Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi
Telefon (0484) 212-1111 / 2686
Kurumsal E-Posta besirmustafa  siirt.edu.tr
E-Posta besirmustafa  gmail.com
Açıklama
Güncelleme08.06.2018 14:05:04

Doç.Dr BEŞİR MUSTAFAYEV

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Beşir MUSTAFAYEV

2. Doğum Tarihi          : 15.01.1975

3. Unvanı                    : Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    :

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü

Ege Üniversitesi

1999

Y. Lisans

Tarih / Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı

Atatürk Üniversitesi (SBE)

2002

Doktora

Tarih / Genel Türk Tarihi Bilim Dalı

Ege Üniversitesi (SBE-TDAE)

2009

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        : 2014

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1.       Ferman Kanat, Yüksek Lisans, “Tarihsel Süreç İçinde Siirt Mücadele Gazetesinin Yayım Politikası (1964-2016)”, Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Türk Tarihi Bilim Dalı, 2018.

 

6.2. Doktora Tezleri

           

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Artsand Humanities)

1.       Beşir Mustafayev, “Arxiv Qaynaqlarına Görə Zəngəzur Olayları (1905-1920)”, Journal of Qafqaz University, Sy. 33, ss. 29-42, Bakı-Azerbaycan, Dekabr 2012.

2.       Beşir Mustafayev, “Ermenilerin ve Malakanların Şamahı’da Yaptıkları Mezalim (Arşiv Belgelerine Göre Tarihi Gerçekler–1915–1920)”, Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E- Dergisi, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sy. 35, ss. 1-18, Celalabat-Kırgızistan, Mart-Nisan 2013.

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Nazim Mustafa, “Gümrü Tarihinden Sayfalar”, Çeviren: B. Mustafayev, Atatürk Üniversitesi Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Yıl 9, Sy 20, ss. 253–262, Erzurum, 2002.

4.       Beşir Mustafayev, “Ermenilerin İran ve Kafkasya Coğrafyasında Dış Güçlerle İlişkileri (1915–1920)”, Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi, Kasım 2011-Ocak 2012, Yıl 13, Sy 51, ss. 77-92, İstanbul-Türkiye, 2011.

5.       Beşir Mustafayev, “Qarabağ İşğalı Kölgəsində Erməni Diasporunun ”Ənənəvi Aprel” Fəaliyətləri”, Sumqayıt Dövlet Universiteti, Elmi Xeberler Jurnalı, Humanitar Elmler Seriyası, Cilt. 8, No. 4, ss. 64-71, Sumqayıt-Azerbaycan, 2012.

6.       Beşir Mustafayev, “Nahçıvan Olayları ve General Andranik Ozanyan’ın Nahçıvan’daki Katliamı (Arşiv Belgelerinin İzinden)”, Atatürk Üniversitesi Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Sy. 47, ss. 277-302, Erzurum-Türkiye, 2012.

7.       Beşir Mustafayev, “Arşiv Belgeleriyle Gence’de Ermeni Mezalimi (1905–1919)”, Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl. 14, Sy. 55, ss. 29-50, İstanbul-Türkiye, Kasım-Ocak 2013.

8.       Beşir Mustafayev, “Karabağ’ın İşgal Süreci ve Bölgede Yaşanan Son Olaylar Çerçevesinde Çözüm Arayışları”, Atatürk Üniversitesi Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Sy. 49, Yıl. 19, ss. 281-294, Erzurum-Türkiye, Haziran 2013.

9.       Beşir Mustafayev, “Cihan Hâkimiyetini Moskoflara Öğütleyen Deli Petro’nun Vasiyetnamesi ve Ermenistan Devletinin Kurulmasında Etkisi”, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt. 4, Sy. 11, ss. 17-27, Mersin-Türkiye, Haziran 2013.

10.   Beşir Mustafayev, “Adriyatik’ten Çin Seddine Uzanan Nevruz Geleneği”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt. 2, Sy. 3, ss. 60-73, Ankara-Türkiye, Temmuz 2013.

11.   Beşir Mustafayev, “Büyük Devletlerin Kafkasya’daki Ermeni Siyaseti (Kafkasya’daki Ermeni Olaylarına Işık Tutan Bir Arşiv İncelemesi: 1910-1920)”, İstanbul Üniversitesi Uluslararası Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), Cilt. II, Sy. 1, ss. 143-168, İstanbul-Türkiye, 2013.

12.   Beşir Mustafayev, “Terör ve İşgal Sonucu Yaşanan Müslüman-Türk Soykırım Yasasını Onaylayan Tek Lider: Haydar Aliyev”, Dicle Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Sy. 22, Haydar Aliyev Özel Sayısı, ss. 91-109, Diyarbakır-Türkiye, Eylül 2013.

13.   Beşir Mustafayev, “Tarihte Ermeniler ve Ruslar Tarafından Yok Edilen Türk İzleri”, Cilt. 2, Sy. 3, ss. 48-62, Kilis-Türkiye, Ocak 2014.

14.   Beşir Mustafayev, “XX. Yüzyılın Başlarında Nahçıvan’da Terörle Mücadele”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt. 2, Sy. 4, ss. 56-65, Ankara-Türkiye, Ocak 2014.

15.   Beşir Mustafayev, “Arşiv Belgelerine Göre Kırmızı Kasaba Olayları (1918-1920)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt. 7, Sy. 29, ss. 645-654, Ordu-Türkiye, Ocak 2014.

16.   Beşir Mustafayev, “Kuzey Azerbaycan’ın İkinci İstiklal Mücadelesi Tarihine Bir Bakış”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi (TDAV-Uluslararası), Prof. Dr. Turan Yazgan Armağanı, Sy. 208, ss. 219-228, İstanbul-Türkiye, Şubat 2014.

17.   Beşir Mustafayev, “Əlican-Gümrü (Iğdır-Qars) Türkiyə-Ermənistan Sərhəd Qapısı Müzakirələri Haqqında Görüşlər”, Milli Elmler Akademiyası Nahçıvan Bölmesi İncesenet Dil ve Edebiyat İnstitutu, Elmi Axtarışlar Jurnalı, Cilt. 4, No: 2, ss. 167-172, Nahçıvan-Azerbaycan, 2014.

18.   Beşir Mustafayev, “Arşiv Belgelerine Göre 31 Mart Bakü Soykırımı”, Turkish Studies Dergisi, İsmail Yıldırım Armağanı, Sy. 9/4, ss. 797-815, Ankara-Türkiye, 2014.

19.   Beşir Mustafayev, “Resulzade Hükümeti Dönemi ve Yaşanan Terör Olayları (1918-1920)”, Uluslararası Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), Cilt 2, No: 2, ss. 205-231, İstanbul-Türkiye, 2013-2014.

