Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi
Telefon (0484) 212-1111 / 2686
Kurumsal E-Posta besirmustafa  siirt.edu.tr
E-Posta besirmustafa  gmail.com
Açıklama
Güncelleme8.06.2018 14:05:04

Doç.Dr BEŞİR MUSTAFAYEV

 • Görev
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZ GEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Beşir MUSTAFA

2. Doğum Tarihi         : 

3. Unvanı                    : Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu   : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü

Ege Üniversitesi / İzmir

1999

Y. Lisans

Tarih / Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı

Atatürk Üniversitesi (BHP-SBE) / Erzurum

2002

Doktora

Tarih /Genel Türk Tarihi Bilim Dalı

Ege Üniversitesi (BHP-SBE-TDAE) / İzmir

2009

 

5. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        : 2014

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1. Ferman Kanat, “Tarihsel Süreç İçinde Siirt "Mücadele" Gazetesinin Yayın Politikası (1964-1999)”, Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim, Genel Türk Tarihi Bilim Dalı, 2019.

2. Elif Yıldız Yüce, Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı-Kuzey Kafkas Hâkimleri Arasındaki İlişkiler (İmam Mansur ve Şeyh Şamil Dönemleri)Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim, Genel Türk Tarihi Bilim Dalı, 2020. 

3Burcu Sarı, “Ebulfez Elçibey'in Hayatı ve Petrol Politikaları”, Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Türk Tarihi, 2023.

4. Yeşim İlbaylı, “Türk Tarihçiliğinde Şuşa (1750- 8 Kasım 2020)”, Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Türk Tarihi, 2023


6.2. Doktora Tezleri 

           

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI, SSCI, Artsand Humanities)

1. Beşir Mustafayev, “Arxiv Qaynaqlarına Görə Zəngəzur Olayları (1905-1920)”, Journal of Qafqaz (History, Law and Political Sciences), An International Journal, Number. 33, ss. 29-42, Bakı-Azerbaycan, Dekabr 2012.

2. Beşir Mustafayev, “Ermenilerin ve Malakanların Şamahı’da Yaptıkları Mezalim (Arşiv Belgelerine Göre Tarihi Gerçekler–1915–1920)”, Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal    Bilimler E- Dergisi, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sy. 35, ss. 1-18, Celalabat-Kırgızistan, Mart-Nisan 2013.


7.2. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Nazim Mustafa, “Gümrü Tarihinden Sayfalar”, Çeviren: B. Mustafayev, Atatürk Üniversitesi Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Yıl 9, Sy 20, ss. 253-262, Erzurum-Türkiye, 2002.

2. Beşir Mustafayev, “Ermenilerin İran ve Kafkasya Coğrafyasında Dış Güçlerle İlişkileri (1915–1920)”, Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi, Kasım 2011-Ocak 2012, Yıl 13, Sy 51, ss. 77-92, İstanbul-Türkiye, 2011.

3. Beşir Mustafayev, “Qarabağ İşğalı Kölgəsində Erməni Diasporunun ”Ənənəvi Aprel” Fəaliyətləri”, Sumqayıt Dövlet Universiteti, Elmi Xeberler Jurnalı, Humanitar Elmler    Seriyası,   Cilt. 8, No. 4, ss. 64-71, Sumqayıt-Azerbaycan, 2012.

4. Beşir Mustafayev, “Nahçıvan Olayları ve General Andranik Ozanyan’ın Nahçıvan’daki Katliamı (Arşiv Belgelerinin İzinden)”, Atatürk Üniversitesi Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Sy. 47, ss. 277-302, Erzurum-Türkiye, 2012.

5. Beşir Mustafayev, “Arşiv Belgeleriyle Gence’de Ermeni Mezalimi (1905–1919)”, Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl. 14, Sy. 55, ss. 29-50, İstanbul-Türkiye, Kasım Ocak 2013.

6. Beşir Mustafayev, “Karabağ’ın İşgal Süreci ve Bölgede Yaşanan Son Olaylar Çerçevesinde Çözüm Arayışları”, Atatürk Üniversitesi Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Sy. 49, Yıl. 19, ss. 281-294, Erzurum-Türkiye, Haziran 2013.

7. Beşir Mustafayev, “Cihan Hâkimiyetini Moskoflara Öğütleyen Deli Petro’nun Vasiyetnamesi ve Ermenistan Devletinin Kurulmasında Etkisi”, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt. 4, Sy. 11, ss. 17-27, Mersin-Türkiye, Haziran 2013.

8. Beşir Mustafayev, “Adriyatik’ten Çin Seddine Uzanan Nevruz Geleneği”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt. 2, Sy. 3, ss. 60-73, Ankara-Türkiye, Temmuz 2013.

9. Beşir Mustafayev, “Büyük Devletlerin Kafkasya’daki Ermeni Siyaseti (Kafkasya’daki Ermeni Olaylarına Işık Tutan Bir Arşiv İncelemesi: 1910-1920)”, İstanbul Üniversitesi Uluslararası Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), Cilt. II, Sy. 1, ss. 143-168, İstanbul-Türkiye, 2013.

10. Beşir Mustafayev, “Terör ve İşgal Sonucu Yaşanan Müslüman-Türk Soykırım Yasasını Onaylayan Tek Lider: Haydar Aliyev”, Dicle Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Sy. 22, Haydar Aliyev Özel Sayısı, ss. 91-109, Diyarbakır-Türkiye, Eylül 2013.

11. Beşir Mustafayev, “Tarihte Ermeniler ve Ruslar Tarafından Yok Edilen Türk İzleri”, Cilt. 2, Sy. 3, ss. 48-62, Kilis-Türkiye, Ocak 2014.

12. Beşir Mustafayev, “XX. Yüzyılın Başlarında Nahçıvan’da Terörle Mücadele”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt. 2, Sy. 4, ss. 56-65, Ankara-Türkiye, Ocak 2014.

13. Beşir Mustafayev, “Arşiv Belgelerine Göre Kırmızı Kasaba Olayları (1918-1920)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt. 7, Sy. 29, ss. 645-654, Ordu-Türkiye, Ocak 2014.

14. Beşir Mustafayev, “Kuzey Azerbaycan’ın İkinci İstiklal Mücadelesi Tarihine Bir Bakış”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi (TDAV-Uluslararası), Prof. Dr. Turan Yazgan Armağanı, Sy. 208, ss. 219-228, İstanbul-Türkiye, Şubat 2014.

15. Beşir Mustafayev, “Əlican-Gümrü (Iğdır-Qars) Türkiyə-Ermənistan Sərhəd Qapısı Müzakirələri Haqqında Görüşlər”, Milli Elmler Akademiyası Nahçıvan Bölmesi İncesenet Dil ve Edebiyat İnstitutu, Elmi Axtarışlar Jurnalı, Cilt. 4, No: 2, ss. 167-172, Nahçıvan-Azerbaycan, 2014.

16.  Beşir Mustafayev, “Arşiv Belgelerine Göre 31 Mart Bakü Soykırımı”, Turkish Studies Dergisi, İsmail Yıldırım Armağanı, Sy. 9/4, ss. 797-815, Ankara-Türkiye, 2014.

17. Beşir Mustafayev, “Resulzade Hükümeti Dönemi ve Yaşanan Terör Olayları (1918-1920)”, Uluslararası Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), Cilt 2, No: 2, ss. 205-231, İstanbul-Türkiye, 2013-2014.

18. Emir Kasımov, “Azerbaycan-Tataristan Edebi-Medeni İlişkilerinden 1900-1920)”, Çeviren: B. Mustafayev, Atatürk Üniversitesi Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Sy. 51, ss. 349-355, Erzurum-Türkiye, Nisan 2014.

19. Beşir Mustafayev, Emin Arif Şıhaliyev, “Türkiye-Rusya İlişkilerinde Dağlık Karabağ Sorunu: Çözüm Yolunda Engeller ve Öngörüler”,  Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Akademi Dergisi, Türk-Rus İlişkileri Özel Sayısı, Yıl. 6, Sy. 17, ss. 109-135, Ankara-Türkiye, Mayıs 2016.

20. Beşir Mustafayev, Emin Arif Şıhaliyev,  “Armenia-Azerbaijan, Nagorno-Karabakh Conflict: Obstaclesto Resolution, Analysis of Use of Force, Forward-Looking Predictions”, History Studies, International Journal of History, Volume. 8, Issue. 3, Page. 135-150, Ankara-Türkiye, September 2016.

21. Beşir Mustafayev, Emin Arif Şıhaliyev, “Ermeni Sorununun Medeniyetler Çatışması Bağlamında Değerlendirilmesi ve Bu Sorunun Azerbaycan-Ermenistan İlişkilerine Etkisi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, ASOS Journal (The İnternational Journal of Academic Social Science), Yıl. 4, Sayı. 32, ss. 12-29,  Elazığ, Kasım 2016.

22. Beşir Mustafayev, “Kafkaslar’daki Son Savaş: Öncesi ve Sonrası, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SBED), Azerbaycan Özel Sayısı, ss. 151-166, Van-Türkiye, 2018.

23. Beşir Mustafayev, “Ortaçağ Kafkas Ticaret Yollarında Arran ve Berde’nin Konumu”, Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi (TTA), Yıl. 3, Sayı. 2, ss. 15-50, Sakarya, Aralık. 2018.

24. Beşir Mustafayev, Fatih Fırat, "Tanık ve Tanık Yakınlarının Dilinden Siirt ve Çevresinde Ermeni Olaylarına Işık Tutan Bir Sözlü Tarih Denemesi", Karadeniz Araştırmaları Dergisi (KARAM), Cilt. 16, Sayı. 61, ss. 42-55, Ankara-Türkiye, 2019.

25. Beşir Mustafayev, Ferman Kanat, “Işığın Muallim’e Saygı Duyduğu Mekân: İnanç Turizm Kaynağımız: Evliyalar Diyarı Siirt Tillo’nun Manevi Ruhu”, Elmi İnkişaf Jurnalı, Sumqayıt/Azerbaycan, 2019.

26. Beşir Mustafayev, Fatih Fırat, “Akkoyunlu Devleti’nin Başkenti Diyarbakır’da İmar-Sanat Faaliyetleri ve Günümüze Ulaşan Eserleri, Elmi İnkişaf Jurnalı, Sumqayıt/Azerbaycan, 2019.

27. Beşir Mustafayev, E. Yıldız Yüce, “Arşiv Belgelerine Göre Şeyh Şamil ve Naiplerinin Kuzey Kafkas’taki Direnişinde Devlet-i Aliyye Osmanlı’nın Tutumu: Hasan Hasbi Örneği”, Azerbaycan Elm Merkezi Elmi İş Jurnalı (Azerbaycan İlim Merkezi İlmi İş Uluslararası Dergisi, Scıentıfıc Work), Nu: 06/55, s. 4-17, DOI: 10.36719/AEM/2007-2020/55/4-17, ISSN-2663–4619, Bakı/Azerbaycan, İyul 2020.

28. Beşir Mustafayev, “Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Lisans Mezuniyet Tezleri ve Genel Sorunlar Üzerine (2017-2020)”, Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences (JOSHAS), Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation, ISSN Nu: 2630-6417, Doi Nu: http://dx.doi.org/10.31589/JOSHAS.376, Cilt. 6, Sayı. 29, s. 1269-1276, Ağustos 2020.

29. Beşir Mustafayev, “Türkiye İle Azerbaycan’ın Kafkasların Güvenliği İçin Karabağ Mücadelesi ve Rusya Faktörü”, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Akademi Dergisi, Kafkasya Özel Sayısı, Yıl: 11, Sayı: 32, ss. 9-28, Ankara, Mayıs 2021.

30. Beşir Mustafayev, Nermin Sadıgova, “Giving Zangezur to Armenians by the Russians in History and Recent Developments”, Journal Turkish Stadies, 17/6, pp. 1581-1601, Ankara, December 2022.


7.3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Beşir Mustafayev, “Milli Mücadele Döneminde Azerbaycan ve Anadolu Omuz-Omuza (Tek Millet İki Devlet Gerçeğinin İlk Numunesi)”, Uluslararası Sarıkamış Sempozyumu, Sarıkamış-Kars, 03-05 Ocak 2013.

2. Beşir Mustafayev, “Tarihte Ermeni Terörü ve Uzantıları”, Azerbaycanlıların Soyqırımı Arxiv Senedlerinde, I. Beynelxalq Elmi Konfransın Materialları, Azerbaycan Respublikası Tehsil Nazirliyi Azerbaycan Universiteti, ss. 203-211, Bakü-Azerbaycan, 29-30 Mart 2013.

3. Beşir Mustafayev, “Ermeni İşgali Sonucunda Yok Edilen Kültürel Mirasımız: Kür (Kura) ve Aras Havzası Abideleri” II. Uluslararası Ahlat-Avrasya Kültür ve Sanat Sempozyumu, ss. 398-405,  Bitlis, 25-27 Eylül 2013, Basım. İstanbul, 2014.

4. Beşir Mustafayev, “Dağlık Karabağ’ın İşgali Kapsamında Türkiye-Ermenistan İlişkileri”, I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde Üniversitesi (Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Araştırmaları Merkezi), Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi ve M. Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi, Niğde, 18-21 Mart 2014.

5. Beşir Mustafayev, “Rus Yönetimi Altındaki Ermeniler ve Kafkaslarda İskân Politikası”, Tarih Boyunca Türk İdaresinde Ermeniler Sempozyumu, Kafkas Üniversitesi, Kars, 08-10 Mayıs 2014.

6. Beşir Mustafayev, “Türkiye İle Türk Cumhuriyetleri Arasında Ortak Tarih Eğitimi Anlayışı Üzerine”, Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans, ss. 91-92 (Özet), Siirt Üniversitesi, 22-24 Mayıs 2014.

7. Beşir Mustafayev, “Birinci Cihan Harbi Sürecinde Osmanlı’nın Transkafkasya Siyaseti”,  I. Dünya Savaşı Sürecinde Ortadoğu’nun Şekillenmesi Uluslararası Sempozyumu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi- Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Derneği, Bilecik, 12-14 Aralık 2014.

