Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3243
Kurumsal E-Posta murat.gulmez  siirt.edu.tr
E-Posta mgulmez  hotmail.com
Açıklama
Güncelleme22.02.2020 16:04:26

Doç.Dr MURAT GÜLMEZ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Veteriner Fakültesi Bölüm Başkanı
Veteriner Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

31/12/2019

 Adı Soyadı:              Doç. Dr. Murat Gülmez

Doğum Tarihi:        1967

Medeni Durumu:   Evli, 2 çocuk babası.

İkameti:                    Siirt.

Y. dili:                        İngilizce (ÜDS 2011 puanı 78,5; KPDS 1995 puanı 81).

Uzmanlık alanı:       Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi.

Verdiği derslerden bazıları: Hijyen ve sanitasyon, gıda işletmelerinde HACCP uygulamaları, et bilimi, et ve et ürünleri teknolojisi, süt bilimi, süt ve süt ürünleri teknolojisi, yumurta bal ve balık teknolojisi, mezbaha yan ürünleri teknolojisi. Et ve et ürünleri muayenesi, süt ve süt ürünleri muayenesi, gıda mikrobiyolojisi, gıda kimyası…

 

Kısa iş deneyimi:

1989-Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu.

1991-93: Köy-Tür Tavukçuluk’ta broiler hekimliği.

1993-2010: Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı’nda kadrolu olarak akademik görev yaptı.

2010-2016: Özel şirketler için Ar-Ge altyapısı kurdu ve Üniversite-sanayi işbirliklerinin kurulmasına katkı sağladı, özel şirketlerde bilimsel Ar-Ge projelerinde koordinatörlük yaptı. Veteriner saha ürünleri üreten firmalarda Ar-Ge altyapısı kurarak projeler yürüttü. İki farklı ticari ürün geliştirilmesine katkı sağladı. Özel sektöre ait birçok işletmede mikrobiyoloji laboratuarı kurdu ve eğitimler verdi.

2016: Kafkas üniversitesi Kars MYO, Gıda Teknolojisi, Doçent kadrosunda 7 ay.

2016- halen: Özel sektör için Ar-Ge danışmanlığı, Özel gıda ve yem katkıları geliştirme. Ürünlerin bir kısmı http://www.bakintarim.com.tr/kategoriler/ar-ge-rnleri/kategori18.html sayfasında yer almaktadır. Geliştirdiği ticari ürünlerden bazıları Veteriner Hekim’ler tarafından sahada kullanılmaktadır: Smart Vitaplus, Smart Prolive, Zoentero, Zymflor.

 Projeli Ar-Ge Faaliyetleri:

1.      Avrupa Birliği- Kırsal Kalkınma Hibe Destekleri:

1.1.Örnek Susuz Tarımsal Üretim Projesi (ÖSTÜP), Kaymakamlık ve köy muhtarlığı işbirliği; Bütçe 100.000 Euro. Hibe oranı %90. Proje tamamlandı. 2007. 

1.2.Kars İlinde Kasaplık Mesleğini Geliştirme Projesi, Kafkas Üniversitesi- Kars TSOB ve Kasaplar odası işbirliği. Bütçe 100.000 Euro. Hibe oranı %90. Proje kabul edilmekle birlikte kasaplar odası projeden çekilince proje uygulanamadı. 2006.

2.      Bilimsel Ar-Ge destekleri:

2.1.TÜBİTAK: Tavukçulukta Antibiyotik İhtiyacını Azaltacak Yem Katkısı Geliştirmek. Bütçe 400.000 TL. Hibe oranı %70, Tamamlandı. Proje yazarı ve Ar-Ge lideri olarak 18 ay süreyle tam zamanlı çalışıldı. Bakın Tarım Ltd. Şti. bünyesinde Ar-Ge altyapısı kuruldu. 2008-2010. İki adet bilimsel makale çıktısı olmuştur (A21 ve A22). Ürün adı Smart Prolive Broiler.

