Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3459-2843
Kurumsal E-Posta onder.bayraktar  siirt.edu.tr
E-Posta
Açıklama
Güncelleme8.07.2020 14:27:22

Dr. Öğr. Üyesi ÖNDER VOLKAN BAYRAKTAR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Bağcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
Tarım Ekonomisi Bölümü Bölüm Başkanı
Tarım Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

1.        Adı Soyadı                  :ÖNDER Volkan BAYRAKTAR

2.        Doğum Tarihi       : 21.01.1977

3.        Unvanı            :Yardımcı Doçent

                  4.Öğrenim Durumu : Doktora

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarım Ekonomisi

Ege Üniversitesi

2000

Y. Lisans

Tarım Ekonomisi

Ege Üniversitesi

2005

Doktora

Tarım Ekonomisi

Ege Üniversitesi

2015

5.        Akademik Unvanlar

                  Yardımcı Doçentlik Tarihi :28.12.2015

                 Doçentlik Tarihi                       

                  Profesörlük Tarihi                    

6.        Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.                    Yüksek Lisans Tezleri

1.             

2.             

6.2.                    Doktora Tezleri

1.             

2.             

7.        Yayınlar

7.1.                    Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,ArtsandHumanities)

1.             

2.             

7.2.                    Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.              Öztürk Görkem,ENGINDENIZ SAIT,BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN (2017). İzmir’deki Sulanabilir Tarım Arazilerinin Degerini Etkileyen Faktörlerin Analizi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 31(3), 75-87. (Yayın No: 3854820)

2.              ARSLAN DOGAN, ÇIG ARZU, ARSLAN HÜSEYIN, BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN, Tülücü Faruk (2017). Effects of treatments of gibberellicacid, citricacidandstratification on germination of seeds of Salviasiirtica Kahraman, Celep Dogan sp. nov. (Lamiaceae).

3.              BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN,SANER GAMZE (2016). IzmirKemalpasa Yöresinde GlobalGAP Uygulayan ve Uygulamayan Kiraz Üreticilerinin Bilgi Gereksinimleri ve Görüsleri. Tarım EkonomisiDergisi, 22(1), 41-47. (Yayın No: 3321313)

4.              BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN,ÖZTÜRK GÖRKEM,ARSLAN DOGAN (2017). Türkiye’de Bazı Tıbbi veAromatik Bitkilerin Üretimi ve Pazarlamasındaki GelişmelerinDeğerlendirilmesi. Tarla BitkileriMerkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 26, 62-75., Doi: 10.21566/tarbitderg.369928 (Uluslararası)(Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3771040)

7.3.                    Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.              ENGINDENIZ SAIT,ÖZTÜRK GÖRKEM,YÜCEL ENGINDENIZ DILEK,BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN,YÖRÜK ECE,ÖZÇINGIRAK GIZEM (2017). Manisa İlinde Tarımsal Yatırım Olanaklarının Değerlendirilmesi. LUSLARARASI MANISA SEMPOZYUMU:SEHZADE II. MEHMED VE MANISATARIHI-KÜLTÜRÜ-EKONOMISI, 89-90. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3750163)

2.              Öztürk Görkem,ENGINDENIZ SAIT,BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN (2017). Developments inProductionand Marketing of GreenhouseTomato in Turkeyand SWOT Analysis. 22ndInternational TurkishCooperativesCongress, 213-220. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(YayınNo:3872083)

3.              ARSLAN DOGAN,ÇIG ARZU,ARSLAN HÜSEYIN,BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN,Tulucu Faruk (2017).Effects of treatments of gibberellicacid, citricacidandstratification on germination of seeds ofSalviasiirtica Kahraman, Celep Dogan sp. nov. (Lamiaceae).. 3rd International AgricultureCongress (IAC 2017), 30-30. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3535888)

4.              ARSLAN HÜLYA,ENGINDENIZ SAIT,ÖZTÜRK GÖRKEM,BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN,ARSLANDOGAN (2017). ANALYSIS OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS CONSUMPTION OFHOUSEHOLDS IN URBAN AREA: THE CASE OF IZMIR-TURKEY. I. International Congress onMedicinalandAromaticPlants, 879-879. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3759813)

5.              BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN, ÖZTÜRK GÖRKEM, ARSLAN DOGAN (2017). AN ASSESSMENT OF DEVELOPMENTS IN PRODUCTION AND MARKETING OF SOME MEDICINAL PLANTS IN TURKEY.MESMAP-2017, 339-339. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3750310)

6.              RAHIMI AMIR,TaghipourSadegh,ZartoshtiMohammadReza,ARSLAN DOGAN,ARSLANHÜSEYIN,BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN,ÖZTÜRK GÖRKEM (2017). Investigation on AntioxidantActivity of Thyme (Thymusvulgaris L) Affected Micro Nutrients. MESMAP-2017, 155-155.(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3738549)

1.             

5.2.                    Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.             

2.             

5.3.                    Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.             

2.             

5.4.                    Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.             

2.             

5.5.                    Diğer yayınlar

1.             

2.             

8.Projeler

1.    

2.    

9.İdari Görevler

1.    

2.    

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1.      

2.      

11.Ödüller

1.    

2.    