8. Beşir Mustafayev, “1915 Senesinde Neler Yaşandı? Gerçekler ve Gündemdekiler”, Azerbaycan’da ve Şerqi Anadolu’da Türk-Müselman Ehaliye Qarşı 1918-1920. İller Soyqırımı Uluslararası Konferansı, Milli Elmler Akademiyası ve Tarih İnstitutu, ss. 370-380, Quba-Azerbaycan 08-12 Aprel 2015.

9. Beşir Mustafayev, “Dünya Siyasi Coğrafyasında Türkiye-Ermenistan Sınır Kapısı Tartışmaları Üzerine Akademik Görüşler”, Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Önyargılar ve Gerçekler, ss. 100 (Özet), Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 08-11 Nisan 2015.

10. Beşir Mustafayev, "Gaspıralı Mektebi'nin Maarifçiliğinden Günümüze Yansıyanlar", Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi ve Saraybosna Üniversitesi İşbirliğiyle Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, ss. 226-231, Nevşehir, 2015.

11. Beşir Mustafayev, “Sovyetler Dönemi Türklerde Tarih Bilinci ve Sonrasında Ortak Türk Tarih Yazıcılığı Çalışmaları, Bülent Ecevit Üniversitesi-Türk Tarih Kurumu, I. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı Sempozyumu, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları No: 7, ss. 285-292, Zonguldak, Aralık 2015.

12. Beşir Mustafayev, “Kafkaslar’daki Dört Günlük Savaşın Analizi (2-5 Nisan 2016)”, I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, E-Kitap özet, ss. 29, Elazığ, 13-15 Ekim 2016.

13. Beşir Mustafayev, “Eski Sovyet Tarih Yazıcılığı Üzerine”, Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, E-Kitap, ss. 183-193, Antalya, 1-4 Aralık 2016.

14. Beşir Mustafayev, “Genel Türk Tarihi’nin Sorunları Üzerine”, Tuzla Belediyesi ve Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi Genel Türk Tarihi Çalıştayı, İstanbul 13 Mayıs. 2017.

15. Beşir Mustafayev, “Türk-İslam ve Batı Medeniyeti Çatışması Üzerine Akademik Görüşler”, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, E- Özet Kitap, Alaaddin Keykubat Üniversitesi, ss. 702, Alanya 18-20 Mayıs 2017.

16. Beşir Mustafayev, “Rusya’nın Kırım’ı İlhakı Bağlamında Tarihin Değişik Dönemlerinde Kırım’da Rus Usul-i İdaresi”, Uluslararası Birinci Dünya Savaşının 100. Yılı Sempozyumu, Bitlis Eren Üniversitesi & Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, VIII. Dizi, sy. 21, c. 1, ss. 327-340, Ankara, 2017.

17. Beşir Mustafayev, “Ortaçağ Türk-İslam Şehirlerinden Olan Berde’nin Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Yönü”, Türkiye Yazarlar Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi ve Türkiye Belediyeler Birliği Tarafından Düzenlenen 4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, E- Özet Kitap, ss. 35, İstanbul, 13-15 Ekim 2017.

18. Beşir Mustafayev, “Hoca Ahmet Yesevi Sonrasında Türk-İslam Dünyası Mefkûresinden Günümüze Yansıyan Sorunlar”, Al-Farabi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, 6-8 Nisan 2018.

19. Beşir Mustafayev, Fatih Fırat, “Osmanlı’nın Suriye Ermenileri ve Günümüzdeki Durumları”, II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, E- Özet Kitap, ss. 877, Adana, 4-5 Mayıs 2018.

20. Beşir Mustafayev, “Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Milli Ordusunun Ermeni Terörü İle Mücadelesi  (1918-1920)”, Azərbaycan Cümhuriyyəti-100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamentli Respublika, Beynelxalq Elmi Konfransı, Elm ve Tehsil Neşriyatı, ss. 226-231, Azerbaycan-Bakı, 21-23 May 2018.

21. Beşir Mustafayev, “Birinci Dünya Savaşı Sırasında Rus Ordusuyla İttifak Yapan Taşnak ve Hınçak Ermeni Terör Örgütleri”, Savaşan Devletlerin Tarihçilerinin Gözüyle 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, Uluslararası Sempozyum, E-Kitap: Cilt. 2, ss. 1124-1140, Antalya, 2018.

22. Beşir Mustafayev, Fatih Fırat, Tarihte Akkoyunlu-Bayındıriyye Devletinin Başkenti Diyarbakır’da İmar ve Sanat Faaliyetleri ve Günümüze Ulaşan Eserleri”, Tarih-Toplum-Ekonomi Uluslararası Kongresi, Diyarbakır, 26-28 Ekim 2018.

23. Beşir Mustafayev, “Atatürk Dönemi Türkiye-Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti İlişkileri ve Türk-İslam Mefkûresi”, 100. Yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Uluslararası Kongresi, Eskişehir 26-27 Mayıs 2018, Bildiri Kitabı, ss. 434-443, Eskişehir, 2019.

24. Beşir Mustafayev, “Türk Oryantaliziminde Ziyavuddin Bünyadov’un Ortaçağ Tarihine Yön Veren Kaynak Eseri: Atabegler Tarihi”, Genel Türk Tarihinin Kaynakları, III. Genel Türk Tarihi Çalıştayı, Ordu, 27-28 Nisan 2019.

25. Beşir Mustafayev, Yunus Özdurğün, “Çağdaş Türk Dünyası ve Tarihinden Günümüze Yansıyan Bazı Sorunlar ve Çözüm Arayışları”, Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bildiri Kitabı, ss. 196-202, Van, 26-28 Eylül 2019. 

26. Beşir Mustafayev, “Birinci Dünya Savaşında Osmanlının Güney Kafkas ve Kuzey Azerbaycan Siyaseti”, Hümanitar ve İctimai Elmler Üzre II. Beynelxalq Elmi Konfrans, Azerbaycan Elm Merkezi, s. 3-8, DOI: 10.36719/2663-4619/18.12.20/02/3-8, Bakı, 18 Dekabr 2020.

27. Beşir Mustafayev, “Müslümanlara Sürgün ve Soykırım Uygulayan Rus ve Hay’ların İtirafları”, Etnik Tehcirler: Tarixi ve Çağdaş Dönem Konulu Beynalxalq Elmi Konferans, Milli Tehsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlet Üniversiteti (SDU), ss. 134-141, ISSN 27008-955X, No: 9, Sumqayıt, 17-18 Dekabr 2020.

28Beşir Mustafayev, E. Y. Yüce, “Kırım Savaşı Zamanı Osmanlı İle Şeyh Şamil Arasındaki Yazışmalar: Arşiv Belgeleri Işığında”, IV Beynelxalq Elmi Araşdırmalar Konfransı, DOI: https://www.doi.org/10.36719/2663-4619/2021/2/2. With High Impact Factor 1.518., ss. 4-16, Bakü, 06.06.2021.

29. Beşir Mustafayev, “KGB’nin Sovyet Müslümanları Hac’da: Sovyetlerde Yasak Olan İslam Mefhumu Üzerine Mülahazalar”, The XV International Scientific Symposium “Intercultural Relations in the Modern World, Müasir Dünyada Mədəniyyətlərarası Münasibətlər Adlı XI. Beynəlxalq Elmi Konfrans, ELGER Beynəlxalq Elm Mərkəzi ve Allameh Tabataba’i Universiteti, Tahran/İran, Kafkas Eğitim Yayınları, ss.160-167, ISBN-978-605-74702-8-7, 26 June 2021.

30. Beşir Mustafayev, “Haydar Aliyev’in Türk Soykırımı ve Dağlık Karabağ Politikası”, INCSOS VII Uluslararası Sosyal Bilimler Karabağ Sempozyumu, 2-4 Haziran Bakü ve Şuşa 2022.

31. Beşir Mustafayev, “Türk Tarihindeki Son Şanlı Zafer: 8 Kasım 2020 Şuşa”, Ege Üniversitesi TDAE Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bildiri kitabı, Cilt. 3, s. 114-125, İzmir, 2-3 Aralık 2022.


7.4. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler 

1. Beşir Mustafayev, Dağlık Karabağ Üzerine      Yazılar, “Dağlık Karabağ Sorunu ve Soruna İlişkin Azerbaycan’ın Dış Politikasına Yönelik Akademik Öneriler”, Gündoğan          Yayınları, ss. 197-208, İstanbul, Ağustos 2014.

2. Beşir Mustafayev, Dağlık Karabağ Üzerine      Analizler (Derleyenler: C. Kasımlı, İ. Arslan), “Dağlık Karabağ Münakaşası ve Bu Konuda Azerbaycan’ın Dış Politikası İçin Bir Akademisyen Önerisi”, Gündoğan Yayınları, ss. 29-44, İstanbul, Ağustos 2015.

3. Beşir Mustafayev, “Sevk ve İskân Sonrası Devlet-i Aliyye’nin Suriye Ermenileri ve Günümüzde Yaşananlar”, Doç. Dr. Samira Kortantamer Armağan Kitabı (ed: A. Mesut Ağar, A. Özturhan), ss. 63-77, Çizgi Kitapevi, Konya, Aralık 2019.

4. Beşir Mustafayev, Karabağ Tarihi (Prof. Dr. Kasım Hacıyev, Prof. Dr. Eyyub Ebdülezimov), Nobel Uluslararası Yayın Evi, Ankara 2021.

5. Beşir Mustafayev, Vandalizm: Tarihi Adlara Karşı Soykırım, Nobel Uluslararası Yayın Evi, Ankara 2021.

6. Beşir Mustafayev, Tarihte Rus ve Ermeni Tedhişi (Belge ve Bilgiler Işığında), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara 2022.

 

7.5. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Beşir Mustafayev, “Arşiv Belgeleri Işığında Kuba’da Ermeni Zulmü (1905–1920)”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sy. 26, Cilt. 7, ss. 109–127, Ankara,  2010.

2. Beşir Mustafayev, “Ermenileştirilen Kuzey Azerbaycan Türk Toprakları”, Türk Yurdu Dergisi, Cilt. 31, Sy. 284, ss. 197–200, Ankara, Nisan 2011

3. Beşir Mustafayev, “Ermeni Devlet Terörünün Eseri: 26 Şubat 1992 Hocalı Soykırımı Üzerine”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sy. 29, Cilt. 8, ss. 23–41, Ankara, 2011.

4. Beşir Mustafayev, “Anton Salamanov’un Özel Arşivine Göre Ermenilerin Kuzey Azerbaycan’da Yaptıkları Katliamlar (1918–1919)”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sy. 30, ss. 335-354, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2011.

5. Beşir Mustafayev, “Kafkaslarda Müslüman-Türk Soykırımı–1905–1920”, EÜ Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Bağımsızlığının 20. Yılında Türkistan Özel Sayısı 1, Cilt. 12, ss. 533-561, İzmir,  2012.

6. Beşir Mustafayev, “İlk Cumhuriyet Döneminde Azerbaycan Petrolünün Ermeni Faaliyetlerindeki Rolü (1918-1920)”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sy. 1, ss. 61-82, Iğdır, Nisan 2012.

7. Beşir Mustafayev, “26 Şubat 1992 Hocalı Soykırımı Üzerine”, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, Karabağ Özel Sayısı, Cilt. IX, Sy. 2, ss. 41-54, Elazığ, 2013.

8. Beşir Mustafayev, “Sovyetler Döneminde Rusya’nın Dağlık Karabağ Politikası”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sy. 39, Cilt. 10, ss. 53-68, Ankara 2013.

9. Beşir Mustafayev, “XX. Yüzyılın Başlarında Güney Kafkasya’da Ermeni İsyan ve Tedhiş Hareketleri”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl. 10, Sy. 19, ss. 187-207, Ankara, Güz 2013.

10. Beşir Mustafayev, “Azerbaycan Milli Kütüphanesinde Bulunan Dağlık Karabağ İle İlgili Eserlerin Bibliyografyası”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sy. 4, ss. 195-217, Iğdır, Ekim 2013.

11. Beşir Mustafayev, “Türk İslam Ordusu’nun Kuzey Kafkas (Dağıstan) Harekâtına Dair (Arşiv Vesikaları Işığında–1917–1919)”, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sy. 30, ss. 17-40, Konya, 2013.

12. Beşir Mustafayev, Emin Arif (Şıhaliyev), (Tanıtım ve Değerlendirme), “Ermenistan-Azerbaycan Münakaşası Sivilizasyalararası Münasebetler Kontekstinde”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt. 1, Sy. 2, ss. 64-67, Ankara, Ocak 2013.

13. Emin Arif (Şıhaliyev), (Tanıtım ve Değerlendirme: Beşir Mustafayev), “Ermenistan-Azerbaycan Münakaşası Sivilizasyalararası Münasebetler Kontekstinde”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt. 1, Sy. 2, ss. 64-67, Ankara, Ocak 2013

14. Beşir Mustafayev, “Rus ve Ermeni Tehdidine Karşı Kuzey Azerbaycan’da Kurulan İlk Türk Siyasi Teşekküller”, Yeni Türkiye Yayınları Özel Sayısı (YTSAM), Yıl. 20, Sy. 62, C. 3, ss. 2575-2584, Ankara, Eylül-Aralık 2014.

15. Beşir Mustafayev, “Ermenistan’da Yaşayan Müslümanlara Yapılan Mezalim (1988–1994)”, Yeni Türkiye Yayınları Özel Sayısı (YTSAM), Yıl. 20, Sy. 63, C. 4, ss. 2677-2686, Ankara, Eylül 2014.

16. Beşir Mustafayev, “Türk-İslam ve Hıristiyan-Batı Medeniyeti Çatışması Üzerine”, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, SUSBID, Cilt. 5, Sy. 8, ss. 79-97, Siirt, Haziran 2017.

17. Beşir Mustafayev, “Tarihte Rus Yönetimi Altındaki Hay-Ermeniler ve Güney Kafkas’ta İskân Politikası”, İrs/Miras Jurnalı, Nu: 19, ss. 10-19, Bakı/Azerbaycan 2020.

 

7.6. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Beşir Mustafayev, “Ermenistan ve Ermeni Lobisinin “Geleneksel” 24 Nisan İddiaları”, Türk-Ermeni İlişkileri Konulu Panel, Siirt Üniversitesi, 02 Mayıs 2014.

