Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Telefon (0484) 212-1111 / 4054
Kurumsal E-Posta emrahyerlikaya  siirt.edu.tr
E-Posta emrahyerlikaya  hotmail.com
Açıklama
Güncelleme25.11.2019 15:50:19

Doç.Dr EMRAH YERLİKAYA

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanı

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Emrah YERLİKAYA

2. Doğum Tarihi          :18/05/1985

3. Unvanı                    : Doç.Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü

Atatürk Üniversitesi

2008

Y. Lisans

Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü

Atatürk Üniversitesi

2008

Doktora

Biyokimya

Atatürk Üniversitesi

2012

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 05/07/2013

Doçentlik Tarihi                        : 18/11/2020

Profesörlük Tarihi                     :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   Yakup ZARİÇ. Yüksek Lisans Tezi: GLUTATYON S-TRANSFERAZ ENZİMİNİN VAN GÖLÜ İNCİ KEFALİ BALIĞI (chalcalburnustarichi ) SOLUNGACINDAN SAFLAŞTIRILMASI, KARAKTERİZASYONU,  BAZI METAL VE PESTİSİTLERİN ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ, Ortak Danışman: Yrd.Doç.Dr.Emrah YERLİKAYA, 2018.

 

           

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,ArtsandHumanities)

               

A.1.

Ceyhun, S.B., Senturk, M., Yerlikaya, E., Erdogan, O., Kufrevioglu, O.I., Ekinci, D. Purification and characterization of carbonic anhydrase from the teleost fish Dicentrarchus labrax (European Seabass) liver and toxicological effects of metals on enzyme activity. Environmental Toxicology and Pharmacology. 32 (1), 69-74, 2011. (55 Atıf)

A.2.

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Kufrevioglu, O.I. Purification of Carbonic Anhydrase-II from Sheep Liver and Inhibitory Effects of Some Heavy Metals on Enzyme Activity. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 27 (6), 795-799, 2012. (3 Atıf)

A.3.

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I., Supuran, C.T. Heavy metal ion inhibition studies of human, sheep and fish α-carbonic anhydrases. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 28 (2), 278-282, 2013. (33 Atıf)

A.4.

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Aksakal, E., Kufrevioglu, O.I., Ekinci D. Influence of pesticides on the pH regulatory enzyme, carbonic anhydrase, from European Seabass liver and bovine erythrocytes. Environmental Toxicology and Pharmacology. 34 (2), 218-222, 2012. (9 Atıf)

A.5.

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Kufrevioglu, O.I., Gundogdu C. Purification of Glutathione S-transferase Isoenzymes from tumor and non-tumor Human Stomach and Inhibitory Effects of Some Heavy Metals on Enzymes Activities. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 28 (5), 911-915, 2013. (1 Atıf)

A.6.

Demirdag, R., Comakli, V., Ozkaya, A., Sahin, Z., Dag, U., Yerlikaya, E., Kuzu, M. Examination of Changes in Enzyme Activities of Erythrocyte Glucose 6-phosphate Dehydrogenase and 6-phosphogluconate Dehydrogenase in Rats Given Naringenin and Lead Acetate. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology. 29 (1), 43-47, 2015.  (6 Atıf)

A.7.

Demirdag, R., Comakli, V., Kuzu, M., Yerlikaya, E., Senturk, M. Purification and Characterization of Carbonic Anhydrase from Ağrı Balık Lake Trout Gill (Salmo trutta labrax) and Effects of Sulfonamides on Enzyme Activity. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology. 29 (3), 123-128, 2015. (4 Atıf)

A.8.

Yerlikaya, E., Erdogan, O., Demirdag, R., Senturk, M. Kufrevioglu, O.I. Expression of hCA IX Isoenzyme by using SUMO Fusion Partner and Examining the Effects of Antitumor Drugs. Turkish Journal of Biochemistry. 40 (4), 334-342, 2015. (3 Atıf)

A.9.

Yerlikaya, E.. Inhibitory Effects of Some Pesticides And Metals on Carbonic Anhydrase Purified From Shabut Fish (Barbus Grypus) Gill Tıssue. Applied Ecology and Environmental Research. 2019, 17(6), 13473-83.

A.10.

Zaric, Y., Yerlikaya, E., Demirdag, R. 2019. Purification, Characterization of Glutathione S-Transferase from the Gill Tissue of Lake Van Fish and Inhibition Effects of Some Metal Ions and Pesticides. Fresenius Environmental Bulletin. 2019,28, 9004-9010.

A.11.

Yerlikaya, E.  The Toxicological Effects of the Organochlorine Pesticides and Metals on the Activity of Carbonic Anhydrase from Siirt/Botan Fish (Capoeta capoeta) Gill Tissue in the Tigris Basin. Fresenius Environmental Bulletin. (Submited)

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

           

B.1.

Erdem, D., Yerlikaya, E., Ceyhun, S.B., Demirdag, R., Senturk, M., Erdogan, O., Kufrevioglu, O.I. Inhibition Effects of Some Sulfonamides on Alfa-Carbonic Anhydrase from European seabass (Dicentrachus labrax). Hacettepe Journal of Biology and Chemistry. 39 (2), 139-144, 2011.

B.2.

Comakli, V., Yerlikaya, E., Demirdag, R., Kufrevioglu, O.I. Purification and Characterization of a-Carbonic Anhydrase II From Sheep Liver and Examining the Inhibition Effect of Kanamycin on Enzyme Activity. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry. 40 (2), 133-138, 2012.

B.3.

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Kufrevioglu, O.I. Gundogdu C. Purification of Human Cancerous Colon CA Isoenzymes and Inhibitory Effects of Some Analgesics on Enzyme Activity. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry. 40 (2), 127-132, 2012.

B.4.

Yerlikaya, E., Demirdag, R., Kufrevioglu, O.I. Gundogdu C. Effects of some heavy metals on the activities of carbonic anhydrase enzymes from tumorous and non-tumorous human stomach. Eastern Anatolian Journal of Science. I, (I), 25-28, 2015.

B.5.

Yerlikaya, E., Karageçili, H., Demirdağ, R. Kaya, M.O. Purification and Characterization of Carbonic Anyhdrase Enzyme from the Siirt Mohaır Goat Kidney Tissue and Investigation of Some Biochemical Properties. Erzincan University Journal of Science and Technology. 9(2),1-9, 2016.

B.6.

Kaya, M.O., Yerlikaya, E., Ozyazıcı, M.A., Irak, K. In vitro effects of some forage industry chemicals on hyaluronidase. Anadolu Journal of Agricultural Sciences. 31(3), 399-407, 2016.

B.7.

Yerlikaya, E., Karageçili, H., Demirdağ, R. Kaya, M.O. Carbonic Anyhdrase Enzyme from The Siirt Mohair Goat Liver : Purification, Characterization and Assessment of Enzyme Kinetics Against Metal Toxicity. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry. 45(4), 629-634, 2017.

B.8.

Kaya, M.O., Irak, K, Mersin S, Yerlikaya, E., Karageçili, H. Investigation of Hyaluronidase Activity with Amniotic Fluid on Romanov Sheep. Turkish Journal of Agricultural Research. 5(1): 58-64, 2018.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabındabasılan bildiriler

           

C.1.

