Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Diyaliz Programı
Telefon (0484) 223-4092 / 4092
Kurumsal E-Posta busra.demirel  siirt.edu.tr
E-Posta busraceren58  gmail.com
Açıklama
Güncelleme17.06.2022 11:53:39

Öğr. Gör. BÜŞRA CEREN DEMİREL

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Kalite Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı


Güncelleme : 17.06.2022 12:10:18
AKADEMİK ÇALIŞMA

MAKALELER

1.      Kavurmacı M, Demirel BC. COVID-19 and Nursing Care. J Educ Res Nurs. 2021; 18(Supp. 1): 14-19. (Ulusal Hakemli Dergi)( TÜBİTAK ULAKBİM TR Endeksi)

SÖZEL BİLDİRİLER

1.      KAVURMACI M, DEMİREL BC. Yapay Zekanın Hemşirelik Mesleği Üzerine Etkisi. 1. International Congress on Innovative Appproaches in Nursing, Atatürk University, June 20-22,2019, Full Text, pp. 202-204, Erzurum/Turkey.

2.      KAVURMACI M, DEMİREL BC. Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri, Palandöken International Nursing Education Congress, October 24-26, 2019, Full Text, pp. 155-158, Erzurum/Turkey.

3.      KAVURMACI M, DEMİREL BC. Diyabetik Ayak Yaralarında Tamamlayıcı Tedaviler, Palandöken International Wound Care Congress, November 11-12, 2021, Full Text, pp. 79-84, Erzurum/Turkey

4.      ÇELİK İ, DURAN S, DEMİREL BC, BEKTAŞ M. The Effect Of Nurses' Family Support On Intentıon To Leave The Professıon Durıng The Covıd-19 Pandemıc Process: A Cross-Sectıonal Study, 3rd Internatıonal Congress Of Multıdıscıplınary Studıes In Medıcal Scıences August 17, 2021 / Ankara, Turkey.

SEMPOZYUMLAR

1.      Covid-19 ve Güncel Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu, Kasım 19, 2021, Erzurum/Turkey. (Katılımcı)

2.      Sağlıkta Yapay Zeka Sempozyumu, Ekim 21, 2021, Erzurum/Turkey. (Katılımcı)

3.      Klinik Araştırmalar ve İnavasyon Sempozyumu, Eylül 23, 2021, Erzurum/Turkey. (Katılımcı)