim 2017, s. 584-596.

            -

            - Emrah Berkant PATOĞLU- Erkan, IŞIKTAŞ; "11421 Numaralı Temettuât Defterine Göre Kesriye Sancağına Bağlı Horpeşte Kazasının Sosyo-Ekonomik Durumu", Internatıonal Socıal Scıences Studıes,Volume:3, Issue:6, Kasım 2017, s. 1020-1029.

                       

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

- Erkan, IŞIKTAŞ; "Bazı Arşiv Kaynaklarına Göre Siirt'te Misyonerlik Faaliyetleri" II.Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, E-Kitap,Ekim 2016, s. 185-196.

            - Erkan, IŞIKTAŞ, "XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı-İran ve Rus Üçgeninde Kafkas Rekabeti", II. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı, Ekim 2017, s. 235-244.

            - Erkan, IŞIKTAŞ, "Geçmişten Günümüze İpek Yolu’nun Önemi ve Buna İlişkin Yapılmış Bilimsel Çalışmalar", I. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu Özet Kitabı, 21-23 Eylül 2017, Nevşehir, S.29.

            - Erkan, IŞIKTAŞ, "Bir Numaralı Sicil-İ Ahvâl Kayıtlarına Göre Hazîne-i Hâssa’da Görev Yapan Gayrimüslimler", II. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı, Ekim 2018, Budapeşte/Macaristan.

            - Eyüp CÜCÜK, Erkan, IŞIKTAŞ, Bursa Mekteb-i Sultânîsi’nde Bir Öğrenci Ayaklanması (1914), III. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi 20-22 Nisan 2018 Mardin, s.172.

- Erkan, IŞIKTAŞ, Osmanlı-İran Devletleri Arasında İmzalanan Posta Sözleşmesi Üzerine Bir Değerlendirme, III. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi 20-22 Nisan 2018 Mardin, s.171.

- Erkan, IŞIKTAŞ, “19. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı-İran Ticari İlişkilerinde Ortaya Çıkan Sorunlar: İranlı Tüccarların Maruz Kaldığı Gasp ve Eşkıyalık Faaliyetleri”, Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, 26-28 Eylül 2019, Van.

  7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

- IŞIKTAŞ, Erkan, , Osmanlı-Iran İlişkilerine Mevzu Olan Sorunlar ve Bunlara İlişkin İki Devletin Çözüm Arayışları: 1875 Tarihli Mukavelename, Türkiye’nin Bölgesel Sorunları "Osmanlı’dan Günümüze Ortadoğu", Hiper Yayınevi, Editör: Çelik, Mehmet- Duran, Alev, Basım sayısı:1, ISBN:9786052818244, Türkçe, (Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 6164903) (2020).

-IŞIKTAŞ, Erkan, “Sultan II. Mahmud’un Başikbâli Hüsnü Melek Hanım’ın Kıymetli Malları Üzerine Bir Değerlendirme”, Geçmişten Günümüze Tarih Araştırmaları, Ed. MUTLU ADAK, Gazi Kitabevi, Ankara 2020.

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            -

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

7.7. Diğer yayınlar

 

7.8. Uluslararası atıflar

            - YASİN COŞKUN (2017).  15-21 Haziran 1980 Yılında İngiliz Büyükelçisi Peter Laurence’ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Gezisi Üzerine Bir Değerlendirme. Journal of Turkish Research Institute (60), Doi: 10.14222/Turkiyat2672 (Yayın No: 3682249).

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

9. İdari Görevler

-

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

-

11. Ödüller

 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2019-2020

Güz

TAR105 OSMANLICA I

3

0

 

TAR305 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ

2

0

 

TAR313 OSMANLI TARİHİ KAYNAKLARI

2

0

 

TAR405 MEZUNİYET ÇALIŞMASI I

0

6

 

Bahar

TAR304 OSMANLI SOSYO-EKONOMİK TARİHİ

3

0

 

TAR204 OSMANLI TARİHİ II (1453-1566)

2

0

 

TAR106 OSMANLICA II

3

0

 

TAR406 MEZUNİYET ÇALIŞMASI II

0

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme : 25.07.2020 15:25:36
.


.


.


.


.


.


.