2.2.TÜBİTAK: Yumurta tavuğunda doğal bir verim artırıcı yem katkısı geliştirmek. Bütçe 400.000 TL. Hibe oranı %70, Tamamlandı. Proje yazarı ve Ar-Ge lideri olarak 18 ay süreyle çalışıldı. Bakın Tarım Ltd. Şti. bünyesinde Ar-Ge altyapısı geliştirildi. 2010-2011. Ürün adı Smart Prolive Layer ve Smart Vitaplus.

2.3.KOSGEB: İneklerde sağım hijyenini temin edecek doğal bir antiseptik geliştirmek. Proje yazarı ve Ar-Ge lideri olarak 8 ay süreyle çeyrek zamanlı çalışıldı. Ani-Med İlaç Ltd. Şti. bünyesinde Ar-Ge altyapısı kuruldu ve prototip ürün geliştirildi.

2.4.TÜBİTAK: “Özel bir Firma” adına yazılan “E. coli 0157 izolasyonunda kullanılacak yeni bir besi yeri geliştirmek” konulu projenin yazarı ve eğitimcisi olarak görev aldı. 2011.

2.5.TÜBİTAK: Bir dezenfektan firması için yazılan “Gıda üretim hatlarında kullanılabilecek doğal bir yüzey antiseptiği geliştirmek” konulu proje firmanın altyapı olanakları yeterli bulunmadığı için reddedildi. 2010.         Firma eksiklerini giderip TÜBİTAK 1507 projeleri aldı ve yeni ürünler geliştirdi.

2.6.TÜBİTAK: Balık muhafazasında doğal antimikrobiyel buz uygulaması geliştirmek. Üniversite Ar-Ge projesi, araştırmacı. 2006.

2.7.Çok sayıda üniversite araştırma fonu (BAP) destekli Ar-Ge projesinde yürütücü olarak görev yapmıştır.

 Yurtdışı deneyimi: İngiltere, Manchester Üniversitesi, Tıp Farmakoloji Bölümü’nde 2 ay süreyle ilaç ve benzeri biyolojik maddelerin taşınmasında kullanılmak üzere mikroenkapsülasyon teknikleri geliştirmek konusunda Ar-Ge yapmıştır.  Bu kapsamda 2008 yılında toplam 4 ay süreyle İngiltere’de kalmıştır. Bu çalışmadan sonra tavukta kalın barsağa kadar bozunmadan ilerleyebilen akıllı bir kapsül materyali geliştirilmiş ve patentini almaya çalışmıştır. Ancak ürün kimyasal süreçler içermesi nedeni ile patent verilmeye uygun bulunmamıştır.

 AKADEMİK ÖZGEÇMİŞİ

Doktora Tezi ve  Danışmanı : Campylobacter jejuni İzolasyonunda Kullanılan Bazı Kültürel Teknikler ve Tavuk Etlerinde Termofilik Campylobacter’lerin Araştırılması. KAÜ, Sağlık Bil. Enst., 19/02/1999.

Danışman: Doç. Dr. Abamüslüm Güven.

Akademik Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Besin Hijyeni ve Tekn. Böl., Veteriner Fakültesi, Kafkas Üniversitesi

11/10/1993-1999

Dr. Arş. Gör.

Besin Hijyeni ve Tekn. Böl., Veteriner Fakültesi Kafkas Üniversitesi

19/02/1999-2000

Yrd. Doç. Dr.

Besin Hijyeni ve Tekn. Böl., Veteriner Fakültesi Kafkas Üniversitesi

2000-2007

Doç. Dr.

Besin Hijyeni ve Tekn. Böl., Veteriner Fakültesi Kafkas Üniversitesi

25/12/2007-15/10/2009 (22 ay)

Özel Sektör

Ankara’da bilimsel altyapı projeleri (TÜBİTAK, KOSGEB) koordinatörlüğü, Gıda teknolojisi ve Veteriner Hekimlik sahasında kullanılacak ürün geliştirme. Bakın Tarım (26 ay), ANİMED İlaç (10 ay).

16/10/2009-2013 (36 ay tam zamanlı)

Doç. Dr.