Yerlikaya, E., Demirdag, R., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I., 2011. Koyun Yüreğinden Saflaştırılan Karbonik Anhidraz II Enzimi Üzerine Bazı Metal İyonlarının İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 25.Ulusal Kimya Kongresi. 27 Haziran-02 Temmuz 2011. Erzurum.

C.2.

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I., 2011. İnsan Eritrosit Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz ve 6-Fosfoglukonat Dehidrogenez Enzimleri Üzerine Nifedipin İlacının Etkisi. Uluslararası Katılımlı 25.Ulusal Kimya Kongresi. 27 Haziran-02 Temmuz 2011. Erzurum.

C.3.

Yerlikaya, E., Demirdag, R., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I., 2011. Levrek (Dicentrachus labrax) Karaciğer Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine Bazı Sülfonamidlerin İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 25.Ulusal Kimya Kongresi. 27 Haziran-02 Temmuz 2011. Erzurum.

C.4.

Erdem, D., Yerlikaya, E., Ceyhun, S.B., Demirdag, R., Senturk, M., Erdogan, O., Kufrevioglu, O.I., 2011. Bazı Sülfonamidlerin Levrek (Dicentrachus labrax) Solungaç Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 25.Ulusal Kimya Kongresi. 27 Haziran-02 Temmuz 2011. Erzurum.

C.5.

Yerlikaya, E., Demirdag, R., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I.,Gundogdu C. 2011. Purification of glutathione S-transferases from human colon cancer tissue and inhibition effects of some metal ions. International Conference on Enzyme Science and Technology (ICEST 2011). 31 Ekim-04 Kasım 2011. Kuşadası/Aydın

C.6.

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Senturk, M.,Ciftci, M., Kufrevioglu, O.I. 2011. The Effects of Some Drugs on Human Erythrocyte Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase and 6-Phosphogluconate Dehydrogenase Enzymes. International Conference on Enzyme Science and Technology (ICEST 2011). 31 Ekim-04 Kasım 2011. Kuşadası/Aydın

C.7.

Yerlikaya, E., Demirdag, R., Kufrevioglu, O.I.,Gundogdu C. 2012. Preparation of Homogenates from Non-Tumor and Tumor Human Stomach and Investigation of the Inhibitory Effects of Some Antibiotics on CA Enzymes’ Activities. The 9 th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA). 11-15 Nisan 2012. Kundu/Antalya

C.8.

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I.,Gundogdu C. 2012. Inhibitory Effects of Some Sulfanilamide on CA Enzymes’ Activities from Non-Tumor and Tumor Human Stomach. The 9 th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA). 11-15 Nisan 2012. Kundu/Antalya

C.9.

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Erdogan, O., Kufrevioglu, O.I. 2012. Purification of Carbonic Anhydrase IV Isozyme from Sheep Kidney Tissue and Investigation of the Inhibitory Effects of Some Antibiotics on Enzyme Activity. The 9 th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA). 11-15 Nisan 2012. Kundu/Antalya

C.10.

Atasever, A., Comakli, V., Yerlikaya, E., Demirdag, R., Kufrevioglu, O.I.2012. Purification of Carbonic Anhydrase-II from Sheep Lung and Inhibitory Effects of Some Heavy Metals on Enzyme Activity. The 9 th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA). 11-15 Nisan 2012. Kundu/Antalya

C.11.

Yerlikaya, E., Karageçili, H., Aydın, R.Z. 2016. The investigation of the some body parameters of obese and (obese+diabetes) patients with using bioelectrical impedance analysis techniques.International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 21-23 Nisan 2016. Belek, Antalya. (Sözlü Sunum)

C.12.

Karageçili, H., Yerlikaya, E., Aydın R.Z. 2016. Analyzing the some biochemical parameters of diabetes mellitus and obese patients who applied to Siirt State Hospital endocrine polyclinic and their prevalence.International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 21-23 Nisan 2016. Belek, Antalya. (Sözlü Sunum)

C.13.

Yerlikaya, E., Zarıc Y., Demirdag, R., 2017. Purification and Characterization of Glutathione S-Transferase from the Gill Tissue of Lake Van Fish and Inhibition Effects of Some Metal Ions. International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 18-21 Nisan 2017. Belek, Antalya. (Sözlü Sunum)

C.14.

Zarıc, Y., Demirdag, R., Yerlikaya, E., 2017. Inhibitory Effects of Some Pesticides on GST Enzyme Purified from Pearl Mullet Fish Gill Tissue. International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 18-21 Nisan 2017. Belek, Antalya.

C.15.

Ozdemir, U., Guler, C., Adem,S., Kayhan, N., Yerlikaya, E., Okay, S., Hamurcu, F., Senturk O,S. 2017. Aromatik ve Heteroaromatik bütansülfonil hidrazon bileşiklerinin Karbonik anhidraz II ve IX enzimleri üzerindeki inhibisyon etkilerinin incelenmesi. IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 26-29 Nisan 2017. İstanbul.

C.16.

Ozdemir, U., Guler, C., Adem,S., Kayhan, N., Yerlikaya, E., Okay, S., Hamurcu, F., 2017. Aromatik etan sülfonil hidrazon bileşiklerinden elde edilen Ni (II) komplekslerinin sentezi ve Karbonik anhidraz izoenzimler (hCA-II ve hCA-IX ) üzerindeki inhibisyon etkileri. IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 26-29 Nisan 2017. İstanbul.

C.17.

Aksit, H., Elmastaş, M., Adem,S., Guler, C., Kayhan, N., Yerlikaya, E., 2017. Investigation of Enzyme Activity of Gardenin B and Cynarinin A. I. Internatıonal Congress On Medicinal And Aromatic Plants, 10-12 Mayıs 2017. Konya.

C.18.

Demirdag, R., Ozgun, K., Yerlikaya, E., 2017. Purification and Characterization of Carbonic Anhydrase from Kidney Tissue of Van Lake Fish and Inhibitory Effects of Some Heavy Metals on Enzyme Activity. The 4th International Scientific Conference Current Problems of Biochemistry and Cell Biology, 05-06 October 2017 Dnipro, Ukraine.

C.19.

Yerlikaya, E., Karageçili, H., Kaya, M.O., 2018. Evaluation of Some Biochemical Parameters of Sickle Cell Anemia Patients with Healthy Individuals. EJONS International Congress on Mathematic, Engineering, Natural Sciences & Health Sciences - III April 21-22, 2018 Mardin /TURKEY. (Sözlü Sunum)

C.20.

Karageçili, H., Yerlikaya, E., Kaya, M.O., 2018. Determination of The Skin Cancers Incidence and Evaluation of Patients Serum Parameters. EJONS International Congress on Mathematic, Engineering, Natural Sciences & Health Sciences - III April 21-22, 2018 Mardin /TURKEY. (Sözlü Sunum)

C.21.

