Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
Telefon (0484) 212-1111 / Ofis: 4057
Kurumsal E-Posta eygi  siirt.edu.tr
E-Posta hilas34  gmail.com
Açıklama Scopus Author ID: 14067124100 - ORCID ID: orcid.org/0000-0001-9467-9840 - https://eygi.wordpress.com/yayinlarim/
Güncelleme10.11.2017 21:40:25

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA SALİH EYGİ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

 


ÖZGEÇMİŞ

 

1.            Adı Soyadı                                : Mustafa Salih EYGİ

2.            Doğum Tarihi                          : 10.05.1976

3.            Unvanı                                      : Dr. Öğretim Üyesi

4.            Öğrenim Durumu                   : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Maden Mühendisliği

Dokuz Eylül Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

2000

Yüksek Lisans

Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Cevher-Kömür Hazırlama ve Değerlendirme

İstanbul Teknik Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

2005

Doktora

Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Maden Mühendisliği (Cevher Hazırlama Mühendisliği)

İstanbul Teknik Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

2009

 

5.            Akademik Unvanlar

Dr. Öğretim Üyeliği Tarihi     :  06.03.2018  (Kanunda yapılan değişiklik gereği)

Yardımcı Doçentlik Tarihi     :   23.06.2014

Doçentlik Tarihi                      : -

Profesörlük Tarihi                  : -

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Yrd. Doç. Dr.

Siirt Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

06.2014 – 08.2015

Yrd. Doç. Dr.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

08.2015 – 03.2018

Dr. Öğretim Üyesi

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

03.2018 – Halen

 

6.            Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 

6.1. Yüksek Lisans Tezleri    : -

6.2. Doktora Tezleri                : -

 

7.            Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,ArtsandHumanities)

7.1.1.      Eygi, M.S.,Ateşok, G. (2008) "An investigation on utilization of poly-electrolytes as dispersant kaolin slurryandits slip castingproperties" Ceramics International, 34 (8), pp. 1903-1908

 

7.2.            Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.2.1.      Eygi, M.S.,Ateşok, G. (2010) "AnyonikPolielektrolitlerinKaolen Üzerindeki Adsorplanma Mekanizması", İtüdergisi/d Mühendislik Serisi İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, 9(3): 75-86

7.2.2.      Eygi, M.S.,Ateşok, G. (2006) "Seramik endüstrisinde kullanılan kaolenlerin döküm özelliklerinin geliştirilmesi", Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni, 2006, 27(2):87-96

 

7.3.            Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabındabasılan bildiriler

7.3.1.  Karataş, D.,Karaağaçlıoğlu, İ. E., Eygi, M. S., Çelik, M. S., (2017) “Flotation Chemistry of A Rare Earth Mineral: Bastnasite” Proceedings of 17th Balkan Mineral Processing Congress,01-03 November 2017, Antalya, Turkey, pp. 435-444, ISBN: 978-975-7946-42-7

7.3.2. Nalbant, E.C., Dinçer Ateşok H., Eygi, M.S., Ateşok, G., (2013) “Electrokinetic and Rheological Studies on Ceramic Kaolins Dispersed With Different Electrolytes” Proceedings of 15th Balkan Mineral Processing Congress, 12-16 June 2013, Sozopol, Bulgaria, Volume I, pp. 502-505

7.3.3.   Nalbant, E.C., Ateşok, G., Eygi, M.S., (2012) “A Study of Effects of Different Dispersants on Rheology and Ageing Characteristics of Ceramic Clay Suspensions” Proceedings of 13th International Mineral Processing Symposium, 10-12 October 2012, Bodrum-Turkey, pp. 633-639

7.3.4.   Eygi, M.S., Ateşok, G. (2010) "Adsorption Mechanism of Anionic Polylectrolytes on Kaolin", Proceedings on CD-ROM of 2nd International Symposium on Processing of Industrial Minerals (PIM'10), 4-5 February 2010, Istanbul, Turkey

