Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi
Telefon (0484) 212-1111 / 2691
Kurumsal E-Posta erkanisiktas  siirt.edu.tr
E-Posta erkan_isiktas  hotmail.com
Açıklama
Güncelleme27.03.2017 15:44:29

Arş. Gör. Dr. ERKAN IŞIKTAŞ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenim Bilgisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktora

 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

7/Temmuz/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Tez adı: 19. Yüzyılda Osmanlı-İran Ticari İlişkileri (Osmanlı arşiv kaynaklarına göre) (2019) Tez Danışmanı:(HİLMİ BAYRAKTAR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek Lisans

 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

1/Eylül/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Tez adı: R.1287 / M. 1871 yılı Ceyb-i Hümâyûn (Ceyb ve Harc-ı Hâssa-i Şahane) Defterlerinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (2013) Tez Danışmanı:(CELAL PEKDOĞAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisans

 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TARİH PR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

 

 

12/Haziran/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görevler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI)

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersler *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenim Dili

Ders Saati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAR305 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ

Türkçe

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAR105 OSMANLICA I

Türkçe

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAR313 OSMANLI TARİHİ KAYNAKLARI

Türkçe

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAR405 MEZUNİYET ÇALIŞMASI I

Türkçe

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eserler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 

 

 

 

 

 

 

IŞIKTAŞ ERKAN,PATOĞLU EMRAH BERKANT (2017).  11421 Numaralı Temettuât Defterine Göre Kesriye Sancağına Bağlı Horpeşte Kazasının Sosyo-Ekonomik Durumu.  Socıal Scıences Studıes, 3(6), 1020-1029. (Yayın No: 3933598)

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 

 

 

 

 

 

 

 

IŞIKTAŞ ERKAN (2019).  19. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı-İran Ticari İlişkilerinde Ortaya çıkan Sorunlar: “İranlı Tüccarların Maruz Kaldığı Gasp ve Eşkıyalık Faaliyetleri”.  ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5523522)

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŞIKTAŞ ERKAN (2018).  BİR NUMARALI SİCİL-İ AHVÂL KAYITLARINA GÖRE HAZÎNE-İ HÂSSA’DA GÖREV YAPAN GAYRİMÜSLİMLER.  IV. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5518314)

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŞIKTAŞ ERKAN, CÜCÜK EYÜP (2018).  BURSA MEKTEB-İ SULTÂNÎSİ’NDE BİR ÖĞRENCİ AYAKLANMASI (1914).  3. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5530227)

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŞIKTAŞ ERKAN (2018).  OSMANLI-İRAN DEVLETİ ARASINDA İMZALANAN POSTA SÖZLEŞMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME.  3. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5530220)

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŞIKTAŞ ERKAN, DURAN ALEV (2017).  Geçmişten Günümüze İpek Yolu’nun Önemi ve Buna İlişkin Yapılmış Bilimsel Çalışmalar.  I. Uluslararası İpek Yolu Akademik Araştırmaları Sempozyumu, 29-30. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3606949)

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŞIKTAŞ ERKAN (2017).  XIX. YÜZYILIN İLK YARISINDA OSMANLI-İRAN VE RUS ÜÇGENİNDE KAFKAS REKABETİ.  II. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3519062)

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŞIKTAŞ ERKAN (2016).  BAZI ARŞİV KAYNAKLARINA GÖRE SİİRT’TE MİSYONERLİK FAALİYETLERİ.  II. Uluslararsı Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu / 5-7 Mayıs 2016 / Nizip (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3519083)

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Yayınlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŞIKTAŞ ERKAN,DURAN Alev (2017).  GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İPEK YOLU’NUN ÖNEMİ VE BUNA İLİŞKİN YAPILMIŞ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR.  Social Scıences Studıes Journal, 3(5), 584-596. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3633659)

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 


Güncelleme : 30.11.2019 16:09:16
.


.


.


.


.


.


.