Kars MYO, Gıda Tekn. Böl. Bşk., Kafkas Üniversitesi

11/04/2016-16/11/2016 (7 ay)

Doç. Dr.

Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Doktora Tez Danışmanı 

2015-2016

Serbest

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi bilimsel araştırma projelerinde gönüllü araştırmacı olarak 3 farklı projede yer aldı. İkisi bitti ve makaleleri yayınlandı. Birinin de makalesi yazılmaktadır.

Kasım 2015-2019.

Akademik Projelerde  (Kafkas Üniversitesi, BAP) Yaptığı Görevler :

1. Kanatlı etlerinde termofilik Campylobacter’lerin araştırılması. KAÜ Araştırma Fonu, Proje yürütücüsü, 1997.

2. Kars ilinde satışa sunulan kıymaların hijyenik kalitelerinin araştırılması. KAÜ Araştırma Fonu, Yardımcı araştırıcı, 1996.

3. Sığır kıymalarında ve tavuk etlerinde Escherichia coli O157:H7’nin araştırılması. KAÜ Araştırma Fonu, Proje yürütücüsü, 2002.

4. Sığır kıymalarında ve tavuk etlerinde Arcobacter türlerinin araştırılması, KAÜ Araştırma Fonu, Proje yürütücüsü. 2003.

5.  Çiğ süt ve beyaz peynirlerde Escherichia coli O157:H7’nin araştırılması. KAÜ Araştırma Fonu, Yardımcı araştırıcı, 2003.

6. Mezbahada kesilen hayvanların dışkı ve karkaslarında Escherichia coli O157:H7’nin araştırılması. Yardımcı araştırıcı, KAÜ Araştırma Fonu.

7. Çeşitli gıdalardan Yersinia türlerinin araştırılması. Yardımcı araştırıcı, KAÜ Araştırma Fonu.

Kafkas Üniversitesi- Akademik İdari Görevler:

1. Kafkas Üniversitesi Kars Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyesi. 2000-2003.

2. Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyesi. 2001...

3. Kafkas Üniversitesi Ardahan Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyesi. 2005....

4. Kafkas Üniversitesi Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü. 2006---

5. Kafkas Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi, Projeler Alt Birimi Üyesi, 2007...

 

 

Güncelleme : 10.02.2020 16:23:53
SCI, SCI-e DERGİLERİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELER (tıklayınca tam makale açılır)

a. SCI ve SCI Expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler:

1. Gülmez, M. and Güven, A. Survival of Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes 4b and Yersinia enterocolitica O3 in different yogurt and kefir combinations as pre-fermented contaminant. Journal of Applied Microbiology, 95, 631-636, 2003. https://doi.org/10.1046/j.1365-2672.2003.02016.x

2. Gülmez, M. and Güven, A. Survival of Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes 4b and Yersinia enterocolitica O3 in ayran and modified kefir as pre- and postfermentation contaminant. Veterinarni Medicina- Czech, 48,126-132, 2003. https://doi.org/10.17221/5759-VETMED

3. Güven, A., Güven, A. and Gülmez, M  The effect of kefir on the activities of GSH-Px, GST, CAT, and LPO levels in carbon tetrachloride-induced mice tissues. Journal of Veterinary Medicine B, 50, 412-416, 2003. https://doi.org/10.1046/j.1439-0450.2003.00693.x

4. Güven, A., Aslantaş, Ö. and Gülmez, M Insidence and serotype distribution of salmonella in broiler carcasses in the market. Indian Veterinary  Journal, 80, 244-246, 2003.  https://www.researchgate.net/publication/287091446

5. Gülmez, M. and Güven, A. Note: Behavior of Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes 4b and Yersinia enterocolitica O3 in pasteurised and non-pasteurised kefir fermented for one or two days. Food Science and Technology International 9, 365-369, 2003. https://doi.org/10.1177/1082013203039252

6. Gülmez, M., Baz, E., Güven, A. The use of novobiocin  and cefixime-tellurite in broth, and  of cefixime-tellurite, salicin, rhamnose and MUG in agar medium for the detection of Escherichia coli O157:H7 from ground beef. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 28, 753-759, 2004. http://journals.tubitak.gov.tr/veterinary/issues/vet-04-28-4/vet-28-4-18-0302-29.pdf

