Üniversitemiz Maaş Promosyonu İhale Duyurusu

Üniversitemiz personeline ait maaş ve diğer özlük hakları ödemelerinin bankacılık sistemi üzerinden yapılmasına dair promosyon ihalesi 27.01.2023 Cuma Günü saat 14.30'da yapılacaktır. İlimizde bulunan tüm bankalarımız ihaleye davetlidir. 
İhaleye ait dokümanlar aşağıda sunulmuştur. 

Ek 1) Teknik Şartname 

Ek 2) Teklif Mektubu 

Ek 3) Banka Yetkilisi Mektubu
ÖMER FARUK GÜREL (0484) 212-1111 / 3356
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
24 Ocak 2023