Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3256
Kurumsal E-Posta nurhayat.gulmez  siirt.edu.tr
E-Posta
Açıklama
Güncelleme4.12.2020 16:37:11

Prof.Dr. NURHAYAT GÜLMEZ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Veteriner Fakültesi Bölüm Başkanı
Veteriner Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi

DOĞUM YERİ VE TARİHİ:  Elazığ - 1964

 I- ÖĞRENİM DURUMU                      Kurumun Adı

 Lisans                        Fırat Üniversitesi,   1985-1990

Doktora                                  Fırat Üniversitesi,   1991-1994

Yrd. Doç.                            Kafkas Üniversitesi,  1995-1998

Doçentlik                                   Kafkas Üniversitesi,  1998-2004

Profesörlük                                Kafkas Üniversitesi,   2004---

 

II- İDARİ GÖREVLER                        Kurumun Adı

Rektör Yardımcısı                      Kafkas Üniversitesi, 2006- 2010

İkt. ve İdari Bil. Fak.Dekan V.    Kafkas Üniversitesi, 2006-2009

Temel Bilimler Blm. Bşk.           Kafkas Üniversitesi, 2005-2008

Hist. ve Embr. ABD Bşk.           Kafkas Üniversitesi, 1995-2012

Hist. ve Embr. ABD Bşk.            Yakın Doğu Üniv.   2014-2020

Temel Bilimler Blm. Bşk. Yrd.   Kafkas Üniversitesi, 1999-2005

Atatürk İlk.ve İnk.Tar. Arş. ve                               

Uyg. Merkezi Müdürlüğü.                Kafkas Üniversitesi, 2003-2006


UZMANLIK ALANI: Histoloji (İmmunohistokimya, Gen Çalışmaları,Rutin Histoloji Metodları); Embriyoloji (Gelişim Embriyolojisi).


Güncelleme : 10.12.2020 19:44:58
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

 1. MAKALELER

1a. SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler

1.      Gülmez, N., Aslan, Ş., (1999): Histological and Histometrical Investigations on Bursa of Fabricius and Thymus of Native Geese.Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, 23(2),163-171.

2.      Liman, N., Aslan, Ş., Gülmez, N., (2002): The Histological Observations on the Large Intestine of the Goose (Ansre Anser) during the Pre-and Post-Hatching Periods., J. Vet. Med. Sci., 64 (8): 705-709.

3.      Gülmez, N., Nazlı, M., Aslan, Ş., Liman, N., (2003): Immunolocalisation of Serotonin, Gastrin, Somatostatin and Glucagon in Entero-Endocrine Cells of the Goose (Anser anser), Acta Vet. Hun. 51 (4), 439-449.

4.      Gülmez, N., (2003): Are Glands Present in Goose Pancreatic Ducts? A Light Microscope Study., JOP. J. Pancreas (Online), 4(3): 125-128. (PUBMED, MEDLİNE). PROFESÖRLÜK BAŞLICA ESERERİ

5.      Gülmez, N., Kocamış, H., Aslan, Ş., Nazlı, M., (2004): Immunohistochemical  Distribution of the Cells Containing Insulin, Glucagon and Somatostatin in the Goose (Anser Anser) Pancreas, Turk.J. Vet. Anim. Sci., 28, 403-407.

6.      Kocamış, H., Gülmez, N., Aslan, Ş., and Nazlı, M., (2004): Follistatin alters myostatin gene expression in C2C12 muscle cells. Acta Vet. Hungarica, 52(2), 135-141.

7      Gülmez, N., Kocamış, H., Liman. N., Kükner, A., (2004): Interrenal Cell Zonation in the Adrenal Gland of the Goose , Growth, Development and Aging 68, 11-18.

8.      Aslan, Ş., Kocamış, H., Gülmez, N., Nazlı, M., (2004): Histological and Histometrical Studies on the Skin of Zavot Breed Cattle, Indian Vet. J., 81, 1254-1257.

9.      Aslan, Ş., Kocamış, H., Nazlı, M., Gülmez, N., (2005): Immunohistochemical Distribution of Desmin and Vimentin in the Skin of the Zavot Cattle, Turk.J. Vet. Anim. Sci., 29, 325-329.

10.  Kocamış, H., Gülmez, N., Aslan, Ş., and Nazlı, M., Gahr, S., Kırmızıbayrak, T., Saatçı M., (2006): S Alterations of Myostatin and follistatin Gene Expression Pfofiles in Response to in ovo rhIGF-1 during Quail Embryonic Development, Turk.J. Vet. Anim. Sci., 30 (2): 159-164.