7.3.5.    Ormanlı, K.G., Eygi, M.S., Dinçer, H., Ateşok, G. (2009) "The Investigation on Casting Properties of Balıkesir-Düvertepe Hard Kaolin Ceramic Industry Uses" Proceedings of 13th Balkan Mineral Processing Congress, 14-17 June 2009, Bucharest, Romania, pp. 310-314

7.3.6.  Eygi, M.S., Ateşok, G., (2008) "Effect of Dispersant Type on Slip Casting Properties of Ceramic Clays", Proceedings of 11th International Mineral Processing Symposium, 21-23 October 2008, Belek, Antalya-Turkey, pp. 755-761

7.3.7.     Eygi, M.S., Ateşok, G., (2008) "An Investigatıon on Polyelectrolyte Adsorption on Kaolin Correlated with Electrokinetic and Rheology Studies", Proceedings of 24th International Mineral Processing Congress, 24-28 September 2008, Beijing-China, Volume 2, pp.2215-2220

7.3.8.     Eygi, M.S., Ateşok, G. (2007) "Effect of electrolytetype on rheological behavior of kaolins production of sanitaryware", Proceedings of 12th Balkan Mineral Processing Congress 2007, 10-14 June 2007, Delphi, Greece, pp. 737-742

7.3.9.    Eygi, M.S., Ateşok, G. (2007) "Seramik Sağlık Gereci Döküm Çamurlarında Kullanılan Farklı Elektrolitlerin Kaolen Döküm Konsantrasyonu Üzerindeki Etkisi" 6. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 01-03 Şubat 2007, İzmir-Türkiye, s: 224-231

7.3.10.  Eygi, M.S., Ateşok, G. (2006) "The Effect of Sodium Silicate and Sodium Polyacrylic Acid on Slip Casting Characteristic of Kaolins Used in Sanitaryware" Proceedings of 23th International Mineral Processing Congress, 3-8 September 2006, İstanbul, Turkey, Volume 2, pp.969-974

 

7.4.            Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

-

 

7.5.            Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

-

 

7.6.            Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

-

 

7.7.            Diğer yayınlar

7.7.1.      Editörlük

7.7.1.1.  KİBİTED - Kil Bilimi ve Teknolojisi Dergisi (Endekste taranmıyor), Dergi, Yrd. Editör, İTÜ Cevher Hazırlama Mühendisliği

 

7.7.2.      Hakemlik

7.7.2.1.       Dergi - SCI-Expanded, APPLIED CLAY SCIENCE,  Hakemlik Sayısı:12 

7.7.2.2.    Dergi - SCI-Expanded, JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY,  Hakemlik Sayısı:1


 

7.8.            Uluslararası Atıflar

7.8.1.      Eygi, M.S., Ateşok, G. (2008) “An investigation on utilization of poly-electrolytes as dispersant kaolin slurryandits slip castingpropertiesCeramics International, 34 (8), pp. 1903-1908

-http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2007.07.012

 

Alınan Atıf Sayısı:17adet (Scopus + Google Scholar)

 

Atıfta bulunanlar:

1.       Konduri, M.K.R.,Fatehi, P., 2017, Dispersion of kaolin particleswithcarboxymethylatedxylan, AppliedClayScience, 137, pp. 183-191

-http://dx.doi.org/10.1016/j.clay.2016.12.027

2.       Liu, K., Sun, H., Shi, Y., (...), Huang, S., Wang, M., 2016, Research on selectivelasersintering of Kaolin-epoxyresinceramicpowderscombinedwithcoldisostaticpressingandsintering, Ceramics International, 42 (9), pp. 10711-10718

-http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2016.03.190

3.       Novotný, RadoslavTepelněizolačnílitéžárovzdornémateriály: dizertačnipráce. Brno: Vysokéučenítechnické v Brně, Fakultaelektrotechniky a komunikačníchtechnologií, Ústavchemiemateriálů, 2016. 177 s. Vedoucíprácelprof.Ing. JaromírHavlica, DrSc.