Yerlikaya, E., Karageçili, H., Kaya, M.O., 2018. Comparison of Biochemical Parameters of Beta Thalassemia Intermedia and Beta Thalassemia Minor Patients with Healthy Individuals. International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 09-12 Mayıs 2018. Belek, Antalya. (Sözlü Sunum)

C.22.

Karageçili, H., Yerlikaya, E., Kaya, M.O., 2018. Evaluation Malignant Cancers: Lung and Bone Marrow Cancers Incidence, Survival and Patients Serum Parameters. International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 09-12 Mayıs 2018. Belek, Antalya. (Sözlü Sunum)

C.23.

Yerlikaya, E., Karageçili, H., Kaya, M.O., 2018. Abnormal Hemoglobins and Investigation of the Incidence in Siirt/Turkey. The 4th EJONS International Congress on Mathematic, Engineering, Natural Sciences & Health Sciences, 11-14 August 2018, Kiev, Ukraine. (Sözlü Sunum)

C.24.

Karageçili, H., Yerlikaya, E., Kaya, M.O., 2018. Examination of Biochemical Serum Values of Breast and Prostate Cancer Patients in Terms of Incidence and Malignancy. The 4th EJONS International Congress on Mathematic, Engineering, Natural Sciences & Health Sciences, 11-14  August 2018, Kiev, Ukraine. (Sözlü Sunum)

C.25.

Koken S., Ozdemir R., Adem S., Yerlikaya, E.,Okay S. 2018. Karbonik Anhidraz IX Enzimi Üzerinde Bazı Flavonların İnhibisyon Etkisinin Araştırılması. 1. International Igdır Congress On Multidisciplinary Studies, 11-14  November 2018, Igdır. (Sözlü Sunum)

C.26.

Yerlikaya, E. 2019. The Inhibition Effects of Some Metals on Carbonic Anhydrase Purified from Shabut Fish (Barbus grypus) Gill Tissue in the Tigris Basin. International Engineering and Science Symposium, 20-22 June 2019. Siirt. (Sözlü Sunum)

C.27.

Karageçili, H., Yerlikaya, E. 2019. The Evaluation of Health School Students Rational Drug Use Knowledge and Habits. International Engineering and Science Symposium, 20-22 June 2019. Siirt. (Sözlü Sunum)

C.28.

Karageçili, H., Demirdag, R., Yerlikaya, E. 2019. Purification of Carbonic Anhydrase From Alectoris Chukar Liver Tıssue And The Determination of Some Biochemical Parameters of Enzyme. Eurasia Biochemical Approaches & Technologies (2.EBAT) Congress, 26-29 October 2019. Antalya. (Sözlü Sunum)

C.29.

Karageçili, H., Demirdag, R., Yerlikaya, E. 2019. Inhibitory Effects of Some Pesticides And Metals on Carbonic Anhydrase Purified From Alectoris Chukar Liver Tıssue. Eurasia Biochemical Approaches & Technologies (2.EBAT) Congress, 26-29 October 2019. Antalya. (Sözlü Sunum)

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

           

D.1.

Yerlikaya, E., Senturk, M., Ceyhun, S.B., Erdogan, O., Kufrevioglu, O.I., 2010. Bazı Sülfonamidlerin Levrek (Dicentrarchus Labrax) Karaciğer Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. 6.Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Aksaray.

D.2.

Demirdağ, R., Yerlikaya, E., Erdem, D., Şentürk, M.,  Küfrevioğlu, Ö.İ., İnsan Eritrosit Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimleri Üzerine Nifedipin İlacının İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. 10.Ulusal Kromatografi  Kongresi. 16-19 Haziran 2010. Erzurum.

D.3.

Yerlikaya, E., Şentürk, M., Ceyhun, S.B., Erdogan, O., Küfrevioğlu, Ö.İ. Levrek (Dicentrarchus Labrax) Karaciğer Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması, I- ve N3- Anyonlarının Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. 10.Ulusal Kromatografi  Kongresi. 16-19 Haziran 2010. Erzurum.

D.4.

Yerlikaya, E., Senturk, M., Ciftci, M., Kufrevioglu, O.I., 2011. Gökkuşağı Alabalık Eritrosit Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enzimi Üzerine Bazı Metal İyonlarının İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. 11.Ulusal Kromatografi Kongresi. 07-10 Eylül 2011. Diyarbakır.

D.5.

Demirdağ, R., Yerlikaya, E., Senturk, M., Erdogan, O., Kufrevioglu, O.I., 2011. Karbonik Anhidraz IV İzoenziminin Koyun Böbrek Dokusundan Saflaştırılması ve Karakterizasyonu. Kromatografi 2011 Kongresi. 07-10 Eylül 2011. Diyarbakır.

D.6.

Yerlikaya, E., Demirdağ, R., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I., 2011. Karbonik Anhidraz II İzoenziminin Koyun Karaciğerinden Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Kanamisinin Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi. 11.Ulusal Kromatografi Kongresi. 07-10 Eylül 2011. Diyarbakır.

D.7.

Demirdağ, R., Yerlikaya, E., Kufrevioglu, O.I., 2011. Koyun Karaciğer Dokusundan Saflaştırılan CA II İzoenzimi Üzerine Bazı Metal İyonlarının İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. 11.Ulusal Kromatografi Kongresi. 07-10 Eylül 2011. Diyarbakır.

D.8.

Yerlikaya, E., Demirdağ, R., Erdogan, O., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I., 2011. Kanser İlişkili Karbonik Anhidraz IX İzoenziminin İnsan Pankreas Dokusundan Klonlanması. 11.Ulusal Kromatografi Kongresi. 07-10 Eylül 2011. Diyarbakır.

D.9.

Yerlikaya, E., Demirdag, R.,Kufrevioglu, O.I. Gundogdu C. 2013. Bazı Analjezik İlaçların Tümörlü ve Tümörsüz İnsan Midelerindeki Karbonik Anhidraz İzoenzimlerinin Aktiviteleri Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. Kromatografi 2013 Kongresi. 19-22 Haziran 2013. Bursa.

D.10.

Yerlikaya, E., Erdogan, O., Demirdağ, R., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I.. 2013. Rekombinant DNA Teknolojisi Kullanılarak İnsan Karbonik Anhidraz IX İzoenziminin Üretilmesi ve Bazı Antitümör İlaçlara Karşı Biyokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. Kromatografi 2013 Kongresi. 19-22 Haziran 2013. Bursa.

D.11.

Yerlikaya, E., Karageçili, H., Demirdağ, R., Kaya, M.O. 2015. Karbonik Anhidraz Enziminin Siirt Tiftik Keçisi Karaciğer Dokusundan Saflaştırılması Karakterizasyonu ve İnhibisyon Çalışmaları. 27.Ulusal Kimya Kongresi. 23-28 Ağustos 2015. Çanakkale.

D.12.

Yerlikaya, E., Karageçili, H., Demirdağ, R., Kaya, M.O. 2015. Siirt Tiftik Keçisi Böbrek Dokusundan Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması Karakterizasyonu ve Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Araştırılması. 27.Ulusal Kimya Kongresi. 23-28 Ağustos 2015. Çanakkale.

D.13.

