Siirt Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
Telefon (0484) 212-1111 / 4054
Kurumsal E-Posta emrahyerlikaya  siirt.edu.tr
E-Posta emrahyerlikaya  hotmail.com
Açıklama
Güncelleme15.02.2017 14:56:52

Dr. Öğr. Üyesi EMRAH YERLİKAYA

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Siirt Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi
Siirt Sağlık Yüksekokulu Bölüm Başkanı

Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Siirt Sağlık Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Emrah YERLİKAYA

2. Doğum Tarihi          :18/05/1985

3. Unvanı                    : Yrd.Doç.Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü

Atatürk Üniversitesi

2008

Y. Lisans

Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü

Atatürk Üniversitesi

2008

Doktora

Biyokimya

Atatürk Üniversitesi

2012

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 05/07/2013

Doçentlik Tarihi                       :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   Yakup ZARİÇ. Yüksek Lisans Tezi: GLUTATYON S-TRANSFERAZ ENZİMİNİN VAN GÖLÜ İNCİ KEFALİ BALIĞI (chalcalburnustarichi ) SOLUNGACINDAN SAFLAŞTIRILMASI, KARAKTERİZASYONU,  BAZI METAL VE PESTİSİTLERİN ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ, Ortak Danışman: Yrd.Doç.Dr.Emrah YERLİKAYA, 2018.

 

           

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,ArtsandHumanities)

               

7.1.1

Ceyhun, S.B.,Senturk, M., Yerlikaya, E., Erdogan, O.,Kufrevioglu, O.I., Ekinci, D. Purificationandcharacterization of carbonicanhydrasefromteleostfishDicentrarchuslabrax (EuropeanSeabass) liverandtoxicologicaleffects of metals on enzymeactivity. EnvironmentalToxicologyandPharmacology. 32 (1), 69-74, 2011. (50 Atıf)

7.1.2.

Demirdag, R.,Yerlikaya, E., Kufrevioglu, O.I.Purification of CarbonicAnhydrase-II fromSheepLiverandInhibitoryEffects of SomeHeavyMetals on Enzyme Activity. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 27(6), 795-799, 2012. (3 Atıf)

7.1.3.

Demirdag, R.,Yerlikaya, E.,Senturk, M., Kufrevioglu, O.I., Supuran, C.T. Heavy metal ioninhibitionstudies of human, sheepandfish α-carbonicanhydrases. Journal of EnzymeInhibitionandMedicinalChemistry. 28(2), 278-282, 2013. (30 Atıf)

7.1.4.

Demirdag, R.,Yerlikaya, E.,Aksakal, E., Kufrevioglu, O.I., Ekinci D. Influence of pesticides on pHregulatoryenzyme, carbonicanhydrase, fromEuropeanSeabassliverandbovineerythrocytes.EnvironmentalToxicologyandPharmacology. 34(2), 218-222, 2012.(8 Atıf)

7.1.5.

Demirdag, R.,Yerlikaya, E.,Kufrevioglu, O.I., Gundogdu C. Purification of Glutathione S-transferaseIsoenzymesfromtumorandnon-tumor Human StomachandInhibitoryEffects of SomeHeavyMetals on EnzymesActivities.Journal of EnzymeInhibitionandMedicinalChemistry. 28(5), 911-915, 2013. (1 Atıf)

7.1.6.

Demirdag, R.,Comakli, V.,Ozkaya, A., Sahin, Z., Dag, U., Yerlikaya, E.,Kuzu, M. Examination of Changes in EnzymeActivitiesof ErythrocyteGlucose 6-phosphate Dehydrogenaseand 6-phosphogluconate Dehydrogenase in RatsGivenNaringeninandLeadAcetate.Journal of BiochemicalandMolecularToxicology. 29 (1), 43-47, 2015.(4 Atıf)

7.1.7.

Demirdag, R.,Comakli, V.,Kuzu, M., Yerlikaya, E.,Senturk, M.PurificationandCharacterization of CarbonicAnhydrasefrom Ağrı Balık Lake Trout Gill (Salmotruttalabrax) andEffects of Sulfonamides on Enzyme Activity.Journal of BiochemicalandMolecularToxicology. 29 (3), 123-128, 2015. (2 Atıf)

7.1.8.