4.       Rubio-Hernández, F.-J.,Páez-Flor, N.-M., Gómez-Merino, A.-I., (...), Delgado-García, R., Goyos-Pérez, L., 2016, Theinfluence of high-concentrationNahexametaphosphatedispersant on rheologicalbehavior of aqueous kaolin dispersions, ClaysandClayMinerals, 64 (3), pp. 210-219

-https://doi.org/10.1346/CCMN.2016.0640301

5.       Suzdal’tsev, E.I.,Zaichuk, T.V., Ustinova, Y.S., Vandrai, S.N., 2016, Study of HCBS PreparationBased on MagnesiumAluminosilicateCompositionGlass, RefractoriesandIndustrialCeramics, 56 (5), pp. 533-537

-http://dx.doi.org/10.1007/s11148-016-9882-0

6.       Begam, H.,Sinha, S., Nandi, S.K., Chanda, A., 2014, Effect of Temperature on RheologicalBehaviour, Slip Casting Rate andDensification of CalciumHydroxyapatiteSlurry, Transactions of IndianCeramicSociety, 73 (4), pp. 312-317

-http://dx.doi.org/10.1080/0371750X.2014.959136

7.       Sokolář, R., 2015, Dispersants Dual BindingSystem Kaolin-CalciumAluminateCement. Advanced MaterialsResearch, 1124.

8.       Li, Y.,Zhang, Y., Zheng, J., (...), Li, Z., Lu, M., 2014, Dispersionandrheologicalproperties of concentrated kaolin suspensionswithpolycarboxylatecopolymersbearingcomb-likesidechains, Journal of EuropeanCeramicSociety, 34 (1), pp. 137-146

-http://dx.doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2013.07.009

9.       Genel, Y., Ceylan, H., Saltabaş, Ö., 2013, Heavy metal removalfromaqueoussolutionactivated kaolin, FreseniusEnvironmentalBulletin, 22 (10), pp. 2888-2895

10.    Nagy, KincsőGalatea, andLászló A. Gömze. "Investigation of Porcelain Slip Casting" Xth International Conference Preparation of CeramicMaterials, Herľany, Slovakia 18.-20. June, 2013

-http://web.tuke.sk/seminar_PKM/TEXT/2013/P%20%201%20Nagy.pdf

11.    Zheng, Y.M., Sun, X.R., Li, G.Y., 2013, Synsisandapplication of an anionicpoly-carboxylatedispersant Kaolin Slurry, Advanced MaterialsResearch, 781-784, pp. 554-559

-http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.781-784.554

12.    Evcin, A., 2011, Investigation of effects of differentdeflocculants on viscosity of slips, ScientificResearchandEssays, 6 (11), pp. 2302-2305

-http://dx.doi.org/10.5897/SRE10.686

13.    Zhu X., Yan C., Chen J. (2012) “Application of urea-intercalated kaolinite papercoating”AppliedClayScience, 55(1), pp.114-119

-http://dx.doi.org/10.1016/j.clay.2011.11.001

14.    Bayrak, Semin. “Maleik anhidrit-akrilik asit kopolimeri ile seramik kompozitinin hazırlanması ve karakterizasyonu”Tez (Yüksek Lisans) Hitit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012. 94 s.

-http://earsiv.hitit.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11491/143/semin_bayrak_tez%20pdf.pdf?se quence=1&isAllowed=y

15.    Uygun, Fulya. “Seramik Çamurunda Kullanılan Silikat İçeriğinin Döküm Özelliklerine Etkisi”Tez (Yüksek Lisans) İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011

-https://polen.itu.edu.tr/handle/11527/8385

16.    N. V. Dũng, P. N. Linh, H. N. Thạch, V. K. Anh (2010) “Nghıêncüuanhhưöngcüaphugıaphântánđênđêntínhchatcuahöcaolanh (An investigationintoeffects of somedispersants on characteristics of kaolin slurries, in Vietnamese)” Dai Hoc Da Nang Ban QuanLyKhoa Hoc VaDao Tao SauDai Hoc (TheUniversity of Da NangJournal of ScienceandTechnology, in Vietnamese) Tap ChiKhoa Hoc Số 39 Quyển 1 Trang 75-81 

