Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı
Telefon 0484 2231224 / 2816
Kurumsal E-Posta abucak  siirt.edu.tr
E-Posta
Açıklama
Güncelleme9.07.2020 15:14:02

Doç.Dr ALİ BEYHAN UÇAK

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı :Ali Beyhan Uçak

2. Doğum Tarihi :10.01.1965

3. Unvanı :Yrd.Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu :Doktora

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat ve Kültürteknik

Atatürk Üniversitesi (Erzurum)

1990

Y. Lisans

Ziraat ve Tarımsal Yapılar ve Sulama

Çukurova Üniversitesi (Adana)

1999

Doktora

Fen Bilimleri Ens. BiyosistemMüh ABD

Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş)

2013

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 2014

Doçentlik Tarihi:25.09.2018

Profesörlük Tarihi:

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri 

1.    Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) Tabanlı Sulama Otomasyon Sistemi İle Sulanan Comice Armut (Pyruscommunis L.) Çeşidi Su-Verim İlişkisinin Ve Bitki Su Stres İndeksinin (CWSI) Belirlenmesi (II.Danışman)

6.2. Doktora Tezleri

1.    Damla Sulamayla Farklı Düzeylerdeki Su Miktarı Ve Gübre Çeşitlerinin Patlıcan (Solanum Melongena)’In Su Verim İlişki Ve Kalitesine Etkisi (II.Danışman)

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,ArtsandHumanities)

1.    Erbil Erdal, Uçak Ali Beyhan, Tas Timucin, Karakus Mehmet, Yetkin Cemil (2020). Effect Of Folıar Applıcatıon Of Iron (Fe) And Molıbydenıum (Mo) On Yıeld, Proteın And Nodulatıon In Soybean Under Agro Clımatıc Condıtıons Of Sanlıurfa. Fresenıus Envıronmental Bulletın, 29(4a), 3033-3039.

2.    Uçak Ali Beyhan, Arslan Huseyin,  Ozcinar Aynur Bilmez, Arslan Dogan, Bayraktar Onder Volkan (2020). Determination Of Sesame (Sesamum Indicum L.) Genotypes Tolerant To Water Stress And Stress Tolerance Indicators By Drip Irrigation In Semi-Arid Cumate Conditions. Environmental Bulletin, 29(1), 434-444.

3.    Uçak Ali Beyhan, Arslan Doğan, Arslan Huseyin, Bayraktar Onder Volkan, Aslan Emine (2020). The Effect Of Dıfferent Irrıgatıon Applıcatıons On Water-Yıeld Relatıons And Qualıty Of Lavendan (Lavandula Intermedıa). Fresenıus Envıronmental Bulletın, 29(3), 1703-1712.

4.    Uçak Ali Beyhan (2019).  Effects Of Different Irrigation Levels On The Mediterranean Corn Borer  (Sesamia Nonagrioides Lefebvre), European Corn Borer (Ostrinia Nubilalis Hubner) Populations And Effects Of Proline Content  In Corn Borer Preferences.  Fresenius Environmental Bulletin, 28(11), 8117-8127. (Yayın No: 5780432)                                                                                                                         

5.    Gençoğlan Cafer, Gençoğlan Serpil, Nikpeyma Yusuf,Uçak Ali Beyhan (2019).  Determination Of Water-Yield Relationship Of Comice Pear (Pyrus Communis L.) Variety Irrigated By The Irrigation Automation System (Ias) Based On  Programmable Logic Controller (Plc).  Fresenius Environmental Bulletin, 28(4), 2433-2441. (Yayın No: 5833800)                                                                                                    

6.    Uçak Ali Beyhan,Saltuk Burak (2019).  Identification Of Malting Barley (Hordeum Vul-Gare L.) Genotypes Tolerant To Water Stress.  Fresenius Environmental Bulletin, 28(4a), 3441-3449. (Yayın No: 5833739)                                                                   