Yerlikaya, E.,Erdogan, O.,Demirdag, R.,Senturk, M.Kufrevioglu, O.I. Expression of hCA IX Isoenzymeusing SUMO Fusion Partner andExaminingEffects of AntitumorDrugs.TurkishJournal of Biochemistry. 40 (4), 334-342, 2015. (3 Atıf)

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

           

7.2.1.

Erdem, D.,Yerlikaya, E., Ceyhun, S.B.,Demirdag, R.,Senturk, M., Erdogan, O., Kufrevioglu, O.I. InhibitionEffects of SomeSulfonamides on Alfa-CarbonicAnhydrasefromEuropeanseabass (Dicentrachuslabrax). Hacettepe Journal of BiologyandChemistry. 39 (2), 139-144, 2011.

7.2.2.

Comakli, V.,Yerlikaya, E., Demirdag, R., Kufrevioglu, O.I. PurificationandCharacterization of a-CarbonicAnhydrase II FromSheepLiverandExaminingInhibitionEffect of Kanamycin on Enzyme Activity. Hacettepe Journal of BiologyandChemistry.40 (2), 133-138, 2012.

7.2.3.

Demirdag, R.,Yerlikaya, E., Kufrevioglu, O.I. Gundogdu C. Purification of Human CancerousColon CA IsoenzymesandInhibitoryEffects of SomeAnalgesics on Enzyme Activity. Hacettepe Journal of BiologyandChemistry. 40 (2), 127-132, 2012.

7.2.4.

Yerlikaya, E.,Demirdag, R., Kufrevioglu, O.I. Gundogdu C. Effects of someheavymetals on activities of carbonicanhydraseenzymesfromtumorousandnon-tumoroushumanstomach.EasternAnatolianJournal of Science. I, (I), 25-28, 2015.

7.2.5.

Yerlikaya, E.,Karageçili, H., Demirdağ, R. Kaya,M.O.PurificationandCharacterizationof CarbonicAnyhdraseEnzymefrom Siirt MohaırGoatKıdneyTissueandInvestigationof SomeBiochemicalProperties. Erzincan UniversityJournal of ScienceandTechnology. 9(2),1-9, 2016.

7.2.6.

Kaya,M.O.,Yerlikaya, E., Ozyazıcı, M.A., Irak, K. Invitroeffects of someageindustrychemicals on hyaluronidase. Anadolu Journal of AgriculturalSciences. 31(3), 399-407, 2016.

7.2.7.

Yerlikaya, E.,Karageçili, H., Demirdağ, R. Kaya,M.O.CarbonicAnyhdraseEnzymefromThe Siirt MohairGoatLiver : Purification, CharacterizationandAssessmentof EnzymeKineticsAgainst Metal Toxicity. Hacettepe Journal of BiologyandChemistry. 45(4), 629-634, 2017.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabındabasılan bildiriler

           

7.3.1.

Yerlikaya, E.,Demirdag, R., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I., 2011. Koyun Yüreğinden Saflaştırılan Karbonik Anhidraz II Enzimi Üzerine Bazı Metal İyonlarının İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 25.Ulusal Kimya Kongresi. 27 Haziran-02 Temmuz 2011. Erzurum.

7.3.2.

Demirdag, R.,Yerlikaya, E.,Senturk, M., Kufrevioglu, O.I., 2011. İnsan Eritrosit Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz ve 6-Fosfoglukonat Dehidrogenez Enzimleri Üzerine Nifedipin İlacının Etkisi. Uluslararası Katılımlı 25.Ulusal Kimya Kongresi. 27 Haziran-02 Temmuz 2011. Erzurum.

7.3.3.

Yerlikaya, E.,Demirdag, R., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I., 2011. Levrek (Dicentrachuslabrax) Karaciğer Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine Bazı Sülfonamidlerinİnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 25.Ulusal Kimya Kongresi. 27 Haziran-02 Temmuz 2011. Erzurum.

7.3.4.

Erdem, D.,Yerlikaya, E., Ceyhun, S.B.,Demirdag, R., Senturk, M., Erdogan, O.,Kufrevioglu, O.I., 2011. Bazı Sülfonamidlerin Levrek (Dicentrachuslabrax) Solungaç Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 25.Ulusal Kimya Kongresi. 27 Haziran-02 Temmuz 2011. Erzurum.