-http://www.ud.edu.vn/bankhcnmt/tapchi_so.asp?Nam=94&ID=136

-http://www.ud.edu.vn/bankhcnmt/zipfiles/so39q1/so39bai11.pdf

17.    Parveen, S.,Jahan, S. A. (2010) “Investigation on Physico-ChemicalProperties of VitreousChinaSanitaryWarefromLocalClays”Bangladesh J. Sci. Ind. Res., 45(4), pp. 387-392

-http://dx.doi.org/10.3329/bjsir.v45i4.7386

  

8.            Projeler

8.1.            Katkıda Bulunulan Projeler

8.1.1.      Türkiye Bentonitlerinden Teknolojik Ürünler Elde Edilmesi, (Yardımcı Araştırıcı ve Bursiyer Olarak), TÜBİTAK TARAL Projesi, MAM/MTA/İTÜ Ortak Projesi – İTÜ Proje Ekibi, (Proje No: MAG 106G106), 2009, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK (Proje Bütçesi-İTÜ: 475.239-TL)

8.1.2.      Kaolenin, Polimer Kullanımıyla Uygun Fiziksel Özellikte Seramik Hammaddesi Haline irilebilirliğinin Araştırılması, (Yardımcı Araştırıcı ve Bursiyer Olarak), TÜBİTAK 1001 Bilimsel Araştırma Projesi (Proje No: MAG 106M178), 2008, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Gündüz ATEŞOK (Proje Bütçesi: 152.860-TL)

8.1.3.      Saniter Yapımında Kullanılan Kaolenlerin Döküm Özellikleri Üzerinde Polimerlerin Etkisi, (Yardımcı Araştırıcı Olarak), İTÜ Araştırma Fonu Projesi, 2006, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Gündüz ATEŞOK (Proje Bütçesi: 4.000-YTL)

8.1.4.      Abhazya Bölgesi Kömürünün Zenginleştirilmesi Teknolojik Araştırma Projesi, (Yardımcı Araştırıcı Olarak), İTÜ Döner Sermaye Projesi, 2006, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Gündüz ATEŞOK

 

8.2.           Yönetilen Projeler

8.2.1.      Farklı Asitlerle Modifiye Edilmiş Killeri Katalizör Olarak Kullanarak Sodyum Bor Hidrürden Hidrojen Üretimi, (Yürütücü), Siirt Üniversitesi BAP projesi, (Proje No: 2017-SİÜSYO-51, Proje Bütçesi: 5.000-TL)

 

9.            İdari Görevler

9.1.

Araştırma Merkezi Müdürü

Siirt Üniversitesi

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

03.2015 –10.2017

9.2.

Danışma Kurulu Üyesi

Siirt Üniversitesi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

07.2015 - Halen

9.3.

Bölüm Başkanı

Siirt Üniversitesi - Sağlık Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

09.2015 - 09.2018

9.4.

Yüksekokul Kurulu Üyesi

Siirt Üniversitesi - Sağlık Yüksekokulu

09.2015 - 09.2018

 

10.        Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

10.1.        TMMOB Maden Mühendisleri Odası

 

11.        Ödüller

11.1.        Yayın Teşvik Ödülü

11.1.1.  TÜBİTAK UBYT/2008-3656     -   Ödül tarihi: 07.11.2008

 


12.        Son üç yılda verilen önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz

Temel Afet Bilinci

2

0

77

Temel Bilgi Teknolojileri

3

0

122

Bilgisayar

1

2

113

Bilgisayar Uygulamaları

2

2

40

İlkbahar

Araştırma Yöntemleri

3

0

28

İş Sağlığı ve Güvenliği

2

0

251

Laboratuvar Güvenliği

2

0

1

Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma

3

0

17

Seçmeli (Konuşma ve Sunum Çalışması)

1

2

13

Seçmeli (Topluma Hizmet ve Rehberlik)