 1. Emir Kasımov, “Azerbaycan-Tataristan Edebi-Medeni İlişkilerinden 1900-1920)”, Çeviren: B. Mustafayev, Atatürk Üniversitesi Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Sy. 51, ss. 349-355, Erzurum, Nisan 2014.

21.   Beşir Mustafayev, Emin Arif Şıhaliyev, “Türkiye-Rusya İlişkilerinde Dağlık Karabağ Sorunu: Çözüm Yolunda Engeller ve Öngörüler”,  Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Akademi Dergisi, Türk-Rus İlişkileri Özel Sayısı, Yıl. 6, Sy. 17, ss. 109-135, Ankara-Türkiye, Mayıs 2016.

22.   Beşir Mustafayev, Emin Arif Şıhaliyev,  “Armenia-Azerbaijan, Nagorno-Karabakh Conflict: Obstaclesto Resolution, Analysis of Use of Force, Forward-Looking Predictions”, History Studies, International Journal of History, Volume. 8, Issue. 3, Page. 135-150, Ankara-Türkiye, September 2016.

23.   Beşir Mustafayev, Emin Arif Şıhaliyev, “Ermeni Sorununun Medeniyetler Çatışması Bağlamında Değerlendirilmesi ve Bu Sorunun Azerbaycan-Ermenistan İlişkilerine Etkisi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, ASOS Journal (The İnternational Journal of Academic Social Science), Yıl. 4, Sayı. 32, ss. 12-29,  Elazığ, Kasım 2016.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.       Beşir Mustafayev, “Milli Mücadele Döneminde Azerbaycan ve Anadolu Omuz-Omuza (Tek Millet İki Devlet Gerçeğinin İlk Numunesi)”, Uluslararası Sarıkamış Sempozyumu, Sarıkamış-Kars, 03-05 Ocak 2013.

2.       Beşir Mustafayev, “Tarihte Ermeni Terörü ve Uzantıları”, Azerbaycanlıların Soyqırımı Arxiv Senedlerinde, I. Beynelxalq Elmi Konfransın Materialları, Azerbaycan Respublikası Tehsil Nazirliyi Azerbaycan Universiteti, ss. 203-211, Bakü-Azerbaycan, 29-30 Mart 2013.

 1. Beşir Mustafayev, “Ermeni İşgali Sonucunda Yok Edilen Kültürel Mirasımız: Kür (Kura) ve Aras Havzası Abideleri” II. Uluslararası Ahlat-Avrasya Kültür ve Sanat Sempozyumu, ss. 398-405,  Bitlis, 25-27 Eylül 2013, Basım. İstanbul, 2014.

4.       Beşir Mustafayev, “Dağlık Karabağ’ın İşgali Kapsamında Türkiye-Ermenistan İlişkileri”, I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde Üniversitesi (Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Araştırmaları Merkezi), Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi ve M. Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi, Niğde, 18-21 Mart 2014.

 1. Beşir Mustafayev, “Rus Yönetimi Altındaki Ermeniler ve Kafkaslarda İskân Politikası”, Tarih Boyunca Türk İdaresinde Ermeniler Sempozyumu, Kafkas Üniversitesi, Kars, 08-10 Mayıs 2014.

6.       Beşir Mustafayev, “Türkiye İle Türk Cumhuriyetleri Arasında Ortak Tarih Eğitimi Anlayışı Üzerine”, Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans, ss. 91-92 (Özet), Siirt Üniversitesi, 22-24 Mayıs 2014.

7.       Beşir Mustafayev, “Birinci Cihan Harbi Sürecinde Osmanlı’nın Transkafkasya Siyaseti”,  I. Dünya Savaşı Sürecinde Ortadoğu’nun Şekillenmesi Uluslararası Sempozyumu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi- Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Derneği, Bilecik, 12-14 Aralık 2014.

8.       Beşir Mustafayev, “Birinci Dünya Savaşı Sırasında Rus Ordusuyla İttifak Yapan Taşnak ve Hınçak Ermeni Terör Örgütleri”, Savaşan Devletlerin Tarihçilerinin Gözüyle 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, Uluslararası Sempozyum, (Özet), ss. 82-84, Antalya, 2014.

9.       Beşir Mustafayev, “1915 Senesinde Neler Yaşandı? Gerçekler ve Gündemdekiler”, Azerbaycan’da ve Şerqi Anadolu’da Türk-Müselman Ehaliye Qarşı 1918-1920. İller Soyqırımı Uluslararası Konferansı, Milli Elmler Akademiyası ve Tarih İnstitutu, ss. 370-380, Quba-Azerbaycan 08-12 Aprel 2015.

10.   Beşir Mustafayev, “Dünya Siyasi Coğrafyasında Türkiye-Ermenistan Sınır Kapısı Tartışmaları Üzerine Akademik Görüşler”, Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Önyargılar ve Gerçekler, ss. 100 (Özet), Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 08-11 Nisan 2015.

11.   Beşir Mustafayev, "Gaspıralı Mektebi'nin Maarifçiliğinden Günümüze Yansıyanlar", Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi ve Saraybosna Üniversitesi İşbirliğiyle Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, ss. 226-231, Nevşehir, 2015.

12.   Beşir Mustafayev, “Sovyetler Dönemi Türklerde Tarih Bilinci ve Sonrasında Ortak Türk Tarih Yazıcılığı Çalışmaları, Bülent Ecevit Üniversitesi-Türk Tarih Kurumu, I. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı Sempozyumu, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları No: 7, ss. 285-292, Zonguldak, Aralık 2015.

13.   Beşir Mustafayev, “Kafkaslar’daki Dört Günlük Savaşın Analizi (2-5 Nisan 2016)”, I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, E-Kitap özet, ss. 29, Elazığ, 13-15 Ekim 2016.

14.   Beşir Mustafayev, “Eski Sovyet Tarih Yazıcılığı Üzerine”, Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, E-Kitap, ss. 183-193, Antalya, 1-4 Aralık 2016.

15.   Beşir Mustafayev, “Genel Türk Tarihi’nin Sorunları Üzerine”, Tuzla Belediyesi ve Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi Genel Türk Tarihi Çalıştayı, İstanbul 13 Mayıs. 2017.

16.   Beşir Mustafayev, “Türk-İslam ve Batı Medeniyeti Çatışması Üzerine Akademik Görüşler”, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, E- Özet Kitap, Alaaddin Keykubat Üniversitesi, ss. 702, Alanya 18-20 Mayıs 2017.

17.   Beşir Mustafayev, “Rusya’nın Kırım’ı İlhakı Bağlamında Tarihin Değişik Dönemlerinde Kırım’da Rus Usul-i İdaresi”, Uluslararası Birinci Dünya Savaşının 100. Yılı Sempozyumu, Bitlis Eren Üniversitesi & Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, VIII. Dizi, sy. 21, c. 1, ss. 327-340, Ankara, 2017.