11.  Deprem, T., Gülmez, N., (2007): The effects of in ovo Insulin-Like Growth   Factor-1 on Embryonic Development of Musculus Longus Colli Dorsalis in Japanese Quail. Tr. J. Veterinary and Animal Sciences.31(4):233-240.

12.  Karadağ Sarı, E., Nazlı, M., Kocamış, H., Gülmez, N., Aslan, Ş., Deprem, T. (2007): Immunohistochemical Localization of Serotonin-, Gastrin-, and Somatostatin-immunoreactive Endocrine Cells in the duodenum of the Rat (Wistar albino). Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi. 13(2):133-137.

13.  Kocamış, H., Aslan, Ş., Gülmez, N., Deprem, T., Karadağ Sarı, E.(2009): The Effects of in ovo RHIGF-1 on Liver  Growth During Quail Embriyonic Development. Indian Vet. J. 86: 716-718.

14.  Kocamis, H., Karadag Sari, E., Aslan, S., Gulmez, N. and Deprem, T.: The Effects of Recombinant Human IGF-1 (Insulin-Like Growth Factor-1) Injection on Liver Growth in Rats. Acta Veterinaria (Beograd), Vol. 59, No. 1, 25-31, 2009.

15. Kocamis, H., Karadag Sari, E., Nazlı, M., Gülmez, N., Aslan, S., Deprem, T. : Immunohistochemical Distribution of Insulin-, Glucagon-, and Somatostatin-Containing Cells in the Pancreas of the Rat (Wistar albino). Kafkas Univ Vet Fak Derg. 15 (4): 611-614, 2009.

16. T Deprem, N GÜLMEZ (2014). Immunohistochemical localization of glutathione peroxidase 1 enzyme and its gene expression by RT-PCR in the liver tissue of healthy and diabetic mice. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 38 (4), 363-369.

17. SK TAŞÇI, N GÜLMEZ (2014). Immunohistochemical distribution of glutathione peroxidase and its gene expression via RT-PCR in the liver tissue of melatonin-administered mice. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 38 (2), 145-150

18. FE ÖZGENCİL, N GÜLMEZ, Ç GÜLTEKİN, S Sayiner ( 2017). Corneal Impression Cytology for the Diagnosis of Limbal Stem Cell Deficiency in a Dog. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23 (3), 507-511.

19. S. Zerrin ERDOĞMUŞ, Nurhayat GÜLMEZ, Ayfer FINDIK, Hüseyin ŞAH, Murat GÜLMEZ. Efficacy of Probiotics on Health Status and Growth Performance of Eimeria tenella Infected Broiler Chickens. Kafkas Univ Vet Fak Derg., 25;3, 311-320, 2018. https://doi.org/10.9775/kvfd.2018.20889

20. Serkan SAYINER, Nurhayat GÜLMEZ, Zafer SABİT, Murat GÜLMEZ. Effects of Deep-Frying Sunflower Oil on Sperm Parameters in A Mouse Model: Do Probiotics Have A Protective Effect?. Kafkas Üniv Vet Fak Derg., 25;6, 2019. https://doi.org/10.9775/kvfd.2019.22063

21. S KORAL TAŞÇI, N GÜLMEZ, Ş ASLAN, T Deprem, SA BİNGÖL (2020). Immunohistochemical Localization of Catalase in Geese (Anser anser) Kidney. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 26 (1)

22. T DEPREM, Sİ AKSU, SK TAŞÇI, SA BİNGÖL, N GÜLMEZ, Ş ASLAN (2020). Immunohistochemical Distributions of HGF and PCNA in the Kidneys of Diabetic and Non-Diabetic Mice. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ 26 (3).

23.  Nurhayat GULMEZ, Huseyin SAH. The relationships between the myocardial bridge and ramus interventricularis paraconalis characteristics in lamb and sheep. Anatomia Histologia and Embriologia (Basım aşamasında).


 1b. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale: SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamı dışındaki yurtdışı hakemli dergilerdeki yayınlar;

1b1. Gulmez M, Gulmez N, Bingol S, Deprem T and Koral Tasci S. Effect of dietary inclusion of probiotics on growth and intestinal morphology of broiler chickens. J. World's Poult. Res., 9 (1): 24-31, 2019. https://doi.org/10.36380/jwpr.2019.3

 

1c. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale (TR Dizin)

1.      Ozan, E., Gezen, M.R., Özercan, M.R, Yecan (Gülmez), N., Engin,G., (1993): Light Microscopic Observations on the Human Fetal Ovary. Doğa-Tr.J.of Medical Sciences, 19,361-368.