1

2

56

2016-2017

Güz

Temel Bilgi Teknolojileri

3

0

139

Bilgisayar

1

2

105

Bilgisayar Uygulamaları

2

2

41

İlkbahar

İş Sağlığı ve Güvenliği

2

0

273

Laboratuvar Güvenliği

2

0

2

2017-2018

Güz

Temel Bilgi Teknolojileri

3

0

76

İş Sağlığı ve Güvenliği'ne Giriş

3

0

61

İlkbahar

 İş Sağlık ve Güvenlik İlişkilerinde Temel Kavramlar

 3

 0

 61

 

 

 

 

 2018-2019

 Güz

 İş Sağlığı ve Güvenliği'ne Giriş

  3

 0

 32


2018-2019

Güz

İSG'de Temel Önlemler-I

4

0

44

Korunma Politikaları ve KDD

2

0

44

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Güncelleme    :03.10.2018

                                                                              

 

Güncelleme : 3.10.2018 11:50:49
Akademik Çalışmaları
Editörlük
  • Editörlük

1. Kibited - Kil Bilimi ve Teknolojisi Dergisi (ISSN:1306-5769)

Kategori : Ulusal Hakemli Dergi, Türkçe (İng. özet)

Yayın Yönetmeni: Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik (İTÜ)

Yayın Sahibi: Prof. Dr. Eyüp Sabah (AKÜ)

Görev: Teknik Yönetmen

Görev süresi: Ocak, 2006 – Mayıs, 2013

Hakemli konferans ve/veya sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar
  • Hakemli konferans ve/veya sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

1. Nalbant, E.C., Dinçer Ateşok H., Eygi, M.S., Ateşok, G., (2013) “Electrokinetic and Rheological Studies on Ceramic Kaolins Dispersed With Different ElectrolytesProceedings of the 15th Balkan Mineral Processing Congress, 12-16 June 2013, Sozopol, Bulgaria, Volume I, pp. 502-505

2. Nalbant, E.C., Ateşok, G., Eygi, M.S., (2012) “A Study of Effects of Different Dispersants on Rheology and Ageing Characteristics of Ceramic Clay SuspensionsProceedings of the 13th International Mineral Processing Symposium, 10-12 October 2012, Bodrum-Turkey, pp. 633-639

3. Eygi, M.S., Ateşok, G. (2010) "Adsorption Mechanism of Anionic Polylectrolytes on Kaolin", Proceedings on CD-ROM of 2nd International Symposium on the Processing of Industrial Minerals (PIM'10), 4-5 February 2010, Istanbul, Turkey

4. Ormanlı, K.G., Eygi, M.S., Dinçer, H., Ateşok, G. (2009) "The Investigation on the Casting Properties of Balıkesir-Düvertepe Hard Kaolin for the Ceramic Industry Uses" Proceedings of the 13th Balkan Mineral Processing Congress, 14-17 June 2009, Bucharest, Romania, pp. 310-314

5. Eygi, M.S., Ateşok, G., (2008) "Effect of Dispersant Type on Slip Casting Properties of Ceramic Clays", Proceedings of the 11th International Mineral Processing Symposium, 21-23 October 2008, Belek, Antalya-Turkey, pp. 755-761

6. Eygi, M.S., Ateşok, G., (2008) "An Investigatıon on Polyelectrolyte Adsorption on Kaolin Correlated with Electrokinetic and Rheology Studies", Proceedings of the 24th International Mineral Processing Congress, 24-28 September 2008, Beijing-China, Volume 2, pp.2215-2220

7. Eygi, M.S., Ateşok, G. (2007) "Effect of electrolyte type on the rheological behavior of kaolins for production of sanitaryware", Proceedings of the 12th Balkan Mineral Processing Congress 2007, 10-14 June 2007, Delphi, Greece, pp. 737-742

8. Eygi, M.S., Ateşok, G. (2007) "Seramik Sağlık Gereci Döküm Çamurlarında Kullanılan Farklı Elektrolitlerin Kaolen Döküm Konsantrasyonu Üzerindeki Etkisi" 6. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 01-03 Şubat 2007, İzmir-Türkiye, s: 224-231