7. Güven, A., Gülmez, M. Evaluation of Bile Salt No. 3, Novobiocin, and cefixime-tellurite in enrichment and/or selective plating media for detection of Escherichia coli O157:H7 from ground beef. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences,29, 251-256, 2005. https://pdfs.semanticscholar.org/6881/7c60d6083b5e7dae8ae42132fa1ade6ae080.pdf

8. Gülmez, M., Vatansever, L., Güven, A., Duman B., Sezer, Ç. Use of salicin-rhamnose-cellobiose-4-methyumbelliferyl-b-D glucuronide-sorbitol MacConkey (SRC-MUG-SMAC) differential agar for the presumptive identification of Escherichia coli O157:H7 from primary isolation step. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 29, 1137-1141, 2005. http://journals.tubitak.gov.tr/veterinary/issues/vet-05-29-5/vet-29-5-9-0403-10.pdf

9. Gülmez, M., Oral, N., Vatansever, L. The Effect of water extract of sumac (Rhus coriaria L.) and lactic acid on decontamination and shelf-life of raw broiler wings. Poultry Science, 85;1466-1471, 2006. https://doi.org/10.1093/ps/85.8.1466

10.  Nebahat Oral, Murat Gülmez, Leyla Vatansever, Abamüslüm Güven. Antibacterial activity of sumac extract, thyme water and lactic acid against Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes 4b, Staphylococcus aureus and Yersinia enterocolitica O3. Medycyna Weterinaryjna, 63, 938-940, 2007. https://www.researchgate.net/publication/288576941

11. Oral, N., Gülmez, M., Vatansever, L., Güven, A. Application of antimicrobial ice for extending shelf life of fish. Journal of Food Protection, 71;1, 218-222, 2008. https://doi.org/10.4315/0362-028X-71.1.218

12. Oral, N., L., Vatansever, M., Gülmez ve A. Güven, Antibacterial activity of some Turkish plant hydrosols. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 14 (2), 205-209, 2008. https://www.researchgate.net/publication/279540827

13. Vatansever, L., M., Gülmez, N., Oral, A. Güven ve S., Otlu. Effects of sumac (rhus coriaria l), oregano (oreganum vulgare l.) and lactic acid on microbiological decontamination and shelf-life of raw broiler drumsticks. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 14, (2), 211-216, 2008. https://www.researchgate.net/publication/267566633

14. Duman Aydın, B., Gülmez, M. Erzincan tulum peyniri üretiminde alternatif yöntemlerin araştırılması. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 14;1, 67-73, 2008. https://doi.org/10.9775/kvfd.2008.06-A 

15. Oral, N., L. Vatansever, Ç. Sezer, B. Aydın, A. Güven, M. Gülmez, K. H. C. Başer ve M. Kürkçüoğlu, Effect of absorbent pads containing oregano essential oil on the shelf life extension of over-wrap packed chicken drumsticks stored at 4°C. Poultry Science, 88, 1459-1465, 2009. https://doi.org/10.3382/ps.2008-00375

16. Bilge Oral, N., L. Vatansever, B. Duman Aydın, Ç. Sezer, A. Güven, M. Gülmez, K. H. C. Başer ve M. Kürkçüoğlu, Effect of Oregano essential oil on biofilms formed by Staphylococci and Escherichia coli. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16, supplement A,23-29, 2010. https://www.researchgate.net/publication/233898309

17. Aksem AKSOY, Abamüslüm GÜVEN, Murat GÜLMEZ. Bazı bitki infüzyonları ve hidrodistilatlarının piliç etlerinin dekontaminasyonu ve raf ömrüne etkisi. Kafkas Univ Vet Fak Derg 17 (Suppl A): 137-S143, 2011. https://doi.org/10.9775/kvfd.2011.4074 