2. Beşir Mustafayev, “Hocalı Katliamı” Konulu Panel, Siirt Üniversitesi, 26 Şubat 2015.

3. Beşir Mustafayev, “Bir Milletin Şanlı Tarih Destanı Yazdığı Yer: Çanakkale”, Adalet Bakanlığı Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı Açık Ceza İnfaz Kurumu, Siirt 18 Mart 2015.

4. Beşir Mustafayev, “Hocalı Katliamı ve Karabağ Sorunu”, Konulu Panel, Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih-Kültür Kulübü, Zonguldak, 26 Şubat 2016.

5. Beşir Mustafayev, “Mirze Bala Memmedzade”, Türk Ocakları Paneli, İstanbul, 14 Mayıs 2018.

6. Beşir Mustafayev, “Sözde Ermeni Soykırımı İddialarının Asılsız Olduğuna Dair Kanıtlar”, Konulu Panel, Siirt Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Çevirim İçi Sohbetler-4, 26 Nisan Pazartesi, Siirt, 2021.

7. Beşir Mustafayev, “Sevincimiz Bir Kederimiz Bir”, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Paneli, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu, 06 Temmuz 2022 Saat. 14.00.

 

7.7. Diğer Yayınlar

1. Beşir Mustafayev, “Azerbaycan Petrolleri Globalleşme Sürecinde”, Kalem Gazetesi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayım Organı, İzmir, 1999.

2. Beşir Mustafayev, “Halkla İlişkiler Kabuk Değiştiriyor”, E. Ü. Kalem Gazetesi-Ege Ajans, İzmir, 1999.

3. Beşir Mustafayev, “Turizm Rehberliği Mezunları Turist Rehberi Olamıyor”, E. Ü. Kalem Gazetesi-Ege Ajans, İzmir, 1999.

4. Beşir Mustafayev, “Dünden Bugüne İletişim Fakültesi”, E. Ü. Kalem Gazetesi-Ege Ajans, İzmir, 1999.

5. Beşir Mustafayev, “Karanlıkta Doğan Gerçek (20 Ocak Katliamı)”, Bizim Dernek Jurnalı, Sayfa. 23, Bakı, 2000.

6. Beşir Mustafayev, “Günümüz Medyası”, Ufuk Gazetesi, (Günlük Bölgesel Gazete), Erzurum, 17 Temmuz, 2001.

7. Beşir Mustafayev, “Küreselleşme Sürecinde Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Kriz” (1), Ufuk, Erzurum, 24 Temmuz, 2001.

8. Beşir Mustafayev, Ufuk,“Küreselleşme Sürecinde Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Kriz” (2), Erzurum, 26 Temmuz, 2001

9. Beşir Mustafayev,“Televizyon Okuyoruz”, Ufuk, 19 Temmuz, 2001.

10. Beşir Mustafayev, “Basın Meslek İlkelerini Biliyor Muyuz?”, Ufuk, 13 Temmuz, 2001.

11. Beşir Mustafayev, “Çeçenistan’da Rus Oyunu” (1), Ufuk,31 Temmuz, 2001.

12. Beşir Mustafayev, “Çeçenistan’da Rus Oyunu” (2), Ufuk, 02 Ağustos, 2001

13. Beşir Mustafayev, “Basında Tekelleşme Üzerine”, Ufuk, 07 Ağustos, 2001.

14. Beşir Mustafayev, “İnsan Kaynakları ve İnsana Yatırım”, Ufuk, 09 Ağustos, 2001.

15. Beşir Mustafayev, “Medya ve Özel Hayat, Ufuk, 14 Ağustos, 2001.

16. Beşir Mustafayev,“ Medya, Siyaset ve Mafya”, Ufuk, 17 Ağustos, 2001.

17. Beşir Mustafayev, “İngilizceye Fransız Kalmayın”, Ufuk, 18 Ağustos, 2001.

18. Beşir Mustafayev, “Bilgisayar Üzerine”, Ufuk, 21 Ağustos, 2001.

19. Beşir Mustafayev, “İnternet Kurtları”, Ufuk,23 Ağustos, 2001.

20. Beşir Mustafayev, “Atatürk’ü Anlamak”, Ufuk,30 Ağustos, 2001.

21. Beşir Mustafayev, “İnternette Çocuk İstismarı”, Ufuk, 01 Eylül, 2001.

22. Beşir Mustafayev, “Türkiye ile Azerbaycan Birleşsin”, Ufuk, 04 Eylül, 2001.

23. Beşir Mustafayev, “Medyatik Terör ve Sermaye”, Ufuk, 06 Eylül, 2001.

24. Beşir Mustafayev, “Okuduklarım ve Yaşadıklarımla Bir Demet Türkiye” (1), Ufuk, 11 Eylül, 2001.

25. Beşir Mustafayev, “Okuduklarım ve Yaşadıklarımla Bir Demet Türkiye” (2), Ufuk, 13 Eylül, 2001.

26. Beşir Mustafayev, “Günümüz Gençliği ve İdeoloji Karmaşası”, Ufuk,18 Eylül, 2001.

27. Beşir Mustafayev, “Zor Dönemin Habercileri (Savaş Gazeteciliği)”, Ufuk,20 Eylül, 2001.

28. Beşir Mustafayev, “İletişim ve İnsan Psikolojisi”, Ufuk,22 Eylül, 2001.

29. Beşir Mustafayev, “Avrupa Birliği Sürecinde Basın Özgürlüğü”, Ufuk,25 Eylül, 2001.

30. Beşir Mustafayev, “Gazetecinin Prestij Sorunu”, Ufuk,27 Eylül, 2001.

31. Beşir Mustafayev, “Türkiye’nin Gidişatı Ne Yönde?”, Ufuk,29 Eylül, 2001.

32. Beşir Mustafayev, “Esen Savaş Yelleri”, Ufuk,02 Ekim, 2001.

33. Beşir Mustafayev, “Tüm Yollar Öğrenmekten Geçer”, Ufuk,04 Ekim, 2001.

34. Beşir Mustafayev, “Dünden Bugüne Türk-Ermeni İlişkileri ve Ermeni Terörü”, Araştırma Yazı Dizisi, Ufuk Gazetesi, Erzurum, 09 Ekim, 2001.

35. Beşir Mustafayev, “Anadolu’dan Azerbaycan’a Ermeni Zulmü”, Araştırma Yazı Dizisi, Ufuk, Erzurum, 10 Ekim, 2001.

36. Beşir Mustafayev, “Ermeniler Neden Zor Durumda?”, Araştırma Yazı Dizisi, Ufuk, Erzurum, 11 Ekim, 2001.

37. Beşir Mustafayev, “Mirza Bala Mehmetzade’nin Siyasi Hayatı, Düşünceleri ve Eserleri”, Üç Çizgi, Özel Sayı. 6-7, Eskişehir, Nisan-Eylül 2018.

38Beşir Mustafayev, “Azerbaycanlılara Karşı İşlenen Soykırıma Dair Tarihi Notlar”, Gazete Kars, 31 Mart 2023, İndirme Tarihi, 13.04.2023 12:56

 

8. Projeler

1. 2006-TDAE–001, “Ermenilerin Kuzey Azerbaycan’daki Faaliyetleri-Arşiv Araştırması (1905–1920)”, BAP, Ege Üniversitesi, İzmir, 2006-2009.


9. İdari Görevler

 

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Hakem ve Bilim Danışma Kurulu, (2012-)

2. İstanbul Üniversitesi U/A Avrasya İncelemeleri Dergisi, Bilim Danışma Kurulu (2013-)

3. Karadeniz Araştırmaları Dergisi (KARAM), Hakem Danışma Kurulu, Ankara (2013-)

4. Yedi Aralık Üniversitesi, Asia Minor Studies (International Journal of Social Scıences), Hakem ve Bilim Danışma Kurulu, Kilis (2013-)

5. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Hakem Danışma Kurulu, Ankara (2013-)

6. Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nahçıvan Şubesinin Elmi Axtarışlar Dergisi, Hakem ve Bilim Danışma Kurulu, Nahçıvan-Azerbaycan (2014-)

7. ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science) Dergisi, Hakem Danışma Kurulu, Elazığ (2014-)

8. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (SUSBİD), Bilim Danışma ve Hakem Kurulu, Siirt (2014-)

9. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (İFDER), Hakem Kurulu), Iğdır (2014-)

10. Route Educational&Social Science Dergisi (RESS), Hakem Kurulu, Hatay (2014-)

11. Selçuk Üniversitesi Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Dergisi (SUTAD), Konya (2015-)

12. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Erzurum (2015-)

13. SOBİDER (Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler Dergisi-The Journal of Social Science), Hakem Kurulu, Malatya (2016-)

14. Kesit Akademi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (The Journal of Kesit Academy), Hakem Kurulu, İstanbul (2016-)

15. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, 18-20 Mayıs Alanya (2017-)

16. Asya Studies Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Hakem, Yayın ve Danışma Kurulu Üyesi, (2017-)

17. Kadim Diyar, Tarih ve Tarih İlimleri Üzerine Uluslararası Bilimsel Dergi,  Danışma ve Hakem Kurulu Üyesi, Bakü-Azerbaycan,(2019-)

18. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SBED), Hakem Kurulu Üyesi, Van (2019-)

19. Elmi İnkişaf Jurnalı, Danışma ve Hakem Kurulu Üyesi, Sumqayıt-Azerbaycan, (2019-)


11. Ödüller

1. “Ülke Tanıtımı-Tarih”, İzmir Büyükşehir Belediyesince Düzenlenen Yarışmada Araştırma Mansiyon Ödülü, İzmir–1997.

2. “Azerbaycan Petrolleri Globalleşme Sürecinde”, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Aydın Doğan Vakfı Tarafından Araştırma İnceleme Dalında İletişim Ödülü, İzmir–1998.

3. TÜBİTAK, Bilim İnsanı Destekleme Başkanlığı (BİDEB) Araştırmacı Doktora Bursu.

4. Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih-Kültür Kulübü Tarafından Katılım Ödülü Zonguldak 26 Şubat 2016.

5. Bilimsel Çalışmalarla Türk Akademik Hayatına Yaptığımız Katkılardan Dolayı Hoca Ahmet Yesevi Başarı Ödülü, UAESB Yönetim Kurulu, Antalya 2016.

 

12. Son İki Yılda Verdiğimiz Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2019-2020

Güz

Eskiçağ Anadolu Tarihi ve Medeniyeti

2

0

101

Ortaçağ Avrupa Tarihi

2

0

90

Türk Dünyası Tarihi Coğrafyası

2

0

50

Ermeni Sorunu Tarihi

2

0

38

Türkistan Tarihi

2

0

32

SSCB Tarihi

2

0

39

Mezuniyet Çalışması I

2

4

5

Bahar

Eskiçağ Mısır ve Mezopotamya Tarihi

2

0

101

Yeniçağ Avrupa Tarihi

2

0

90

Tarihi Ticaret Yolları

2

0

31

Çağdaş Türk Devletleri Tarihi

2

0

39

Terör ve Terörizm Tarihi

2

0

29

Mezuniyet Çalışması II

2

4

5

2019-2020

Güz

Eskiçağ Anadolu Tarihi ve Medeniyeti

2

0

112

Ortaçağ Avrupa Tarihi

2

0

93

Türk Dünyası Tarihi Coğrafyası

2

0

43

Kafkasya Tarihi

2

0

30

SSCB Tarihi

2

0

67

Mezuniyet Çalışması I

6

4

7

Bahar

Eskiçağ Mısır ve Mezopotamya Tarihi

2

 

112

Tarihi Ticaret Yolları

2

 

50

Yeniçağ Avrupa Tarihi

2

 

97

Türkistan Tarihi (XVI-XIX)

2

 

80

Çağdaş Türk Devletleri Tarihi

2

 

66

Mezuniyet Çalışması II

6

 

7

 

Akademik

Yıl

Dönem

 

Dersin Adı

 

Haftalık Saati

Öğrenci

Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

 

2019-2020

 

 

 

Güz

 

 

 

 

Karadeniz’in Kuzeyindeki Türk Devletleri Tarihi

3

 

2

Kafkasya Tarihi ve Türkiye Kafkasya İlişkileri

3

 

2

Uzmanlık Alan Dersi

8

 

1

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

1

 

1

Yüksek Lisans Tez Çalışması

1

 

1

 

   Bahar

Seminer Çalışması (Genel Türk Tarihi)

2

 

1

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

1

 

1

Yüksek Lisans Tez Çalışması

1

 

1

Türkoloji Araştırmaları

3

 

2

Uzmanlık Alan Dersi

8

 

2

 

 

 

 

 

2019-2020

 

 

 

 

 

 

    Güz

Türkoloji Araştırmaları

3

 

3

Yüksek Lisans Tez Çalışması

1

 

2

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

1

 

2

Uzmanlık Alan Dersi

1

 

4

 

 

 

Bahar

Türkistan’da Yenileşme ve Fikir Hareketleri

Geçmişten Günümüze Türk-Ermeni İlişkileri

Çağdaş Türk Dünyası Tarihi

3

 

3

Seminer Çalışması (Genel Türk Tarihi)

2

 

2

Yüksek Lisans Tez Çalışması

1

 

2

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

1

 

2

Uzmanlık Alan Dersi

1

 

4

  

13. Eserlere Yapılan Atıflar: 

 1. Güler Kalay, Soğuk Savaş Sonrası Eski SSCB Coğrafyasında Görülen Etnik ve Dinsel Çatışmalar, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s. 176, Ankara, 2012.
 2. İbrahim Yılmazçelik, “Ali Gökçen Özdem, “İşgal Altındaki Türk Yurdu: Karabağ”, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, Cilt. IX, Sayı. 2, ss. 1-30, Elâzığ, 2013.
 3. Akif Abdullah, “Haydar Aliyev Dönemi ve Azerbaycan”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haydar Aliyev Özel Sayısı, Diyarbakır Eylül 2013.
 4. Mucip Demir, Kars Kent Coğrafyası, Atatürk Üniversitesi SBE Coğrafya Anabilim Dalı Doktora Tezi, s. 103, Erzurum, 2013.
 5. Saffet Yetim, “Ermenilerin Kafkasya Faaliyetleri”, Orijinal Tarih Acemi Bakış-http://altaylardansakaryaya.blogspot.com, 20 Ağustos 2013.
 6. Kâmil Suleymanov, Türk Kamuoyunda Dağlık Karabağ Sorunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ Politikası, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, s. 70, 92, 95, 115, 205, İstanbul, 2013.
 7. Şureddin Memmedli, Gürcistan’da Karapapak Yerleşimleri (İstatistik ve Ansiklopedik Bilgiler), Ardahan, 2013.
 8. Mahmut Emin, http://mahmutemin.blogspot.com.tr/2014/05/ksaca-ermeni-meselesine-baks.html
 9. http://1905.az/20-yuzyilin-baslarinda-susa-cavansir-cebrayil-ve-yukari-karabag-hadiseleri/?lang=tr

 1. Jeylan Mammadova, “Reasons For The Neglected Khojaly Genocıde In The Neglected Nagorno-Karabakh Conflıct”, Uluslararası Suçlar ve Tarih, Sayı. 14, s. 37-68, search.ebscohost.com, 1 March 2013.
 2. Mahmut Emin,http://www.haberiniz.com.tr/yazilar/koseyazisi87228-Kisaca_Ermeni_Meselesine_Bakis_III.html
 3. Mustafa Çevik, “Ermenilerin 1918 Yılında Şamahı’da Yaptıkları Katliamlar ve Yağmalama Hareketleri”, Tarih Boyunca Türk İdaresinde Ermeniler Sempozyumu, Kars Kafkas Üniversitesi, 08-10 Mayıs 2014.