Kaya, M.O., Yerlikaya, E., Özyazıcı, M.A., İrak, K. Biyoteknolojik Öneme Sahip Bazı Bileşiklerin Sığır Testis Hyalüronidaz Üzerine In Vitro Etkilerinin Araştırılması. 8.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi. 22-24 Eylül 2016. Bursa. (Sözlü Sunum)

D.14.

Kaya, M.O., Karageçili, H., Yerlikaya, E. İrak, K., Mersin S. Romanov Irkı Koyunların Amniyotik Sıvısıyla Hyalüronidaz Aktivitesinin Araştırılması. Kromatografi Kongresi 2017. 20-22 Eylül 2017. Çorum. (Sözlü Sunum)

 

7.7. Diğer yayınlar

           

7.7.1.

Erdoğan, O.,Beydemir, Ş., Özdemir, H., Watabe, S., Çiltaş, A.,Ekinci, D., Şentürk, M., Yerlikaya, E., Demirdağ, R., (2011) "Rekombinant DNA Teknoloji ile Protein Üretimi”,Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Lisansüstü Yaz Okulu Ders Kitabı. Aktif Yayınevi. ISBN 978-975-8986-82-8. pp 83-96.

 

 

8.Projeler

           

G.1.

İnsan Karbonik Anhidraz IX İzoenziminin Klonlanması ve Koyun Karbonik Anhidraz IV İzoenziminin Saflaştırılması; Karakterizasyon ve İnhibisyon Çalışmaları. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 30.000,00 TL, 13/06/2011-13/06/2013, 2011/95.Araştırmacı.

G.2.

Sıçan (Rattus norvegicus) Beyninden Asetilkolin Esteraz (Ache) Geninin Klonlanması, Ekspresyonu, Bazı Metallerin ve İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine in vitro Etkilerinin Saptanması. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 30.398,52 TL, 2012/172, 01/06/2012-01/06/2014, Araştırmacı.

G.3.

İnsan Pankreas Dokusundan Karbonik Anhidraz II İzoenziminin Klonlanması, Ekspresyonu ve Bazı Kimyasalların Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 30.000,00 TL, 16/04/2012-16/12/2013, 2012/155.Araştırmacı.

G.4.

Ağrı Dağı Alabalığının Solungaç Dokusundan Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Sülfonamidlerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2012/MYO-02 19/06/2014, Araştırmacı.

G.5.

Suni Tohumlamada Etkin Bir Rol Oynayan Hyalüronidaz Enzimi Üzerine Çeşitli Kimyasalların In Vitro Etkilerinin Araştırılması. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 11.990,70 TL, 2015-SİÜVET-03, 05/02/2015-27/10/2016, Araştırmacı.

G.6.

Siirt Devlet Hastanesi Endokrin Polikliniğine başvuran ve obezite tanısı alan hastalarda Diabetes Mellitus prevalansının araştırılması ve bölgenin beslenme alışkanlıklarının saptanıp, biyokimyasal parametrelere etkisinin incelenmesi. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 9,950.00 TL,  2014-SİÜSYO-03, 27/10/2014-26/04/2016, Araştırmacı.

G.7.

Siirt Tiftik Keçisinden Karbonik Anhidraz Enziminin Afinite Kromatografisiyle Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 9.445,88 TL, 2014-SİÜSYO-02, 27/10/2014-23/05/2016, Yürütücü.

G.8.

Romanov Irkı Koyunların Amniyotik Sıvısındaki Hyalüronik Asit Düzeyinin Belirlenmesi. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 4.840,36 TL, 2017-SİÜVET-41. 18/05/2017-13/12/2017, Araştırmacı.

G.9.

Benign Neoplazm ve Malign Neoplazm Tanısı Alan Hastalarda Neoplazm Prevalansının Araştırılması ve Bazı Biyokimyasal Serum Seviyelerinin İncelenmesi. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 4.236,20 TL, 2017-SİÜSYO-66, 26/05/2017-26/08/2018,  Araştırmacı.

G.10.

Beta Talasemi Majör ve Beta Talasemi Minör Bireylerde Bazı Biyokimyasal ve Hormonal Serum Parametrelerinin İncelenmesi. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 4.236,20 TL, 2017-SİÜSYO-76, 15/06/2017-15/09/2018, Yürütücü.

 

 

9.İdari Görevler

           

İ.1.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (27.06.2014-08.05.2020)

İ.2.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (27.06.2014-08.05.2020)

İ.3.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyeliği (07.10.2013-08.05.2020)

İ.4.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Staj Komisyonu Üyeliği (17.02.2015-08.05.2020)

İ.5.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanlığı (07.10.2013-08.05.2020)

İ.6.

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (23.10.2013-23.10.2016)

İ.7.

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (23.10.2013-23.10.2016)

İ.8.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu Üyeliği (08.01.2016-08.05.2020)

İ.9.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Sınav Sonuçlarına İtiraz Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (17.02.2015-08.05.2020)

İ.10.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Muafiyet ve İntibak Komisyonu Başkanlığı (20.08.2014-08.05.2020)

İ.11.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrenci Konseyi Seçim Komisyonu Başkanlığı (03.09.2014-11.11.2016)

İ.12.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu BAP Proje İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı (02.09.2014-04.12.2014)

İ.13.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu BAP Proje İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (04.12.2014-08.05.2020)

İ.14.

Siirt Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (10.01.2015-Halen)

İ.15.

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (15/07/2015-15/10/2015)

İ.16.

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Başkanlığı (15/07/2015-15/10/2015)

İ.17.

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Disiplin Kurulu Başkanlığı (15/07/2015-15/10/2015)

İ.18.

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanlığı (15/07/2015-15/10/2015)

İ.19.

Siirt Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelciliği Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyeliği (14.01.2016-Halen)

İ.20.

Siirt Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelciliği Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (14.01.2016-Halen).

İ.21.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Birim Kalite Komisyonu Üyeliği (12/04/2017-08/05/2020)

İ.22.

Siirt Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği (10/05/2017-Halen)

İ.23.

Siirt Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi BAP Proje İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (18/10/2017-Halen)

İ.24.

Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Birim Sınav Koordinatörlüğü (23/03/2018-08.05.2020)

İ.25.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Danışmanlar Kurulu Üyeliği (09/10/2018-08.05.2020)

 

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Hakemlikler

           

H.1.

Journal of Biochemical and Molecular Toxicology.(4)

H.2.

Turkish Journal of Biology.

H.3.

E-Journal of Chemistry.

H.4.

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi.

H.5.

Journal of Aquatic Animal Health.

H.6.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

H.7.

Archiv der Pharmazie - Chemistry in Life Science

H.8.

Cellular and Molecular Biology (2)

H.9.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

H.10.

Iğdır Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

H.11.

Igdır University Journal of the Institute of Science and Technology.(2)

H.12.

Obesity Science & Practice

H.13.

Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

H.14.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

H.15.

