Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-3116 / 3116
Kurumsal E-Posta sevdakc  siirt.edu.tr
E-Posta sevdakc  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme23.01.2021 20:58:31

Doç.Dr SEVDA KOÇ AKRAN

 • Görev
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı

Eğitim Programları ve Öğretimi
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU

 

 

1.         Doç.Dr. SEVDA KOÇ AKRAN

2.       Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Lisans

Sınıf Öğretmenliği

İnönü Üniversitesi

Yüksek Lisans

Eğitim Programları ve Öğretim

Fırat Üniversitesi (2009)

Doktora

Eğitim Programları ve Öğretim

İnönü Üniversitesi (2009-2014)

3.       Akademik Unvanlar:

2014- Siirt Üniversitesi-Yrd.Doç.Dr.

2019-Siirt Üniversitesi-Doç.Dr.

4.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

4.1. Yüksek Lisans Tezleri

1. Bahar BAKIR (2017). Ortaokul 7. Sınıf Matematik Dersinde Kuantum Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Biliş Ötesi Öğrenme Stratejilerine ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi, Siirt Üniversitesi.

2. Ekrem EPÇAÇAN (2018). Dönüşümsel Öğrenme Kuramının 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerine Ve Biliş Ötesi Farkındalıklarına Etkisi, Siirt Üniversitesi.

3. H.Melike BABAOĞLU (2018). 5. Sınıf İngilizce Dersinde Allosterik Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerine Etkisi, Siirt Üniversitesi.

5. Yayınlar

 

5.2 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler.

 

 1. Koç, S. ve Akran, K. (2017). The perceptions of supervising teachers on prospective-teacher training: A phenomenographic research. International Journal of Human Sciences (JHS), 14 (1), 976-986,  ISSN:2458-9489.
 2. Koç, S. ve  Çelik, A. (2017). Ortaokullarda Örtük Olarak Verilen Değerler Konusunda Lisansüstü Öğrencilerin   Görüşleri. GEFAD / GUJGEF 37(2): 711-735 (2017) 
 1. Koç, S. ve Epçaçan, E. (2017). Öğretmen Adaylarının Kuantum Öğrenme Tekniklerini Kullanma Becerilerine İlişkin Görüşleri. Curr Res Educ (2017), 3(2) ∙ 66-80
 2. Akran, S.K. ve Babaoğlu, H.M. (2017). Comparative Assessment of Allosteric Learning Model and 5E Model Process Steps. International Journal of Recent Scientific Research Vol. 8, Issue, 12, pp. 22669-22673, December, 2017.

 

 1. Akran, S.K ve Deniz, S.  (2017). Evaluation of Education Processes in Allosteric Learning Model According to Opinıons of Teachers.Middle East Journal of Education(MEJE) vol3,no1(2017)25–34.

 

 1. Gürbüztürk O.,,  Koç, S.,Hatice Melike Babaoğlu (2016).  İngilizce Dersinde Allosterik Öğrenme Modelinin 7.Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Etkisi..  Journal Of Education And Future.(9), 68-82. (Yayın No: 2305039).

 

 1. Koç,  S. (2016). The Influence of Flipped Learning on Attitudes of Students towards Technology in 8th Grade Math Lesson. International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI) ISSN (Online): 2319-7722, ISSN (Print) : 2319-7714 www.ijhssi.org Volume 5, Issue 11 (NOVEMBER), PP 61-68.

 

 1. Koç ,S. (2016).  The Evaluation Of Teacher Canditates' Using The Skills Of Critical Thinking Strategies.  TOJNED, 6(1), 169-174. (Yayın No: 3293698).

 

 

 1.  İzci E.,, Koç, S. (2012).  Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenmeye İlişkin  Görüşlerinin Değerlendirilmesi.  Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(9), 101-114. (Yayın No: 1264471)

 

 1. Gürbüztürk O.,, Koç, S. (2012).  21. Yüzyılda  Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Becerilerinin Değerlendirilmesi.  E-Journal Of  New World Sciences Academy, 7(1), 27-49. (Yayın No: 1264464)

 

 1. Merter F.,, Koç, S. (2010).  İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgi Toplumu Eğitimi Konusundaki Tutumları.  E-Journal Of New World Sciences Academy, 5(4), 2226-2237. (Yayın No: 1264457)

 

5.2 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

 1. Gürbüztürk O., Koç, S. ve Üner., Z.İ (2016).  Why Using Upright Basic Scrıit?: Teacher Perceptions. 5th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI – 2017). Marmaris/Muğla.

