Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2836
Kurumsal E-Posta firatpala  siirt.edu.tr
E-Posta firatpala  gmail.com
Açıklama
Güncelleme11.02.2017 11:31:44

Dr. Öğr. Üyesi FIRAT PALA

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Fırat Pala

2. Doğum Tarihi         : 01.01.1980

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi (Bitkisel Üretim)

Dicle

2003

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü (Tarla Bitkileri)

Çukurova

2006

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü (Bitki Koruma)

Ondokuz Mayıs

2014

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 05.11.2015

Doçentlik Tarihi                        : -

Profesörlük Tarihi                    : -

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1.   Kızıl S., Pala F., Özgüven, M., Khawar, K.M., 2009, Güneydoğu Anadolu Bölgesi yarı kurak ekolojik koşullarında bazı ekonomik açıdan önemli soğanlı bitkilerin kültüre alma imkânları, Research on Crop, 10: 8, 366-373.

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.   Pala F, Mennan H 2018. Diyarbakır İli Pamuk Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otlar ve Uygulanan Kontrol Yöntemlerinin Araştırılması.  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 55(1).

2.  Aydin MH, Pala F, Kaplan C 2016.  Türkiye'de Fusarium sambucinum'un Neden Olduğu Patates Yumru Çürüğü.  Scientific Papers. Series A. Agronomy, 59(1), 189-193.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.   Pala F, Demir A, Mennan H 2017. Diyarbakır Geleneksel ve Entegre Bağındaki Yabani Otların Sıklığı ve Yoğunluğu.  International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technolohy, 1(1), 366-366.

2.  Pala F, Demir A, Mennan H 2017. Diyarbakır Tarla Bitkilerinde Yabancı Ot Kontrol Yöntemleri ile İlgili Sorunların İncelenmesi.  International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technolohy, 1(1), 371-371.

3.   Pala F, Mennan H 2017. Diyarbakır ili mercimek tarlalarında uygulanan yabancı ot kontrol yöntemlerinin belirlenmesi.  İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi, 1(1), 69-70.

4.  Pala F, Mennan H 2017. Diyarbakır da mısır çiftçileri ile anket yaparak mevcut yabancı ot kontrolünün belirlenmesi.  İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi, 1(1), 395-396.

5.   Pala F, Mennan H 2017. Diyarbakır ili buğday çiftçileri ile anket yaparak yabancı ot kontrolünde mevcut durumun belirlenmesi.  İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi, 1(1), 85-86.

6.  Pala F 2017. Endüstri bitkilerinde robotik sıra üzeri yabancı ot mücadelesinin incelenmesi.  International Congress of New Approaches and Technologies Sustainable Development, 1(1), 334-335.

7.   Pala F, Demir A, Öcal A, Karipçin MZ, Pakyürek M, Aydin MH, Mennan H 2017.  Çilek Alanlarında Buharla Toprak Dezenfeksiyonunun Yabani Ot Kontrolü Üzerine Etkisinin Araştırılması.  4th International Regional Development Conference, 1(1), 226-237.

8.  Pala F, Mennan H 2017. Pamuk Alanlarında Yabancı Ot Kontrol Yöntemleri – Diyarbakır Örneği.  International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 1(1), 940.

9.  Pala F, Mennan H 2017. Pamukta Yabancı Ot Kontrolü için Ekim Öncesi Herbisitlerin Etkinliklerinin Belirlenmesi.  Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 1(1), 856-856.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.   Pala F, Çıg F, Mennan H 2018. Diyarbakır İlinde Hasat Sırasında Buğday Ürününe Karışan Yabani Ot Tohumların Belirlenmesi. Turkey Agricultural Research Journal, 5(2).

2.  Pala F, Mennan H 2017. Diyarbakır ili buğday tarlalarında bulunan yabancı otların belirlenmesi.  Bitki Koruma Bülteni, 57(4), 447-461.

3.   Pala F, Mennan H 2016.  Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Alanlarında Bulunan Horoz İbiği Amaranthus spp Türlerinin Yaygınlıklarının ve Yoğunluklarının Belirlenmesi.  Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2), 139-148. (Kontrol No: 3277520)

4.   Pala F, Mennan H 2016.  Siirt İli Pamuk Ekim Alanlarında Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu Amaranthus retroflexus L. Yoğunluğunun Saptanması ve Bazı Biotiplerinin Trifluralin e Dayanıklılığının Araştırılması.  Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 1(3), 55-63. (Kontrol No: 3277740)

5.   Pala F, Mennan H 2014.  Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Ekim Alanlarında Bazı Horoz İbiği Amaranthus spp Türlerinin Trifluraline Dayanıklılığının Araştırılması.  Türkiye Herboloji Dergisi (Turkish Journal of Weed Science), 17(1-2), 1-8. (Kontrol No: 3277620)

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.  Kızıl, S., Pala, F., 2009. Ekonomik Öneme Sahip Bazı Soğanlı Bitkilerin Morfolojik ve Agronomik Özellikleri Üzerine Bir Çalışma. VIII. Tarla Bitkileri Kongresi Bildirileri s: 33-38, Hatay.