Ecology of Food and Nutrition

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci

Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

 

2017-2018

 

 

 

 

 

 

Güz

 

 

Biyokimya

 

6

 

120

 

Hastalıklarda Beslenme

 

6

 

 

120

 

 

Bahar

 

Temel Beslenme

 

10

 

120

 

Beceri Geliştirme ve Grup Çalışması

6

 

120

 

 

 

 

 

 

2018-2019

 

 

 

 

 

 

Güz

 

 

 

Biyokimya

 

8

 

 

160

 

Hastalıklarda Beslenme

 

6

 

 

120

 

 

 

Bahar

 

 

 

Temel Beslenme

 

10

 

90

Genel Kimya

3

 

60

Topluma Hizmet ve Rehberlik

6

 

120

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 9.12.2020 15:49:51
Görev Aldığı Bilimsel Araştırma Projeleri

G.1.

İnsan Karbonik Anhidraz IX İzoenziminin Klonlanması ve Koyun Karbonik Anhidraz IV İzoenziminin Saflaştırılması; Karakterizasyon ve İnhibisyon Çalışmaları. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 30.000,00 TL, 13/06/2011-13/06/2013, 2011/95.Araştırmacı.

G.2.

Sıçan (Rattus norvegicus) Beyninden Asetilkolin Esteraz (Ache) Geninin Klonlanması, Ekspresyonu, Bazı Metallerin ve İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine in vitro Etkilerinin Saptanması. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 30.398,52 TL, 2012/172, 01/06/2012-01/06/2014, Araştırmacı.

G.3.

İnsan Pankreas Dokusundan Karbonik Anhidraz II İzoenziminin Klonlanması, Ekspresyonu ve Bazı Kimyasalların Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 30.000,00 TL, 16/04/2012-16/12/2013, 2012/155.Araştırmacı.

G.4.

Ağrı Dağı Alabalığının Solungaç Dokusundan Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Sülfonamidlerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2012/MYO-02 19/06/2014, Araştırmacı.

G.5.

Suni Tohumlamada Etkin Bir Rol Oynayan Hyalüronidaz Enzimi Üzerine Çeşitli Kimyasalların In Vitro Etkilerinin Araştırılması. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 11.990,70 TL, 2015-SİÜVET-03, 05/02/2015-27/10/2016, Araştırmacı.

G.6.

Siirt Devlet Hastanesi Endokrin Polikliniğine başvuran ve obezite tanısı alan hastalarda Diabetes Mellitus prevalansının araştırılması ve bölgenin beslenme alışkanlıklarının saptanıp, biyokimyasal parametrelere etkisinin incelenmesi. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 9,950.00 TL,  2014-SİÜSYO-03, 27/10/2014-26/04/2016, Araştırmacı.

G.7.

Siirt Tiftik Keçisinden Karbonik Anhidraz Enziminin Afinite Kromatografisiyle Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 9.445,88 TL, 2014-SİÜSYO-02, 27/10/2014-23/05/2016, Yürütücü.

G.8.

Romanov Irkı Koyunların Amniyotik Sıvısındaki Hyalüronik Asit Düzeyinin Belirlenmesi. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 4.840,36 TL, 2017-SİÜVET-41. 18/05/2017-13/12/2017, Araştırmacı.

G.9.

Benign Neoplazm ve Malign Neoplazm Tanısı Alan Hastalarda Neoplazm Prevalansının Araştırılması ve Bazı Biyokimyasal Serum Seviyelerinin İncelenmesi. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 4.236,20 TL, 2017-SİÜSYO-66, 26/05/2017-26/08/2018,  Araştırmacı.

G.10.

Beta Talasemi Majör ve Beta Talasemi Minör Bireylerde Bazı Biyokimyasal ve Hormonal Serum Parametrelerinin İncelenmesi. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 4.236,20 TL, 2017-SİÜSYO-76, 15/06/2017-15/09/2018, Yürütücü.


Hakemlikler

H.1.

Journal of Biochemical and Molecular Toxicology.(4)

H.2.

Turkish Journal of Biology.

H.3.

E-Journal of Chemistry.

H.4.

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi.

H.5.

Journal of Aquatic Animal Health.

H.6.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

H.7.

Archiv der Pharmazie - Chemistry in Life Science

H.8.

Cellular and Molecular Biology (2)

H.9.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

H.10.

Iğdır Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

H.11.

Igdır University Journal of the Institute of Science and Technology.(2)

H.12.

Obesity Science & Practice

H.13.

Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

H.14.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

H.15.

Ecology of Food and Nutrition


İdari Görevler

İ.1.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (27.06.2014-Halen)

İ.2.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (27.06.2014-Halen)

İ.3.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyeliği (07.10.2013-Halen)

İ.4.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Staj Komisyonu Üyeliği (17.02.2015-Halen)

İ.5.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanlığı (07.10.2013-Halen)

İ.6.

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (23.10.2013-23.10.2016)

İ.7.

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (23.10.2013-23.10.2016)

İ.8.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu Üyeliği (08.01.2016-Halen)

İ.9.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Sınav Sonuçlarına İtiraz Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (17.02.2015-Halen)

İ.10.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Muafiyet ve İntibak Komisyonu Başkanlığı (20.08.2014-Halen)

İ.11.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrenci Konseyi Seçim Komisyonu Başkanlığı (03.09.2014-11.11.2016)

İ.12.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu BAP Proje İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı (02.09.2014-04.12.2014)

İ.13.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu BAP Proje İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (04.12.2014-Halen)

İ.14.

Siirt Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (10.01.2015-Halen)

İ.15.

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (15/07/2015-15/10/2015)

İ.16.

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Başkanlığı (15/07/2015-15/10/2015)

İ.17.

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Disiplin Kurulu Başkanlığı (15/07/2015-15/10/2015)

İ.18.

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanlığı (15/07/2015-15/10/2015)

İ.19.

Siirt Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelciliği Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyeliği (14.01.2016-Halen)

İ.20.

Siirt Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelciliği Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (14.01.2016-Halen).

İ.21.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Birim Kalite Komisyonu Üyeliği (12/04/2017-Halen)

İ.22.

Siirt Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği (10/05/2017-Halen)

İ.23.

Siirt Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi BAP Proje İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (18/10/2017-Halen)

İ.24.

Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Birim Sınav Koordinatörlüğü (23/03/2018-Halen)

İ.25.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Danışmanlar Kurulu Üyeliği (09/10/2018-Halen)


Özgeçmiş

           Doç.Dr. Emrah YERLİKAYA'nın, 11 adet SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanan makalesi, 11 adet SCI, SSCI, AHCI indeksleri haricindeki yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanan makalesi, 32 adet Uluslararası Katılımlı Konferans/Sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayını ve 14 adet Ulusal Katılımlı Konferans/Sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayını bulunmaktadır. Yayınları şu ana kadar (09.12.2020) 150'nin üstünde atıf almıştır. Ayrıca Doç.Dr. Emrah YERLİKAYA’nın, araştırmacı olarak çalıştığı 9 adet ve yürütücü olarak çalıştığı 2 adet olmak üzere toplam 11 adet bilimsel araştırma projesi bulunmaktadır.

           Evli ve 3 çocuk babası olan Doç.Dr. Emrah YERLİKAYA,  halen Siirt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yayınları

   A) SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  

A.1.

