Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi
Telefon (0484) 212-1111 / Bölüm Dahili 2693 / Dekan Yrd Dahili 2502
Kurumsal E-Posta seyfettin.kaya  siirt.edu.tr
E-Posta kayafdd576  hotmail.com
Açıklama "Tarihini öğrenmeyenler, onu tekrar yaşamaya mahkumdurlar."
Güncelleme2.04.2021 09:33:06

Doç.Dr SEYFETTİN KAYA

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

YÖK AKADEMİK 


1.       ÖZGEÇMİŞ

1

Adı Soyadı

Seyfettin KAYA

2

Ünvanı

Doç. Dr.

3

Öğrenim Durumu

Doktora

4

Uzmanlık Alanı

Selçuklular Döneminde Astronomi ve Moğollarda Astronomi

 

2.       EĞİTİM DURUMU

1

Lisans

Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (1996-2000)

2

Yüksek lisans

Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / Orta çağ Bilim Dalı (2009-2013)

3

Doktora

Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / Orta çağ Bilim Dalı (2013-2018)

 

3.       AKADEMİK ÜNVANLAR

1.

Dr. Öğr. Üyesi

31.07.2018

2

Doç. Dr.

10.02.2021

3

Prof. Dr.

 

 

4.       İDARİ GÖREVLER

1

Dekan Yrd.

Fen-Edebiyat Fakültesi, Dekan Yardımcılığı (2019-Devam ediyor)

2

Tömer

Tömer Yönetim Kurulu Üyeliği (Devam ediyor)

 

5.      YÖNETTİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 

6.      YÖNETTİĞİ DOKTORA TEZLERİ

 

7.       YAYINLAR

7.1.

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (SCI, SSCI, ARTSAND HUMANİTİES) 

 

 

 

7.2.

ULUSLARARASI DİĞER HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

1

KAYA, Seyfettin, "Orta çağda Moğollarda Astronomi ve Moğol Astronomisinin Türkiye Selçuklu Astronomisine Etkisi", The Journal Of Academic Social Science Studies (JASS), Sayı: 67, 2018, s. 389-397.

 

2

KAYA, Seyfettin, “Ömer Hayyâm ve İsfahan Rasathanesinde Astronomi Çalışmaları”, CAHİJ (Cappadocia Journal of History and Social Sciences), Vol 9, Ocak 2017, s. 510-516.

 

3

KAYA, Seyfettin, “Ortaçağ Arap-İslam Dünyasında İlm-i Nücum ve Müneccimlik”, History Studies, Volume XI, Issue 6, December 2019, s. 2311-2324.

 

4

KAYA, Seyfettin, “Orta Çağ İslam Dünyasında Usturlabın Gelişimi”, History Studies, Volume. XII, SAYI: 1, Şubat / February 2020, s. 191-210.

 

5

KAYA, Seyfettin, “İlhanlı Astronomisinin Bilinmeyenleri: Şemseddîn el-Vâbkanavî ve Sultan Olcaytu Han (Sultaniyye) Gözlemevi Meselesi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 30, Sayı 1, s. 471-484.

 

6

KAYA, Seyfettin, “Batlamyus’un Astronomi Anlayışına İslam Dünyasından ve Selçuklulardan Eleştiriler ve Düzeltmeler”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume: 9 • Sayı/Issue: Özel Sayı • Güz/Autumn 2019, s. 19-42.

 

7

KAYA, Seyfettin, “Norveç Kralı Sigurd Jorsalfar’ın Haçlı Seferinin Tarihi Zemindeki Yeri ve Önemi”, GOP Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, c. XIV, s. 2, Kış 2019, s. 623-634.

 

8

KAYA, Seyfettin, İsfahan (Melikşah) Gözlemevi’nin mekanik bilimcisi: Ebû Hâtim Muzaffer B. İsmâîl el İsfizârî, Turkish Studies - Historical Analysis, 2020, 15 (1), s. 150-160.

 

9

KAYA, Seyfettin, İsfahan (Melikşah) Gözlemevi Bilim İnsanı: Ebû’l Abbâs el-Levkerî, Tarih Okulu Dergisi, Nisan 2020, Sayı 45 / XLV, s. 902-917.

 

10

KAYA, Seyfettin, "Orta çağda Arap-İslam Dünyasında Astronomi Bilimi", Bitlis Eren Üniversitesi SBD, C. VI, Sayı: 2, 2017, s. 354-373.

 

11

KAYA, Seyfettin, "Türkiye Selçuklularında Astronomi", Bitlis Eren Üniversitesi SBD, C. VI, Sayı: 1, 2017, s. 85-102.

 

12

KAYA, Seyfettin, “İlhanlılar Döneminde Meraga ve Tebriz Gözlemevleri”, Turkish Studies-Historical Analysis, Vol 14, sayı 4, Aralık 2019, s. 929-946.

 

13

KAYA, Seyfettin, "Renaud de Châtillon'un Kızıldeniz'de Gerçekleştirdiği Haçlı Saldırıları ve Hz. Muhammed'in Naaşını Çalma Girişimi", History Studies, 12/3, Haziran 2020, s. 1293-1313.

 

14

KAYA, Seyfettin, "Üçüncü Haçlı Seferi Sırasında Frederick I. Barbarossa"nın Konya"yı İşgali ve Yağmalaması (17-23 Mayıs 1190", Ortaçağ Araştırmaları Dergisi, C. III, Sa. 1, Haziran 2020, ss.152-168.

 

15

KAYA, Seyfettin, “İlhanlı Astronomisinin Bizans ve Avrupa Astronomisine Etkisinde George Chioniades’in Rolü”, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBED, 2020 (49), ss.53-76.

