Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 /
Kurumsal E-Posta alisan.gonul  siirt.edu.tr
E-Posta alisangonul  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme18.02.2022 10:28:30

Dr. Öğr. Üyesi ALİŞAN GÖNÜL

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Makine Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yrd.
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

 

(YÖK AKADEMİK)

https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp

 

1. Adı Soyadı        : Alişan Gönül

2. Unvanı            : Dr. Öğr. Üyesi

3.Öğrenim Durumu  : Doktora

  

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Makine Mühendisliği

İnönü Üniversitesi

2009

Y. Lisans

Makine Mühendisliği

Yıldız Teknik Üniversitesi

2014

Doktora

Makine Mühendisliği

Yıldız Teknik Üniversitesi

2020

 

4. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri


5. Yayınlar

  5.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI.

      1.          A. Gönül, and Ö. Ağra, Investigation of heat transfer in tandem and staggered arrangement of wires on single layer wire-on-tube condensers in cross-flow,” Int. J. Heat Mass Transf., vol. 158, 2020

2.         A. Gönül, Ö. Ağra, Ö. Atayılmaz, H. Demir, M. K. Sevindir, and İ. Teke, Experimental and numerical investigation of air-side forced convection on wire-on-tube condensers,” Int. J. Therm. Sci., vol. 151, May 2020.

3.         Ö. Agra and A. Gönül, “Evaluation of drying kinetics of slurred ceramic raw materials,” Isi Bilim. Ve Tek. Dergisi/ J. Therm. Sci. Technol., vol. 37, no. 1, pp. 45–52, 2017.

4.      A.Gönül, A. Okbaz, N. Kayaci, & A.S. Dalkilic, . Flow optimization in a microchannel with vortex generators using genetic algorithm. Applied Thermal Engineering, 201, 117738, 2022

  5.2. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler        

1.          M. K. Sevindir, A. Gönül, A. Çebi, and H. Mercan, “Artificial Neural Network Techniques for the Determination of Condensation Nusselt Number in Horizontal Smooth Tubes,” Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilim. Enstitüsü Derg., pp. 871–877, 2019.

2.          N. Özman Say, A. Gönül, İ. Çelik, E. Arslaner and B. Döner, Türkiye'nin Yosundan Enerji Üreten İlk Konut Tasarımı ve Uygulaması,” Tesisat Mühendisliği Derg., vol.162, pp. 87–94, 2017.


  5.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.          A. Gönül, M. K. Sevindir, Ö. Ağra, H. Demir, and Ş. Ö. Atayılmaz, Farklı Tel Çaplarına Göre Telli Tip Yoğuşturucularda Hava Tarafı Isı Geçişinin Sayısal İncelenmesi, in IV. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, 2018, pp. 110.

2.          A. Gönül, V. Ergül, and Y. E. Talu, “Comparative Economical Analysis of Air and Ground Source Heat Pumps for Different Climatic Regions of Turkey,” in XI. International HVACR Technology Symposium, 2014.

3.          N. Kayaci, A. Gönül, H. Demir, Ş. Ö. Atayılmaz, and M. K. Sevindir, Numerical modeling of horizontal ground source heat pump system for snow melting on pavements,” 2016.

4.          O. Dallı, A. S. Dalkılıç, A. Gönül, K. İren, and T. Taner, A Research on Heat Transfer Characteristics of Hairpin, in 5. Uluslararasi Muhendislik Mimarlik ve Tasarim Kongresi, 2019.

5.          A. S. Dalkılıç, A. Gönül, M. Kırklaroğlu, Y. Deniz, and O. K. Koç, 5 Th International Conference on Advances in Mechanical Engineering Istanbul 2019 , 17-19 December 2019 Stochastic Modelling of Crack Initiation Times in Fatigue Damage, in 5th International Conference on Advances in Mechanical Engineering Istanbul 2019, 2019.

6.          Y. Karakoyun, A. H. Dönmez, Z. Yumurtaci, and A. Gönül, “Comparison of different electricity demand forecast models in turkey,” in Internatıonal Conference on Energy Systems Istanbul 2015 - ICES15, 2015.

7.          Ö. Ağra and A. Gönül, Drying Characterıictics of Çini Ceramic Raw Materials in A Convective Dryer, in 19th International Drying Symposium (IDS 2014), 2014.

8.          A. Gönül, Ö. Ağra, Ş. Ö. Atayılmaz, H. Demir, and N. Kayaci, Drying Kinetics of Kiwi Fruits, in 19th International Drying Symposium (IDS 2014), 2014.

9.          H. Demir, A. Gönül, N. Kayaci, Ş. Ö. Atayılmaz, and Ö. Ağra, Thermo-Economical Optimization of Ground Source Heat Pump with Horizontal Ground Heat Exchangers for A Heating Season in Istanbul: A Case Study, in ASME 2014 4th Joint US-European Fluids Engineering Division Summer Meeting FEDSM2014, 2014.