9. Eygi, M.S., Ateşok, G. (2006) "The Effect of Sodium Silicate and Sodium Polyacrylic Acid on the Slip Casting Characteristic of Kaolins Used in Sanitaryware" Proceedings of the 23th International Mineral Processing Congress, 3-8 September 2006, İstanbul, Turkey, Volume 2, pp.969-974

Hakemlik
  • Hakemlik

1. Applied Clay Sciences

(Ref: CLAY5113 - Article Type: Note) - 2013

 

2. Applied Clay Sciences

 (Ref: CLAY6611 - Article Type: Review) - 2014


3. Applied Clay Sciences

(Ref: CLAY7573 - Article Type: Research Paper) - 2015

 

4. Applied Clay Sciences

 (Ref: CLAY7573R1 - Article Type: Research Paper) - 2015


5. Applied Clay Sciences

(Ref: CLAY8132 - Article Type: Research Paper) - 2016

 

6. Applied Clay Sciences

 (Ref: CLAY9505 - Article Type: Research Paper) - 2017

Ödüller
  • Alınan Ödüller

A. Yayın Teşvik Ödülü

1. TÜBİTAK UBYT/2008-3656 - Ödül tarihi: 07.11.2008

Projeler

Projeler

A. Katkıda Bulunulan Projeler

1. Türkiye Bentonitlerinden Teknolojik Ürünler Elde Edilmesi, (Yardımcı Araştırıcı ve Bursiyer Olarak), TÜBİTAK TARAL Projesi, MAM/MTA/İTÜ Ortak Projesi – İTÜ Proje Ekibi, (Proje No: MAG 106G106), 2009, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK (Proje Bütçesi-İTÜ: 475.239-TL)

2. Kaolenin, Polimer Kullanımıyla Uygun Fiziksel Özellikte Seramik Hammaddesi Haline Getirilebilirliğinin Araştırılması, (Yardımcı Araştırıcı ve Bursiyer Olarak), TÜBİTAK 1001 Bilimsel Araştırma Projesi (Proje No: MAG 106M178), 2008, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Gündüz ATEŞOK (Proje Bütçesi: 152.860-TL)

3. Saniter Yapımında Kullanılan Kaolenlerin Döküm Özellikleri Üzerinde Polimerlerin Etkisi, (Yardımcı Araştırıcı Olarak), İTÜ Araştırma Fonu Projesi, 2006, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Gündüz ATEŞOK (Proje Bütçesi: 4.000-YTL)

4. Abhazya Bölgesi Kömürünün Zenginleştirilmesi Teknolojik Araştırma Projesi, (Yardımcı Araştırıcı Olarak), İTÜ Döner Sermaye Projesi, 2006, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Gündüz ATEŞOK

 

B. Yönetilen Projeler

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

 

  • SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

1. Eygi, M.S., Ateşok, G. (2008) "An investigation on utilization of poly-electrolytes as dispersant for kaolin slurry and its slip casting properties" Ceramics International, 34 (8), pp. 1903-1908               http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2007.07.012                                                                                                                                                 http://www.researchgate.net/publication/240428916

Ulusal ve Uluslararası (hakemli dergi indekslerine giren) diğer dergilerde yayınlanan makaleler
  • Ulusal ve Uluslararası (hakemli dergi indekslerine giren) diğer dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Eygi, M.S., Ateşok, G. (2010) "Anyonik Polielektrolitlerin Kaolen Üzerindeki Adsorplanma Mekanizması", İtüdergisi/d Mühendislik Serisi İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, 9(3): 75-86          http://itudergi.itu.edu.tr/index.php/itudergisi_d/article/viewFile/1176/980 

2. Eygi, M.S., Ateşok, G. (2006) "Seramik endüstrisinde kullanılan kaolenlerin döküm özelliklerinin geliştirilmesi", Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni, 2006, 27(2):87-96  http://www.yerbilimleri.hacettepe.edu.tr/no27(2)/27-2_03.pdf