Ceyhun, S.B., Senturk, M., Yerlikaya, E., Erdogan, O., Kufrevioglu, O.I., Ekinci, D. Purification and characterization of carbonic anhydrase from the teleost fish Dicentrarchus labrax (European Seabass) liver and toxicological effects of metals on enzyme activity. Environmental Toxicology and Pharmacology. 32 (1), 69-74, 2011. (55 Atıf)

A.2.

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Kufrevioglu, O.I. Purification of Carbonic Anhydrase-II from Sheep Liver and Inhibitory Effects of Some Heavy Metals on Enzyme Activity. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 27 (6), 795-799, 2012. (3 Atıf)

A.3.

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I., Supuran, C.T. Heavy metal ion inhibition studies of human, sheep and fish α-carbonic anhydrases. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 28 (2), 278-282, 2013. (33 Atıf)

A.4.

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Aksakal, E., Kufrevioglu, O.I., Ekinci D. Influence of pesticides on the pH regulatory enzyme, carbonic anhydrase, from European Seabass liver and bovine erythrocytes. Environmental Toxicology and Pharmacology. 34 (2), 218-222, 2012. (9 Atıf)

A.5.

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Kufrevioglu, O.I., Gundogdu C. Purification of Glutathione S-transferase Isoenzymes from tumor and non-tumor Human Stomach and Inhibitory Effects of Some Heavy Metals on Enzymes Activities. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 28 (5), 911-915, 2013. (1 Atıf)

A.6.

Demirdag, R., Comakli, V., Ozkaya, A., Sahin, Z., Dag, U., Yerlikaya, E., Kuzu, M. Examination of Changes in Enzyme Activities of Erythrocyte Glucose 6-phosphate Dehydrogenase and 6-phosphogluconate Dehydrogenase in Rats Given Naringenin and Lead Acetate. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology. 29 (1), 43-47, 2015.  (6 Atıf)

A.7.

Demirdag, R., Comakli, V., Kuzu, M., Yerlikaya, E., Senturk, M. Purification and Characterization of Carbonic Anhydrase from Ağrı Balık Lake Trout Gill (Salmo trutta labrax) and Effects of Sulfonamides on Enzyme Activity. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology. 29 (3), 123-128, 2015. (4 Atıf)

A.8.

Yerlikaya, E., Erdogan, O., Demirdag, R., Senturk, M. Kufrevioglu, O.I. Expression of hCA IX Isoenzyme by using SUMO Fusion Partner and Examining the Effects of Antitumor Drugs. Turkish Journal of Biochemistry. 40 (4), 334-342, 2015. (3 Atıf)

A.9.

Yerlikaya, E.. Inhibitory Effects of Some Pesticides And Metals on Carbonic Anhydrase Purified From Shabut Fish (Barbus Grypus) Gill Tıssue. Applied Ecology and Environmental Research. 2019, 17(6), 13473-83.

A.10.

Zaric, Y., Yerlikaya, E., Demirdag, R. 2019. Purification, Characterization of Glutathione S-Transferase from the Gill Tissue of Lake Van Fish and Inhibition Effects of Some Metal Ions and Pesticides. Fresenius Environmental Bulletin. 2019,28, 9004-9010.

A.11.

Yerlikaya, E. 2019. The Toxicological Effects of the Organochlorine Pesticides and Metals on the Activity of Carbonic Anhydrase from Siirt/Botan Fish (Capoeta capoeta) Gill Tissue in the Tigris Basin. Fresenius Environmental Bulletin. (Submited)

 B) SCI, SSCI, AHCI indeksleri haricindeki yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  

B.1.

Erdem, D., Yerlikaya, E., Ceyhun, S.B., Demirdag, R., Senturk, M., Erdogan, O., Kufrevioglu, O.I. Inhibition Effects of Some Sulfonamides on Alfa-Carbonic Anhydrase from European seabass (Dicentrachus labrax). Hacettepe Journal of Biology and Chemistry. 39 (2), 139-144, 2011.

B.2.

Comakli, V., Yerlikaya, E., Demirdag, R., Kufrevioglu, O.I. Purification and Characterization of a-Carbonic Anhydrase II From Sheep Liver and Examining the Inhibition Effect of Kanamycin on Enzyme Activity. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry. 40 (2), 133-138, 2012.

B.3.

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Kufrevioglu, O.I. Gundogdu C. Purification of Human Cancerous Colon CA Isoenzymes and Inhibitory Effects of Some Analgesics on Enzyme Activity. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry. 40 (2), 127-132, 2012.

B.4.

Yerlikaya, E., Demirdag, R., Kufrevioglu, O.I. Gundogdu C. Effects of some heavy metals on the activities of carbonic anhydrase enzymes from tumorous and non-tumorous human stomach. Eastern Anatolian Journal of Science. I, (I), 25-28, 2015.

B.5.

Yerlikaya, E., Karageçili, H., Demirdağ, R. Kaya, M.O. Purification and Characterization of Carbonic Anyhdrase Enzyme from the Siirt Mohaır Goat Kidney Tissue and Investigation of Some Biochemical Properties. Erzincan University Journal of Science and Technology. 9(2),1-9, 2016.

B.6.

Kaya, M.O., Yerlikaya, E., Ozyazıcı, M.A., Irak, K. In vitro effects of some forage industry chemicals on hyaluronidase. Anadolu Journal of Agricultural Sciences. 31(3), 399-407, 2016.

B.7.

Yerlikaya, E., Karageçili, H., Demirdağ, R. Kaya, M.O. Carbonic Anyhdrase Enzyme from The Siirt Mohair Goat Liver : Purification, Characterization and Assessment of Enzyme Kinetics Against Metal Toxicity. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry. 45(4), 629-634, 2017.

B.8.

Kaya, M.O., Irak, K, Mersin S, Yerlikaya, E., Karageçili, H. Investigation of Hyaluronidase Activity with Amniotic Fluid on Romanov Sheep. Turkish Journal of Agricultural Research. 5(1): 58-64, 2018.

  C) Uluslararası Katılımlı Konferans/Sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

 

C.1.

Yerlikaya, E., Demirdag, R., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I., 2011. Koyun Yüreğinden Saflaştırılan Karbonik Anhidraz II Enzimi Üzerine Bazı Metal İyonlarının İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 25.Ulusal Kimya Kongresi. 27 Haziran-02 Temmuz 2011. Erzurum.

C.2.

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I., 2011. İnsan Eritrosit Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz ve 6-Fosfoglukonat Dehidrogenez Enzimleri Üzerine Nifedipin İlacının Etkisi. Uluslararası Katılımlı 25.Ulusal Kimya Kongresi. 27 Haziran-02 Temmuz 2011. Erzurum.

C.3.

Yerlikaya, E., Demirdag, R., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I., 2011. Levrek (Dicentrachus labrax) Karaciğer Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine Bazı Sülfonamidlerin İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 25.Ulusal Kimya Kongresi. 27 Haziran-02 Temmuz 2011. Erzurum.

C.4.