18.   Beşir Mustafayev, “Ortaçağ Türk-İslam Şehirlerinden Olan Berde’nin Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Yönü”, Türkiye Yazarlar Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi ve Türkiye Belediyeler Birliği Tarafından Düzenlenen 4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, E- Özet Kitap, ss. 35, İstanbul, 13-15 Ekim 2017.

           

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. Beşir Mustafayev, Dağlık Karabağ Üzerine      Yazılar, “Dağlık Karabağ Sorunu ve Soruna İlişkin Azerbaycan’ın Dış Politikasına Yönelik Akademik Öneriler”, Gündoğan Yayınları, ss. 197-208, İstanbul, Ağustos 2014.

2.       Beşir Mustafayev, Dağlık Karabağ Üzerine      Analizler (Derleyenler: C. Kasımlı, İ. Arslan), “Dağlık Karabağ Münakaşası ve Bu Konuda Azerbaycan’ın Dış Politikası İçin Bir Akademisyen Önerisi”, Gündoğan Yayınları, ss. 29-44, İstanbul, Ağustos 2015.

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Beşir Mustafayev, “Arşiv Belgeleri Işığında Kuba’da Ermeni Zulmü (1905–1920)”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sy. 26, Cilt. 7, ss. 109–127, Ankara,  2010.
 2. Beşir Mustafayev, “Ermenileştirilen Kuzey Azerbaycan Türk Toprakları”, Türk Yurdu Dergisi, Cilt. 31, Sy. 284, ss. 197–200, Ankara, Nisan 2011.
 3. Beşir Mustafayev, “Ermeni Devlet Terörünün Eseri: 26 Şubat 1992 Hocalı Soykırımı Üzerine”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sy. 29, Cilt. 8, ss. 23–41, Ankara, 2011.
 4. Beşir Mustafayev, “Anton Salamanov’un Özel Arşivine Göre Ermenilerin Kuzey Azerbaycan’da Yaptıkları Katliamlar (1918–1919)”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sy. 30, ss. 335-354, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2011.
 5. Beşir Mustafayev, “Kafkaslarda Müslüman-Türk Soykırımı–1905–1920”, EÜ Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Bağımsızlığının 20. Yılında Türkistan Özel Sayısı 1, Cilt. 12, ss. 533-561, İzmir,  2012.
 6. Beşir Mustafayev, “İlk Cumhuriyet Döneminde Azerbaycan Petrolünün Ermeni Faaliyetlerindeki Rolü (1918-1920)”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sy. 1, ss. 61-82, Iğdır, Nisan 2012.
 7. Beşir Mustafayev, “26 Şubat 1992 Hocalı Soykırımı Üzerine”, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, Karabağ Özel Sayısı, Cilt. IX, Sy. 2, ss. 41-54, Elazığ, 2013.
 8. Beşir Mustafayev, “Sovyetler Döneminde Rusya’nın Dağlık Karabağ Politikası”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sy. 39, Cilt. 10, ss. 53-68, Ankara 2013.
 9. Beşir Mustafayev, “XX. Yüzyılın Başlarında Güney Kafkasya’da Ermeni İsyan ve Tedhiş Hareketleri”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl. 10, Sy. 19, ss. 187-207, Ankara, Güz 2013.
 10. Beşir Mustafayev, “Azerbaycan Milli Kütüphanesinde Bulunan Dağlık Karabağ İle İlgili Eserlerin Bibliyografyası”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sy. 4, ss. 195-217, Iğdır, Ekim 2013.
 11. Beşir Mustafayev, “Türk İslam Ordusu’nun Kuzey Kafkas (Dağıstan) Harekâtına Dair (Arşiv Vesikaları Işığında–1917–1919)”, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sy. 30, ss. 17-40, Konya, 2013.
 12. Beşir Mustafayev, Emin Arif (Şıhaliyev), (Tanıtım ve Değerlendirme), “Ermenistan-Azerbaycan Münakaşası Sivilizasyalararası Münasebetler Kontekstinde”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt. 1, Sy. 2, ss. 64-67, Ankara, Ocak 2013.
 13. Beşir Mustafayev, “Rus ve Ermeni Tehdidine Karşı Kuzey Azerbaycan’da Kurulan İlk Türk Siyasi Teşekküller”, Yeni Türkiye Yayınları Özel Sayısı (YTSAM), Yıl. 20, Sy. 62, C. 3, ss. 2575-2584, Ankara, Eylül-Aralık 2014.
 14. Beşir Mustafayev, “Ermenistan’da Yaşayan Müslümanlara Yapılan Mezalim (1988–1994)”, Yeni Türkiye Yayınları Özel Sayısı (YTSAM), Yıl. 20, Sy. 63, C. 4, ss. 2677-2686, Ankara, Eylül 2014.
 15. Beşir Mustafayev, “Türk-İslam ve Hıristiyan-Batı Medeniyeti Çatışması Üzerine”, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, SUSBID, Cilt. 5, Sy. 8, ss. 79-97, Siirt, Haziran 2017.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Beşir Mustafayev, “Ermenistan ve Ermeni Lobisinin “Geleneksel” 24 Nisan İddiaları”, Türk-Ermeni İlişkileri Konulu Panel, Siirt Üniversitesi, 02 Mayıs 2014.
 2. Beşir Mustafayev, “Hocalı Katliamı” Konulu Panel, Siirt Üniversitesi, 26 Şubat 2015.
 3. Beşir Mustafayev, “Bir Milletin Şanlı Tarih Destanı Yazdığı Yer: Çanakkale”, Adalet Bakanlığı Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı Açık Ceza İnfaz Kurumu, Siirt 18 Mart 2015.
 4. Beşir Mustafayev, “Hocalı Katliamı ve Karabağ Sorunu”, Konulu Panel, Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih-Kültür Kulübü, Zonguldak, 26 Şubat 2016.

