Eruh Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler Programı
Telefon (0484) 212-1111 / 4024
Kurumsal E-Posta z.sevim  siirt.edu.tr
E-Posta zehrasevim  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme25.02.2018 18:22:58

Öğr. Gör. ZEHRA SEVİM

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eruh Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanı
Eruh Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Zehra SEVİM

2. Doğum Tarihi          : 08.02.1988

3. Unvanı                    : Öğretim Görevlisi4.Öğrenim Durumu   

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Sosyoloji

Adnan Menderes Üniversitesi

2009

Y. Lisans

Sosyoloji

Sakarya Üniversitesi

2011

Doktora

Sosyoloji

Adnan Menderes Üniversitesi

Devam ediyor

 

5. Akademik Unvanlar

 

Öğretim Görevlisi                     : 14.02.2013- Siirt Üniversitesi Eruh MYO

 


6. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 

1- Sevim, Z., (2017), Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Engelliliğe Bakış Açıları Üzerine Bir Değerlendirme, 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, (5-6 Ekim), Kocaeli.

 

 

2-Sevim, Z., Karaçetin Sarıkaya, G., (2017), Evaluation on Sociology-Architectural Relationship in Individual-Space Perspective, 5th RSEP Social Sciences Conference, p:160, (7-10 November), Barcelona-Spain.

 

 

3- Sevim, Z., (2017), Özel Eğitim Öğretmenlerinin Perspektifinden Zihinsel Engellilik, 1. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, (22-23 Aralık), İstanbul.

  

 

4-  Karaçetin Sarıkaya, G., Sevim, Z., (2018), Changing City-Space Meaning and Human, 6th RSEP International Multidisciplinary Conference, p:77-78, (01-03 February), Lisbon, Portugal.


5- Sevim, Z., Karaçetin Sarıkaya, G., (2018), Theoretıcal Vıew Of Relatıonshıp Between The Cıty-Indıvıdual In The Structure-Actıon Dıalecture: Anthony Gıddens And Pıerre Bourdıeu, International Congress on Social Sciences, p: 127-129, (10-13 April), Paris, France.


6- Karaçetin Sarıkaya, G., Sevim, Z., (2018), The Evaluatıon Of Globalızatıon On The Cıty For Space And Urban Lıfe, International Congress on Social Sciences, p:130-132 (10-13 April), Paris, France.


7.Projeler

 

1.   BAP (FEF-17016), DEMİR, G. (Yürütücü), SEVİM, Z. (Araştırmacı), Sanayileşme ve Kentleşme Sürecinde Oluşan Toplumsal Değişmenin Aile Yapısına Etkisi: Aliağa Örneği, Adnan Menderes Üniversitesi, SBE, (2017-...)

 

8.İdari Görevler

 

            1.  Bölüm Başkanı- Eruh MYO, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü (2013-......)

             2. Müdür Yardımcısı- Eruh MYO (2013-2018)

3. Yüksekokul Kurul Üyeliği- Eruh MYO (2013-2018)

4Yüksekokul Disiplin Kurulu Üyeliği- Eruh MYO (2013-2018)

5. Engelsiz Üniversite Birimi- Birim Akademik Danışmanı-Eruh MYO (2018-...)

6. Birim Kalite Kurulu Üyeliği- Eruh MYO (2018-....)


 

10.Son iki yılda verilen önlisans düzeyindeki dersler

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

 2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güz

Sosyolojiye Giriş

3

0

62

Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet

3

0

53

Kadın Çalışmaları ve Sosyal Hizmet

3

0

53

Özel Eğitim-I

3

0

35

Halkla İlişkiler ve İletişim

3

0

58

Kültürel Yapı ve Sosyal Hizmet

2

0

1

 

 

 

 

 

İlkbahar

Aile Sosyolojisi

3

0

61

Gençlerle Sosyal Hizmet

3

0

52

Göç ve Kentleşme Sorunları

3

0

52

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

3

0

42

Özel Eğitim-II

3

0

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

Güz

Özel Eğitim-I

3

0

36

Sosyolojiye Giriş

3

0

64

Halkla İlişkiler ve İletişim

3

0

64

Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet

3

0

41

Kadın Çalışmaları ve Sosyal Hizmet

3

0

41

Engellilerle Sosyal Hizmet

3

0

41

 

 

 

 

 

İlkbahar

Özel Eğitim-II

3

0

36

Aile Sosyolojisi

3

0

34

Gençlerle Sosyal Hizmet

3

0

41

Göç ve Kentleşme Sorunları

3

0

41

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

3

0

34


 

Güncelleme : 15.11.2018 16:24:46