7.3.5.

Yerlikaya, E.,Demirdag, R., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I.,Gundogdu C. 2011. Purification of glutathione S-transferasesfromhumancoloncancertissueandinhibitioneffects of some metal ions. International Conference on EnzymeScienceandTechnology (ICEST2011). 31 Ekim-04 Kasım 2011. Kuşadası/Aydın

7.3.6.

Demirdag, R.,Yerlikaya, E., Senturk, M.,Ciftci, M., Kufrevioglu, O.I. 2011. TheEffects of SomeDrugs on Human ErythrocyteGlucose 6-Phosphate Dehydrogenaseand 6-Phosphogluconate DehydrogenaseEnzymes. International Conference on EnzymeScienceandTechnology (ICEST2011). 31 Ekim-04 Kasım 2011. Kuşadası/Aydın

7.3.7.

Yerlikaya, E.,Demirdag, R., Kufrevioglu, O.I.,Gundogdu C. 2012. Preparation of HomogenatesfromNon-TumorandTumor Human StomachandInvestigation of InhibitoryEffects of SomeAntibiotics on CA Enzymes’ Activities. The 9 th International Conference on CarbonicAnhydrase (CA). 11-15 Nisan 2012. Kundu/Antalya

7.3.8.

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I.,Gundogdu C. 2012. InhibitoryEffects of SomeSulfanilamide on CA Enzymes’ ActivitiesfromNon-TumorandTumor Human Stomach. The 9 th International Conference on CarbonicAnhydrase (CA). 11-15 Nisan 2012. Kundu/Antalya

7.3.9.

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Erdogan, O., Kufrevioglu, O.I. 2012. Purification of CarbonicAnhydrase IV IsozymefromSheepKidneyTissueandInvestigation of InhibitoryEffects of SomeAntibiotics on Enzyme Activity. The 9 th International Conference on CarbonicAnhydrase (CA). 11-15 Nisan 2012. Kundu/Antalya

7.3.10.

Atasever, A.,Comakli, V., Yerlikaya, E.,Demirdag, R.,Kufrevioglu, O.I.2012.Purification of CarbonicAnhydrase-II fromSheepLungandInhibitoryEffects of SomeHeavyMetals on Enzyme Activity.The 9 th International Conference on CarbonicAnhydrase (CA). 11-15 Nisan 2012. Kundu/Antalya

7.3.11.

Yerlikaya, E.,Karageçili, H., Aydın, R.Z. 2016.Theinvestigation of some body parameters of obeseand (obese+diabetes) patientswithusingbioelectricalimpedanceanalysistechniques.International Conference on Advances in Natural andAppliedSciences,21-23 Nisan 2016. Belek, Antalya.

7.3.12.

Karageçili, H.,Yerlikaya, E.,Aydın R.Z. 2016.Analyzingsomebiochemicalparameters of diabetesmellitusandobesepatientswhoappliedto Siirt StateHospitalendocrinepolyclinicandirprevalence.International Conference on Advances in Natural andAppliedSciences,21-23 Nisan 2016. Belek, Antalya.

7.3.13.

Yerlikaya, E.,Zarıc Y., Demirdag, R.,2017.PurificationandCharacterization of Glutathione S-TransferasefromGillTissue of Lake Van FishandInhibitionEffects of Some Metal Ions. International Conference on Advances in Natural andAppliedSciences,18-21 Nisan 2017. Belek, Antalya.

7.3.14.

Zarıc, Y.,Demirdag, R., Yerlikaya, E.,2017.InhibitoryEffects of SomePesticides on GST EnzymePurifiedfromPearlMulletFishGillTissue. International Conference on Advances in Natural andAppliedSciences,18-21 Nisan 2017. Belek, Antalya.

7.3.15.

Ozdemir, U.,Guler, C., Adem,S., Kayhan, N.,Yerlikaya, E.,Okay, S., Hamurcu, F., Senturk O,S.2017.Aromatik ve Heteroaromatikbütansülfonilhidrazon bileşiklerinin Karbonik anhidraz II ve IX enzimleri üzerindeki inhibisyon etkilerinin incelenmesi. IVEK 3rd International Convention of PharmaceuticalsandPharmacies,26-29 Nisan 2017. İstanbul.