 

7.7. Diğer yayınlar

 1. Beşir Mustafayev, “Azerbaycan Petrolleri Globalleşme Sürecinde”, Kalem Gazetesi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayım Organı, İzmir, 1999.
 2. Beşir Mustafayev, “Halkla İlişkiler Kabuk Değiştiriyor”, E. Ü. Kalem Gazetesi-Ege Ajans, İzmir, 1999.
 3. Beşir Mustafayev, “Turizm Rehberliği Mezunları Turist Rehberi Olamıyor”, E. Ü. Kalem Gazetesi-Ege Ajans, İzmir, 1999.
 4. Beşir Mustafayev, “Dünden Bugüne İletişim Fakültesi”, E. Ü. Kalem Gazetesi-Ege Ajans, İzmir, 1999.
 5. Beşir Mustafayev, “Karanlıkta Doğan Gerçek (20 Ocak Katliamı)”, Bizim Dernek Jurnalı, Sayfa. 23, Bakı-AZERBAYCAN, 2000.
 6. Beşir Mustafayev, “Günümüz Medyası”, Ufuk Gazetesi, (Günlük Bölgesel Gazete), Erzurum, 17 Temmuz, 2001.
 7. Beşir Mustafayev, “Küreselleşme Sürecinde Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Kriz” (1), Ufuk, Erzurum, 24 Temmuz, 2001.
 8. Beşir Mustafayev, Ufuk,“Küreselleşme Sürecinde Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Kriz” (2), Erzurum, 26 Temmuz, 2001
 9. Beşir Mustafayev,“Televizyon Okuyoruz”, Ufuk, 19 Temmuz, 2001.
 10. Beşir Mustafayev, “Basın Meslek İlkelerini Biliyor Muyuz?”, Ufuk, 13 Temmuz, 2001.
 11. Beşir Mustafayev, “Çeçenistan’da Rus Oyunu” (1), Ufuk,31 Temmuz, 2001.
 12. Beşir Mustafayev, “Çeçenistan’da Rus Oyunu” (2), Ufuk, 02 Ağustos, 2001
 13. Beşir Mustafayev, “Basında Tekelleşme Üzerine”, Ufuk, 07 Ağustos, 2001.
 14. Beşir Mustafayev, “İnsan Kaynakları ve İnsana Yatırım”, Ufuk, 09 Ağustos, 2001.
 15. Beşir Mustafayev, “Medya ve Özel Hayat, Ufuk, 14 Ağustos, 2001.
 16. Beşir Mustafayev,“ Medya, Siyaset ve Mafya”, Ufuk, 17 Ağustos, 2001.
 17. Beşir Mustafayev, “İngilizceye Fransız Kalmayın”, Ufuk, 18 Ağustos, 2001.
 18. Beşir Mustafayev, “Bilgisayar Üzerine”, Ufuk, 21 Ağustos, 2001.
 19. Beşir Mustafayev, “İnternet Kurtları”, Ufuk,23 Ağustos, 2001.
 20. Beşir Mustafayev, “Atatürk’ü Anlamak”, Ufuk,30 Ağustos, 2001.
 21. Beşir Mustafayev, “İnternette Çocuk İstismarı”, Ufuk, 01 Eylül, 2001.
 22. Beşir Mustafayev, “Türkiye ile Azerbaycan Birleşsin”, Ufuk, 04 Eylül, 2001.
 23. Beşir Mustafayev, “Medyatik Terör ve Sermaye”, Ufuk, 06 Eylül, 2001.
 24. Beşir Mustafayev, “Okuduklarım ve Yaşadıklarımla Bir Demet Türkiye” (1), Ufuk, 11 Eylül, 2001.
 25. Beşir Mustafayev, “Okuduklarım ve Yaşadıklarımla Bir Demet Türkiye” (2), Ufuk, 13 Eylül, 2001.
 26. Beşir Mustafayev, “Günümüz Gençliği ve İdeoloji Karmaşası”, Ufuk,18 Eylül, 2001.
 27. Beşir Mustafayev, “Zor Dönemin Habercileri (Savaş Gazeteciliği)”, Ufuk,20 Eylül, 2001.
 28. Beşir Mustafayev, “İletişim ve İnsan Psikolojisi”, Ufuk,22 Eylül, 2001.
 29. Beşir Mustafayev, “Avrupa Birliği Sürecinde Basın Özgürlüğü”, Ufuk,25 Eylül, 2001.
 30. Beşir Mustafayev, “Gazetecinin Prestij Sorunu”, Ufuk,27 Eylül, 2001.
 31. Beşir Mustafayev, “Türkiye’nin Gidişatı Ne Yönde?”, Ufuk,29 Eylül, 2001.
 32. Beşir Mustafayev, “Esen Savaş Yelleri”, Ufuk,02 Ekim, 2001.
 33. Beşir Mustafayev, “Tüm Yollar Öğrenmekten Geçer”, Ufuk,04 Ekim, 2001.
 34. Beşir Mustafayev, “Dünden Bugüne Türk-Ermeni İlişkileri ve Ermeni Terörü”, Araştırma Yazı Dizisi, Ufuk Gazetesi, Erzurum, 09 Ekim, 2001.
 35. Beşir Mustafayev, “Anadolu’dan Azerbaycan’a Ermeni Zulmü”, Araştırma Yazı Dizisi, Ufuk, Erzurum, 10 Ekim, 2001.
 36. Beşir Mustafayev, “Ermeniler Neden Zor Durumda?”, Araştırma Yazı Dizisi, Ufuk, Erzurum, 11 Ekim, 2001.

 

8.Projeler

 1. 2006-TDAE–001, “Ermenilerin Kuzey Azerbaycan’daki Faaliyetleri-Arşiv Araştırması (1905–1920)”, BAP, Ege Üniversitesi, İzmir, 2006-2009.

 

9.İdari Görevler

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 1. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Hakem ve Bilim Danışma Kurulu, (2012-)
 2. İstanbul Üniversitesi U/A Avrasya İncelemeleri Dergisi, Bilim Danışma Kurulu (2013-)
 3. Karadeniz Araştırmaları Dergisi (KARAM), Hakem Danışma Kurulu, Ankara (2013-)
 4. Yedi Aralık Üniversitesi, Asia Minor Studies (International Journal of Social Scıences), Hakem ve Bilim Danışma Kurulu, Kilis (2013-)
 5. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Hakem Danışma Kurulu, Ankara (2013-)
 6. Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nahçıvan Şubesinin Elmi Axtarışlar Dergisi, Hakem ve Bilim Danışma Kurulu, Nahçıvan-Azerbaycan (2014-)
 7. ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science) Dergisi, Hakem Danışma Kurulu, Elazığ (2014-)
 8. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (SUSBİD), Bilim Danışma ve Hakem Kurulu, Siirt (2014-)
 9. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (İFDER), Hakem Kurulu), Iğdır (2014-)
 10. Route Educational&Social Science Dergisi (RESS), Hakem Kurulu, Hatay (2014-)
 11. Selçuk Üniversitesi Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Dergisi (SUTAD), Konya (2015-)
 12. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Erzurum (2015-)
 13. SOBİDER (Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler Dergisi-The Journal of Social Science), Hakem Kurulu, Malatya (2016-)
 14. Kesit Akademi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (The Journal of Kesit Academy), Hakem Kurulu, İstanbul (2016-)
 15. Uluslar arası Sosyal Bilimler Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, 18-20 Mayıs Alanya (2017-)
 16. Asya Studies Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Hakem, Yayın ve Danışma Kurulu Üyesi, (2017-)

