Eruh Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler Programı
Telefon (0484) 212-1111 / 4024
Kurumsal E-Posta z.sevim  siirt.edu.tr
E-Posta zehrasevim  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme25.02.2018 18:22:58

Öğr. Gör. ZEHRA SEVİM

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eruh Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanı
Eruh Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Zehra SEVİM

2. Doğum Tarihi          : 08.02.1988

3. Unvanı                    : Öğretim Görevlisi4.Öğrenim Durumu   

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Sosyoloji

Adnan Menderes Üniversitesi

2009

Y. Lisans

Sosyoloji

Sakarya Üniversitesi

2011

Doktora

Sosyoloji

Adnan Menderes Üniversitesi

2013-...

 

5. Akademik Unvanlar

 

Öğretim Görevlisi                     : 14.02.2013

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


            1.  ...


7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 

1- Sevim, Z., (2017), Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Engelliliğe Bakış Açıları Üzerine Bir Değerlendirme, 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, (5-6 Ekim), Kocaeli.

 

 

2-Sevim, Z., Karaçetin Sarıkaya, G., (2017), Evaluation on Sociology-Architectural Relationship in Individual-Space Perspective, 5th RSEP Social Sciences Conference, p:160, (7-10 November), Barcelona-Spain.

 

 

3- Sevim, Z., (2017), Özel Eğitim Öğretmenlerinin Perspektifinden Zihinsel Engellilik, 1. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, (22-23 Aralık), İstanbul.

  

 

4-  Karaçetin Sarıkaya, G., Sevim, Z., (2018), Changing City-Space Meaning and Human, 6th RSEP International Multidisciplinary Conference, p:77-78, (01-03 February), Lisbon, Portugal.


5- Sevim, Z., Karaçetin Sarıkaya, G., (2018), Theoretıcal Vıew Of Relatıonshıp Between The Cıty-Indıvıdual In The Structure-Actıon Dıalecture: Anthony Gıddens And Pıerre Bourdıeu, International Congress on Social Sciences, p: 127-129, (10-13 April), Paris, France.


6- Karaçetin Sarıkaya, G., Sevim, Z., (2018), The Evaluatıon Of Globalızatıon On The Cıty For Space And Urban Lıfe, International Congress on Social Sciences, p:130-132 (10-13 April), Paris, France.


7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

 

1.   BAP (FEF-17016), DEMİR, G. (Yürütücü), SEVİM, Z. (Araştırmacı), Sanayileşme ve Kentleşme Sürecinde Oluşan Toplumsal Değişmenin Aile Yapısına Etkisi: Aliağa Örneği, Adnan Menderes Üniversitesi, SBE, (2017-...)

 

9.İdari Görevler

 

            1.  Bölüm Başkanı- Eruh MYO, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü (2013-......)

             2. Müdür Yardımcısı- Eruh MYO (2013-2018)

3.Yüksekokul Kurul Üyeliği- Eruh MYO (2013-2018)

4Yüksekokul Disiplin Kurulu Üyeliği- Eruh MYO (2013-2018)


 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verilen önlisans düzeyindeki dersler

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

 

 

2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güz

Sosyolojiye Giriş

3

0

62

Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet

3

0

53

Kadın Çalışmaları ve Sosyal Hizmet

3

0

53

Özel Eğitim-I

3

0

35

Halkla İlişkiler ve İletişim

3

0

58

Kültürel Yapı ve Sosyal Hizmet

2

0

1

 

 

 

 

 

İlkbahar

Aile Sosyolojisi

3

0

61

Gençlerle Sosyal Hizmet

3

0

52

Göç ve Kentleşme Sorunları

3

0

52

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

3

0

42

Özel Eğitim-II

3

0

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

Güz

Özel Eğitim-I

3

0

36

Sosyolojiye Giriş

3

0

64

Halkla İlişkiler ve İletişim

3

0

64

Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet

3

0

41

Kadın Çalışmaları ve Sosyal Hizmet

3

0

41

Engellilerle Sosyal Hizmet

3

0

41

 

 

 

 

 

İlkbahar

Özel Eğitim-II

3

0

36

Aile Sosyolojisi

3

0

34

Gençlerle Sosyal Hizmet

3

0

41

Göç ve Kentleşme Sorunları

3

0

41

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

3

0

34

 

Güncelleme : 27.04.2018 12:35:24