Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi
Telefon (0484) 212-1111 / 2693 / 2502
Kurumsal E-Posta seyfettin.kaya  siirt.edu.tr
E-Posta kayafdd576  hotmail.com
Açıklama "Tarihini öğrenmeyenler, onu tekrar yaşamaya mahkumdurlar."
Güncelleme09.10.2019 18:01:39

Dr. Öğr. Üyesi SEYFETTİN KAYA

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

YÖK AKADEMİK


1.       ÖZGEÇMİŞ

1

Adı Soyadı

Seyfettin KAYA

2

Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

3

Öğrenim Durumu

Doktora

4

Uzmanlık Alanı

Selçuklular Döneminde Astronomi ve Moğollarda Astronomi

 

2.       EĞİTİM DURUMU

1

Lisans

Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (1996-2000)

2

Yüksek lisans

Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ortaçağ Bilim Dalı (2009-2013)

3

Doktora

Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ortaçağ Bilim Dalı (2013-2018)

 

3.       AKADEMİK ÜNVANLAR

1.

Dr. Öğr. Üyesi

31.07.2018

2

Doç. Dr.

 

3

Prof. Dr.

 

 

4.       İDARİ GÖREV

1

Dekan Yrd.

Fen-Edebiyat Fakültesi, Dekan Yardımcılığı (2019-devam ediyor)

2

Tömer

Tömer Yönetim Kurulu Üyeliği (Devam ediyor)

 

5.      YÖNETTİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 

6.      YÖNETTİĞİ DOKTORA TEZLERİ

 

7.       YAYINLAR

7.1.

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (SCI, SSCI, ARTSAND HUMANİTİES)    

 

 

 

7.2.

ULUSLARARASI DİĞER HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

1

KAYA, Seyfettin, "Ortaçağda Moğollarda Astronomi ve Moğol Astronomisinin Türkiye Selçuklu Astronomisine Etkisi", The Journal Of Academic Social Science Studies (JASS), Sayı: 67, 2018, s. 389-397.

 

2

KAYA, Seyfettin, "Ömer Hayyâm ve İsfahan Rasathanesinde Astronomi Çalışmaları", Capaddocia History Journal (CAHİJ), Sayı: 9, 2017, s. 510-516.  

 

3

KAYA, Seyfettin, “Ortaçağ Arap-İslam Dünyasında İlm-i Nücum ve Müneccimlik”, History Studies, Volume 11, Issue 6, December 2019, s. 2311-2324.

 

4

KAYA, Seyfettin, “İlhanlılar Döneminde Meraga ve Tebriz Gözlemevleri”, Historical Analysis,Volume 14, Issue 4, 2019, s. 929-946.

 

 

 

 

73.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

1

KAYA, Seyfettin, "Ortaçağda Arap-İslam Dünyasında Astronomi Bilimi", Bitlis Eren Üniversitesi SBD, C. VI, Sayı: 2, 2017, s. 354-373.

 

2

KAYA, Seyfettin, "Türkiye Selçuklularında Astronomi", Bitlis Eren Üniversitesi SBD, C. VI, Sayı: 1, 2017, s. 85-102.

 

3

KAYA, Seyfettin, “Norveç Kralı Sigurd Jorsalfar’ın Haçlı Seferinin Tarihi Zemindeki Yeri ve Önemi”, GOP Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, c. XIV, s. 2, Kış 2019, s. 623-634.

 

4

KAYA, Seyfettin, “Batlamyus’un Astronomi Anlayışına İslam Dünyasından ve Selçuklulardan Eleştiriler ve Düzeltmeler”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume: 9 • Sayı/Issue: Özel Sayı • Güz/Autumn 2019, s. 19-42.

 

 

 

7.3.

YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

 

 

 

 

7.5.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

 

1

KAYA, Seyfettin, İlhanlılar Döneminde Merâga ve Tebriz Gözlemevleri, Atlas II. Uluslararası Sos. Bilimler Kongresi, Mardin, 15-17 Şubat 2019, s. 257-360.

 

 

 

7.6.

DİĞER YAYINLAR

 

 

 

 

8.

PROJELER

 

 

 

 

9.

BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 

 

 

 

10.

ÖDÜLLER

 

 

 

 

11

SON İKİ YILDA VERDİĞİNİZ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER İÇİN AŞAĞIDAKİ TABLOYU DOLDURUNUZ.

 

 

 Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

2019-2020

 

 

 

 

Güz

XIII-XIV. Yüzyılda Orta Asya Tarihi-I

 

2

 

 

65

Haçlı Seferleri Tarihi

2

 

52

Roma Tarihi ve Medeniyeti

2

80

Mezuniyet Çalışması-I

2

8

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

 


 

Güncelleme : 14.01.2020 11:38:02