 

11.Ödüller

 1. “Ülke Tanıtımı-Tarih”, İzmir Büyükşehir Belediyesince Düzenlenen Yarışmada Araştırma Mansiyon Ödülü, İzmir–1997.
 2. “Azerbaycan Petrolleri Globalleşme Sürecinde”, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Aydın Doğan Vakfı Tarafından Araştırma İnceleme Dalında İletişim Ödülü, İzmir–1998.
 3. TÜBİTAK, Bilim İnsanı Destekleme Başkanlığı (BİDEB) Araştırmacı Doktora Bursu.
 4. Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih-Kültür Kulübü Tarafından Katılım Ödülü Zonguldak 26 Şubat 2016.
 5. Bilimsel Çalışmalarla Türk Akademik Hayatına Yaptığımız Katkılardan Dolayı Hoca Ahmet Yesevi Başarı Ödülü, UAESB Yönetim Kurulu, Antalya 2016.

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

Eskiçağ Anadolu Tarihi ve Medeniyeti

2

0

101

Ortaçağ Avrupa Tarihi

2

0

90

Türk Dünyası Tarihi Coğrafyası

2

0

50

Ermeni Sorunu Tarihi

2

0

38

Türkistan Tarihi

2

0

32

SSCB Tarihi

2

0

39

Mezuniyet Çalışması I

2

4

5

Bahar

Eskiçağ Mısır ve Mezopotamya Tarihi

2

0

101

Yeniçağ Avrupa Tarihi

2

0

90

Tarihi Ticaret Yolları

2

0

31

Çağdaş Türk Devletleri Tarihi

2

0

39

Terör ve Terörizm Tarihi

2

0

29

Mezuniyet Çalışması II

2

4

5

2017-2018

Güz

Eskiçağ Anadolu Tarihi ve Medeniyeti

2

0

112

Ortaçağ Avrupa Tarihi

2

0

93

Türk Dünyası Tarihi Coğrafyası

2

0

43

Kafkasya Tarihi

2

0

30

SSCB Tarihi

2

0

67

Mezuniyet Çalışması I

6

4

7

Bahar

Eskiçağ Mısır ve Mezopotamya Tarihi

2

 

112

Tarihi Ticaret Yolları

2

 

50

Yeniçağ Avrupa Tarihi

2

 

97

Türkistan Tarihi (XVI-XIX)

2

 

80

Çağdaş Türk Devletleri Tarihi

2

 

66

Mezuniyet Çalışması II

6

 

7

 

 

Akademik

Yıl

Dönem

 

Dersin Adı

 

Haftalık Saati

Öğrenci

Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

 

2016-2017

 

 

 

Güz

 

 

 

 

Karadeniz’in Kuzeyindeki Türk Devletleri Tarihi

3

 

2

Kafkasya Tarihi ve Türkiye Kafkasya İlişkileri

3

 

1

Uzmanlık Alan Dersi

8

 

1

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

1

 

1

Yüksek Lisans Tez Çalışması

1

 

1

 

   Bahar

Seminer Çalışması (Genel Türk Tarihi)

2

 

1

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

1

 

1

Yüksek Lisans Tez Çalışması

1

 

1

Türkoloji Araştırmaları

3

 

2

Uzmanlık Alan Dersi

8

 

2

 

 

 

 

 

2017-2018

 

 

 

 

 

 

    Güz

Türkoloji Araştırmaları

3

 

2

Yüksek Lisans Tez Çalışması

1

 

1

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

1

 

1

Uzmanlık Alan Dersi

1

 

2

 

 

 

Bahar

Türkistan’da Yenileşme ve Fikir Hareketleri

3

 

1

Seminer Çalışması (Genel Türk Tarihi)

2

 

1

Yüksek Lisans Tez Çalışması

1

 

1

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

1

 

1

Uzmanlık Alan Dersi

1

 

2

 

Güncelleme : 08.06.2018 14:09:41
Çeviri ve Aktarma Makaleler
 1. Nazim Mustafa“Gümrü Tarihinden Sayfalar”, Çev: B. Mustafayev, Atatürk Üniversitesi Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Yıl 9, Sy 20, ss. 253–262, Erzurum, 2002.
 2. Emir Kasımov, “Azerbaycan-Tataristan Edebi-Medeni İlişkilerinden 1900-1920)”, Çev: B. Mustafayev, Atatürk Üniversitesi Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Sy. 51, ss. 349-355, Erzurum, Nisan 2014.
Kitap Tanıtımı ve Eleştirel Değerlendirme
 1. Emin Arif (Şıhaliyev), (Tanıtım ve Değerlendirme: B. Mustafayev), “Ermenistan-Azerbaycan Münakaşası Sivilizasyalararası Münasebetler Kontekstinde”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt. 1, Sy. 2, ss. 64-67, Ankara, Ocak 2013. 
Kitap veya Kitapta Bildiriler