 

16

KAYA, Seyfettin, “Ömer Hayyâm’ın “Nevrûznâme” Adlı Eserinde Takvim Çalışması”, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020 8(5), ss. 1543–1550.

73.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

 

 

 

 

 

7.3.

YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

 

 

1

 

KAYA, Seyfettin, Orta çağ İslâm Dünyasında Rasathaneler, Libra Kitap, İstanbul 2020.

 

7.5.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

 

1

KAYA, Seyfettin, “İlhanlılar Döneminde Merâga ve Tebriz Gözlemevleri” (Özet Bildiri), Atlas II. Uluslararası Sos. Bilimler Kongresi, Mardin, 15-17 Şubat 2019, s. 117-118.

 

2

KAYA, Seyfettin, “Enriko Dandolo'nun Dördüncü Haçlı Seferindeki Rolü", Atlas III. Uluslararası Sos. Bilimler Kongresi, Mardin, 16-19 Ocak 2020, s. 60-72.

 

3

KAYA, Seyfettin, “İlhanlı Gözlemevlerinde Çalışan Hristiyan ve Çinli Bilim İnsanları” (Özet Bildiri), V. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, 7-8 Şubat 2020, s. 110-122.

 

4

KAYA, Seyfettin, “Birinci Haçlı Seferi Sırasında İznik’in Kuşatılması ve İşgali (1097)”, VII. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Şanlıurfa, 24-26 Ocak 2020, s. 69-80.

 

5

KAYA, Seyfettin, “Ortaçağ’da Diplomasi Ve Bürokraside Görev Verilen Bilim İnsanları Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, Van Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 24-25 Temmuz, 2020, ss. 296-307.

7.6.

DİĞER YAYINLAR

 

 

 

 

8.

EDİTÖRLÜK

 

1

Atlas International Congress on Social Sciences 5., Ed. Seyfettin KAYA, by ISPEC Publishing House, February 7-8, 2020 Diyarbakir, Turkey,

 

9.

BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 

 

 

 

10.

ÖDÜLLER

 

 

 

 

11

SON İKİ YILDA VERDİĞİNİZ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER İÇİN AŞAĞIDAKİ TABLOYU DOLDURUNUZ.

 

LİSANSÜSTİ DERSLER

Verildiği Dönem

Ders Kodu

Ders Adı

2018-2019 GÜZ DÖNEMİ

TAR615

ORTAÇAĞ BİLİM TARİHİ I

2018-2019 GÜZ DÖNEMİ

TAR619

SELÇUKLU-BİZANS İLİŞKİLERİ

2018-2019 GÜZ DÖNEMİ

TAR563

UZMANLIK ALAN DERSİ

2018-2019 GÜZ DÖNEMİ

TAR565

YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ

TAR517

ORTAÇAĞ TÜRK KÜLTÜR TARİHİ I

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ

TAR519

BÜYÜK SELÇUKLU MÜESSESELERİ TARİHİ I

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ

TAR615

ORTAÇAĞ BİLİM TARİHİ I

2018-2019 GÜZ DÖNEMİ

TAR563

UZMANLIK ALAN DERSİ

2018-2019 GÜZ DÖNEMİ

TAR565

YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ

TAR518

İSLAM TARİHİ VE KÜLTÜRÜ

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ

TAR581

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ

TAR606

ORTAÇAĞ BİLİM TARİHİ II

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ

TAR512

YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ

TAR564

UZMANLIK ALAN DERSİ

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ

TAR566

YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIKLİSANS DERSLERİ

Dönem

Ders Kodu

Ders

2018-2019 GÜZ DÖNEMİ

TAR109

ROMA TARİHİ VE MEDENİYETİ

2018-2019 GÜZ DÖNEMİ

TAR211

XIII-XV. YÜZYIL ORTA ASYA TARİHİ-I(CENGİZ HAN, ALTINORDU, KUBİLAY)

2018-2019 GÜZ DÖNEMİ

TAR219

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ

2018-2019 GÜZ DÖNEMİ

TAR329

YAKINÇAĞ ORTADOĞU TARİHİ

2018-2019 GÜZ DÖNEMİ

TAR405

MEZUNİYET ÇALIŞMASI-I

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ

TAR112

BİZANS TARİHİ VE MEDENİYETİ

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ

TAR210

ORTA DOĞU TARİHİ-II (İRAN SAHASI; AKKOYUNLU KARAKOYUNLU SAFEVİ)

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ

TAR212

XIII-XV. YÜZYIL ORTA ASYA TARİHİ-II (ÇAĞATAYLI, İLHANLI, TİMUR)

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ

TAR220

SELÇUKLU MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ

TAR406

MEZUNİYET ÇALIŞMASI-II

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ

TAR109

ROMA TARİHİ VE MEDENİYETİ

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ

TAR211

XIII-XV. YÜZYIL ORTA ASYA TARİHİ-I (CENGİZ HAN, ALTINORDU, KUBİLAY)

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ

TAR219

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ

TAR405

MEZUNİYET ÇALIŞMASI-I

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ

TAR112

BİZANS TARİHİ VE MEDENİYETİ

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ

TAR212

XIII-XV. YÜZYIL ORTA ASYA TARİHİ-II(ÇAĞATAYLI, İLHANLI, TİMUR)

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ

TAR220

SELÇUKLU MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ

TAR406

MEZUNİYET ÇALIŞMASI-II

2018-2019 GÜZ DÖNEMİ

TAR109

ROMA TARİHİ VE MEDENİYETİ 

Güncelleme : 30.11.2021 11:02:27