2.      Kükner, A., Ozan, E., Yecan (Gülmez), N., Canpolat, L., (1995): Ratlarda Pre ve Postnatal Böbreküstü Besi Gelişiminin Histolojik ve Morfometrik Olarak Işık Mikroskopik Düzeyde İncelenmesi. F.Ü. Sağlık Bil.Derg., 9(1), 26-40.

3.      Kükner, A., Kükner, Ş., Ozan, E., Canpolat, L., Yecan (Gülmez), N., Gökçimen, A., (1995): Selenyum Kataraktının Oluşması Sırasında Vit.E ve C'nin Etkilerinin Elektron Mikroskop Düzeyinde İncelenmesi. T. Klin. Oftalmoloji, 4, 36-41.

4.      Yecan (Gülmez), N., Kükner, A., Canpolat, L., Ozan, E., (1995): Erkek ve Dişi Rat Fötüslerinde Mezonefrik ve Paramezonefrik Kanalların Gelişimi Üzerinde Işık Mikroskopik Bir Çalışma. F.Ü. Sağlık Bil.Der., 9(1), 16-25.

5.      Gülmez, N., Liman, N., (1995): Fransız Beyazı Kazlarda (Anser anser) Böbreküstü Bezinin Prenatal ve Postnatal Gelişimi. Erciyes Tıp Dergisi, 17(4) 369-376.

6.      Yecan (Gülmez), N., Ozan, E., (1995): Postnatal Dönemde Rat Ovaryumlarının Histogenezisi Üzerinde Işık Mikroskobik Çalışmalar. F.Ü. Sağlık Bil. Der., 9 (2), 174-188.

7.      Yecan (Gülmez), N., Ozan, E., (1996): Fötal Dönemde Rat Ovaryumlarının Histogenezisi Üzerinde Işık Mikroskobik Bir Çalışma. F.Ü. Sağlık Bil. Der., 10 (2) , 169-174.

8.      Liman, N., Gülmez, N., (1996): Fransız Beyazı (Anser anser) Irkı Kazlarda Harderian Bezinin Gelişimi Üzerinde Işık Mikroskopik İncelemeler. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 43(1),25-30.

9.      Canpolat , L., Ozan, E., Kükner, A., Canpolat, İ., Yecan (Gülmez), N., (1996): Peripheral Nerve Regeneration at Two and Three Weeks After Crush Injury of Sciatic Nerves in Rat a Light Microscopic Study. Turk J. Med. Sci., 26, 531-535.

10.  Liman, N., Gülmez, N., Aslan, Ş. (2002): The Development of the Small Intestine of the Geese (Anser Anser) at the Pre-and Post-Hatching Periods. E.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 11 (1) 45-56.

11. S BİNGÖL, NY GÜLMEZ, T DEPREM, SK TAŞCI, Ş ASLAN (2014). Histologic and histometric examination of spleen in geese (Anser anser). Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 9 (3).

12. SA BİNGÖL, NY GÜLMEZ, T KIRMIZIBAYRAK, T DEPREM, EK SARI, ... (2016). Scanning Electron Microscopic Comparison of Different Poultry Species' Eggshells. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi 7 (2), 45-50.

2. KİTAP(Adayın hazırladığı lisansüstü tezlerinden üretilmemiş ve başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla)

3d- Bölüm Yazarlığı- Veteriner Özel Histoloji, Ed. Prof. Dr. Aytekin Özer (2008), Sindirim Sistemi I, Sindirim Sistemi III, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara

 3. LİSANSÜSTÜ TEZ DANIŞMANLIĞI (Adayın danışmanlığını yürüttüğü tamamlanan lisansüstü danışmanlıklar)

260122-TURGAY DEPREM-2016-Sağlıklı ve diabet oluşturulmuş farelerin karaciğer dokusunda glutatyon peroksidaz enziminin immunohistokimyasal lokalizasyonu ve RT PCR ile gen ekspresyonu.

294219-SERAP KORAL TAŞÇI-2011-DOKTORA TEZİ-Melatonin uygulanan farelerin karaciğer dokusunda glutatyon peroksidaz'ın immunohistokimyasal dağılımı ve RT PCR ile gen ekspresyonu

15734-TURGAY DEPREM-2004-Japon bıldırcınlarında çizgili kasların embiryonal gelişimi üzerinde IGF-I'in (insulin-Like growth factor-I) etkileri

203-481-SEHER KIRBOĞA-Y.LİSANS TEZİ-2008-Termdeki insan plasenta ve göbek kordonunda human plasental laktojen (hPL) hormonunun immunohistokimyasal dağılımı.

