Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3172
Kurumsal E-Posta selim.seker56  gmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme8.01.2019 10:01:58

Öğr. Gör. SELİM ŞEKER

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Selim ŞEKER

2. Doğum Tarihi          : 01.01.1963

3. Unvanı                    : Öğretim Görevlisi

4.Öğrenim Durumu    : Yüksek Lisans

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Sosyoloji

İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

1989

Y. Lisans

Sosyoloji

Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

1996

 

 

 

 

 

5. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri      

6.2. Doktora Tezleri

           

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.       “Kürt Kadını ve Siyasal Katılım” Hakkâri Üniversitesi, Kürt Kadını Kongresi,

 01–05 Ekim 2009

2.        “Kürt Kadını ve Demokratik Açılımdan Beklentileri” Hakkâri Üniversitesi,

Kürt Kadını Kongresi, 01–05 Ekim 2009.

3.       Aslan,M.& Selim ŞEKER, "Mevsimlik Fındık İşçisi ve Emekçi Kürt Kadını" Hakkari Üniversitesi, Kürt Kadını Kongresi, 01-05 Ekim 2009

4.       Aslan,M.& Selim ŞEKER, "Engellilere Yönelik Toplumsal Algı ve Dışlanmışlık" (Siirt Örneği), Kocaeli Üniversitesi, İİBF, Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyomu III Bildiriler, (2011) s.449-463

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

           

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: 

 

       1.  ASLAN, Mustafa - Selim ŞEKER,  "Aile İçi Şiddetin Bir Boyutu Olarak Kadına Yönelik  

           Şiddet: Toplumsal Algı ve Tutumlar", "Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi. ", 1,

           (2013), s.172-194

      2.  Asaf Varol, Selim ŞEKER, “Öğretim Elemanlarının Etik İhlalleri”, Eğitim Bilimleri Bakış  

           Açısıyla Türkiye Cumhuriyetinde Eğitimin Çağdaş Değerlerle İrdelenmesi Çalıştayı 1–3 

           Mart 2008, Ankara Üniversitesi, Ankara. ISBN–978–975–482–789–7, s213–223.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

           

7.7. Or publications (Book Chapter) :

       1.  Eğitim Bilimine Giriş, (2010), (Edt. Fatih TÖREMEN), (Eğitimin Psikolojik Temelleri),

           İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık

      2.  Rehberlik, (2003). (Edt. Nurettin Sargın), (VIII. Bölüm: “Bireyi Tanıma Teknikleri”),   

           Ankara:  Mikro Y.

       3. Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, (2002). (III. Bölüm: “Kişilik Gelişimi”), Ankara:

          Mikro Y.

 

8.Projeler :

                 - D.Ü. LL-419 Referans Numaralı, "Eğitim Fakültelerinin Öğretmen Yetiştirme

                  Kapasitelerinin Geliştirilmesi" Siirt University AR-GE The Central Manager.

 

9.İdari Görevler

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

11.Ödüller

           

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

-Felsefe

-Rehberlik

-Sosyoloji

-Sosyal Psikoloji

 

2

3

2

2

-

-

-

-

85

145

80

85

İlkbahar

-Eğitimin Sosyal Felsefi    

 Temelleri

-Eğitim Sosyolojisi

-Toplumsal Cinsiyet  

  Eğitimi

4

 

2

 

2

-

 

-

 

-

90

 

90

 

200

 

2017-2018

Güz

- Rehberlik

3

-

245

İlkbahar

-Rehberlik

-Toplumsal Cinsiyet Eğitimi

3

2 (3)

-

-

250

220

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
ÇALIŞMALAR