7.3.16.

Ozdemir, U.,Guler, C., Adem,S., Kayhan, N.,Yerlikaya, E.,Okay, S., Hamurcu, F., 2017.Aromatik etansülfonilhidrazon bileşiklerinden elde edilen Ni (II) komplekslerinin sentezi ve Karbonik anhidrazizoenzimler (hCA-II ve hCA-IX ) üzerindeki inhibisyon etkileri. IVEK 3rd International Convention of PharmaceuticalsandPharmacies,26-29 Nisan 2017. İstanbul.

7.3.17.

Aksit, H.,Elmastaş, M.,Adem,S., Guler, C., Kayhan, N.,Yerlikaya, E.,2017.Investigation of Enzyme Activity of Gardenin B andCynarinin A. I. InternatıonalCongress On MedicinalAndAromaticPlants,10-12 Mayıs 2017. Konya.

7.3.18.

Demirdag, R.,Ozgun, K.,Yerlikaya, E.,2017.PurificationandCharacterizationof CarbonicAnhydrasefromKidneyTissueof Van Lake FishandInhibitoryEffectsof SomeHeavyMetalson Enzyme Activity. The 4th International Scientific ConferenceCurrentProblemsof Biochemistryand Cell Biology, 05-06 October 2017 Dnipro, Ukraine.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

           

7.6.1.

Yerlikaya, E.,Senturk, M., Ceyhun, S.B., Erdogan, O.,Kufrevioglu, O.I., 2010.Bazı Sülfonamidlerin Levrek (DicentrarchusLabrax) Karaciğer Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. 6.Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Aksaray.

7.6.2.

Demirdağ, R.,Yerlikaya, E., Erdem, D., Şentürk, M.,  Küfrevioğlu, Ö.İ., İnsan Eritrosit Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimleri Üzerine Nifedipin İlacının İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. 10.Ulusal Kromatografi Kongresi. 16-19 Haziran 2010. Erzurum.

7.6.3.

Yerlikaya, E.,Şentürk, M., Ceyhun, S.B.,Erdogan, O.,Küfrevioğlu, Ö.İ. Levrek (DicentrarchusLabrax) Karaciğer Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması, I- ve N3- Anyonlarının Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. 10.Ulusal Kromatografi Kongresi. 16-19 Haziran 2010. Erzurum.

7.6.4.

Yerlikaya, E.,Senturk, M., Ciftci, M., Kufrevioglu, O.I., 2011. Gökkuşağı Alabalık Eritrosit Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enzimi Üzerine Bazı Metal İyonlarının İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. 11.Ulusal Kromatografi Kongresi. 07-10 Eylül 2011. Diyarbakır.

7.6.5.

Demirdağ, R., Yerlikaya, E.,Senturk, M., Erdogan, O.,Kufrevioglu, O.I., 2011. Karbonik Anhidraz IV İzoenziminin Koyun Böbrek Dokusundan Saflaştırılması ve Karakterizasyonu. Kromatografi 2011 Kongresi. 07-10 Eylül 2011. Diyarbakır.

7.6.6.

Yerlikaya, E.,Demirdağ, R., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I., 2011. Karbonik Anhidraz II İzoenziminin Koyun Karaciğerinden Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Kanamisinin Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi. 11.Ulusal Kromatografi Kongresi. 07-10 Eylül 2011. Diyarbakır.

7.6.7.

Demirdağ, R.,Yerlikaya, E.,Kufrevioglu, O.I., 2011. Koyun Karaciğer Dokusundan Saflaştırılan CA II İzoenzimi Üzerine Bazı Metal İyonlarının İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. 11.Ulusal Kromatografi Kongresi. 07-10 Eylül 2011. Diyarbakır.

7.6.8.

Yerlikaya, E.,Demirdağ, R., Erdogan, O.,Senturk, M., Kufrevioglu, O.I., 2011. Kanser İlişkili Karbonik Anhidraz IX İzoenziminin İnsan Pankreas Dokusundan Klonlanması. 11.Ulusal Kromatografi Kongresi. 07-10 Eylül 2011. Diyarbakır.

7.6.9.