 4. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ:

e) Üniversite dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan projelerde görev almış olmak

1.      Myostatin, Activin-B ve Follistatin Genlerinin Bıldırcın Embriyolarında Ekspresyon Profili. TÜBİTAK, COST projesi. (Yardımcı araştırıcı). 2005

2.       Fötal ve Postnatal Dönemde Rat Ovaryumlarının Histogenezisi Üzerinde Işık Mikroskobik Çalışmalar. Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu. (Yardımcı araştırıcı)

3.      Kazların Barsaklarında Endokrin Hücrelerin İdentifikasyonu ve Dağılımı. Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu. (Yürütücü).

4.      Zavot Irkı Sığır Derilerinde Desmin ve Vimentinin İmmunohistokimyasal Dağılımı. Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu. (Yardımcı araştırıcı).

5.      Japon Bıldırcınlarında, Çizgili Kasların Embriyolojik Gelişimi Üzerinde, IGF-1          ( Insulin-Like Growth Factor-I)’in Etkileri. Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu. (Yürütücü).

6.      Termdeki İnsan Plasenta ve Göbek Kordonunda Human Plasental Laktojen (hPL)  Hormonunun İmmunohistokimyasal Dağılımı. Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu. (Yürütücü).

7.      Sağlıklı ve Streptozotosin ile Diabet Oluşturulmuş Farelerin Glutatyon Peroksidaz Enziminin Karaciğer Dokusunda İmmunohistokimyasal Lokalizasyonu ve RT-PGR ile Gen  Ekspresyonu. Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu. (Yürütücü).

5. Bilimsel Toplantı Faaliyeti (Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla)

5a- Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar.

5a1. Serkan Sayıner, Nurhayat Gülmez, Zafer Sabit, Murat Gülmez. 2019. Effects of deep-frying sunflower oil alone and in combination with probiotics in mice: a biochemical, histological and spermatological approach. Oral Presentation-24: 2nd International Conference on “Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry: Advances and Challenges in Understanding the Mechanism of Diseases”, 24-26 October 2019, Ankara, Turkiye. http://vbcb2019.veterinary.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/717/2019/11/VBCB2019_Book_of_Abstracts.pdf

5a2. Serkan Sayıner, Nurhayat Gülmez, Dilek Arsoy, Ayfer Fındık, Murat Gülmez, Deniz Ceylanlı. 2019.  The consequences of deep-frying palm oil consumption on blood lipids, lipid peroxidation and spermatological parameters in mice: Could kefir be protective against possible adverse effects?  Oral Presentation-6: 2nd International Conference on “Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry: Advances and Challenges in Understanding the Mechanism of Diseases”, 24-26 October 2019, Ankara, Turkiye. http://vbcb2019.veterinary.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/717/2019/11/VBCB2019_Book_of_Abstracts.pdf

5a3.     Aslan, Ş., Gülmez, N. and Nazlı. M., (2003): Zavot ırkı sığır derilerinde desmin ve vimentin immunoreaktivitesi üzerine bir inceleme, Azerbaycan Ziraat Akademisi ile Kars Kafkas Üniversitesi arasındaki Gence-Kars Veteriner sempozyumu, P 94, GENCE

 

5b- Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan, tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar.

1.      Kükner, A., Kükner, Ş., Ozan, E., Canpolat, L., Yecan (Gülmez), N., Gökçimen, A., (1995): Selenyum Kataraktının Oluşması Sırasında Vit.E ve C'nin Etkilerinin Elektron Mikroskop Düzeyinde İncelenmesi. II. Ulusal Histoloji-Embriyoloji Kongresi

2.      Liman, N., Gülmez, N., (1996): Fransız Beyazı (Anser anser) Irkı Kazlarda Harderian Bezinin Gelişimi Üzerinde Işık Mikroskopik İncelemeler. V. Karadeniz Tıp Günleri

3.      Gülmez, N., Aslan, Ş. (1998): Yerli Kazların Timus ve Bursa Fabriciusunda Histolojik ve Histometrik İncelemeler. IV. Ulusal Histoloji-Embriyoloji Kongresi

4.      Kocamış, H., Gülmez, N., Aslan, Ş., and Nazlı, M., (2004): Follistatin alters myostatin gene expression in C2C12 muscle cells. VII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 18-21 Mayıs 2004, Mersin.