10.       A. Gönül et al., “The Determination The Best CFD Models for Calculation of Air-side Heat Transfer on Wire-on-Tube Type Condensers,” in 3th Conference On Advances in Mechanical Engıneering Istanbul 2017 (ICAME 2017), 2017, pp. 10191024.

11.       M. K. Sevindir, H. Demir, Ş. Ö. Atayılmaz, N. Kayacı, and A. Gönül, The Economic Comparision of Seawater Source Heat Pump Application and Electric Heating on Bridge Heating in Winter, in 2nd International Conference on Mechanical and Aeronautical Engineering, 2016, pp. 71–78.

12.       N. Ö. Say, A. Gönül, İ. Çelik, E. Arslaner, and B. Döner, Türkiye'nin Yosundan Enerji Üreten İlk Konut Tasarımı ve Uygulaması- Algaetect Evi, in 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi TESKON 2017, 2017, pp. 4255.


6. Projeler

1.          Ö. Ağra, A. Gönül, Ö. Atayılmaz, H. Demir, M. K. Sevindir, ve İ. Teke, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Endüstriyel Soğutucularda Kullanılan Telli Yoğuşturucuların Performanslarının Iyileştirilmesi, 2017 2019.

2.          Ö. Ağra ve A. Gönül, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çini Kurutmasının İncelenmesi, 2013 2014

3.       A. Gönül  (Araştırmacı), F. Bayrak, ve A. S. Dalkılıç, Koruge yüzeyli borularda bükümlü şerit uygulamalarının ısıl-akış performansa etkisinin sayısal olarak incelenmesi, 2021-devam ediyor, Siirt Üniversitesi, Siirt.

4. F. Bayrak, ve A. Gönül (Araştırmacı), Alüminyum kanatçıklı ve grafen katkılı faz değiştiren malzeme kullanarak fotovoltaik panellerin verimlerin geliştirilmesi, 2021--devam ediyor, Siirt Üniversitesi, Siirt.

5. M. Doğruyol, A. Gönül  (Araştırmacı), O. Tuncel, M. Durmaz and F. Hansu, Uçucu Kül Katkılı Alçılı Kerpiç (Alker) Yapı Malzemesinin Mekanik Performansı ve Siirt İli Yapılarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 2021-devam ediyor, Siirt Üniversitesi, Siirt.

6. Dalkılıç A. S. (Yürütücü) , Gönül A., Kesen A., Celen A., Akyol E. , Kırboğa Okumuş S. , vd., Tek ve İki Fazlı Akışlarda Üç Borulu Isı Değiştiricilerinde Isı Transferi Karakteristiklerinin Deneysel Olarak Araştırılması, 2021-devam ediyor,, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.7. İdari Görevler

1.          Siirt Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı

2.          Siirt Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ABD Başkanı

3.          Siirt Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi – Destek Projeler Modül Yöneticisi

4.          Siirt Üniversitesi Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi – Yönetim Kurulu Üyesi


8. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1.          International Center for Applied Thermodynamics (ICAT) 

2.          Makine Mühendisleri Odası  


9. Ödüller

10. Hakemlikler


11. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Termodinamik I-II

Isı Transferi

Akışkanlar Mekaniği II

Ölçme Tekniği

Sayısal Akışkanlar Dinamiği

Katı Modelleme (Solidworks)

Bilgisayar Destekli Teknik Resim (Autocad)

Hidrolik Makineler

Makine Isıl Tasarım Projesi

Bilgisayar Programlama (Matlab)

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 26.09.2022 15:27:10
Makaleler
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI)

[1]         A. Gönül and Ö. Ağra, “Investigation of heat transfer in tandem and staggered arrangement of wires on single layer wire-on-tube condensers in cross-flow,” Int. J. Heat Mass Transf., vol. 158, 2020.

[2]         A. Gönül, Ö. Ağra, Ö. Atayılmaz, H. Demir, M. K. Sevindir, and İ. Teke, “Experimental and numerical investigation of air-side forced convection on wire-on-tube condensers,” Int. J. Therm. Sci., vol. 151, May 2020.

[3]         Ö. Agra and A. Gönül, “Evaluation of drying kinetics of slurred ceramic raw materials,” Isi Bilim. Ve Tek. Dergisi/ J. Therm. Sci. Technol., vol. 37, no. 1, pp. 45–52, 2017.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

[1]         M. K. Sevindir, A. Gönül, A. Çebi, and H. Mercan, “Artificial Neural Network Techniques for the Determination of Condensation Nusselt Number in Horizontal Smooth Tubes,” Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilim. Enstitüsü Derg., pp. 871–877, 2019.