 

 1. Koç, S. ve Kocaman, İ. (2017).The  Effect of Caricature Based Learning-Teaching Approach on Pre-School Students’ Speaking And Listening Skills. 5th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI – 2017). Marmaris/Muğla.

 

 1. Akran, S.K ve Deniz, S. (2017). Cognıtive Structures on “Auntıic Learnıng” of Students of The Department of Child Development through Word Associatıon Test. International Social Sciences and Education Conference (ISSEC2017, 19-23 October, 2017-ANTALYA.

 

 1. Akran, S.K ve Kocaman, İ. (2017). Reflection of Pre-School Modern Approaches to Pre-School Education Program: Teacher’s Opinions. International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17)  October 27-29, 2017, Bitlis.

 

 1. Akran, S.K ve Kocaman, İ. (2017). The Effects of Play-Based Teaching Approaches to Pre-School Students 'Learning Choices. International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17)  October 27-29, 2017, Bitlis.

 

 1. Koç, S. ve Aşiroğlu, S. (2017). Yazı Çemberi Yönteminin Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi YEAUK 2017: Uluslarası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi,  Marmara Üniversitesi, ÜNDER işbirliğiyle, 19-20 Mayıs, 2017, İstanbul.

 

 1. Aşiroğlu, S ve. Koç, S. (2017). Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi ile İlgili Kavramlara Yönelik Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Algıları: Fenomolojik Bir Araştırma YEAUK 2017: Uluslarası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi,  Marmara Üniversitesi, ÜNDER işbirliğiyle, 19-20 Mayıs, 2017, İstanbul.

 

 1. Koç, S. ve Aşiroğlu, S. (2017). Öğretmenlerin Stem Eğitimi Ve Yapılandırmacı Eğitim Anlayışına Yönelik Algıları: Yapılandırmacı Eğitim Anlayışı Stem Eğitimine Hazırlık Mıdır? Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi. EPDAD – Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi – Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakülltesi işbirliğiyle, 19-21 Mayıs 2017.

 

 1. Aşiroğlu, S ve. Koç, S. (2017). Öğretmenlerin Stem Eğitimi Konusundaki Hazırbulunuşlukları. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi. EPDAD – Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi – Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakülltesi işbirliğiyle, 19-21 Mayıs 2017.

 

 

 1. Koç, S. ve  Özdemir E., (2016).  The Vıews Of Teachers On Questıons That Are Included In Educatıonal Inmatıcs Network Module And Questıons Asked.  4. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi (ICCI/EPOK-2016) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3297626).

 

 1. Gürbüztürk O., Koç ,S. ve Özdemir E., (2016).  The Effect Of Writing Techniques İn Quantum Learning Model On The Critical Thinking Tendency Of Prospective Teachers.  . Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi (Iccı/Epok-2016) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3297838).

 

 1. Koç, S.ve Özdemir E. (2016).  Yaşam Boyu Öğrenme Sürecinde Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygılarına İlişkin Görüşleri. Fourth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3297291).

 

 1. Koç , S., Üner, Z.İ. (2016).  Danışman Öğretmenlerin, Danışman Eğitimi Ve Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Görüşleri. Fourth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3297291).

 

 1. Koç, S.ve Akran, K.  (2016). Aday Öğretmenlik Eğitimine İlişkin Danışman Öğretmen Algıları: Fenomenografik Bir Araştırma  14th INTERNATIONAL JTEFS/BBCC CONFERENCESUSTAINABLE DEVELOPMENT, CULTURE, EDUCATION.Innovations and Challenges of Teacher Education Sustainable Development Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleş Eğitim Fakültesi-12-14 Mayıs-2016-KONYA.

 

 1. Koç , S. (2015).  Ortaokul Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Konusundaki Görüşleri..  Iı.Ulusal (Uluslarası Katılımlı) Değerler Eğitimi Kongresi. (Özet Bildiri/)(Yayın No:2304672).

 

 1. Koç, S. ve Epçaçan, E. (2015).  Öğretmen Adaylarının, Kuantum Öğrenme Tekniklerini Kullanma Becerilerine İlişkin Görüşleri..  3. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi: Yükseköğretimde Program Çalışmaları. (Özet Bildiri/)(Yayın No:2304629

 

 1. Koç ,S.,  Ş., Atila ve   Bakır, B. (2015).  İngilizce Dersinde Basamaklı Öğretim Programının 8.Sınıf Öğrencilerinin Biliş Ötesi Farkındalığına Etkisi..  3. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi: Yükseköğretimde Program Çalışmaları. (Özet Bildiri/)(Yayın No:2304652)

 

 1. Gürbüztürk O.,,Koç ,S., Babaoğlu, H.B(2015).  İngilizce Dersinde Allosterik Öğrenme Modelinin 7.Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Etkisi..  Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi: Yükseköğretimde Program Çalışmaları. (Özet Bildiri/)(Yayın No:2304606)

 

 1. Koç , S., ve Deniz Tavukçu, S. (2015).  Allosterik Öğrenme Modelindeki Eğitim Durumlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi..  Iıı.Uluslar Arası İlkokul Eğitimi Konferansı. (Özet Bildiri/)(Yayın No:2304696).