Yerlikaya, E.,Demirdag, R.,Kufrevioglu, O.I. Gundogdu C. 2013. Bazı Analjezik İlaçların Tümörlü ve Tümörsüz İnsan Midelerindeki Karbonik Anhidrazİzoenzimlerinin Aktiviteleri Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. Kromatografi 2013 Kongresi.19-22 Haziran 2013. Bursa.

7.6.10.

Yerlikaya, E.,Erdogan, O.,Demirdağ, R., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I.. 2013. Rekombinant DNA Teknolojisi Kullanılarak İnsan Karbonik Anhidraz IX İzoenziminin Üretilmesi ve Bazı Antitümör İlaçlara Karşı Biyokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. Kromatografi 2013 Kongresi.19-22 Haziran 2013. Bursa.

7.6.11.

Yerlikaya, E.,Karageçili, H.,Demirdağ, R., Kaya, M.O. 2015. Karbonik Anhidraz Enziminin Siirt Tiftik Keçisi Karaciğer Dokusundan Saflaştırılması Karakterizasyonuve İnhibisyon Çalışmaları. 27.Ulusal Kimya Kongresi. 23-28 Ağustos 2015. Çanakkale.

7.6.12.

Yerlikaya, E.,Karageçili, H.,Demirdağ, R., Kaya, M.O. 2015. Siirt Tiftik Keçisi Böbrek Dokusundan Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması Karakterizasyonuve Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Araştırılması. 27.Ulusal Kimya Kongresi. 23-28 Ağustos 2015. Çanakkale.

7.6.13.

Kaya,M.O.,Yerlikaya, E., Özyazıcı, M.A., İrak, K. Biyoteknolojik Öneme Sahip Bazı Bileşiklerin Sığır Testis Hyalüronidaz Üzerine InVitro Etkilerinin Araştırılması. 8.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi. 22-24 Eylül 2016. Bursa.

7.6.14.

Kaya,M.O.,Karageçili, H.,Yerlikaya, E. İrak, K., Mersin S. Romanov Irkı Koyunların Amniyotik SıvısıylaHyalüronidazAktivitesinin Araştırılması. Kromatografi Kongresi 2017. 20-22 Eylül 2017. Çorum.

 

7.7. Diğer yayınlar

           

7.7.1.

Erdoğan, O.,Beydemir, Ş., Özdemir, H., Watabe, S., Çiltaş, A.,Ekinci, D., Şentürk, M., Yerlikaya, E., Demirdağ, R., (2011) "Rekombinant DNA Teknoloji ile Protein Üretimi”,Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Lisansüstü Yaz Okulu Ders Kitabı. Aktif Yayınevi. ISBN 978-975-8986-82-8. pp 83-96.

 

 

8.Projeler

           

8.1.

İnsan Karbonik Anhidraz IX İzoenziminin Klonlanması ve Koyun Karbonik Anhidraz IV İzoenziminin Saflaştırılması; Karakterizasyon ve İnhibisyon Çalışmaları.Atatürk ÜniversitesiBilimsel Araştırma Projesi, 2011/95.Araştırmacı.

8.2.

Sıçan (Rattusnorvegicus) Beyninden AsetilkolinEsteraz (Ache) Geninin Klonlanması, Ekspresyonu, Bazı Metallerin ve İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine invitro Etkilerinin Saptanması. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2012/172.Araştırmacı.

8.3.

İnsan Pankreas Dokusundan Karbonik Anhidraz II İzoenziminin Klonlanması, Ekspresyonu ve Bazı Kimyasalların Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2012/155.Araştırmacı.

8.4.

Ağrı Dağı Alabalığının Solungaç Dokusundan Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Sülfonamidlerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiBilimsel Araştırma Projesi, 2012/MYO-02Araştırmacı.

8.5.

Suni Tohumlamada Etkin Bir Rol Oynayan Hyalüronidaz Enzimi Üzerine Çeşitli Kimyasalların InVitroEtkilerinin Araştırılması.SiirtÜniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2015-SİÜVET-03.Araştırmacı.

8.6.

Siirt Devlet Hastanesi Endokrin Polikliniğine başvuran ve obezite tanısı alan hastalarda DiabetesMellitusprevalansının araştırılması ve bölgenin beslenme alışkanlıklarının saptanıp, biyokimyasal parametrelere etkisinin incelenmesi. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2014-SİÜSYO-03.Araştırmacı.