 1. 1. Beşir Mustafayev, “Tarihte Ermeni Terörü ve Uzantıları”, Azerbaycanlıların Soyqırımı Arxiv Senedlerinde, I. Beynelxalq Elmi Konfransın Materialları, Azerbaycan Respublikası Tehsil Nazirliyi Azerbaycan Universiteti, ss. 203-211, Bakü-Azerbaycan, 29-30 Mart 2013.
 2. Beşir Mustafayev, Dağlık Karabağ Üzerine             Yazılar, “Dağlık Karabağ Sorunu ve Soruna İlişkin Azerbaycan’ın Dış Politikasına Yönelik Akademik Öneriler”, Gündoğan Yayınları, ss. 197-208, İstanbul, Ağustos 2014.
 3. Beşir Mustafayev, “Ermeni İşgali Sonucunda Yok Edilen Kültürel Mirasımız: Kür (Kura) ve Aras Havzası Abideleri” II. Uluslararası Ahlat-Avrasya Kültür ve Sanat Sempozyumu, ss. 398-405,  Bitlis, 25-27 Eylül 2013, Basım. İstanbul, 2014.
 4. Beşir Mustafayev, “Türkiye İle Türk Cumhuriyetleri Arasında Ortak Tarih Eğitimi Anlayışı Üzerine”, Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans, ss. 91-92 (Özet), Siirt Üniversitesi, 22-24 Mayıs 2014.
 5. Beşir Mustafayev, “Birinci Dünya Savaşı Sırasında Rus Ordusuyla İttifak Yapan Taşnak ve Hınçak Ermeni Terör Örgütleri”, Savaşan Devletlerin Tarihçilerinin Gözüyle 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, Uluslararası Sempozyum, (Özet), ss. 82-84, Antalya, 2014.
 6. Beşir Mustafayev, “1915 Senesinde Neler Yaşandı? Gerçekler ve Gündemdekiler”, Azerbaycan’da ve Şerqi Anadolu’da Türk-Müselman Ehaliye Qarşı 1918-1920. İller Soyqırımı Uluslararası Konferansı, Milli Elmler Akademiyası ve Tarih İnstitutu, ss. 370-380, Quba-Azerbaycan 08-12Aprel 2015.
 7. Beşir Mustafayev, “Dünya Siyasi Coğrafyasında Türkiye-Ermenistan Sınır Kapısı Tartışmaları Üzerine Akademik Görüşler”, Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Önyargılar ve Gerçekler, ss. 100 (Özet), Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 08-11 Nisan 2015.
 8. Beşir Mustafayev, Dağlık Karabağ Üzerine             Analizler (Derleyenler: C. Kasımlı, İ. Arslan), “Dağlık Karabağ Münakaşası ve Bu Konuda Azerbaycan’ın Dış Politikası İçin Bir Akademisyen Önerisi”, Gündoğan Yayınları, ss. 29-44, İstanbul, Ağustos 2015.
 9. Beşir Mustafayev, "Gaspıralı Mektebi'nin Maarifçiliğinden Günümüze Yansıyanlar", Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi ve Saraybosna Üniversitesi İşbirliğiyle Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, ss. 226-231, Nevşehir, 2015.
 10. Beşir Mustafayev, “Sovyetler Dönemi Türklerde Tarih Bilinci ve Sonrasında Ortak Türk Tarih Yazıcılığı Çalışmaları, Bülent Ecevit Üniversitesi-Türk Tarih Kurumu, I. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı Sempozyumu, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları No: 7, ss. 285-292, Zonguldak, Aralık 2015.
 11. Beşir Mustafayev, “Kafkaslar’daki Dört Günlük Savaşın Analizi (2-5 Nisan 2016)”, I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, E-Kitap özet, ss. 29, Elazığ, 13-15 Ekim 2016.
 12. Beşir Mustafayev, “Eski Sovyet Tarih Yazıcılığı Üzerine”, Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, E-Kitap, ss. 183-193, Antalya, 1-4 Aralık 2016.
 13. Beşir Mustafayev, “Türk-İslam ve Batı Medeniyeti Çatışması Üzerine Akademik Görüşler”, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, E- Özet Kitap, Alaaddin Keykubat Üniversitesi, ss. 702, Alanya 18-20 Mayıs 2017.
 14. Beşir Mustafayev, “Rusya’nın Kırım’ı İlhakı Bağlamında Tarihin Değişik Dönemlerinde Kırım’da Rus Usul-i İdaresi”, Uluslararası Birinci Dünya Savaşının 100. Yılı Sempozyumu, Bitlis Eren Üniversitesi & Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, VIII. Dizi, sy. 21, c. 1, ss. 327-340, Ankara, 2017.
 15. Beşir Mustafayev, “Ortaçağ Türk-İslam Şehirlerinden Olan Berde’nin Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Yönü”, Türkiye Yazarlar Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi ve Türkiye Belediyeler Birliği Tarafından Düzenlenen 4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, E- Özet Kitap, ss. 35, İstanbul, 13-15 Ekim 2017.
Ödüller, Burslar ve Projeler
 1. “Ülke Tanıtımı-Tarih”, İzmir Büyükşehir Belediyesince Düzenlenen Yarışmada Araştırma Ödülü, İzmir–1997.
 2. “Azerbaycan Petrolleri Globalleşme Sürecinde”, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Aydın Doğan Vakfı Tarafından Araştırma İnceleme Dalında İletişim Ödülü, İzmir–1998.
 3. BAP-2006-TDAE–001, “Ermenilerin Kuzey Azerbaycan’daki Faaliyetleri-Arşiv Araştırması (1905–1920)”, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Projesi.
 4. TÜBİTAK, Bilim İnsanı Destekleme Başkanlığı (BİDEB) Araştırmacı Doktora Bursu.
 5. Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih-Kültür Kulübü Tarafından Katılım Ödülü Zonguldak 26 Şubat 2016.
 6. Bilimsel Çalışmalarla Türk Akademik Hayatına Yaptığımız Katkılardan Dolayı Hoca Ahmet Yesevi Başarı Ödülü, UAESB Yönetim Kurulu, Antalya 2016.
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Bilimsel Makaleler
 1. Beşir Mustafayev, “Arşiv Belgeleri Işığında Kuba’da Ermeni Zulmü (1905–1920)”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sy. 26, Cilt. 7, ss. 109–127, Ankara,  2010.
 2. Beşir Mustafayev, “Ermenileştirilen Kuzey Azerbaycan Türk Toprakları”, Türk Yurdu Dergisi, Cilt. 31, Sy. 284, ss. 197–200, Ankara, Nisan 2011.
 3. Beşir Mustafayev, “Ermeni Devlet Terörünün Eseri: 26 Şubat 1992 Hocalı Soykırımı Üzerine”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sy. 29, Cilt. 8, ss. 23–41, Ankara, 2011.
 4. Beşir Mustafayev, “Anton Salamanov’un Özel Arşivine Göre Ermenilerin Kuzey Azerbaycan’da Yaptıkları Katliamlar (1918–1919)”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sy. 30, ss. 335-354, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2011.