18. S. Zerrin ERDOĞMUŞ, Nurhayat GÜLMEZ, Ayfer FINDIK, Hüseyin ŞAH, Murat GÜLMEZ. Efficacy of probiotics on health status and growth performance of Eimeria tenella infected broiler chickens. Kafkas Univ Vet Fak Derg., 25;3, 311-320, 2018. https://doi.org/10.9775/kvfd.2018.20889

19. Serkan SAYINER, Nurhayat GÜLMEZ, Zafer SABİT, Murat GÜLMEZ. Effects of deep-frying sunflower oil on sperm parameters in a mouse model: do probiotics have a protective effect?. Kafkas Üniv Vet Fak Derg., 25;6, 2019. https://doi.org/10.9775/kvfd.2019.22063

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

b. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1.Güven, A., Gülmez, M. ve Kamber, U. Kars iline tüketime sunulan kıymalarda bazı patojen mikroorganizmaların araştırılması ve kıymaların mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesi. Kafkas Üniv. Vet.Fak. Derg., 3, 57-65, 1997.

2. Gülmez, M. Campylobacter jejuni izolasyonunda kullanılan bazı kültürel teknikler ve tavuk etlerinde Termofilik Campylobacter’lerin araştırılması. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 5, 145-153, 1999. Adayın kendi Doktora Tezi’nden özetlenmiştir.

3. Gülmez, M., Güven, A. ve Çetinkaya A. Karsta tüketime sunulan taze ve salamura beyaz peynirlerinin mikrobiyolojik ve kimyasal özellikleri. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 7(1): 56-62, 2001.

4. Gülmez, M. ve Güven, A. Kars ilinde satışa sunulan çeçil (civil) peynirlerinin bazı mikrobiyolojik ve kimyasal özellikleri. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 7(1): 63-70, 2001.

5. Murat Gülmez, Abamüslüm Güven. Beyaz ve çeçil peynirlerinde Campylobacter, Salmonella ve Listeria türlerinin araştırılması. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 7(2): 155-161, 2001.

6. Murat Gülmez, Abamüslüm Güven, Çiğdem Sezer, Berna Duman. Evaluation of microbiological and chemical quality of ayran samples marketed in Kars and Ankara cities in Turkey. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 9(1): 49-53, 2003.

7. Aysel Güven, Abamüslüm Güven, Murat Gülmez, Ebru Beytut, E. ve Mine Erişir. Aterosklerotik farelerde kefir ve yoğurdun lipidperoksidasyonuna ve antioksidan enzimlere etkileri. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 9(1): 79-83, 2003. http://vetdergikafkas.org/uploads/pdf/pdf_KVFD_236.pdf

8. Ethem Baz, Murat Gülmez, Abamüslüm Güven., Çiğdem Sezer, Berna Duman.  Kars ilinde satışa sunulan çiğ süt ve taze beyaz peynirlerin Koliform Grubu Bakteri, E.coli ve E. coli O157:H7 yönünden incelenmesi. Kafkas Üniv.Vet. Fak. Derg., 9(2): 165-167, 2003.

9. Murat Gülmez, Nebahat Oral, Abamüslüm Güven, Ethem Baz, Leyla Vatansever,  Berna Duman, Çiğdem Sezer. Kars’ta satışa sunulan peynir mayalarının bazı fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 10, 189-194, 2004.

10.  Murat Gülmez, Nebahat Oral, Abamüslüm Güven, Ethem Baz, Çiğdem Sezer, Berna Duman.  B. Kars’ta tüketime sunulan kaşar peynirlerinin bazı mikrobiyolojik ve kimyasal özellikleri. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 10, 183-188, 2004.

11.  Murat Gülmez, Çiğdem Sezer, Berna Duman, Leyla Vatansever, Nebahat Oral, Ethem Baz. Lokantalarda tüketime sunulan bazı gıdaların ve içme sularının mikrobiyolojik kaliteleri. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 11, 5-10, 2005.

12. Murat Gülmez, Nebahat Oral, Çiğdem Sezer, Berna Duman, B. Leyla Vatansever. Satış yerlerinden alınan maydanoz örneklerinin kekik suyu ve sirke ile dekontaminasyonu. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 12, 41-47, 2006.