8.7.

Siirt Tiftik Keçisinden Karbonik Anhidraz Enziminin AfiniteKromatografisiyle Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi.SiirtÜniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2014-SİÜSYO-02.Yürütücü.

8.8.

Romanov Irkı Koyunların Amniyotik Sıvısındaki Hyalüronik Asit Düzeyinin Belirlenmesi.SiirtÜniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2017-SİÜVET-41.Araştırmacı.

8.9.

BenignNeoplazm ve MalignNeoplazm Tanısı Alan Hastalarda NeoplazmPrevalansının Araştırılması ve Bazı Biyokimyasal Serum Seviyelerinin İncelenmesi. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2017-SİÜSYO-66.Araştırmacı.

8.10.

Beta Talasemi Majör ve Beta Talasemi Minör Bireylerde Bazı Biyokimyasal ve Hormonal Serum Parametrelerinin İncelenmesi.SiirtÜniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2017-SİÜSYO-76.Yürütücü.

 

 

9.İdari Görevler

           

9.1.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (27.06.2014-Halen)

9.2.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (27.06.2014-Halen)

9.3.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyeliği (07.10.2013-Halen)

9.4.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Staj Komisyonu Üyeliği (17.02.2015-Halen)

9.5.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanlığı (07.10.2013-Halen)

9.6.

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (23.10.2013-23.10.2016)

9.7.

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (23.10.2013-23.10.2016)

9.8.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu Üyeliği (08.01.2016-Halen)

9.9.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Sınav Sonuçlarına İtiraz Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (17.02.2015-Halen)

9.10.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Muafiyet ve İntibak Komisyonu Başkanlığı (20.08.2014-Halen)

9.11.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrenci Konseyi Seçim Komisyonu Başkanlığı (03.09.2014-11.11.2016)

9.12.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu BAP Proje İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı (02.09.2014-04.12.2014)

9.13.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu BAP Proje İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (04.12.2014-Halen)

9.14.

Siirt Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (10.01.2015-Halen)

9.15.

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (15/07/2015-15/10/2015)

9.16.

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Başkanlığı (15/07/2015-15/10/2015)

9.17.

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Disiplin Kurulu Başkanlığı (15/07/2015-15/10/2015)

9.18.

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanlığı (15/07/2015-15/10/2015)

9.19.

Siirt Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelciliği Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyeliği (14.01.2016-Halen)

9.20.

Siirt Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelciliği Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (14.01.2016-Halen).

9.21.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Birim Kalite Komisyonu Üyeliği (12/04/2017-Halen)

9.22.

Siirt Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği (10/05/2017-Halen)

9.23.

Siirt Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi BAP Proje İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (18/10/2017-Halen)

 

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci

Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

 

2016-2017

 

 

 

 

 

 

Güz

 

 

Biyokimya

 

6

 

120

 

Hastalıklarda Beslenme

 

6

 

 

120

 

 

Bahar

 

Temel Beslenme

 

10

 

120

 

Beceri Geliştirme ve Grup Çalışması

6

 

120

 

 

 

 

 

 

2017-2018

 

 

 

 

 

 

Güz

 

 

 

Biyokimya

 

8

 

 

160

 

Hastalıklarda Beslenme

 

6

 

 

120

 

 

 

Bahar

 

 

 

Temel Beslenme

 

10

 

90

Genel Kimya

3

 

60

Topluma Hizmet ve Rehberlik

6

 

120

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Görev Aldığı Bilimsel Araştırma Projeleri

1.

İnsan Karbonik Anhidraz IX İzoenziminin Klonlanması ve Koyun Karbonik Anhidraz IV İzoenziminin Saflaştırılması; Karakterizasyon ve İnhibisyon Çalışmaları. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2011/95.Araştırmacı.

2.

Sıçan (Rattus norvegicus) Beyninden Asetilkolin Esteraz (Ache) Geninin Klonlanması, Ekspresyonu, Bazı Metallerin ve İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine in vitro Etkilerinin Saptanması. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2012/172.Araştırmacı.

3.

İnsan Pankreas Dokusundan Karbonik Anhidraz II İzoenziminin Klonlanması, Ekspresyonu ve Bazı Kimyasalların Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2012/155.Araştırmacı.