Erdem, D., Yerlikaya, E., Ceyhun, S.B., Demirdag, R., Senturk, M., Erdogan, O., Kufrevioglu, O.I., 2011. Bazı Sülfonamidlerin Levrek (Dicentrachus labrax) Solungaç Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 25.Ulusal Kimya Kongresi. 27 Haziran-02 Temmuz 2011. Erzurum.

C.5.

Yerlikaya, E., Demirdag, R., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I.,Gundogdu C. 2011. Purification of glutathione S-transferases from human colon cancer tissue and inhibition effects of some metal ions. International Conference on Enzyme Science and Technology (ICEST 2011). 31 Ekim-04 Kasım 2011. Kuşadası/Aydın

C.6.

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Senturk, M.,Ciftci, M., Kufrevioglu, O.I. 2011. The Effects of Some Drugs on Human Erythrocyte Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase and 6-Phosphogluconate Dehydrogenase Enzymes. International Conference on Enzyme Science and Technology (ICEST 2011). 31 Ekim-04 Kasım 2011. Kuşadası/Aydın

C.7.

Yerlikaya, E., Demirdag, R., Kufrevioglu, O.I.,Gundogdu C. 2012. Preparation of Homogenates from Non-Tumor and Tumor Human Stomach and Investigation of the Inhibitory Effects of Some Antibiotics on CA Enzymes’ Activities. The 9 th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA). 11-15 Nisan 2012. Kundu/Antalya

C.8.

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I.,Gundogdu C. 2012. Inhibitory Effects of Some Sulfanilamide on CA Enzymes’ Activities from Non-Tumor and Tumor Human Stomach. The 9 th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA). 11-15 Nisan 2012. Kundu/Antalya

C.9.

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Erdogan, O., Kufrevioglu, O.I. 2012. Purification of Carbonic Anhydrase IV Isozyme from Sheep Kidney Tissue and Investigation of the Inhibitory Effects of Some Antibiotics on Enzyme Activity. The 9 th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA). 11-15 Nisan 2012. Kundu/Antalya

C.10.

Atasever, A., Comakli, V., Yerlikaya, E., Demirdag, R., Kufrevioglu, O.I.2012. Purification of Carbonic Anhydrase-II from Sheep Lung and Inhibitory Effects of Some Heavy Metals on Enzyme Activity. The 9 th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA). 11-15 Nisan 2012. Kundu/Antalya

C.11.

Yerlikaya, E., Karageçili, H., Aydın, R.Z. 2016. The investigation of the some body parameters of obese and (obese+diabetes) patients with using bioelectrical impedance analysis techniques.International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 21-23 Nisan 2016. Belek, Antalya. (Sözlü Sunum)

C.12.

Karageçili, H., Yerlikaya, E., Aydın R.Z. 2016. Analyzing the some biochemical parameters of diabetes mellitus and obese patients who applied to Siirt State Hospital endocrine polyclinic and their prevalence.International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 21-23 Nisan 2016. Belek, Antalya. (Sözlü Sunum)

C.13.

Yerlikaya, E., Zarıc Y., Demirdag, R., 2017. Purification and Characterization of Glutathione S-Transferase from the Gill Tissue of Lake Van Fish and Inhibition Effects of Some Metal Ions. International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 18-21 Nisan 2017. Belek, Antalya. (Sözlü Sunum)

C.14.

Zarıc, Y., Demirdag, R., Yerlikaya, E., 2017. Inhibitory Effects of Some Pesticides on GST Enzyme Purified from Pearl Mullet Fish Gill Tissue. International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 18-21 Nisan 2017. Belek, Antalya.

C.15.

Ozdemir, U., Guler, C., Adem,S., Kayhan, N., Yerlikaya, E., Okay, S., Hamurcu, F., Senturk O,S. 2017. Aromatik ve Heteroaromatik bütansülfonil hidrazon bileşiklerinin Karbonik anhidraz II ve IX enzimleri üzerindeki inhibisyon etkilerinin incelenmesi. IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 26-29 Nisan 2017. İstanbul.

C.16.

Ozdemir, U., Guler, C., Adem,S., Kayhan, N., Yerlikaya, E., Okay, S., Hamurcu, F., 2017. Aromatik etan sülfonil hidrazon bileşiklerinden elde edilen Ni (II) komplekslerinin sentezi ve Karbonik anhidraz izoenzimler (hCA-II ve hCA-IX ) üzerindeki inhibisyon etkileri. IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 26-29 Nisan 2017. İstanbul.

C.17.

Aksit, H., Elmastaş, M., Adem,S., Guler, C., Kayhan, N., Yerlikaya, E., 2017. Investigation of Enzyme Activity of Gardenin B and Cynarinin A. I. Internatıonal Congress On Medicinal And Aromatic Plants, 10-12 Mayıs 2017. Konya.

C.18.

Demirdag, R., Ozgun, K., Yerlikaya, E., 2017. Purification and Characterization of Carbonic Anhydrase from Kidney Tissue of Van Lake Fish and Inhibitory Effects of Some Heavy Metals on Enzyme Activity. The 4th International Scientific Conference Current Problems of Biochemistry and Cell Biology, 05-06 October 2017 Dnipro, Ukraine.

C.19.

Yerlikaya, E., Karageçili, H., Kaya, M.O., 2018. Evaluation of Some Biochemical Parameters of Sickle Cell Anemia Patients with Healthy Individuals. EJONS International Congress on Mathematic, Engineering, Natural Sciences & Health Sciences - III April 21-22, 2018 Mardin /TURKEY. (Sözlü Sunum)

C.20.

Karageçili, H., Yerlikaya, E., Kaya, M.O., 2018. Determination of The Skin Cancers Incidence and Evaluation of Patients Serum Parameters. EJONS International Congress on Mathematic, Engineering, Natural Sciences & Health Sciences - III April 21-22, 2018 Mardin /TURKEY. (Sözlü Sunum)

C.21.

Yerlikaya, E., Karageçili, H., Kaya, M.O., 2018. Comparison of Biochemical Parameters of Beta Thalassemia Intermedia and Beta Thalassemia Minor Patients with Healthy Individuals. International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 09-12 Mayıs 2018. Belek, Antalya. (Sözlü Sunum)

C.22.

Karageçili, H., Yerlikaya, E., Kaya, M.O., 2018. Evaluation Malignant Cancers: Lung and Bone Marrow Cancers Incidence, Survival and Patients Serum Parameters. International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 09-12 Mayıs 2018. Belek, Antalya. (Sözlü Sunum)

C.23.

Yerlikaya, E., Karageçili, H., Kaya, M.O., 2018. Abnormal Hemoglobins and Investigation of the Incidence in Siirt/Turkey. The 4th EJONS International Congress on Mathematic, Engineering, Natural Sciences & Health Sciences, 11-14 August 2018, Kiev, Ukraine. (Sözlü Sunum)

C.24.

Karageçili, H., Yerlikaya, E., Kaya, M.O., 2018. Examination of Biochemical Serum Values of Breast and Prostate Cancer Patients in Terms of Incidence and Malignancy. The 4th EJONS International Congress on Mathematic, Engineering, Natural Sciences & Health Sciences, 11-14  August 2018, Kiev, Ukraine. (Sözlü Sunum)

C.25.