 5. Beşir Mustafayev, “Kafkaslarda Müslüman-Türk Soykırımı–1905–1920”, EÜ Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Bağımsızlığının 20. Yılında Türkistan Özel Sayısı 1, Cilt. 12, ss. 533-561, İzmir,  2012.
 6. Beşir Mustafayev, “İlk Cumhuriyet Döneminde Azerbaycan Petrolünün Ermeni Faaliyetlerindeki Rolü (1918-1920)”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sy. 1, ss. 61-82, Iğdır, Nisan 2012.
 7. Beşir Mustafayev, “26 Şubat 1992 Hocalı Soykırımı Üzerine”, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, Karabağ Özel Sayısı, Cilt. IX, Sy. 2, ss. 41-54, Elazığ, 2013.
 8. Beşir Mustafayev, “Sovyetler Döneminde Rusya’nın Dağlık Karabağ Politikası”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sy. 39, Cilt. 10, ss. 53-68, Ankara 2013.
 9. Beşir Mustafayev, “XX. Yüzyılın Başlarında Güney Kafkasya’da Ermeni İsyan ve Tedhiş Hareketleri”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl. 10, Sy. 19, ss. 187-207, Ankara, Güz 2013.
 10. Beşir Mustafayev, “Azerbaycan Milli Kütüphanesinde Bulunan Dağlık Karabağ İle İlgili Eserlerin Bibliyografyası”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sy. 4, ss. 195-217, Iğdır, Ekim 2013.
 11. Beşir Mustafayev, “Türk İslam Ordusu’nun Kuzey Kafkas (Dağıstan) Harekâtına Dair (Arşiv Vesikaları Işığında–1917–1919)”, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sy. 30, ss. 17-40, Konya, 2013.
 12. Beşir Mustafayev, “Rus ve Ermeni Tehdidine Karşı Kuzey Azerbaycan’da Kurulan İlk Türk Siyasi Teşekküller”, Yeni Türkiye Yayınları Özel Sayısı (YTSAM), Yıl. 20, Sy. 62, C. 3, ss. 2575-2584, Ankara, Eylül-Aralık 2014.
 13. Beşir Mustafayev, “Ermenistan’da Yaşayan Müslümanlara Yapılan Mezalim (1988–1994)”, Yeni Türkiye Yayınları Özel Sayısı (YTSAM), Yıl. 20, Sy. 63,C. 4, ss. 2677-2686, Ankara, Eylül 2014.
 14. Beşir Mustafayev, “Türk-İslam ve Hıristiyan-Batı Medeniyeti Çatışması Üzerine”, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, SUSBID, Cilt. 5, Sy. 8, ss. 79-97, Siirt, Haziran 2017.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 1. Beşir Mustafayev, “Milli Mücadele Döneminde Azerbaycan ve Anadolu Omuz-Omuza (Tek Millet İki Devlet Gerçeğinin İlk Numunesi)”, Uluslararası Sarıkamış Sempozyumu, Sarıkamış-Kars, 03-05 Ocak 2013. (Sunum&Oturum Başkanı).    
 2. Beşir Mustafayev, “Tarihte Ermeni Terörü ve Uzantıları”, I. Beynelxalq Elmi Konfrans, Azerbaycan Respublikası Tehsil Nazirliyi ve Azerbaycan Universiteti, Bakü-Azerbaycan, 29-30 Mart 2013.
 3. Beşir Mustafayev, “Ermeni İşgali Sonucunda Yok Edilen Kültürel Mirasımız: Kür (Kura) ve Aras Havzası Abideleri”, II. Uluslararası Ahlat-Avrasya Kültür ve Sanat Sempozyumu, Bitlis, 25-27 Eylül 2013.
 4. Beşir Mustafayev, “Dağlık Karabağ’ın İşgali Kapsamında Türkiye-Ermenistan İlişkileri”, I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde Üniversitesi (Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Araştırmaları Merkezi), Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi ve M. Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi, Niğde, 18-21 Mart 2014.
 5. Beşir Mustafayev, “Rus Yönetimi Altındaki Ermeniler ve Kafkaslarda İskân Politikası”, Tarih Boyunca Türk İdaresinde Ermeniler Sempozyumu, Kars Kafkas Üniversitesi, 08-10 Mayıs 2014.
 6. Beşir Mustafayev, “Türkiye İle Türk Cumhuriyetleri Arasında Ortak Tarih Eğitimi Anlayışı Üzerine”, Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans, Siirt Üniversitesi, 22-24 Mayıs 2014.
 7. Beşir Mustafayev, “Rusya’nın Kırım’ı İlhakı Bağlamında Tarihin Değişik Dönemlerinde Kırım’da Rus Usul-i İdaresi”, Uluslar arası Birinci Dünya Savaşının 100. Yılı Sempozyumu, Eren Üniversitesi & Türk Tarih Kurumu, Bitlis, 13-15 Ekim 2014.
 8. Beşir Mustafayev, "Sovyetler Dönemi Türklerde Tarih Bilinci ve Sonrasında Ortak Türk Tarih Yazıcılığı Çalışmaları", Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi ve Türk Tarih Kurumu İşbirliğiyle I. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı Sempozyumu, Zonguldak, 23-25 Ekim 2014.
 9. Beşir Mustafayev, “Birinci Dünya Savaşı Sırasında Rus Ordusuyla İttifak Yapan Taşnak ve Hınçak Ermeni Terör Örgütleri”, Savaşan Devletlerin Tarihçilerinin Gözüyle 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, Uluslararası Sempozyum, Antalya, 12-15Kasım 2014.
 10. Beşir Mustafayev, "Gaspıralı Mektebi'nin Maarifçiliğinden Günümüze Yansıyanlar", Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi ve Saraybosna Üniversitesi İşbirliğiyle Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, (Sunum&Değerlendirme Başkanı), Nevşehir, 12-13 Kasım 2014.
 11. Beşir Mustafayev, “Birinci Cihan Harbi Sürecinde Osmanlı’nın Transkafkasya Siyaseti”,  I. Dünya Savaşı Sürecinde Ortadoğu’nun Şekillenmesi Uluslararası Sempozyumu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi- Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Derneği, Bilecik, 12-14 Aralık 2014.
 12. Beşir Mustafayev, “1915 Senesinde Neler Yaşandı? Gerçekler ve Gündemdekiler”, Azerbaycan’da ve Şerqi Anadolu’da Türk-Müselman Ehaliye Qarşı 1918-1920. İller Soyqırımı Uluslararası Konferansı, Milli Elmler Akademiyası ve Tarih İnstitutu,Quba-Azerbaycan 08-12Aprel 2015.
 13. Beşir Mustafayev, “Dünya Siyasi Coğrafyasında Türkiye-Ermenistan Sınır Kapısı Tartışmaları Üzerine Akademik Görüşler”, Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Önyargılar ve Gerçekler, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 08-11 Nisan 2015.
 14. Beşir Mustafayev, “Kafkaslar’daki Dört Günlük Savaşın Analizi (2-5 Nisan 2016)”, I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, 13-15 Ekim 2016.
 15. Beşir Mustafayev, “Eski Sovyet Tarih Yazıcılığı Üzerine”, Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, 1-4 Aralık 2016.