4.

Ağrı Dağı Alabalığının Solungaç Dokusundan Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Sülfonamidlerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2012/MYO-02 Araştırmacı.

5.

Suni Tohumlamada Etkin Bir Rol Oynayan Hyalüronidaz Enzimi Üzerine Çeşitli Kimyasalların In Vitro Etkilerinin Araştırılması. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2015-SİÜVET-03.Araştırmacı.

6.

Siirt Devlet Hastanesi Endokrin Polikliniğine Başvuran ve Obezite Tanısı Alan Hastalarda Diabetes Mellitus  Prevalansının Araştırılması ve Bölgenin Beslenme Alışkanlıklarının Saptanıp,  Biyokimyasal Parametrelere Etkisinin İncelenmesi. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2014-SİÜSYO-03. Araştırmacı.

7.

Siirt Tiftik Keçisinden Karbonik Anhidraz Enziminin Afinite Kromatografisiyle Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2014-SİÜSYO-02.Yürütücü.


Hakemlikler
1.

Journal of Biochemical and Molecular Toxicology.

2.

Turkish Journal of Biology.

3.

E-Journal of Chemistry.

4.

Cellular and Molecular Biology

5.

Journal of Aquatic Animal Health.

6.

Archiv der Pharmazie - Chemistry in Life Science

7.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

8.

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi.


İdari Görevler

İ.1.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (27.06.2014-Halen)

İ.2.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (27.06.2014-Halen)

İ.3.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyeliği (07.10.2013-Halen)

İ.4.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Staj Komisyonu Üyeliği (17.02.2015-Halen)

İ.5.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanlığı (07.10.2013-Halen)

İ.6.

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (23.10.2013-23.10.2016)

İ.7.

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (23.10.2013-23.10.2016)

İ.8.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu Üyeliği (08.01.2016-Halen)

İ.9.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Sınav Sonuçlarına İtiraz Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (17.02.2015-Halen)

İ.10.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Muafiyet ve İntibak Komisyonu Başkanlığı (20.08.2014-Halen)

İ.11.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrenci Konseyi Seçim Komisyonu Başkanlığı (03.09.2014-11.11.2016)

İ.12.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu BAP Proje İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı (02.09.2014-04.12.2014)

İ.13.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu BAP Proje İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (04.12.2014-Halen)

İ.14.

Siirt Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (10.01.2015-Halen)

İ.15.

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (15/07/2015-15/10/2015)

İ.16.

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Başkanlığı (15/07/2015-15/10/2015)

İ.17.

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Disiplin Kurulu Başkanlığı (15/07/2015-15/10/2015)

İ.18.

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanlığı (15/07/2015-15/10/2015)

İ.19.

Siirt Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelciliği Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyeliği (14.01.2016-Halen)

İ.20.

Siirt Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelciliği Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (14.01.2016-Halen).


Özgeçmiş

           Dr. Emrah YERLİKAYA'nın, 8 adet SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanan makalesi, 6 adet SCI, SSCI, AHCI indeksleri haricindeki yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanan makalesi, 12 adet Uluslararası Katılımlı Konferans/Sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayını ve 13 adet Ulusal Katılımlı Konferans/Sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayını bulunmaktadır. Yayınları şu ana kadar (13/03/2017) 101 atıf almıştır. Ayrıca Dr. Emrah YERLİKAYA’nın, araştırmacı olarak çalıştığı 6 adet ve yürütücü olarak çalıştığı 1 adet olmak üzere toplam 7 adet bilimsel araştırma projesi bulunmaktadır.

           Evli ve 2 çocuk babası olan Dr. Emrah YERLİKAYA,  halen Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu'nda Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Yayınları

   A) SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri ;

A.1. Ceyhun, S.B., Senturk, M., Yerlikaya, E., Erdogan, O., Kufrevioglu, O.I., Ekinci, D., “Purification and characterization of carbonic anhydrase from the teleost fish Dicentrarchus labrax (European Seabass) liver and toxicological effects of metals on enzyme activity”. Environmental Toxicology and Pharmacology, 32, 69-74, 2011. (49 Atıf)