 1. Hafize Zehra Kavak, “Hocalı Katliamı” (Kitap), İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İHH), www.academia.edu/7712082/Hocali_Katliami, İstanbul Şubat 2014.
 2. Özer Özgür, “Büyük Kaliforniya Soykırımı”, (Hocalı Örneğinden), http://www.chess.com/blog/OZEROZGUR/buumlyuumlk-kalfornya-soykirimi-1
 3. Bekir Yılbat, Türkmenistan’da Tarihçilik”, Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü Doktora Tezi, Ankara, 2014.
 4. 20. yüzyılın başlarında Şuşa, Cavanşir, Cebrayıl ve Yukarı Karabağ Hadiseleri”, 07.05.2014, http://1905.az/tr/20-yuzyilin-baslarinda-susa-cavansir-cebrayil-ve-yukari-karabag-hadiseleri/
 5. Kemal Aydın, Alper Pürmüs, “Avrasya’da Yaşanan Enerji Kaynakları Gerginlikler”, Bilge Adamlar Stratejik Araştırma Merkezi (BİLGESAM), Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi tebliği, 23-24 Eylül 2014.www.bilgesam.org/.../0-378-2014122943guvenlik_kongresi_bildirileri
 6. Bahadır Bumin Özarslan, “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Açısından Hocalı Katliamı”, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4 (1), s. 187-214, Ankara. 2014.
 7. Çağrı Koçak, “Turkısh Foreıgn Polıcy In South Caucasus (2000-2012)”, Near East Unıversty Graduate School Of Socıal Scıences Department of International Relations, Master Thesıs, p. 62, Nicosia, 2014.
 8. Göktürk Tüysüzoğlu, “Farklı Dış Politika Seçenekleri Bağlamında Ermenistan Dış Politikasının Değerlendirilmesi”, Yeni Türkiye 60/ 9, Stratejik Araştırmalar, s. 1-18, Ankara, 2014.
 9. Ahmet Tunç, “Lenin Dönemi (1917-1924) Sovyet Rusya’nın Kafkasya ve Azerbaycan Politikası”, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, s. 4, 65, Malatya, 2014.
 10. Nebahat Arslan, “A. F. Novatski’nin Raporlarına Göre Ermenilerin Şamahı ve Çevresinde Türklere Yaptığı Mezalim”, Yeni Türkiye Yayınları, Sy. 62, Cilt. 3, s. 2497-2505, Ankara, 2014.
 11. Yahya Yeşilyurt, “0smanlı Devleti’nde Ermeni Tercümanların Rolü Luıgı Damato Vakası”, Hacattepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Bahar (20), ss. 261-282, Ankara, 2014.
 12. Eda Tutak, Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan’ın Yeniden Yapılanması ve Bu Süreçte Türkiye İle İlişkileri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s. 27, 141, Trabzon, 2014.
 13. Erdal Sezgi, Revan Bölgesinde Uluslararası Nüfuz Mücadelesi (XIX. Yüzyıl), Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s. 63, 64, 65, Kars, 2014.
 14. Elif Öztürk Benveniste, 1991 Sonrası Trabzon Bölgesinin Türkiye’nin Kafkaslar ve Rusya İlişkilerindeki Rolü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s. 35, İstanbul, 2015.
 1. Telli Korkmaz, “Ermeni Tarih Kaynaklarında Türkler”, Turkish Studies, Volume 10/1, p. 367-382, Winter Ankara, 2015.
 2. Mustafa Üren, Kimlik, Çıkar ve Jeopolitik Ekseninde Ahıska Türkleri Sorunu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Doktora Tezi, ss. 33, 66, 67, 328, 391, Bolu, 2015.
 3. Fuad Seferov, “Osmanlı Paşaları Rus Çarı’nın Taç Giyme Merasiminde”, http://haberrus.com/headline/2015/08/15/osmanli-pasalari-rusya-carinin-tac-giyme-merasiminde.html Haber Rus, Moskova, 2015.
 4. Aynur Musayeva, Güney Kafkasya’nın Jeopolitik Konumu ve Çatışma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s. 53, 127, Ankara, 2015.
 5. Mehmet Yahya Çiçekli, Eski SSCB Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde Devlet Başkanının Anayasal Yetkileri, Gazi üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s. 19, 84, Ankara, 2015.
 6. Mete Kaan Kaynar, Gökhan Ak, “19. Yüzyılda Çokkültürlü İmparatorluktan Ulus-Devlete Geçişte Sürgün ve Göç: Malakanlar Örneği”, Akademik İncelemeler Dergisi Cilt. 10, Sayı. 2, Yıl. s. 1-22, Ankara, 2015.
 7. https://hurseda.net/tag/Yerel/139942-Siirt-Universitesinden-Hocali-Katliami-Paneli.html 2015.
 8. Bülent Pakman, “Osmanlı’nın Millî Mücadele’ye İhaneti -Mustafa Kemal Azerbaycan’ı sattı mı? Millî Mücadelenin başlarında Kızıl Ordunun Azerbaycan’a girişi”, 2015, https://bpakman.wordpress.com/2015/02/06/milli-mucadelenin-baslarinda-kizil-ordunun-azerbaycana-girisi/Posted on 06/02/2015bybpakman-Pakman World /
 9. Senan Yavuzalp, “Mehmet Emin Resulzade (Biyografi)”, www. turkata.com/2016/01/mehmet-emin-resulzade-biografi.html
 10. Şenol Soydan, “Türk Kültüründe Nevruz”, www. atamtarih.com/turk-kulturunde-nevruz/ 16 Ocak 2016
 11. Murat Özkan, Nahcivan Beşerî ve İktisadi Coğrafyası (1991-2014), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dünyası Coğrafyası Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s. 180, 183, İstanbul, 2016.
 12. Seher Yıldız, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kurulma Sürecinde Haydar Aliyev ve Fikirleri, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s. 19, 77, İstanbul, 2016.

 1. Yıldız Deveci Bozkuş, “Karabakh Problem in the Light of Global and Regional Developments”, Review of Armenian Studies, No. 33, ss. 113-133, Ankara, 2016.
 2. İbrahim Kâmil, “I. Balkan Savaşı ve Bulgar Ordusunda Ermeni Bölüğü”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Güz Sayısı, Sayı. 51, s. 1-18, Ankara, 2016.
 3. Emin Arif Şıhaliyev, “Türkiye-Rusya İlişkilerinde Dağlık Karabağ Sorunu: Çözüm Yolunda Engeller ve Öngörüler”, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Akademi Dergisi, Yıl. 6, Sy. 17, ss. 109-135, Ankara Mayıs 2016.
 4. Yıldız Deveci Bozkuş, “Küresel ve Bölgesel Gelişmeler Işığında Dağlık Karabağ Sorunu”, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Akademi Dergisi, Yıl. 6, Sy. 17, ss. 137-158, Ankara Mayıs 2016.
 5. Yıldız Deveci Bozkuş, “Dağlık Karabağ Sorununda Büyük Güçler ve Politikaları”, SBARD, Yıl. 14, Sy. 28, ss. 115-130, Güz Ankara, 2016/2.
 6. Taher Babaei, “Nowruz in the Ottoman Administration (Classical Age)”, JOURNAL OF HISTORICAL STUDIES OF ISLAM, Volume 8, Number 30, p. 63-80, İran. 2016.
 7. Yıldız Deveci Bozkuş, “Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışlarında Değişmeyen Bir Sorun: Dağlık Karabağ”, VII. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Konferansı Bildiri Kitabı, 21-22 Ekim 2015 (Edit: T. Arı, B. Özdal), ss. 260-286, Basım, Bursa, 2016.
 8. Âdem Alper Özcan, “Rus Modernleşmesi ve 1917 Öncesi Rusya’nın Toplumsal, Siyasal ve Demokratik Görüntüsü”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi, https://www.academia.edu/13724070/Rus_Modernle%C5%9Fmesi_ve_1917_%C3%96ncesi_Rusya_n%C4%B1n_Toplumsal_Siyasal_ve_Demokratik, ss. 1-2.
 9. Emin Arif Şıhaliyev, “Armenia-Azerbaijan, Nagorno-KarabakhConflict: Obstaclesto Resolution, Analysis of Use of Force, Forward-Looking Predictions”, HistoryStudies, International Journal of History, Volume. 8, Issue. 3, Page. 135-150, Ankara-Türkiye, September 2016.
 10. Abdullah Manaz, “Petrol ve Ortadoğu”, İzmir, 2016.
 11. Mustafa Üren, “Çıkar ve Güç Dengesi Kıskacındaki Ahıska Türkleri Sorunu”, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl. 2, Sayı. 2, ss. 1-41, İstanbul, 2016.
 12. Bülent Yıldırım, “Ermeni Çeteci Antranik ve Gerçekler”, 1915’e Hapsedilen Tarih Kitabı, Gençlik Kitapevi, s. 67, Konya, Ekim 2016.
 13. Hasan Mert, Vefa Kurban, “Azerbaycan Basınında 1915 Ermeni Meselesi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (3), ss. 183-197, Eskişehir, 2016.
 14. Emin Arif Şıhaliyev, “Ermeni Sorununun Medeniyetler Çatışması Bağlamında Değerlendirilmesi ve Bu Sorunun Azerbaycan-Ermenistan İlişkilerine Etkisi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, ASOS Journal (The İnternational Journal of Academic Social Science), Yıl. 4, Sayı. 32, ss. 12-29, Elazığ, Kasım 2016.
 15. Seher Yıldız, “Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurulma sürecinde Haydar Aliyev ve fikirleri (1993–2003)”, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, ss. 19, 77, İstanbul, 2016.
 16. Kubilay Yazıcı, “Yeni Türk Devletlerinin Posta Pullarında Türk Kimliği ve Kültürü, Ahmet Yesevi Üniversitesi Uluslararası Bilig Dergisi, Sayı 77, ss. 83-108, Ankara, Bahar 2016.
 17. Fatma Anıl Öztop, “Türk Dış Politikası Yapım Sürecinde Karar Birimlerinin Etkileri”, Gündoğdu Yayınları, ss. 286, 470, İstanbul, 2016.
 18. Erdem Karaca, “1919’da Bakü: İngiltere-Sovyet Rusya Hâkimiyet Mücadelesi”, Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, c. 16, sy. 30, ss. 22-37, Ardahan, Haziran 2016.
 19. Nuraniye Hidayet Ekrem, “Çin Kaynaklarına Göre Türklerde Nevruz”, ss. 67-78. Curr Res Soc Sci, 2 (2). 2016.
 20. Hasan Hüseyin Koşar, “Osmanlıdan Cumhuriyete Bir Doktor Portresi: Hekim, Hoca ve Yazar Olarak Mazhar Osman”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisan Tezi, s. 81, Kırıkkale, 2016.
 21. Ömür Kızıl, “Zengezur Koridorundan Azez’e Türk Dünyası’nda Yapay Set Krizi”, 2023 Dergisi, Sayı: 180, ss.22-28, İstanbul, 2016.
 22. Mustafa Bostancı, “Hocalı Katliamının Türk Basınındaki Yankıları ve Katliamın Türkiye-Azerbaycan İlişkilerine Etkisi”, I. Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu Kitabı, ss. 293-303, Kastamonu 12-14 Mayıs 2016.
 23. Fatma Anıl Öztop, Karar Birimlerinin Dış Politika Yapım Sürecinin İşleyişine Etkileri: Türk Dış Politikası Örneği, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, s. 220, Sakarya, 2016.
 24. Ali Balcı, Gökçe Emeç, Umut Uren, “20. Yüzyılda Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 16/1, Yaz, s. 157-182, İzmir 2016. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/curesosc/article/view/5000184840/5000166957

 1. Yasin Coşkun, “Mondros’tan Mudanya’ya Kadar Olan Dönemde Genel Hatlarıyla ABD’nin Türkiye Politikası ve Türk-Amerikan İlişkileri (1918-1922)”, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Dergisi Yayınları, Sy. 93, ss. 514-524, Ankara, 2017.
 2. Muhacir Murat Yeşil, “Batılı Kaynakların Penceresinden 19. Yüzyılda Kuzey Kafkasyalıların Ruslara Karşı Verdiği Bağımsızlık ve Özgürlük Mücadelesi”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt. 6, sayı. 5, ss. 2671, İstanbul, 2017.
 3. Âdem Ağar, Azerbaycan’da Bağımsızlık Mücadelesi ve Elçibey Dönemi, Karabük Üniversitesi SBE Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, ss. 85, 88, 89, Karabük, 2017.
 4. Arzu Orujova, Hüseynbala Mirelemov’un Karabağ Temalı Eserlerinin İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s. 10, İstanbul, 2017.

