Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3133
Kurumsal E-Posta
E-Posta mehmetozdemir@siirt.edu.tr ve mehmet_ozdemir_86  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme19.12.2020 00:05:03

Arş. Gör. MEHMET ÖZDEMİR

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi

 ÖZ GEÇMİŞ FORMU Dr. Mustafa KAHYAOĞLU

 

 

1.       Adı Soyadı: Mehmet ÖZDEMİR

2.       Doğum Tarihi:18/06/1986

3.       Unvan: Araştırma Görevlisi

4.       Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Gazi Üniversitesi

2005-2009

Yüksek Lisans

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Çukurova Üniversitesi

2011-2019

Doktora

 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2020-

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi     :

Doçentlik Tarihi                      :

Profesörlük Tarihi                  :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.          1.  EPÇAÇAN CEVDET, ÖZDEMIR MEHMET (2015). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşleri İle +4+4 Eğitim Sisteminde Erken Çocukluk (Okul Öncesi) Eğitimin Niteliği (Siirt Il Örneği). INTERNATIONAL CONGRESS ON NEW TREND IN EDUCATION (ICONTE 2015) (Özet bildiri)(Yayın No:1464766)

 

           

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.  . YENİ EĞİTİM SİSTEMİNDE (4+4+4) SİİRT İLİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİ PROFİLİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 23/10/2013 - 23/01/2015

           

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

 

 

Güncelleme : 19.12.2020 00:08:04