A.2. Demirdag, R., Yerlikaya, E., Kufrevioglu, O.I., “Purification of Carbonic Anhydrase-II from Sheep Liver and Inhibitory Effects of Some Heavy Metals on Enzyme Activity”. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 27 (6), 795-799, 2012. (2 Atıf)

A.3. Demirdag, R., Yerlikaya, E., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I., Supuran, C.T., “Heavy metal ion inhibition studies of human, sheep and fish α-carbonic anhydrases”. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 28 (2), 278-282, 2013. (30 Atıf)    

A.4. Demirdag, R., Yerlikaya, E., Aksakal, E., Kufrevioglu, O.I., Ekinci D, “Influence of pesticides on the pH regulatory enzyme, carbonic anhydrase, from European Seabass liver and bovine erythrocytes”,  Environmental Toxicology and Pharmacology, 34 (2), 218-222, 2012. (7 Atıf)

A.5. Demirdag, R., Yerlikaya, E., Kufrevioglu, O.I., Gundogdu C. “Purification of Glutathione S-transferase Isoenzymes from tumor and non-tumor Human Stomach and Inhibitory Effects of Some Heavy Metals on Enzymes Activities”. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 28 (5), 911-915, 2013. (1 Atıf)

A.6. Demirdag, R., Comakli, V., Ozkaya, A., Sahin, Z., Dag, U., Yerlikaya, E., Kuzu, M. Examination of Changes in Enzyme Activities of Erythrocyte Glucose 6-phosphate Dehydrogenase and 6-phosphogluconate Dehydrogenase in Rats Given Naringenin and Lead Acetate. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology. 29 (1), 43-47, 2015.(2 Atıf)

A.7.Demirdag, R., Comakli, V., Kuzu, M., Yerlikaya, E., Senturk, M. Purification and Characterization of Carbonic Anhydrase from Ağrı Balık Lake Trout Gill (Salmo trutta labrax) and Effects of Sulfonamides on Enzyme Activity. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology. 29 (3), 123-128, 2015.(1 Atıf)

A.8. Yerlikaya, E., Erdogan, O., Demirdag, R., Senturk, M. Kufrevioglu, O.I. Expression of hCA IX Isoenzyme by using SUMO Fusion Partner and Examining the Effects of Antitumor Drugs. Turkish Journal of Biochemistry. 40 (4), 334-342, 2015.(3 Atıf)

B) SCI, SSCI, AHCI indeksleri haricindeki yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri ; 

B.1. Erdem, D., Yerlikaya, E., Ceyhun, S.B., Demirdag, R., Senturk, M., Erdogan, O., Kufrevioglu, O.I., “Inhibition Effects of Some Sulfonamides on Alfa-Carbonic Anhydrase from European seabass (Dicentrachus labrax)”. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 39 (2), 139-144, 2011.

B.2. Comakli, V., Yerlikaya, E., Demirdag, R., Kufrevioglu, O.I., “Purification and Characterization of α-Carbonic Anhydrase II From Sheep Liver and Examining the Inhibition Effect of Kanamycin on Enzyme Activity”. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 40 (2), 133-138, 2012.  

B.3. Demirdag, R., Yerlikaya, E., Kufrevioglu, O.I. Gundogdu C. “Purification of Human Cancerous Colon CA Isoenzymes and Inhibitory Effects of Some Analgesics on Enzyme Activity”,  Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 40 (2), 127-132, 2012.

B.4. Yerlikaya, E., Demirdag, R., Kufrevioglu, O.I. Gundogdu C. Effects of some heavy metals on the activities of carbonic anhydrase enzymes from tumorous and non-tumorous human stomach. Eastern Anatolian Journal of Science. I, (I), 25-28, 2015.

B.5. Yerlikaya,E., Karageçili, H, Demirdag R, Kaya, M.O. Purification and Characterizationof Carbonic Anyhdrase Enzyme from the Siirt Mohaır Goat Kıdney Tissue andInvestigation of Some Biochemical Properties. Erzincan University Journal of Science and Technology. 9(2),1-9, 2016.

B.6. Kaya, M.O.,Yerlikaya, E.,Ozyazıcı, M.A.,Irak,K.In vitro effects of some forage industry chemicals on hyaluronidase. AnadoluJournal of Agricultural Sciences. 31(3), 399-407, 2016.