 1. Ata Şengül, “Dünden Bugüne Karabağ ve Hocalı Katliamı-2”, http://www.elazigfirat.com/Ky-1076-DUNDEN-BUGUNE-KARABAG-VE-HOCALI-KATLIAMI-2.html
 2. Esra Akar, “Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti”, Tarih ve İnsan Popüler Tarih Dergisi, c. 1, sy. 2, ss. 63-74, Muş, 2017.
 3. İbrahim Yılmazçelik, VIII. Uluslararası Atatürk Kongresi (Atatürk ve Türk Kültür Coğrafyasında Kafkasya ve Çevresi) 13-15 Ekim 2015 Gence, c. 1, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2017, s. 90.
 4. Özgür Özer, “Hocalı vahşeti”, http://www.goreleden.com/ozgur-ozer/3767-hocali-vahseti.html 2 Mart 2017.
 5. Ali Ulvi Özdemir, “Ortaçağ’dan 20. Yüzyıla, Avrupa’dan Ortadoğu’ya Açlığın Değişmeyen İmgeleri ve Yamyamlık”, ASOS Dergisi, The Journal of Academic Social Science Yıl: 5, Sayı: 55, s. 215-232, Ekim 2017.
 6. Nigar Gozalova, “Massarce of the Azerbaıjanı Turkic Populatoon (1918-1920) Accordıng to the Documents of the Brıtısh Doplomats”, International Crimes and History, Issue. 18, s. 47-71, 2017.
 7. Serdar Oğuzhan Çaycıoğlu, “Sovyet İhtilali Sonrasında Oluşan Bağımsızlık Fikrinin Kafkasya’daki Yansımaları”, Ekim 1917 Sovyet İhtilali’nin Yüzüncü Yılında Fikri ve Siyasi Hareketler Uluslararası Sempozyum Bildiri Kitabı, s. 200-215, Ekim İstanbul, 2017.
 8. Melek Sarı Güven, “Ermenilerin Tarihi Olaylara Yaklaşımındaki Nesnelliğin Sorgulanması: “Kahraman” Andranik Ozanyan Örneği”, Bartın Üniversitesi Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Cilt. 4, Sayı. 2, s. 72-82, Bartın, 2017.
 9. Yusuf Ziya Bildirici, “Türklerde Nevruz’un Yeri ve Önemi”, Birinci Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Kitabı, s. 81-93, Antalya, Mayıs 2017.
 10. Sevinç Çetinkaya, “Dağlık Karabağ Sorunu ve Bu Eksende Türkiye Ermenistan İlişkileri”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, s. 1-24, Bolu, 2017, https://ibu.academia.edu/S%C3%87ET%C4%B0NKAYA
 11. Meryem Günaydın, Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan’da Kimlik Politikaları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s. 61, İstanbul, 2017.
 12. Sinem Karadağ, Türkiye-Rusya İlişkilerinde Azerbaycan Faktörü (2000-2015), Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s. 117, İstanbul, 2017.
 13. Zeynep Songülen İnanç, Soğuk Savaş Sonrasında Karadeniz Bölgesi: Uluslararası Rejim Teorisi Işığında İş birliği Sürecinin Yeniden Düşünülmesi, A.Ü. Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı, Doktora Tezi, s. 391, Ankara, 2017.
 14. Bahar Özsoy, “Uluslararası İlişkilerde Aktörler ve Sorun Çözme Kapasiteleri: Azerbaycan Dağlık Karabağ Örneği”, Uluslararası Tarih ve Kültür Kongresi, Bildiri Kitabı, s. 78, Gaziantep, 2017.
 15. Yunus Ekici, II. Dünya Savaşında Bağımsızlığına Kadar Gürcistan (1939-1991), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora Tezi, s. 149, Elâzığ, 2017.
 16. Murteza Hasanoğlu, Rauf Aliyev, “20.Yüzyılın İnsanlık Suçu-Hocalı Soykırımı”, 25. Yılında Hocalı Soykırımı Uluslararası Sempozyumu El Kitabı, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, s. 239, 240, 244, Giresun, 2017.
 17. M. Murat Yeşil, “Batılı Kaynakların Penceresinden 19. Yüzyılda Kuzey Kafkasyalıların Ruslara Karşı Verdiği Bağımsızlık ve Özgürlük Mücadelesi”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt / Vol: 6, Sayı. 5, ss. 2670-2690, 2017.
 18. Bedirhan Dil, 1915’den 2015’e Rus Savaş Kültürünün Değişimi, Ahi Evran Üniversitesi SBE Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, ss. 42, 54, Kırşehir, 2018.
 19. Bahar Beyazipek, Türk Siyasi Hayatında Hikmet Çetin: Dışişleri Bakanlığı Dönemi (1991-1994), Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s. 60, Ağrı, 2018.
 20. Coşkun Demirtaş, Dağlık Karabağ Sorunu, Arel Üniversitesi SBE Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, ss. 6, 8, 134, 135, 136, 137, 174, İstanbul, 2018.
 21. Nagif Hamzayev, 19. Yüzyıl Sonlarından Günümüze Ermeni Siyasi Düşüncesi ve Siyasi Partiler, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Doktora Tezi, s. 113, Elâzığ, 2018.
 22. Tevfik Orkun Develi, Azerbaycan’da Modernitenin Kurucu Unsuru Olarak Milliyetçilik, Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Doktora Tezi, s. 340, Muğla, 2018.
 23. Erdal Sezgi, “Kafkasya ve Azerbaycan’daki Türk İzlerinin Tarihi”, Turan-Sam, Stratejik Araştırmalar Merkezi Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimsel Dergi, Cilt. 10, Sayı. 37, s. 177-187, Kış. 2018.