 16.  Beşir Mustafayev, “Genel Türk Tarihi’nin Sorunları Üzerine”, Tuzla Belediyesi ve Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi Genel Türk Tarihi Çalıştayı, İstanbul 13 Mayıs. 2017.
 17.  Beşir Mustafayev, “Türk-İslam ve Batı Medeniyeti Çatışması Üzerine Akademik Görüşler”, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya 18-20 Mayıs 2017.
 18. Beşir Mustafayev, “Ortaçağ Türk-İslam Şehirlerinden Olan Berde’nin Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Yönü”, Türkiye Yazarlar Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi ve Türkiye Belediyeler Birliği Tarafından Düzenlenen 4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, İstanbul, 13-15 Ekim 2017.
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Bilimsel Makaleler
 1. Beşir Mustafayev, “Ermenilerin İran ve Kafkasya Coğrafyasında Dış Güçlerle İlişkileri (1915–1920)”, Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi, Kasım 2011-Ocak 2012, Yıl 13, Sy 51, ss. 77-92, İstanbul-Türkiye, 2011.
 2. Beşir Mustafayev, “Arxiv Qaynaqlarına Görə Zəngəzur Olayları (1905-1920)”, Journal of Qafqaz University, Sy. 33, ss. 29-42, Bakı-Azerbaycan, Dekabr 2012.
 3. Beşir Mustafayev, “Qarabağ İşğalı Kölgəsində Erməni Diasporunun ”Ənənəvi Aprel” Fəaliyətləri”, Sumqayıt Dövlet Universiteti, Elmi Xeberler Jurnalı, Humanitar Elmler Seriyası, Cilt. 8, No. 4, ss. 64-71, Sumqayıt-Azerbaycan, 2012.
 4.  Beşir Mustafayev, “Arşiv Belgeleriyle Gence’de Ermeni Mezalimi (1905–1919)”, Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl. 14, Sy. 55, ss. 29-50, İstanbul-Türkiye, Kasım-Ocak 2013.
 5. Beşir Mustafayev, “Ermenilerin ve Malakanların Şamahı’da Yaptıkları Mezalim (Arşiv Belgelerine Göre Tarihi Gerçekler–1915–1920)”, Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E- Dergisi, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sy. 35, ss. 1-18, Celalabat-Kırgızistan, Mart-Nisan 2013.
 6. Beşir Mustafayev, “Nahçıvan Olayları ve General Andranik Ozanyan’ın Nahçıvan’daki Katliamı (Arşiv Belgelerinin İzinden)”, Atatürk Üniversitesi Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Sy. 47, ss. 277-302, Erzurum-Türkiye, 2012.
 7. Beşir Mustafayev, “Karabağ’ın İşgal Süreci ve Bölgede Yaşanan Son Olaylar Çerçevesinde Çözüm Arayışları”, Atatürk Üniversitesi Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Sy. 49, Yıl. 19, ss. 281-294, Erzurum-Türkiye, Haziran 2013.
 8. Beşir Mustafayev, “Cihan Hâkimiyetini Moskoflara Öğütleyen Deli Petro’nun Vasiyetnamesi ve Ermenistan Devletinin Kurulmasında Etkisi”, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt. 4, Sy. 11, ss. 17-27, Mersin-Türkiye, Haziran 2013.
 9. Beşir Mustafayev, “Adriyatik’ten Çin Seddine Uzanan Nevruz Geleneği”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt. 2, Sy. 3, ss. 60-73, Ankara-Türkiye, Temmuz 2013.
 10. Beşir Mustafayev, “Büyük Devletlerin Kafkasya’daki Ermeni Siyaseti (Kafkasya’daki Ermeni Olaylarına Işık Tutan Bir Arşiv İncelemesi: 1910-1920)”, İstanbul Üniversitesi Uluslararası Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), Cilt. II, Sy. 1, ss. 143-168, İstanbul-Türkiye, 2013.
 11. Beşir Mustafayev, “Terör ve İşgal Sonucu Yaşanan Müslüman-Türk Soykırım Yasasını Onaylayan Tek Lider: Haydar Aliyev”, Dicle Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Sy. 22, Haydar Aliyev Özel Sayısı, ss. 91-109, Diyarbakır-Türkiye, Eylül 2013.
 12. Beşir Mustafayev, “Tarihte Ermeniler ve Ruslar Tarafından Yok Edilen Türk İzleri”, Cilt. 2, Sy. 3, ss. 48-62, Kilis-Türkiye, Ocak 2014.
 13. Beşir Mustafayev, “XX. Yüzyılın Başlarında Nahçıvan’da Terörle Mücadele”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt. 2, Sy. 4, ss. 56-65, Ankara-Türkiye, Ocak 2014.
 14. Beşir Mustafayev, “Arşiv Belgelerine Göre Kırmızı Kasaba Olayları (1918-1920)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt. 7, Sy. 29, ss. 645-654, Ordu-Türkiye, Ocak 2014.
 15. Beşir Mustafayev, “Kuzey Azerbaycan’ın İkinci İstiklal Mücadelesi Tarihine Bir Bakış”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi (TDAV-Uluslararası), Prof. Dr. Turan Yazgan Armağanı, Sy. 208, ss. 219-228, İstanbul-Türkiye, Şubat 2014.
 16. Beşir Mustafayev, “Əlican-Gümrü (Iğdır-Qars) Türkiyə-Ermənistan Sərhəd Qapısı Müzakirələri Haqqında Görüşlər”, Milli Elmler Akademiyası Nahçıvan Bölmesi İncesenet Dil ve Edebiyat İnstitutu, Elmi Axtarışlar Jurnalı, Cilt. 4, No: 2, ss. 167-172, Nahçıvan-Azerbaycan, 2014.
 17. Beşir Mustafayev, “Arşiv Belgelerine Göre 31 Mart Bakü Soykırımı”, Turkish Studies Dergisi, İsmail Yıldırım Armağanı, Sy. 9/4, ss. 797-815, Ankara-Türkiye, 2014.
 18. Beşir Mustafayev, “Resulzade Hükümeti Dönemi ve Yaşanan Terör Olayları (1918-1920)”, Uluslararası Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), Cilt 2, No: 2, ss. 205-231, İstanbul-Türkiye, 2013-2014.
 19. Beşir Mustafayev, Emin Arif Şıhaliyev, “Türkiye-Rusya İlişkilerinde Dağlık Karabağ Sorunu: Çözüm Yolunda Engeller ve Öngörüler”,  Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Akademi Dergisi, Türk-Rus İlişkileri Özel Sayısı, Yıl. 6, Sy. 17, ss. 109-135, Ankara-Türkiye, Mayıs 2016.
 20. Beşir Mustafayev, Emin Arif Şıhaliyev,  “Armenia-Azerbaijan, Nagorno-Karabakh Conflict: Obstaclesto Resolution, Analysis of Use of Force, Forward-Looking Predictions”, History Studies, International Journal of History, Volume. 8, Issue. 3, Page. 135-150, Ankara-Türkiye, September2016.
 21. Beşir Mustafayev, Emin Arif Şıhaliyev, “Ermeni Sorununun Medeniyetler Çatışması Bağlamında Değerlendirilmesi ve Bu Sorunun Azerbaycan-Ermenistan İlişkilerine Etkisi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, ASOS Journal (The İnternational Journal of Academic Social Science), Yıl. 4, Sayı. 32, ss. 12-29,  Elazığ, Kasım 2016.