 

 

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

TARIM EKONOMISI

2

 

17

İlkbahar

TARIMSAL YAYIM VE HABERLESME

2

 

18

2017-2018

Güz

TARIM EKONOMISI

2

 

26

SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM TEKNIKLERI

3

 

30

İlkbahar

TARIM EKONOMISI

2

 

12

 

GENEL EKONOMI

2

 

103

 

EKONOMISTLER IÇIN MATEMATIK

2

 

32

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
YAYINLAR VE PROJELER

Yayınlar

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

AKSOY, E., AKSOY, A., ARMAĞAN, G., ARSLAN, M., BAŞARAN, S., BAYRAKTAR, O., BOZ, O., BOZDOĞAN, O., BÜLBÜL, F., BÜKÜN, B., BÜYÜKKARAKUŞ, L., DEMİR, A., DEMİRKAN, H., DOĞAN, N., ERBAŞ, F., EYMİRLİ, S., IŞIK, D., KAÇAN, K., KADIOĞLU, İ., KAROĞLU, S., KAYA, E., KOLÖREN, O., MELAN, K., MENNAN, H., NEMLİ, Y., ÖĞÜT, D., ÖZASLAN, C., ÖZTEMİZ, S., PALA, F., RUŞEN, M., TEMEL, N., TETİK, Ö., TURSUN, N., TÜRKSEVEN, S., ULUDAĞ, A., UYGUR, S., UYGUR, F.N., ÜSTÜNER, T., ÜREMİŞ, İ., YAZLIK, A., VE YÜCEL, S., 2009. National Broomrape Project in Turkey. Proceedings IPPS, International Parasitic Plant Society, 10th World Congress of Parasitic Plants, 8-12 June, 2009, Kuşadası, Turkey, 82-83.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

TÜCER,A., A, ÖZERCAN., M. KÜÇÜKER., İ.POLAT., Ö.V.BAYRAKTAR, Manisa- Saruhanlı Pamuk Alanlarında Tarımsal İlaç Uygulamalarındaki Sorunların saptanması, 2001. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 16 (1) s:19-26. (ISSN 1300-4700)

AKSOY, E., ARSLAN, Z.F., EYMİRLİ, S., TETİK Ö., BAYRAKTAR, Ö.V., ARMAĞAN, G., Gaziantep ve Kilis İlleri Kırmızı Mercimek Tarlalarındaki Canavar Otlarının [Orobanche crenata Forsk. ve Phelipanche aegyptiaca (Pers.)] Yaygınlığı, Yoğunluğu ve Üreticilerin Yabancı Ot Sorunlarına Yaklaşımları, Bitki Koruma Bülteni, 2014, 54(2):115-132 ISSN 0406-3597

BAYRAKTAR Ö. V., SANER G., İzmir-Kemalpaşa Yöresinde GlobalGAP Uygulayan ve Uygulamayan Kiraz Üreticilerinin Bilgi Gereksinimleri ve Görüşleri, Tarım Ekonomisi Dergisi, 2016, Cilt:22 Sayı:1 Sayfa:41-47, ISSN  1303-0183

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

BAYRAKTAR Ö. V., SANER G., Ege Bölgesinde Entegre Mücadele Programı Uygulanan Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinin Teknik ve Ekonomik Özelliklerinin İncelenmesi: Muğla İli Örnek Olayı, 22-24 Eylül 2010, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, ŞANLIURFA

ÇUKUR T., SANER G., ÇUKUR F., DAYAN V., BAYRAKTAR Ö.V., Zeytincilik İşletmelerinin Enformasyon Kaynakları: Milas İlçesi Örnek Olayı, 09–12 Mayıs 2011, GAP VI. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA

SANER G., ÇUKUR F., BAYRAKTAR Ö.V., YAŞARAKINCI N., KARATURHAN B., Muğla İlinde Örtüaltı Domates Üretiminde Entegre Ürün Yönetiminin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi, 09–12 Mayıs 2011, GAP VI. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA

AKSOY A., ARSLAN F. EYMİRLİ S., TETİK Ö., BAYRAKTAR Ö.V., ARMAĞAN G., Gaziantep ve Kilis İllerinde Kırmızı Mercimek Yetiştiricilerinin Canavar Otu Başta Olmak Üzere Yabancı Ot Sorunları ve Üreticilerin Sorunlara Yaklaşım Düzeylerinin Belirlenmesi, Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat 2014, Antalya

Ulusal & Uluslararası Projeler

Türkiye’de Süne  (Eurygaster spp.) Mücadelesinde Başarıyı Etkileyen Sosyo – Ekonomik Faktörlerin Araştırılması, TAGEM, Proje Lideri, 2004-2008

Entegre Mücadele Programı Uygulanan Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Üretim ve Pazarlama Yapısının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, (Yüksek lisans Projesi), Proje Lideri, TAGEM, Ege Üniversitesi BAF, 2002-2005

İzmir-Kemalpaşa Yöresinde GLOBALGAP Uygulayan ve Uygulamayan Kiraz İşletmelerinin Teknik ve Ekonomik Yönünün Sürdürülebilir Tarım Açısından Değerlendirilmesi, (Doktora Projesi), Proje Lideri, TAGEM, 2007-2015

Ege Bölgesinde Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi, TAGEM, Yardımcı Araştırıcı, 2000-2005

Muğla’da Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Entegre Ürün Yönetimi Üzerinde Araştırmalar, TÜBİTAK, Yardımcı Araştırıcı, 2003-2007

Ege Bölgesinde Nohutta Entegre Mücadele Araştırma Uygulama ve Eğitim Projesi, TAGEM, Yardımcı Araştırıcı, 2000-2005

Türkiye’de Yetiştirilen Tarımsal Ürünlerin Sınıflandırılması ve Günlük Tüketim Miktarlarının Belirlenmesi (Ülkesel MRL Projesi), DPT, Yardımcı Araştırıcı, 2005-2009

Ülkesel Canavar Otu (Orobanche spp.) Projesi, TÜBİTAK-1007-105G080, Yardımcı Araştırıcı, 2006-2010

Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

Tarım Ekonomisi

9

 

30

 

 

 

 

Bahar

Tarımsal Yayım ve Haberleşme

4

 

9