 1. Songül Ünal, Sovyet Rusya’nın Kuzey Azerbaycan Politikası “Odlu Yurt” Mecmuasına Yansıyanlar (1929-1931), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, s. 9, 13, 24, Nevşehir, Nisan 2018.
 2. Dilek Kıztanır, Ermeni Aşot Krallığı ve Bizans İle İlişkileri, Yüksek Lisans Tezi, s. 16, Konya, 2018.
 3. Arzu Boy, “1877-1878’den 1920’ye Kadar Kars ve Çevresinde Rus-Ermeni İlişkileri”, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl. 10, Cilt. 10, Sayı. 18, s. 109-132, Kars, 2018.
 4. Adalet Kılınç, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, s. 13, 15, Siirt, 2018.
 5. Tünzale Hüseynova, “1988-1994 Yıllarında Türk Basınında Yer Alan Karabağ Savaşı”, Üç Çizgi Dergisi, Sayı. 6-7, s. 8-13, Eskişehir, 2018.
 6. Duygu Ata Kuduban, Mevlut Kaya, “Karabağ Sorununa Uluslararası Güçlerin Yaklaşımları Üzerine Tarihsel Bir Değerlendirme”, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi, Cilt. 7, Sayı. 21, s.  923-949, Kış, Ankara, 2018.
 7. Çiğdem Türkmen, “Tarihi Süreçte Göçler ve Yer Adları Değişiklikleriyle Kafkasya’da Bir Ermeni Yurdu Tesis Edilmesi Meselesi”, Vakanüvis-Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt. 3, Sy. 4, s. 272-305, Sakarya, 2018.
 8. Arzu Sadigzade, Mülkiyet Hakkı Çerçevesinde Çiraqov Davası, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s. 29, Ankara, 2018.
 9. Yavuz Demirbaş, Dağlık Karabağ Sorunu ve Soruna Çözüm Arayışları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s. 16, 68, 102, 111, 121., İstanbul, 2018.
 10. Zeynep Akarslan, Azerbaycan’da Bağımsızlığa Giden Süreçte 20 Ocak 1990 Olayları ve Sonuçları, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, ss. 15, 27, 31, 32, 33, İstanbul, 2018.
 11. Gizem Karataş, Azerbaycan Mizah Basınında Şeypur Dergisi (1918-1919), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s. 53, İstanbul, 2018.
 12. Halil Gökhan Doğan, Türk-Rus İlişkilerinde: Sözde Ermeni Soykırımının Konumu, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s. 165, Ankara, 2018.
 13. Khuraman Jafarlı, Edebiyat, Sanat ve İdeoloji: Azerbaycan’daki Kültürel Ürünlerde Milliyetçilik Söylemi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s. 40-41, Ankara, 2018.
 14. Javid Süleymanlı, Azerbaycanlı Mecburi Göçkünlerin Uluslararası Hukuk Mücadelesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, s. 10-11, İstanbul, 2018.
 15. Duran Bülbül, “Soykırımların ve Ermenilerin Türk Soykırımının Mali-Ekonomik Gerçekliğinin İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 5, sayı. 14, ss. 427-443, Ankara, 2018.
 16.  Mustafa Tatcı, Ümit Akdemir, Pir-i Halveti Yahya-yı Şirvani Kitabı, s. 67, Kitap, İstanbul, 2018.
 17. Dilşen İnce Erdoğan, “İngiliz Belgelerine Göre İngiltere’nin Kafkas Politikası Çerçevesinde Zengezur Meselesi (1919)”, s. 227, Tarih ve Kültür Eksenin Orta Aras Havzası Uluslararası Sempozyumu, 17-19 Kasım Nahçıvan 2016, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bildiri Kitabı, Ankara, 2018.
 18. Oktay Kızılkaya, “19. Yüzyılın Sonlarında Nahçıvan’da Bağımsızlığı Amaçlayan Ermeni Örgütlenmesi”, s. 260, 267, Tarih ve Kültür Eksenin Orta Aras Havzası Uluslararası Sempozyumu, 17-19 Kasım Nahçıvan 2016, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bildiri Kitabı, Ankara, 2018.
 19. Hamit Pehlivanlı, “Birinci Dünyası Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti’nin Kuzey Kafkas Politikası ve Kafkasya Cibaliyyunu İttihadı Hükümeti ile İlişkileri”, s. 312-313, Tarih ve Kültür Eksenin Orta Aras Havzası Uluslararası Sempozyumu, 17-19 Kasım Nahçıvan 2016, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bildiri Kitabı, Ankara, 2018.
 20. Canberk Şengül, “Geçmişten Bugüne Dağlık Karabağ: Fırtına Sonrası Sessizlik”, 20 Aralık 2018. http://sahipkiran.org/2018/12/20/daglik-karabag/
 21. Ulvu Rahimli, “Azerbaycan Coğrafyasında 31 Mart 1918 Soykırımı”, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Tarih Bölümü Yüksek Lisans Tezi, ss. 2, 24, 32, 36, 37, 72, 73, 74,, İzmir, 2019.
 22. Yasin Coşkun, “Azerbaycan’ın Paris Barış Konferansındaki Diplomatik Faaliyetlerine Bir Örnek: Azerbaycan ve İngiliz Heyetleri Arasındaki Görüşmeler”, 100. Yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Uluslararası Kongresi Kitabı, s. 177-189, Eskişehir, 2019.
 23. Halil İbrahim Eğrifeslioğlu, Karabağ Savaşı Sonrası Azerbaycan’da Göçmenlere Yönelik Uygulanan Sosyal Politikalar, Yalova Üniversitesi SBE Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, ss. 5, 105, Yalova, 2019.
 24. Hacı Murat Terzi, Rusya’da Çokkültürlülük ve Tatar Kimliği, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, SBE Sosyoloji Anabilim Dalı Doktora Tezi, ss. 106, 215, Ankara, 2019.
 25. Sümeyye Fatma Uludoğan, Uluslaşma Sürecinde Siyasi Hareket ve Partilerin Rolü: Azerbaycan Örneği, Karabük Üniversitesi SBE Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, ss. 62, 101, Karabük, 2019.
 26. Merve Özel Altemir, Dağlık Karbağ’ın İşgal Sonrası Türkiye-Ermenistan İlişkilerine Siyasi Etkilerinin İncelenmesi, Ufuk Üniversitesi SBE Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yüksek Lisan Tezi, ss. 4, 84, 134, İstanbul, 2019.
 27. Selami Kılıç, “Birinci Dünya Savaşı Sırasında Erzurum Palandöken'de Bir Kayak Kursu ve Bakû Heyet-i Seferiyesi”, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı. 64, s. 355-368, Erzurum, 2019.
 28. Fatih Fırat, Beşir Mustafayev, “Tanık ve Tanık Yakınlarının Dilinden Siirt ve Çevresinde Ermeni Olaylarına Işık Tutan Bir Sözlü Tarih Denemesi”, Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Cilt. 16, Sayı. 61, s. 42-55, Ankara, Bahar 2019.
 29. Ferman Kanat, Tarihsel Süreç İçerisinde Siirt “Mücadele” Gazetesinin Yayın Politikası, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, s. 6, 9, Siirt, 2019.
 30. Recep Tek, “Nevruz ve Günlerle İlgili Çağatayca Yazılmış Bir Metin Üzerine Değerlendirme”, Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, Sy. 13, s. 150-151, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir, 2019.
 31. Erdal Sezgi, “Ermenilerin Ruslar Tarafından Revan Topraklarına Yerleştirilmesi (19. Yüzyıl)”, Turan-Sam, Stratejik Araştırmalar Merkezi Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimsel Dergi, Cilt. 11, Sayı. 41 s. 360-368, 2019.
 32. Merve Topal, “Çağdaş Azerbaycan Edebiyatına Yansıyan Ermeni Meselesi”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt. 17, Sy. 1, s. 175-188, Manisa, 2019.
 33. Hafize Zehra Kavak, “27. Yıl Dönümünde Hocalı Katliamı”, 26 Şubat 2019, https://insamer.com/tr/27-yil-donumunde-hocali-katliami_172.html
 34. Enver Kapağan, “Gelenekten Geleceğe Nevruz”, Karabük Türkoloji Dergisi, Cilt. 1, Sayı. 1, s. 52, Karabük, 2019.
 35. Canan Kuku, “Bolşevik Komiseri Stephan Şaumyan’ın Bakü’deki Faaliyetleri (1917-1918)”, Adnan Menderes Üniversitesi SBE Tarih Bölümü Yüksek Lisans Tezi, s. 38, 78, Aydın 2019.
 36. Nurhan Aydın, Kübranur Öztürk, “İttihat ve Terakki’nin Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Kafkasya Politikası",” Tarih ve Günce, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Dergisi, Cilt. 2, Sayı. 5, s. 491, İzmir, Yaz 2019.
 37. Yılmaz Altunsoy, “Kafkas İslam Ordusu ve Bakü Zaferi”, Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı. 2, s. 23, Konya, Bahar 2019.
 38. Fatma Ahsen Turan, “Toplumsal Hafızda Anadolu’dan Hocalı’ya Ermeni Mezalimi”, Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi III Uluslararası Hocalı Soykırımı ve Türk Dünyası Sempozyumu, s. 42, Giresun 26-27 Şubat 2019.
 39. Eralp Erdoğan, “Seyyah Notlarına Göre Safevilerde Düğün, Ölüm, Yas ve Bayram Merasimleri”, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı. 47, ss. 238-250, Isparta, Ağustos 2019.
 40. Ejdan Sadrazam, Şevket Öznur, “Alevilik ve Kıbrıs Türkleri”, International Congress on Afro - Eurasian Research V 19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC, ss. 268-274.
 41. Hafize Zehra Kavak, “27. Yıl Dönümünde Hocalı Katliamı”, 26 Şubat 2019, https://insamer.com/tr/27-yil-donumunde-hocali-katliami_172.html
 42. Emrah Koç, Türk-İslam Medeniyetinde Müzikle Tedavi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, ss. 10, 31, 111., Kırıkkale, 2019.
 43. Serdar Acar, İsa Hüseynov (Muğanna)’un Hikâyeleri Üzerine Bir İnceleme, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s. 166, Erzurum, 2019.
 44. Hilal Akgüller, XX. Yüzyıl Başlarında Kafkas Halklarının Siyasi Mücadelesi Kapsamında Kuzey Kafkas Dağlıları Birliği Mücadelesi, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Politik Ekonomi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s. 23, Karabük, 2019.
 45. Esat Daşdemir, Asya Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik Bütünleşmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s. 173, İstanbul, 2019.
 46. Sanan Kazımov, Kafkas İslam Ordusunun Azerbaycan’daki Faaliyetleri ve Aras Türk Cumhuriyeti, Nemettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s. 46, Konya, 2019.
 47. Hatice Tuğçe Tecimer, Kafkasların Güneyi ve Doğu Anadolu’da Hazarlar, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, ss. 29, 35, Malatya, 2019.
 48. Halil İbrahim Eğrifeslioğlu, Karabağ Savaşı Sonrası Azerbaycan’da Göçmenlere Yönelik Uygulanan Sosyal Politikalar, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, ss. 4, 105, Yalova, 2019.
 49. Mustafa Üren, “Ortadoğu’daki Yeni Jeopolitik Ortamda Rusya’nın Suriye Politikası”, Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Cilt. 8, No. 2, ss. 231-275, İstanbul, 2019.
 50. Elşad Eyvazlı, “Hocalı Katliamına Giden Süreç ve Türk Basınında Hocalı Katliamı”, Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Cilt. 8, No. 2, ss. 152-173, İstanbul, 2019.
 51. Fatih Fırat, Beşir Mustafayev, “Tanık ve Tanık Yakınlarının Dilinden Siirt ve Çevresinde Ermeni Olaylarına Işık Tutan Bir Sözlü Tarih Denemesi”, Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Dergisi (KARAM), Cilt. 16, Sayı. 61, ss. 42-55, Ankara, 2019.
 52. Ferman Kanat, Beşir Mustafayev, “Işığın Muallim’e Saygı Duyduğu Mekân: İnanç Turizm Kaynağımız: Evliyalar Diyarı Siirt Tillo’nun Manevi Ruhu”, Elmi İnkişaf Jurnalı, Sumqayıt/Azerbaycan, 2019.
 53. Yeşim Demir, “Emperyalist Devletlerin Ortadoğu’da Mezhep Oyunları: Sünni-Şii Çatışması”, Turkish Journal of Shiite Studise, Cilt. 1, Sayı. 2, s. 242, Ankara, 2019.
 54. Ercan Cihan Ulupınar, XIX ve XX. Yüzyıllara Ait Ermenice Derleme Şiir Kitaplarında Türk İmgesi, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kafkas Dilleri ve Kültürleri Anabilim Dalı Ermeni Dili ve Kültürü Bilim Dalı Doktora Tezi, s. 66, Ankara, 2019.
 55. Doğacan Başaran, Betül Karagöz Yerdelen, “İran’ın Dağlık Karabağ Politikası”, III. Hocalı Sempozyumu ve Türk Dünyası Bildiri E-Kitabı, s. 212, Giresun, 2019.
 56. Adile Karakaya, Osmanlı Devleti İle İran Arasındaki Diplomatik İlişkilerde Görev Yapan Âlim Diplomatlar (17-18 Yüzyıllar), İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, s. 40, İstanbul, 2019.
 57. Xocalı (Hocalı) Soykırımı-Khocaly Genocide https://azizdolu.wordpress.com/2019/09/28/xocali-hocali-soykirimi/
 58. Hüseyin Kürşat Türkan, Hüseyin Fatih Atlı, “Türk Dünyasında Nevruz Bayramı ve Türkiye’de Nevruz Bayramının Sosyal ve Kültürel Özelliklerinin Değerlendirilmesi”, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Javss Kongresi Bildiri Kitabı, ss. 522-530, Hatay, 2019.
 59. Figen Kıyak, Problems of Demokratization in Armenia (1991-2019)    A Thesıs Submıtted To The Graduate School Of Socıal Scences Of Mıddle East Technıcal Unıversıty, In Partıal Fulfıllment Of The Requırements For The Degree Of Master Of Scıence İn The Departament Of Eurasıan Studıes, s. 8, December 2019.
 60. Nedim İpek, “Ermeni Meselesi ve Rus Nüfus Politikası”, 1000. Yılında Türk-Ermeni İlişkileri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Araştırma Merkezi Yayınları, s. 222, Ankara, 2019.
 61. Rugayya Kazımzade, Dağlık Karabağ Sorunu ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri, Aydın Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası İlişkiler ve İstihbarat İncelemeleri Programı Yüksek Lisans Tezi, s. 84, İstanbul, 2019.
 62. Oğulcan Hakyemez, Geçmişten Geleceğe Dağlık Karabağ Sorunu ve Bölgenin Geleceği, Giresun Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Yüksek Lisans Tezi, s. 4, Giresun, 2019.
 63. Hacı Murat Terzi, Rusya’da Çokkültürlülük ve Tatar Kimliği, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Doktora Tezi, s. 106, Ankara, 2019.
 64. Selma Yel, “Elviye-i Selase ve Kafkasya’da Ermeniler ve Osmanlı Devleti Arasındaki Askeri ve Siyasi Mücadeleler (1918-1919)”, 1000. Yılında Türk-Ermeni İlişkileri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Araştırma Merkezi Yayınları, s. 475, Ankara, 2019.
 65. Hafize Zehra Kavak, “27. Yıldönümünde Hocalı Soykırımı”, 26 Şubat 2019. https://insamer.com/tr/27-yil-donumunde-hocali-katliami_172.html
 66. Kamuran Karabalık, “Birinci Dünya Savaşında Güney Azerbaycan”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi SBE, Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s. 121-122, Bolu, 2019.
 67. Aziz Dolu Atabey, “Hocalı Soykırımı”, https://azizdolu.wordpress.com/2019/09/28/xocali-hocali-soykirimi/ 
 68. Elif Yıldız Yüce, “Arşiv Belgelerine Göre Şeyh Şamil ve Naiplerinin Kuzey Kafkas’taki Direnişinde Devlet-i Aliyye Osmanlı’nın Tutumu: Hasan Hasbi Örneği”, Azerbaycan Elm Merkezi Elmi İş Jurnalı (Azerbaycan İlim Merkezi İlmi İş Uluslararası Dergisi, Scıentıfıc Work), Nu: 06/55, s. 4-17, DOI: 10.36719/AEM/2007-2020/55/4-17, ISSN-2663–4619, Bakı/Azerbaycan, 2020.
 69. Qasım Qurbanov, “Ermenistan Dış Politikasında Liderlik Etkeni: LTA Modeli Çerçevesinde Serj Sarkisyan Dış Politikası Analizi”, Sakarya Üniversitesi, SBE Yüksek Lisans Tezi, s. 30, Sakarya, 2020.
 70. Ayişe Hümeyra Efe, “Tuğay Murad’ın Aydınlıkta Yürüyen İnsanlar Romanı Üzerine Bir İnceleme”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, s. 47, Erzurum, 2020.
 71. Kaan Diyarbakırlıoğlu, “The Nagorno-Karabakh Conflict between Azerbaijan and Armenia from the Historical”, International Journal of Social, Political and Economic Research, Volume 7, Issue 2, 2020, 427.
 72. Murat Jane, “Rusya Federasyonu’nun Trans-Kafkasya Politikasının Analizi: Süreklilik mi, Dönüşüm mü?”, Uludağ Üniversitesi SBE Uluslararası İlişkiler Doktora Tezi, s. 90, Bursa, 2000.
 73. İzzet Burak Meydaneri, “I. Petro'dan II. Katerina'ya Çarlık Rusyası'nın Osmanlı İmparatorluğu'na Yönelik Dış Politikasını Etkileyen Bir Unsur Olarak Sıcak Denizlerin Rolü”, SBE Tarih Bölümü Yüksek Lisans Tezi, s. 25, 27, Kırıkkale, 2020.
 74. Mehmet Merdan Hekimoğlu, “Bağımsızlık Öncesi Azerbaycan Anayasal Gelişmeler Tarihine Karşılaştırmalı Bakış”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD)Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) ISSN:2148-9963 www.asead.com, C. 7, Sy, 8 Yıl 2020, s. 1-19.
 75. Feriha Tunçay, “Ermeni Sorununun Oluşum Sürecinde Rus Politika ve Stratejilerinin Rolü”, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM-UHAD)-ASSAM International Refereed Journal Cilt: 7, Sayı: 16 Yıl: Ankara, 2020.
 76. Derya Coşkun, “Tebriz’de Kurulan Feodal Bir Devlet: Revvadiler”, Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2020, Sayı: 23, Sayfa: 1‐23.
 77. Muharrem Yunus Çelik, Kafkas Müslümanlarının Bağımsızlık Mücadelesinde Kafkas İslam Ordusunun Rolü, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Politik Ekonomi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s. 21, 76, Karabük, 2020.
 78. Elif Yıldız Yüce, Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı-Kuzey Kafkas Hâkimleri Arasındaki İlişkiler (İmam Mansur ve Şeyh Şamil Dönemleri), Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi Yüksek Lisans Tezi, Siirt, 2020.
 79. Erhan Afyoncu, “Ölüm Döşeğindeyken Bile Azerbaycan’ın Yardımına Koşmuştuk”, Sabah Gazetesi (11 Ekim 2020 Pazar) indirme: 17.12.2020.
 80. Mustafa Işkın, Bandırma ve Çevresinde Halk İnanışlarının Dinler Tarihi Açısından Değerlendirilmesi, Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, s. 90, Çanakkale, 2020.
 81. Çiğdem Tağ, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun Türk Kamuoyuna Yansımaları (1918-1920), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, s. 18, 20, Edirne, 2020.
 82. Samira Habibbayli, “Tarihten Günümüze Borçalı Bölgesine Ermeni İddiaları ve Bölgenin Türk (Azerbaycan) Ahalisi”, Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sy. 67, s. 126, Ankara, 2020.
 83. Mustafa Fatih Balkanoğlu, “Suheyb-i Rumi zaviyesi'nin dini, sosyal ve kültürel tarihi”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tarih Tezi, s.8, Çorum, 2020.
 84. Elif Yıldız Yüce, Beşir Mustafayev, “Arşiv Belgelerine Göre Şeyh Şamil ve Naiplerinin Kuzey Kafkas’taki Direnişinde Devlet-i Aliyye Osmanlı’nın Tutumu: Hasan Hasbi Örneği”, Azerbaycan Elm Merkezi Elmi İş Jurnalı (Azerbaycan İlim Merkezi İlmi İş Uluslararası Dergisi, Scıentıfıc Work), Nu: 06/55, s. 4-17, Bakı/Azerbaycan, 2020.
 85. Zeynep Dönmez, “The Time’se (1920) Göre Türkler ve Ermeniler”, Ankara Üniversitesi SBE Tarih Yüksek Lisans Tezi, s. 155, 178, Ankara, 2020.
 86. Selami Kılıç, “Birinci Dünya Savaşında Almanya’nın Doğu Kafkasya’yı Ayaklandırma Girişimleri ve Emir Aslan Han Hoyski”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (TAED), Sy. 68, s. 523, 526, Erzurum, 2020.
 87. Zeynel Özlü, Veysel Karkın, “20. Yüzyıl Başlarında Azerbaycan Şura Hükümeti ve Çalışmaları, Bilge Tonyukuk Anısına Türkiye ve Türk Dünyası Araştırmaları-1, Editör: Yunus Emre Tansu, s. 104, Gaziantep, 2020.
 88. Aygün Aliyeva, “Dede Korkut Destanı Örneğinde Eski Türklerde Din, Toplum ve Kadın”, Ankara Üniversitesi SBE Din Sosyolojisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s. 20, Ankara, 2020.
 89. Amrah Bayramov, Ahmet Edi, “Ermenistan Devleti’nin Kurulması ve Bölgeden Azerbaycan Türklerinin Zorunlu Göç Ettirilmesi (1906-1953)”, ADAM Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), ss. 377-398, 2020.
 90. Vefa Kurban, Nur Çimen, “Tarihi ve Güncel Boyutlarıyla Karabağ”, Karabağ Zaferi: Kafkasya’da Yeni Dengelerden Türk ve İslam Dünyasında Yeni İş birliği Modeline Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ULİSA), ss. 20-33, Sayı: 8, 10 Aralık 2020.
 91. Marziye Memmedli, “Türk ve Rus Kaynaklarına Göre Kafkas İslam Ordusu’nun Kafkasya Harekâtına Yeni Bir Bakış”, Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 6/11, ss. 403-428. DOI: 10.31765/ karen.798722.2020.
 92. Abdulhalik Bakır, Feridun Şenol, “Orta çağ Gürcistan’ının Meşhur Şehri: Tiflis (Şehrin Siyasî, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Tarihine Genel Bir Bakış)”, Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi, IV, 2, ss. 65-66, 2020, Aralık, 9-100.
 93. Ceyda Acicbe, “The Events In Zangezur From 1918 To 1921 And The Transfer Of Zangezur To Armenia”, Review of Armenian Studies, No. 42 (2020): 151-167.
 94. Mustafa Şeker, “Examining The Approaches Of Social Studies Students Towards Cultural Elements In Turkish History”, Ulakbilge, 52 (2020 Eylül): s. 1007–1016. doi: 10.7816/ulakbilge-08-52-04.
 95. Kaan Diyarbakırlıoğlu, “The Nagorno-Karabakh Conflict between Azerbaijan and Armenia from the Historical”, International Journal of Social, Political and Economic Research, Volume 7, Issue 2, 2020, 427
 96. Zeynep Önal, “2783 Numaralı Kars Merkez Kazası Müslim Nüfus Defterinin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi”, Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Bitlis, 2020, s. 5.
 97. Elif Yıldız Yüce, “Kırım Savaşı Zamanı Osmanlı İle Şeyh Şamil Arasındaki Yazışmalar: Arşiv Belgeleri Işığında”, IV Beynelxalq Elmi Araşdırmalar Konfransı, ss. 4-16, Bakü, 06.06.2021.
 98. Seyfi Yıldırım, Mirzahan Egamberdiyev, “Türkistan’ın İşgali ve Sovyetleştirilmesi Sürecinde Ermeniler ve Bölgede Yaptıkları Katliamlar”, Belleten, Cilt: 85/Sayı: 302; 227-277, Ankara, Nisan 2021.
 99. Seyfi Yıldırım, Mirzahan Egamberdiyev, “Taşnakçı Ermeni Levon İ. Mirzoyan’ın Kazakistan’daki Faaliyetleri (1933-1938)”, Bilig Dergisi, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, sy. 101, ss. 31-56, 2021.
 100. Güzin Çaykıran, “Tarihi Bir Vesikanın İncelenmesi Üzerine Bir Deneme: Erivan Murahhası Yüzbaşı Bahaeddin Bey’in Raporu”, Vakanüvis Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi/ International Journal of Historical Researches, Yıl/Vol. 6, Sayı/No. 1, Bahar/Spring ss. 76-97, 202, ISSN: 2149-9535 / 2636-7777.
 101. Sinan Kıyanç, “Avusturalya Basınında Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan”, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, ss. 647-664, Ankara, 2021.
 102. Burçin Hafize Tarcan, ““Ermeni Terör Örgütlerinin Güney Kafkasya’da Gerçekleştirdikleri Faaliyetler 1905-1906.” Ermeni Araştırmaları 68 (2021), ss. 129-157.
 103.  Rabia Çakar, “Kentkırım: Bosna-Hersek Örneği Üzerinden Belgesel Film Analizi”, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Tezi, S. 24, Konya, 2021.
 104. Muhammet Kemaloğlu, “Azerbaycan’ın Anklav ve Ekslav Toprakları”, Çağ Üniversitesi Uluslararası Güvenlik ve Yönetim Araştırmaları Dergisi C. 1, Sy. 2, ss. 65-83, Ankara, 2021.
 105. Mehmet Özmenli, “İlhanlı Döneminde Şüregel (Şirak)”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sy. 72, s. 210, Erzurum, 2021.
 106. Hakan Arabacı, “Hariçteki Türkistan Dergilerine Göre Basmacılık ve Ermeni Meselesi”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı Türkiyat Araştırmaları Yüksek Lisans Tezi, s. 49, Ankara, 2021.
 107. Oğuzhan Acar, “İran’ın Nükleer Bir Güç Olmasının Ortadoğu’daki Olası Sonuçları.” İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, No. 8, ss. 74- 112, s. 95, (Yaz 2021)
 108. Esra Topçu, “Haftalık Gazete”, ss. 165-184, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, TÜBAR, Sy. 50, Güz 2021, s. 169, 183. 
 109. Ramin Sadıqov, “1918-1920 Yıllarında Karabağ’da Ermeni İsyanları: Azerbaycan Hükümeti’nin Toprak Bütünlüğünü Sağlamak İçin İsyancılara Karşı Mücadelesi”, Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2021, C. Sy. 1, Karabağ Armağan Sayısı, s. 5, Giresun, 2021.
 110. Levent Özdemir, “Dağlık Karabağ Meselesinde Değişen Gidişat ve Türkiye’nin Rolü”, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 11, Sy 2, s. 86, Malatya, Aralık 2021.
 111. Mustafa Mirza Demir, “Baharın Muştusu Nevruz”, Diyanet Haber, 2022, https://www.diyanethaber.com.tr/aylik-dergi/baharin-mustusu-nevruz-h22646.html
 112. Ferruh Özder, “Bölşevikleşme Sürecinde Ermeni-Gürcü İlişkileri ve Türkiye (1917-1921)”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Doktora Tezi, s. 29, Ankara, 2021.
 113. E. Y. Yüce, “Çarlık Rusya’ya Karşı Gazavat Hareketi Döneminde Osmanlı ve Şeyh Mansur Arasındaki İlişkiler”, Kafkasya: Devlet, Toplum, Siyaset ve Din (Ed: A. Asker, D. Çatalkılıç), İstanbul, 2022.
 114. Telli Korkmaz, “Azerbaycan Millî Mücadelesi Öncülerinden Mirza Bala Memmedzade ve Açık Söz Gazetesi”, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:12, Sayı: 4, Nevşehir Mart 2022, E-ISSN: 2149-3871.
 115. Erden Kişi, “Bir Tarafta Pandemi, Diğer Tarafta Savaş: Tarihi ve Siyasi Yönleri ile 2020 Dağlık Karabağ Savaşı”, Oltu Journal of Faculty of Humanities and Social Sciences, 3(1), Atatürk Üniversitesi Yayınları, s. 2, Erzurum, 2022.
 116. Nermin Sadıgova, Beşir Mustafayev, “Giving Zangezur to Armenians by the Russians in History and Recent Developments”, Journal Turkish Stadies, 17/6, pp. 1581-1601, Ankara, December 2022.
 117. Yeşim İlbaylı, “Türk Tarihçiliğinde Şuşa (1750- 8 Kasım 2020)” Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Siirt, 2023.

