Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi
Telefon (0484) 212-1111 / 2693 / 2502
Kurumsal E-Posta seyfettin.kaya  siirt.edu.tr
E-Posta kayafdd576  hotmail.com
Açıklama "Tarihini öğrenmeyenler, onu tekrar yaşamaya mahkumdurlar."
Güncelleme09.10.2019 18:01:39

Dr. Öğr. Üyesi SEYFETTİN KAYA

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

YÖK AKADEMİK 

     

1.       ÖZGEÇMİŞ

1

Adı Soyadı

Seyfettin KAYA

2

Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

3

Öğrenim Durumu

Doktora

4

Uzmanlık Alanı

Selçuklular Döneminde Astronomi ve Moğollarda Astronomi

 

2.       EĞİTİM DURUMU

1

Lisans

Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (1996-2000)

2

Yüksek lisans

Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / Orta çağ Bilim Dalı (2009-2013)

3

Doktora

Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / Orta çağ Bilim Dalı (2013-2018)

 

3.       AKADEMİK ÜNVANLAR

1.

Dr. Öğr. Üyesi

31.07.2018

2

Doç. Dr.

 

3

Prof. Dr.

 

 

4.       İDARİ GÖREVLER

1

Dekan Yrd.

Fen-Edebiyat Fakültesi, Dekan Yardımcılığı (2019-devam ediyor)

2

Tömer

Tömer Yönetim Kurulu Üyeliği (Devam ediyor)

 

5.      YÖNETTİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 

6.      YÖNETTİĞİ DOKTORA TEZLERİ

 

7.       YAYINLAR

7.1.

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (SCI, SSCI, ARTSAND HUMANİTİES)    

 

 

 

7.2.

ULUSLARARASI DİĞER HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

1

KAYA, Seyfettin, "Orta çağda Moğollarda Astronomi ve Moğol Astronomisinin Türkiye Selçuklu Astronomisine Etkisi", The Journal Of Academic Social Science Studies (JASS), Sayı: 67, 2018, s. 389-397.

 

2

KAYA, Seyfettin, "Ömer Hayyâm ve İsfahan Rasathanesinde Astronomi Çalışmaları", Capaddocia History Journal (CAHİJ), Sayı: 9, 2017, s. 510-516.  

 

3

KAYA, Seyfettin, “Ortaçağ Arap-İslam Dünyasında İlm-i Nücum ve Müneccimlik”, History Studies, Volume XI, Issue 6, December 2019, s. 2311-2324.

 

4

KAYA, Seyfettin, “İlhanlılar Döneminde Meraga ve Tebriz Gözlemevleri”, Historical Analysis,Volume 14, Issue 4, 2019, s. 929-946.

 

5

KAYA, Seyfettin, “Orta Çağ İslam Dünyasında Usturlabın Gelişimi”, History Studies, Volume. XII, SAYI: 1, Şubat / February 2020, s. 191-210.

 

6

KAYA, Seyfettin, “İlhanlı Astronomisinin Bilinmeyenleri: Şemseddîn el-Vâbkanavî ve Sultan Olcaytu Han (Sultaniyye) Gözlemevi Meselesi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 30, Sayı 1, s. 471-484.

 

7

KAYA, Seyfettin, “Batlamyus’un Astronomi Anlayışına İslam Dünyasından ve Selçuklulardan Eleştiriler ve Düzeltmeler”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume: 9 • Sayı/Issue: Özel Sayı • Güz/Autumn 2019, s. 19-42.

 

8

KAYA, Seyfettin, “Norveç Kralı Sigurd Jorsalfar’ın Haçlı Seferinin Tarihi Zemindeki Yeri ve Önemi”, GOP Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, c. XIV, s. 2, Kış 2019, s. 623-634.

 

9

KAYA, Seyfettin, İsfahan (Melikşah) Gözlemevi’nin mekanik bilimcisi: Ebû Hâtim Muzaffer B. İsmâîl el İsfizârî, Turkish Studies - Historical Analysis, 2020, 15 (1), s. 150-160.

 

10

KAYA, Seyfettin, İsfahan (Melikşah) Gözlemevi Bilim İnsanı: Ebû’l Abbâs el-Levkerî, Tarih Okulu Dergisi, Nisan 2020, Sayı 45 / XLV, s. 902-917.

 

11

KAYA, Seyfettin, "Orta çağda Arap-İslam Dünyasında Astronomi Bilimi", Bitlis Eren Üniversitesi SBD, C. VI, Sayı: 2, 2017, s. 354-373.

 

12

KAYA, Seyfettin, "Türkiye Selçuklularında Astronomi", Bitlis Eren Üniversitesi SBD, C. VI, Sayı: 1, 2017, s. 85-102.

 

13

KAYA, Seyfettin, "Renaud de Châtillon'un Kızıldeniz'de Gerçekleştirdiği Haçlı Saldırıları ve Hz. Muhammed'in Naaşını Çalma Girişimi", History Studies, 12/3, Haziran 2020, s. 1293-1313.

 

14

KAYA, Seyfettin, "Üçüncü Haçlı Seferi Sırasında Frederick I. Barbarossa"nın Konya"yı İşgali ve Yağmalaması (17-23 Mayıs 1190", Ortaçağ Araştırmaları Dergisi, C. III, Sa. 1, Haziran 2020, ss.152-168.

73.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

 

 

 

 

 

7.3.

YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

 

 

1

 

KAYA, Seyfettin, Orta çağ İslam Dünyasında Rasathaneler, Libra Kitap, İstanbul 2020.

 

7.5.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

 

1

KAYA, Seyfettin, “İlhanlılar Döneminde Merâga ve Tebriz Gözlemevleri”, Atlas II. Uluslararası Sos. Bilimler Kongresi, Mardin, 15-17 Şubat 2019, s. 257-360.

 

2

KAYA, Seyfettin, “Enriko Dandolo'nun Dördüncü Haçlı Seferindeki Rolü", Atlas III. Uluslararası Sos. Bilimler Kongresi, Mardin, 16-19 Ocak 2020, s. 60-72.

 

3

KAYA, Seyfettin, “İlhanlı Gözlemevlerinde Çalışan Hıristıyan ve Çinli Bilim İnsanları”, V. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, 7-8 Şubat 2020, s. 110-122.

 

4

KAYA, Seyfettin, “Birinci Haçlı Seferi Sırasında İznik’in Kuşatılması ve İşgali (1097)”, VII. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Şanlıurfa, 24-26 Ocak 2020, s. 69-80.

7.6.

DİĞER YAYINLAR

 

 

 

 

8.

PROJELER

 

 

 

 

9.

BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 

 

 

 

10.

ÖDÜLLER

 

 

 

 

11

SON İKİ YILDA VERDİĞİNİZ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER İÇİN AŞAĞIDAKİ TABLOYU DOLDURUNUZ.

 

 

 

Güncelleme : 29.07.2020 10:22:12