 

 1. Koç, S. (2015).  The Evaluatıon Of Teacher Candıdates’ Usıng The Skılls Of Crıtıcal Thınkıng Strategıes.  International Teacher Education Conference (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2304513).

 

 1. Gürbüztürk O., ve Koç, S. (2011).  İlköğretim Öğretmenlerinin Kuantum Öğrenme Modelini Kullanma Becerilerinin Değerlendirilmesi.  I.Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:1264196).

 

 1. Arıbaş, S., Camuzcu ve S, Koç ,S. (2011).  Öğretmen Yetiştiren Programların Özel Alan Yeterliliklerine Göre Değerlendirilmesi..  I. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretimi Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:1264197)

 

 1. Gürbüztürk O., ve Koç, S. (2010).  21.Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık    Becerilerinin Değerlendirilmesi.  19.Eğitim Bilimler Kurultayı, 69-70. (Özet Bildiri/)(Yayın No:1264536)

 

5.3. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

 

 1. Koç ,S. (2016).  Ortaokul Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Konusundaki Görüşleri..  Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 377-396. (Kontrol No: 3291042).

 

 1. İzci E.,, Koç ,S. (2012).  Pedogojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Başarı Yönelim Düzeylerinin İncelenmesi.  Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(8), 31-43. (Kontrol No: 1264490)

 

 1. Merter F.,, Koç ,S. (2010).  Öğrencilerin Öğrenme Stilleri İle Öğretmenlerin Öğretme Yollarının Uyum.  Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (19), 46-72. (Kontrol No: 1264480).

 

 1. Semerci Nuriye, Demiralp Demet, Koç ,S., Kerimgil Seda (2009).  Geçmişten (1942) Ve Günümüzde (2003) Göreve Başlamış Sınıf Öğretmenlerine Göre Öğretmenlik..  Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33(1), 37-60. (Kontrol No: 1264441)

 

5.5. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 

 1. Gürbüztürk O.,, Koç ,S. (2015).  Ortaokul 6.7.8 Sınıf Öğretim Programlarında Yer Alan Etkinliklerin  Öğrencilerin Duygusal Zekalarına Katkısı.  3.Ulusal Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:1266955).

 

 1. Gürbüztürk O.,, Koç ,S. (2012).  Öğretmen Adaylarının "Kişisel Ve Mesleki Değerler-Mesleki Gelişim" Yeterlik Alanına Sahip Olma Düzeylerini Değerlendirilmesi..  Iı.Ulusal Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi, 246-248. (Özet Bildiri/)(Yayın No:1266951).

 

 1. Gürbüztürk O.,, Koç ,S. (2010).  21. Yüzyılda Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık    Becerilerinin Değerlendirilmesi.  19.Eğitim Bilimler Kurultayı (Özet Bildiri/)(Yayın No:1264529).

 

 1. Merter F.,, Koç ,S. (2010).  İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgi Toplumu Eğitimi Konusundaki Tutumları..  9.Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 524-528. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1266948).

 

 1. Gürbüztürk O.,, Koç ,S. (2010).  İlköğretim Öğretmenlerinin 5e Modelini Kullanma Becerilerinin Değerlendirilmesi.  Mehmet Akif Ersoy 20.Eğitim Bilimler Kurultayı, 114-115. (Özet Bildiri/)(Yayın No:1266950).

 

 1. Koç ,S., Kerimgil S. (2007).  Anadolu Öğretmen Liselerinde Örtük Programa İlişkin Öğretmen-Öğrenci Görüşleri.  16.Ulusal  Eğitim Bilimler Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:1264511).

6.. Sanat ve tasarım etkinlikleri :

 

 1. Ulusal, SERGİLER/Karma sergiler /, 05.05.2016-05.05.2016, Siirt Üniversitesinde Materyal Tasarım Sergisi, Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, (No: 122579)

 

 1. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 LİSANS VE YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

YIL

SINIF

DERSİN ADI

BÖLÜM

DERS SAATİ

 

(2014-2015)

2

Bilimsel araştırma yöntemleri

SINIF ÖĞR.