 118. Burcu Sarı, “Ebulfez Elçibey'in Hayatı ve Petrol Politikaları”, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Siirt, 2023.

 119.  Vefa Kurban, Historical Background of the Karabakh Conflict and Shusha, the Cultural Capital, Cabridge Scholars Publishing, pp. 71, 109, 570, 2023, ISBN: 1-5275-1263-0, ISBN13: 978-1-5275-1263-4.

Güncelleme : 14.06.2023 11:58:22
Çeviri ve Aktarma Makaleler
 1. Nazim Mustafa“Gümrü Tarihinden Sayfalar”, Çev: B. Mustafayev, Atatürk Üniversitesi Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Yıl 9, Sy 20, ss. 253–262, Erzurum, 2002.
 2. Emir Kasımov, “Azerbaycan-Tataristan Edebi-Medeni İlişkilerinden 1900-1920)”, Çev: B. Mustafayev, Atatürk Üniversitesi Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Sy. 51, ss. 349-355, Erzurum, Nisan 2014.
Kitap Tanıtımı ve Eleştirel Değerlendirme
 1. Emin Arif (Şıhaliyev), (Tanıtım ve Değerlendirme: B. Mustafayev), “Ermenistan-Azerbaycan Münakaşası Sivilizasyalararası Münasebetler Kontekstinde”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt. 1, Sy. 2, ss. 64-67, Ankara, Ocak 2013. 
Kitap veya Kitapta Bildiriler