Koken S., Ozdemir R., Adem S., Yerlikaya, E.,Okay S. 2018. Karbonik Anhidraz IX Enzimi Üzerinde Bazı Flavonların İnhibisyon Etkisinin Araştırılması. 1. International Igdır Congress On Multidisciplinary Studies, 11-14  November 2018, Igdır. (Sözlü Sunum)

C.26.

Yerlikaya, E. 2019. The Inhibition Effects of Some Metals on Carbonic Anhydrase Purified from Shabut Fish (Barbus grypus) Gill Tissue in the Tigris Basin. International Engineering and Science Symposium, 20-22 June 2019. Siirt. (Sözlü Sunum)

C.27.

Karageçili, H., Yerlikaya, E. 2019. The Evaluation of Health School Students Rational Drug Use Knowledge and Habits. International Engineering and Science Symposium, 20-22 June 2019. Siirt. (Sözlü Sunum)

C.28.

Karageçili, H., Demirdag, R., Yerlikaya, E. 2019. Purification of Carbonic Anhydrase From Alectoris Chukar Liver Tıssue And The Determination of Some Biochemical Parameters of Enzyme. Eurasia Biochemical Approaches & Technologies (2.EBAT) Congress, 26-29 October 2019. Antalya. (Sözlü Sunum)

C.29.

Karageçili, H., Demirdag, R., Yerlikaya, E. 2019. Inhibitory Effects of Some Pesticides And Metals on Carbonic Anhydrase Purified From Alectoris Chukar Liver Tıssue. Eurasia Biochemical Approaches & Technologies (2.EBAT) Congress, 26-29 October 2019. Antalya. (Sözlü Sunum)

D) Ulusal Katılımlı Konferans/Sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

  

D.1.

Yerlikaya, E., Senturk, M., Ceyhun, S.B., Erdogan, O., Kufrevioglu, O.I., 2010. Bazı Sülfonamidlerin Levrek (Dicentrarchus Labrax) Karaciğer Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. 6.Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Aksaray.

D.2.

Demirdağ, R., Yerlikaya, E., Erdem, D., Şentürk, M.,  Küfrevioğlu, Ö.İ., İnsan Eritrosit Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimleri Üzerine Nifedipin İlacının İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. 10.Ulusal Kromatografi  Kongresi. 16-19 Haziran 2010. Erzurum.

D.3.

Yerlikaya, E., Şentürk, M., Ceyhun, S.B., Erdogan, O., Küfrevioğlu, Ö.İ. Levrek (Dicentrarchus Labrax) Karaciğer Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması, I- ve N3- Anyonlarının Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. 10.Ulusal Kromatografi  Kongresi. 16-19 Haziran 2010. Erzurum.

D.4.

Yerlikaya, E., Senturk, M., Ciftci, M., Kufrevioglu, O.I., 2011. Gökkuşağı Alabalık Eritrosit Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enzimi Üzerine Bazı Metal İyonlarının İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. 11.Ulusal Kromatografi Kongresi. 07-10 Eylül 2011. Diyarbakır.

D.5.

Demirdağ, R., Yerlikaya, E., Senturk, M., Erdogan, O., Kufrevioglu, O.I., 2011. Karbonik Anhidraz IV İzoenziminin Koyun Böbrek Dokusundan Saflaştırılması ve Karakterizasyonu. Kromatografi 2011 Kongresi. 07-10 Eylül 2011. Diyarbakır.

D.6.

Yerlikaya, E., Demirdağ, R., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I., 2011. Karbonik Anhidraz II İzoenziminin Koyun Karaciğerinden Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Kanamisinin Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi. 11.Ulusal Kromatografi Kongresi. 07-10 Eylül 2011. Diyarbakır.

D.7.

Demirdağ, R., Yerlikaya, E., Kufrevioglu, O.I., 2011. Koyun Karaciğer Dokusundan Saflaştırılan CA II İzoenzimi Üzerine Bazı Metal İyonlarının İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. 11.Ulusal Kromatografi Kongresi. 07-10 Eylül 2011. Diyarbakır.

D.8.

Yerlikaya, E., Demirdağ, R., Erdogan, O., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I., 2011. Kanser İlişkili Karbonik Anhidraz IX İzoenziminin İnsan Pankreas Dokusundan Klonlanması. 11.Ulusal Kromatografi Kongresi. 07-10 Eylül 2011. Diyarbakır.

D.9.

Yerlikaya, E., Demirdag, R.,Kufrevioglu, O.I. Gundogdu C. 2013. Bazı Analjezik İlaçların Tümörlü ve Tümörsüz İnsan Midelerindeki Karbonik Anhidraz İzoenzimlerinin Aktiviteleri Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. Kromatografi 2013 Kongresi. 19-22 Haziran 2013. Bursa.

D.10.

Yerlikaya, E., Erdogan, O., Demirdağ, R., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I.. 2013. Rekombinant DNA Teknolojisi Kullanılarak İnsan Karbonik Anhidraz IX İzoenziminin Üretilmesi ve Bazı Antitümör İlaçlara Karşı Biyokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. Kromatografi 2013 Kongresi. 19-22 Haziran 2013. Bursa.

D.11.

Yerlikaya, E., Karageçili, H., Demirdağ, R., Kaya, M.O. 2015. Karbonik Anhidraz Enziminin Siirt Tiftik Keçisi Karaciğer Dokusundan Saflaştırılması Karakterizasyonu ve İnhibisyon Çalışmaları. 27.Ulusal Kimya Kongresi. 23-28 Ağustos 2015. Çanakkale.

D.12.

Yerlikaya, E., Karageçili, H., Demirdağ, R., Kaya, M.O. 2015. Siirt Tiftik Keçisi Böbrek Dokusundan Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması Karakterizasyonu ve Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Araştırılması. 27.Ulusal Kimya Kongresi. 23-28 Ağustos 2015. Çanakkale.

D.13.

Kaya, M.O., Yerlikaya, E., Özyazıcı, M.A., İrak, K. Biyoteknolojik Öneme Sahip Bazı Bileşiklerin Sığır Testis Hyalüronidaz Üzerine In Vitro Etkilerinin Araştırılması. 8.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi. 22-24 Eylül 2016. Bursa. (Sözlü Sunum)

D.14.

Kaya, M.O., Karageçili, H., Yerlikaya, E. İrak, K., Mersin S. Romanov Irkı Koyunların Amniyotik Sıvısıyla Hyalüronidaz Aktivitesinin Araştırılması. Kromatografi Kongresi 2017. 20-22 Eylül 2017. Çorum. (Sözlü Sunum)

  E) Ders Kitabında/Bölümünde yer alan yayınlar

 

E.1.

Erdoğan, O., Beydemir, Ş., Özdemir, H., Watabe, S., Çiltaş, A.,Ekinci, D., Şentürk, M., Yerlikaya, E., Demirdağ, R., (2011) "Rekombinant DNA Teknoloji ile Protein Üretimi”, Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Lisansüstü Yaz Okulu Ders Kitabı. Aktif Yayınevi. ISBN 978-975-8986-82-8. pp 83-96.