2

 

(2014-2015)

2

Öğretim ilke ve yöntemleri

SINIF ÖĞR.

15

 

(2014-2015)

2

Öğretim teknolojileri ve materyal tasarım

MAT.+SINIF ÖĞR.

8

 

(2014-2015)

1

Eğitim psikolojisi

SINIF ÖĞR.

6

 

(2014-2015)

4

Program geliştirme

SOSYAL BİLG.

4

 

(2014-2015)

4

Öğretmenlik uygulaması

SINIF ÖĞR.

1

 

(2014-2015)

4

Program geliştirme

SOSYAL BİLG.

4

 

(2014-2015)

2

Öğretim ilke ve yöntemleri

SINIF ÖĞR.

15

 

(2015-2016)

2

Öğretim Teknolojileri ve Materyal tasarım

SINIF Ö+TÜRKÇE

16

 

(2015-2016)

2

Öğretim İlke ve Yöntemleri

SINIF ÖĞR.

12

 

(2016-2017)

2

Öğretim teknolojileri ve materyal tasarım

SINIF ÖĞR.

8

 

(2016-2017)

1

Eğitim psikolojisi

SINIF ÖĞR.

6

 

2017-2018

2

Öğretim ilke ve yöntemleri

MAT ÖĞR+FEN BİLGİSİ ÖĞR.

9

 

2017-2018

1

Eğitim Bilimlerine Giriş

SINIF ÖĞR.

6

 

2017-2018

1

Eğitim psikolojisi

SOSYAL BİLGİLER ÖĞR.

6

 

YÜKSEK LİSANS

 

(2014-2015)

 

Çağdaş Öğrenme Ve Öğretme Kuramları

Yüksek Lisans

3

 

(2014-2015)

 

Tez hazırlık

Yüksek Lisans

4

 

(2014-2015)

 

yetişkin eğitimi

Yüksek Lisans

3

 

(2014-2015)

 

Eğitimde ölçme teknikleri

Yüksek Lisans

3

 

(2014-2015)

 

Program Geliştirmenin Temelleri

Yüksek Lisans

3

 

(2014-2015)

 

Çağdaş öğrenme kuramları

Yüksek Lisans

3

 

(2014-2015)

 

Tez hazırlık

Yüksek Lisans

1

 

(2014-2015)

 

Eğitimde Yeni Yönelimler

Yüksek Lisans

1

 

(2014-2015)

 

Yetişkin Eğitimi

Yüksek Lisans

3

 

(2014-2015)

 

Uzmanlık alan dersi

Yüksek Lisans

8

 

(2015-2016)

 

Yüksek lisans tez çalışması

Yüksek Lisans

1

 

(2015-2016)

 

Yüksek lisans tez hazırlık II

Yüksek Lisans

1

 

(2015-2016)

 

Eğitim, Rem Ve Sosyal Değişme

Yüksek Lisans

3

 

(2015-2016)

 

Eğitimde Yeni Yönelimler

Yüksek Lisans

3

 

(2015-2016)

 

Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

1

 

(2015-2016)

 

Uzmanlık Alan II

Yüksek Lisans

8

 

(2015-2016)

 

Eğitimde Ölçme Teknikleri

Yüksek Lisans

3

 

(2015-2016)

 

Yüksek Lisans Semineri

Yüksek Lisans

1

 

(2015-2016)

 

Tez Danışmanlığı

Yüksek Lisans

1

 

(2016-2017)

 

Eğitimde Ölçme Teknikleri

Yüksek Lisans

3

 

(2016-2017)

 

Uzmanlık Alan

Yüksek Lisans

8

 

(2016-2017)

 

Tez Danışmanlığı

Yüksek Lisans

1

 

(2016-2017)

 

Yüksek Lisans Semineri

Yüksek Lisans

1

 

(2016-2017)

 

Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

1

 

2017-2018

 

Eğitim İstatistiği

Yüksek Lisans            1

3

 

2017-2018

 

Uzmanlık Alan

Yüksek Lisans

8

 

2017-2018

 

Tez Danışmanlığı

Yüksek Lisans

1

 

2017-2018

 

Yüksek Lisans Semineri

Yüksek Lisans

1

 

2017-2018

 

Eğitim İstatistiği

Tezli Yüksek

Lisans Iı.Öğretim

Eğitim Yönetimi Ve Tefttişi Anabilim Dalı

3

 

* Son İki Yılda Verdiği Lisans Ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme : 13.01.2022 00:09:01