 1. 1. Beşir Mustafayev, “Tarihte Ermeni Terörü ve Uzantıları”, Azerbaycanlıların Soyqırımı Arxiv Senedlerinde, I. Beynelxalq Elmi Konfransın Materialları, Azerbaycan Respublikası Tehsil Nazirliyi Azerbaycan Universiteti, ss. 203-211, Bakü-Azerbaycan, 29-30 Mart 2013.
 2. Beşir Mustafayev, Dağlık Karabağ Üzerine             Yazılar, “Dağlık Karabağ Sorunu ve Soruna İlişkin Azerbaycan’ın Dış Politikasına Yönelik Akademik Öneriler”, Gündoğan Yayınları, ss. 197-208, İstanbul, Ağustos 2014.
 3. Beşir Mustafayev, “Ermeni İşgali Sonucunda Yok Edilen Kültürel Mirasımız: Kür (Kura) ve Aras Havzası Abideleri” II. Uluslararası Ahlat-Avrasya Kültür ve Sanat Sempozyumu, ss. 398-405,  Bitlis, 25-27 Eylül 2013, Basım. İstanbul, 2014.
 4. Beşir Mustafayev, “Türkiye İle Türk Cumhuriyetleri Arasında Ortak Tarih Eğitimi Anlayışı Üzerine”, Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans, ss. 91-92 (Özet), Siirt Üniversitesi, 22-24 Mayıs 2014.
 5. Beşir Mustafayev, “Birinci Dünya Savaşı Sırasında Rus Ordusuyla İttifak Yapan Taşnak ve Hınçak Ermeni Terör Örgütleri”, Savaşan Devletlerin Tarihçilerinin Gözüyle 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, Uluslararası Sempozyum, (Özet), ss. 82-84, Antalya, 2014.
 6. Beşir Mustafayev, “1915 Senesinde Neler Yaşandı? Gerçekler ve Gündemdekiler”, Azerbaycan’da ve Şerqi Anadolu’da Türk-Müselman Ehaliye Qarşı 1918-1920. İller Soyqırımı Uluslararası Konferansı, Milli Elmler Akademiyası ve Tarih İnstitutu, ss. 370-380, Quba-Azerbaycan 08-12Aprel 2015.
 7. Beşir Mustafayev, “Dünya Siyasi Coğrafyasında Türkiye-Ermenistan Sınır Kapısı Tartışmaları Üzerine Akademik Görüşler”, Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Önyargılar ve Gerçekler, ss. 100 (Özet), Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 08-11 Nisan 2015.
 8. Beşir Mustafayev, Dağlık Karabağ Üzerine             Analizler (Derleyenler: C. Kasımlı, İ. Arslan), “Dağlık Karabağ Münakaşası ve Bu Konuda Azerbaycan’ın Dış Politikası İçin Bir Akademisyen Önerisi”, Gündoğan Yayınları, ss. 29-44, İstanbul, Ağustos 2015.
 9. Beşir Mustafayev, "Gaspıralı Mektebi'nin Maarifçiliğinden Günümüze Yansıyanlar", Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi ve Saraybosna Üniversitesi İşbirliğiyle Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, ss. 226-231, Nevşehir, 2015.
 10. Beşir Mustafayev, “Sovyetler Dönemi Türklerde Tarih Bilinci ve Sonrasında Ortak Türk Tarih Yazıcılığı Çalışmaları, Bülent Ecevit Üniversitesi-Türk Tarih Kurumu, I. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı Sempozyumu, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları No: 7, ss. 285-292, Zonguldak, Aralık 2015.
 11. Beşir Mustafayev, “Kafkaslar’daki Dört Günlük Savaşın Analizi (2-5 Nisan 2016)”, I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, E-Kitap özet, ss. 29, Elazığ, 13-15 Ekim 2016.
 12. Beşir Mustafayev, “Eski Sovyet Tarih Yazıcılığı Üzerine”, Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, E-Kitap, ss. 183-193, Antalya, 1-4 Aralık 2016.
 13. Beşir Mustafayev, “Türk-İslam ve Batı Medeniyeti Çatışması Üzerine Akademik Görüşler”, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, E- Özet Kitap, Alaaddin Keykubat Üniversitesi, ss. 702, Alanya 18-20 Mayıs 2017.
 14. Beşir Mustafayev, “Rusya’nın Kırım’ı İlhakı Bağlamında Tarihin Değişik Dönemlerinde Kırım’da Rus Usul-i İdaresi”, Uluslararası Birinci Dünya Savaşının 100. Yılı Sempozyumu, Bitlis Eren Üniversitesi & Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, VIII. Dizi, sy. 21, c. 1, ss. 327-340, Ankara, 2017.
 15. Beşir Mustafayev, “Ortaçağ Türk-İslam Şehirlerinden Olan Berde’nin Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Yönü”, Türkiye Yazarlar Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi ve Türkiye Belediyeler Birliği Tarafından Düzenlenen 4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, E- Özet Kitap, ss. 35, İstanbul, 13-15 Ekim 2017.
Ödüller, Burslar ve Projeler
 1. “Ülke Tanıtımı-Tarih”, İzmir Büyükşehir Belediyesince Düzenlenen Yarışmada Araştırma Ödülü, İzmir–1997.
 2. “Azerbaycan Petrolleri Globalleşme Sürecinde”, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Aydın Doğan Vakfı Tarafından Araştırma İnceleme Dalında İletişim Ödülü, İzmir–1998.
 3. BAP-2006-TDAE–001, “Ermenilerin Kuzey Azerbaycan’daki Faaliyetleri-Arşiv Araştırması (1905–1920)”, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Projesi.
 4. TÜBİTAK, Bilim İnsanı Destekleme Başkanlığı (BİDEB) Araştırmacı Doktora Bursu.
 5. Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih-Kültür Kulübü Tarafından Katılım Ödülü Zonguldak 26 Şubat 2016.
 6. Bilimsel Çalışmalarla Türk Akademik Hayatına Yaptığımız Katkılardan Dolayı Hoca Ahmet Yesevi Başarı Ödülü, UAESB Yönetim Kurulu, Antalya 2016.
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Bilimsel Makaleler
 1. Beşir Mustafayev, “Arşiv Belgeleri Işığında Kuba’da Ermeni Zulmü (1905–1920)”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sy. 26, Cilt. 7, ss. 109–127, Ankara,  2010.
 2. Beşir Mustafayev, “Ermenileştirilen Kuzey Azerbaycan Türk Toprakları”, Türk Yurdu Dergisi, Cilt. 31, Sy. 284, ss. 197–200, Ankara, Nisan 2011.
 3. Beşir Mustafayev, “Ermeni Devlet Terörünün Eseri: 26 Şubat 1992 Hocalı Soykırımı Üzerine”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sy. 29, Cilt. 8, ss. 23–41, Ankara, 2011.
 4. Beşir Mustafayev, “Anton Salamanov’un Özel Arşivine Göre Ermenilerin Kuzey Azerbaycan’da Yaptıkları Katliamlar (1918–1919)”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sy. 30, ss. 335-354, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2011.
 5. Beşir Mustafayev, “Kafkaslarda Müslüman-Türk Soykırımı–1905–1920”, EÜ Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Bağımsızlığının 20. Yılında Türkistan Özel Sayısı 1, Cilt. 12, ss. 533-561, İzmir,  2012.
 6. Beşir Mustafayev, “İlk Cumhuriyet Döneminde Azerbaycan Petrolünün Ermeni Faaliyetlerindeki Rolü (1918-1920)”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sy. 1, ss. 61-82, Iğdır, Nisan 2012.
 7. Beşir Mustafayev, “26 Şubat 1992 Hocalı Soykırımı Üzerine”, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, Karabağ Özel Sayısı, Cilt. IX, Sy. 2, ss. 41-54, Elazığ, 2013.
 8. Beşir Mustafayev, “Sovyetler Döneminde Rusya’nın Dağlık Karabağ Politikası”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sy. 39, Cilt. 10, ss. 53-68, Ankara 2013.
 9. Beşir Mustafayev, “XX. Yüzyılın Başlarında Güney Kafkasya’da Ermeni İsyan ve Tedhiş Hareketleri”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl. 10, Sy. 19, ss. 187-207, Ankara, Güz 2013.
 10. Beşir Mustafayev, “Azerbaycan Milli Kütüphanesinde Bulunan Dağlık Karabağ İle İlgili Eserlerin Bibliyografyası”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sy. 4, ss. 195-217, Iğdır, Ekim 2013.
 11. Beşir Mustafayev, “Türk İslam Ordusu’nun Kuzey Kafkas (Dağıstan) Harekâtına Dair (Arşiv Vesikaları Işığında–1917–1919)”, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sy. 30, ss. 17-40, Konya, 2013.
 12. Beşir Mustafayev, “Rus ve Ermeni Tehdidine Karşı Kuzey Azerbaycan’da Kurulan İlk Türk Siyasi Teşekküller”, Yeni Türkiye Yayınları Özel Sayısı (YTSAM), Yıl. 20, Sy. 62, C. 3, ss. 2575-2584, Ankara, Eylül-Aralık 2014.
 13. Beşir Mustafayev, “Ermenistan’da Yaşayan Müslümanlara Yapılan Mezalim (1988–1994)”, Yeni Türkiye Yayınları Özel Sayısı (YTSAM), Yıl. 20, Sy. 63,C. 4, ss. 2677-2686, Ankara, Eylül 2014.
 14. Beşir Mustafayev, “Türk-İslam ve Hıristiyan-Batı Medeniyeti Çatışması Üzerine”, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, SUSBID, Cilt. 5, Sy. 8, ss. 79-97, Siirt, Haziran 2017.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 1. Beşir Mustafayev, “Milli Mücadele Döneminde Azerbaycan ve Anadolu Omuz-Omuza (Tek Millet İki Devlet Gerçeğinin İlk Numunesi)”, Uluslararası Sarıkamış Sempozyumu, Sarıkamış-Kars, 03-05 Ocak 2013. (Sunum&Oturum Başkanı).    
 2. Beşir Mustafayev, “Tarihte Ermeni Terörü ve Uzantıları”, I. Beynelxalq Elmi Konfrans, Azerbaycan Respublikası Tehsil Nazirliyi ve Azerbaycan Universiteti, Bakü-Azerbaycan, 29-30 Mart 2013.
 3. Beşir Mustafayev, “Ermeni İşgali Sonucunda Yok Edilen Kültürel Mirasımız: Kür (Kura) ve Aras Havzası Abideleri”, II. Uluslararası Ahlat-Avrasya Kültür ve Sanat Sempozyumu, Bitlis, 25-27 Eylül 2013.
 4. Beşir Mustafayev, “Dağlık Karabağ’ın İşgali Kapsamında Türkiye-Ermenistan İlişkileri”, I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde Üniversitesi (Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Araştırmaları Merkezi), Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi ve M. Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi, Niğde, 18-21 Mart 2014.
 5. Beşir Mustafayev, “Rus Yönetimi Altındaki Ermeniler ve Kafkaslarda İskân Politikası”, Tarih Boyunca Türk İdaresinde Ermeniler Sempozyumu, Kars Kafkas Üniversitesi, 08-10 Mayıs 2014.
 6. Beşir Mustafayev, “Türkiye İle Türk Cumhuriyetleri Arasında Ortak Tarih Eğitimi Anlayışı Üzerine”, Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans, Siirt Üniversitesi, 22-24 Mayıs 2014.
 7. Beşir Mustafayev, “Rusya’nın Kırım’ı İlhakı Bağlamında Tarihin Değişik Dönemlerinde Kırım’da Rus Usul-i İdaresi”, Uluslar arası Birinci Dünya Savaşının 100. Yılı Sempozyumu, Eren Üniversitesi & Türk Tarih Kurumu, Bitlis, 13-15 Ekim 2014.
 8. Beşir Mustafayev, "Sovyetler Dönemi Türklerde Tarih Bilinci ve Sonrasında Ortak Türk Tarih Yazıcılığı Çalışmaları", Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi ve Türk Tarih Kurumu İşbirliğiyle I. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı Sempozyumu, Zonguldak, 23-25 Ekim 2014.
 9. Beşir Mustafayev, “Birinci Dünya Savaşı Sırasında Rus Ordusuyla İttifak Yapan Taşnak ve Hınçak Ermeni Terör Örgütleri”, Savaşan Devletlerin Tarihçilerinin Gözüyle 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, Uluslararası Sempozyum, Antalya, 12-15Kasım 2014.
 10. Beşir Mustafayev, "Gaspıralı Mektebi'nin Maarifçiliğinden Günümüze Yansıyanlar", Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi ve Saraybosna Üniversitesi İşbirliğiyle Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, (Sunum&Değerlendirme Başkanı), Nevşehir, 12-13 Kasım 2014.
 11. Beşir Mustafayev, “Birinci Cihan Harbi Sürecinde Osmanlı’nın Transkafkasya Siyaseti”,  I. Dünya Savaşı Sürecinde Ortadoğu’nun Şekillenmesi Uluslararası Sempozyumu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi- Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Derneği, Bilecik, 12-14 Aralık 2014.
 12. Beşir Mustafayev, “1915 Senesinde Neler Yaşandı? Gerçekler ve Gündemdekiler”, Azerbaycan’da ve Şerqi Anadolu’da Türk-Müselman Ehaliye Qarşı 1918-1920. İller Soyqırımı Uluslararası Konferansı, Milli Elmler Akademiyası ve Tarih İnstitutu,Quba-Azerbaycan 08-12Aprel 2015.
 13. Beşir Mustafayev, “Dünya Siyasi Coğrafyasında Türkiye-Ermenistan Sınır Kapısı Tartışmaları Üzerine Akademik Görüşler”, Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Önyargılar ve Gerçekler, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 08-11 Nisan 2015.
 14. Beşir Mustafayev, “Kafkaslar’daki Dört Günlük Savaşın Analizi (2-5 Nisan 2016)”, I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, 13-15 Ekim 2016.
 15. Beşir Mustafayev, “Eski Sovyet Tarih Yazıcılığı Üzerine”, Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, 1-4 Aralık 2016.
 16.  Beşir Mustafayev, “Genel Türk Tarihi’nin Sorunları Üzerine”, Tuzla Belediyesi ve Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi Genel Türk Tarihi Çalıştayı, İstanbul 13 Mayıs. 2017.
 17.  Beşir Mustafayev, “Türk-İslam ve Batı Medeniyeti Çatışması Üzerine Akademik Görüşler”, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya 18-20 Mayıs 2017.
 18. Beşir Mustafayev, “Ortaçağ Türk-İslam Şehirlerinden Olan Berde’nin Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Yönü”, Türkiye Yazarlar Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi ve Türkiye Belediyeler Birliği Tarafından Düzenlenen 4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, İstanbul, 13-15 Ekim 2017.
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Bilimsel Makaleler
 1. Beşir Mustafayev, “Ermenilerin İran ve Kafkasya Coğrafyasında Dış Güçlerle İlişkileri (1915–1920)”, Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi, Kasım 2011-Ocak 2012, Yıl 13, Sy 51, ss. 77-92, İstanbul-Türkiye, 2011.
 2. Beşir Mustafayev, “Arxiv Qaynaqlarına Görə Zəngəzur Olayları (1905-1920)”, Journal of Qafqaz University, Sy. 33, ss. 29-42, Bakı-Azerbaycan, Dekabr 2012.
 3. Beşir Mustafayev, “Qarabağ İşğalı Kölgəsində Erməni Diasporunun ”Ənənəvi Aprel” Fəaliyətləri”, Sumqayıt Dövlet Universiteti, Elmi Xeberler Jurnalı, Humanitar Elmler Seriyası, Cilt. 8, No. 4, ss. 64-71, Sumqayıt-Azerbaycan, 2012.
 4.  Beşir Mustafayev, “Arşiv Belgeleriyle Gence’de Ermeni Mezalimi (1905–1919)”, Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl. 14, Sy. 55, ss. 29-50, İstanbul-Türkiye, Kasım-Ocak 2013.
 5. Beşir Mustafayev, “Ermenilerin ve Malakanların Şamahı’da Yaptıkları Mezalim (Arşiv Belgelerine Göre Tarihi Gerçekler–1915–1920)”, Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E- Dergisi, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sy. 35, ss. 1-18, Celalabat-Kırgızistan, Mart-Nisan 2013.
 6. Beşir Mustafayev, “Nahçıvan Olayları ve General Andranik Ozanyan’ın Nahçıvan’daki Katliamı (Arşiv Belgelerinin İzinden)”, Atatürk Üniversitesi Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Sy. 47, ss. 277-302, Erzurum-Türkiye, 2012.
 7. Beşir Mustafayev, “Karabağ’ın İşgal Süreci ve Bölgede Yaşanan Son Olaylar Çerçevesinde Çözüm Arayışları”, Atatürk Üniversitesi Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Sy. 49, Yıl. 19, ss. 281-294, Erzurum-Türkiye, Haziran 2013.
 8. Beşir Mustafayev, “Cihan Hâkimiyetini Moskoflara Öğütleyen Deli Petro’nun Vasiyetnamesi ve Ermenistan Devletinin Kurulmasında Etkisi”, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt. 4, Sy. 11, ss. 17-27, Mersin-Türkiye, Haziran 2013.
 9. Beşir Mustafayev, “Adriyatik’ten Çin Seddine Uzanan Nevruz Geleneği”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt. 2, Sy. 3, ss. 60-73, Ankara-Türkiye, Temmuz 2013.
 10. Beşir Mustafayev, “Büyük Devletlerin Kafkasya’daki Ermeni Siyaseti (Kafkasya’daki Ermeni Olaylarına Işık Tutan Bir Arşiv İncelemesi: 1910-1920)”, İstanbul Üniversitesi Uluslararası Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), Cilt. II, Sy. 1, ss. 143-168, İstanbul-Türkiye, 2013.
 11. Beşir Mustafayev, “Terör ve İşgal Sonucu Yaşanan Müslüman-Türk Soykırım Yasasını Onaylayan Tek Lider: Haydar Aliyev”, Dicle Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Sy. 22, Haydar Aliyev Özel Sayısı, ss. 91-109, Diyarbakır-Türkiye, Eylül 2013.
 12. Beşir Mustafayev, “Tarihte Ermeniler ve Ruslar Tarafından Yok Edilen Türk İzleri”, Cilt. 2, Sy. 3, ss. 48-62, Kilis-Türkiye, Ocak 2014.
 13. Beşir Mustafayev, “XX. Yüzyılın Başlarında Nahçıvan’da Terörle Mücadele”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt. 2, Sy. 4, ss. 56-65, Ankara-Türkiye, Ocak 2014.
 14. Beşir Mustafayev, “Arşiv Belgelerine Göre Kırmızı Kasaba Olayları (1918-1920)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt. 7, Sy. 29, ss. 645-654, Ordu-Türkiye, Ocak 2014.
 15. Beşir Mustafayev, “Kuzey Azerbaycan’ın İkinci İstiklal Mücadelesi Tarihine Bir Bakış”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi (TDAV-Uluslararası), Prof. Dr. Turan Yazgan Armağanı, Sy. 208, ss. 219-228, İstanbul-Türkiye, Şubat 2014.
 16. Beşir Mustafayev, “Əlican-Gümrü (Iğdır-Qars) Türkiyə-Ermənistan Sərhəd Qapısı Müzakirələri Haqqında Görüşlər”, Milli Elmler Akademiyası Nahçıvan Bölmesi İncesenet Dil ve Edebiyat İnstitutu, Elmi Axtarışlar Jurnalı, Cilt. 4, No: 2, ss. 167-172, Nahçıvan-Azerbaycan, 2014.
 17. Beşir Mustafayev, “Arşiv Belgelerine Göre 31 Mart Bakü Soykırımı”, Turkish Studies Dergisi, İsmail Yıldırım Armağanı, Sy. 9/4, ss. 797-815, Ankara-Türkiye, 2014.
 18. Beşir Mustafayev, “Resulzade Hükümeti Dönemi ve Yaşanan Terör Olayları (1918-1920)”, Uluslararası Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), Cilt 2, No: 2, ss. 205-231, İstanbul-Türkiye, 2013-2014.
 19. Beşir Mustafayev, Emin Arif Şıhaliyev, “Türkiye-Rusya İlişkilerinde Dağlık Karabağ Sorunu: Çözüm Yolunda Engeller ve Öngörüler”,  Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Akademi Dergisi, Türk-Rus İlişkileri Özel Sayısı, Yıl. 6, Sy. 17, ss. 109-135, Ankara-Türkiye, Mayıs 2016.
 20. Beşir Mustafayev, Emin Arif Şıhaliyev,  “Armenia-Azerbaijan, Nagorno-Karabakh Conflict: Obstaclesto Resolution, Analysis of Use of Force, Forward-Looking Predictions”, History Studies, International Journal of History, Volume. 8, Issue. 3, Page. 135-150, Ankara-Türkiye, September2016.
 21. Beşir Mustafayev, Emin Arif Şıhaliyev, “Ermeni Sorununun Medeniyetler Çatışması Bağlamında Değerlendirilmesi ve Bu Sorunun Azerbaycan-Ermenistan İlişkilerine Etkisi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, ASOS Journal (The İnternational Journal of Academic Social Science), Yıl. 4, Sayı. 32, ss. 12-29,  Elazığ, Kasım 2016.