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

1. Çeltik ekim alanlarında sorun olan önemli bazı yabancı otların genetik çeşitliliklerinin belirlenmesi ve ALS ACCase inhibitörü herbisitlere dayanıklı biyotiplerinin moleküler ve bioassay yöntemlerle saptanması, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2009-2012.

            2. Ülkesel canavar otu Orobanche spp projesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2008-2010.

            3. Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk ekim alanlarında trifluraline dayanıklı Amaranthus retroflexus L.  biyotiplerinin saptanması, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2008-2009

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  Türkiye Herboloji Derneği, Üye, 2016

            2.  Avrupa Yabancı Ot Araştırma Derneği, Başvuru, 2018

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Bitki Koruma

 

3

0

9

İlkbahar

Bitki Koruma

 

3

0

9

 

2017-2018

Güz

Bitki Koruma

 

3

0

9

Bakteriyoloji

2

0

11

Viroloji

2

1

11

İlkbahar

Bitki Koruma

 

3

0

9

 

 

Yabancı Ot Bilimi

2

1

11

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Yayınlar ve Projeler

1. Yayınlar

1.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

 • Kızıl S., Pala F., Özgüven, M., Khawar, K.M., 2009, Cultural possibilities of some economically important geophytes under semi-arid ecological conditions of the South-east Anatolia, Turkey, Research on Crop, 10: 8, 366-373.

1.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • M. H., Aydın, F., Pala, C., Kaplan, 2016. Potato Tuber Sprout Rot Caused by Fusarium sambucinum in Turkey, Scientific Papers. Series A. Agronomy, 59(1): 189-193, Bucharest.

1.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 • Pala F., Mennan H., 2016. Pamukta Yabancı Ot Kontrolü için Ekim Öncesi Herbisitlerin Etkinliklerinin Belirlenmesi, Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Konya, Türkiye, s.856.

1.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

-

1.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Pala F., Mennan H., 2016. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Ekim Alanlarında Bazı Horoz İbiği (Amaranthus spp.) Türlerinin Trifluraline Dayanıklılığının Araştırılması. Türkiye Herboloji Dergisi (Turkish Journal of Weed Science), 17(1-2): 1-8.
 • Pala F., Mennan H., 2016. Siirt İli Pamuk Ekim Alanlarında Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (Amaranthus retroflexus L.) Yoğunluğunun Saptanması ve Bazı Biotiplerinin Trifluralin e Dayanıklılığının Araştırılması, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 3: 55-63.
 • Pala F., Mennan H., 2016. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Alanlarında Bulunan Horoz ibiği (Amaranthus spp.) Türlerinin Yaygınlıklarının ve Yoğunluklarının Belirlenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2): 139-48.

1.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Kızıl, S., PalaF., 2009. Ekonomik Öneme Sahip Bazı Soğanlı Bitkilerin Morfolojik ve Agronomik Özellikleri Üzerine Bir Çalışma. VIII. Tarla Bitkileri Kongresi Bildirileri s: 33-38, Hatay.
1.7. Diğer yayınlar 

-

1.8. Uluslararası atıflar

-

1.9. Diğer atıflar

-

2. Ulusal & Uluslararası Projeler

 • Ülkesel canavar otu (Orobanche spp.) projesi, TÜBİTAK (1007-Kamu), 15.08.2006 – 15.08.2010, Araştırmacı/Uzman
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk ekim alanlarında trifluraline dayanıklı Amaranthus retroflexus L. biyotiplerinin saptanması, TÜBİTAK (1002-Hızlı Destek), 01.05.2008 – 01.01.2009, Bursiyer
 • Çeltik ekim alanlarında sorun olan önemli bazı yabancı otların genetik çeşitliliklerinin belirlenmesi ve ALS-ACCase inhibitörü herbisitlere dayanıklı biyotiplerinin moleküler ve bioassay yöntemlerle saptanması, TÜBİTAK (1001- Araştırma), 01.01.2009 – 01.01.2012, Bursiyer
 • Sürdürülebilir antepfıstığı (Pistacia vera L.) üretiminde farklı tür örtücü bitkilerin yabancı ot ve bazı toprak kökenli patojenlerin kontrolüne etkisi, TÜBİTAK (3501-Kariyer Geliştirme), 2017-1, Başvuru Onaylı, Yürütücü