7.    Uçak Ali Beyhan,Erman Murat, Oğuz Abdulrezzak (2018).  Identification Of Chickpea (Cicer Arietinum.) Genotypes Tolerant To Water Stress. Fresenius Environmental Bulletin, 27(11), 7634-7642. (Yayın No: 4562158)

8.    Uçak Ali Beyhan,Bağdatli Muhammed Cüneyt (2018).  The Indentification Of Indicators In Tolerance Of Biotic Stres Durability Determination In Maize Plant.  International Journal Of Recent Development In Engineering And Technology, 7(12), 1-7. (Yayın No: 4581625)

9.    Uçak Ali Beyhan (2018).  Identification Of Sunflower (Helianthus Annuus L.) Genotypes Tolerant To Water Stress.  Tarım Bilimleri Dergisi, 24(3), 312-3222. (Yayın No: 3672146)

10.    Uçak Ali Beyhan,Kaplan Cevdet,İnal Behcet,Gençoğlan Serpil (2017).  Effects Of Different Irrigation Levels On Mediterranean Corn Borer (Sesamia Nonagrioides Lefebvre) Populations And Effects Of Fatty Acids In Corn Borer Preferences.  Fresenius Environmental Bulletin, 26(12a/2017), 8211-8220. (Yayın No: 3692782)

11.    İnal Behcet,Uçak Ali Beyhan (2017).  Molecular And Biochemically Responses Of Maize (Zea Mays L.) To Water Deficits.  Fresenius Environmental Bulletin, 26(12/2017), 7492-7498. (Yayın No: 3683659)

12.    Uçak Ali Beyhan,Gençoğlan Cafer,Cil Abdullah,İnal Behcet (2017).  Identification Of Drought Resistant Sunflower Genotypes (Helianthus Annuus L.).  Fresenius Environmental Bulletin, 26(11), 6780-6790. (Yayın No: 3617965)

13.    Uçak Ali Beyhan,Bağdatli Muhammed Cüneyt (2017).  Effects Of Deficit Irrigation Treatments Onseed Yield, Oil Ratio And Water Use Efficiencyof Sunflower (Helianthus Annuusl.).  Fresenius Environmental Bulletin, 4(4/2017), 2983-2991. (Yayın No: 3603481)       

14.    Uçak Ali Beyhan,Gökdoğan Osman (2016).  The Effect Of Different Irrigation Water Levelson Productivity And Other Parameters For Aftercropcorn Plant  A Case Study From Turkey Ssoutheastern Anatolia Region.  Journal Of Multidisciplinary Engineering Science And Technology (Jmest), 3(11), 5806-5812. (Yayın No: 3159607)              

15.    Uçak Ali Beyhan,Ayaşan Tugay,Çil Abdullah (2016).  Effect Of Planting Date On Yield  Plant Water Stress Index And Water Usage Rate Ofsunflower Helianthus Annuus  Genotypes In Semi Arid Cukurova Of Turkey.  Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 33(2), 157-157. (Yayın No: 3158002)

16.    Uçak Ali Beyhan,Gençoğlan Cafer,Bağdatli Muhammed Cüneyt,Turan Nizamettin,Arslan Hüseyin,İnal Behcet (2016). Determination Of Water Efficiencyrelationships And Silage Qualitycharacteristics Of The Maize Species Forsilage Zea Mays L  The First Product Grownunder Semi Arid Climate Conditions. Fresenius Environmental Bulletin, 25(12a/2016), 6053-6068. (Yayın No: 3157282)

17.    Uçak Ali Beyhan,Öktem Abdullah,Sezer Cavit,Cengiz Rahime,İnal Behcet,Güllü Mustafa (2016).  Determination Of Arid And Temperature Resistant Sweet Corn Zea Mays Saccharata Sturt  Lines.  International Journal Of Environmental  Agriculture Research (Ijoear), 2(7), 79-88. (Yayın No: 3159382)

18.    Sait Aykanat,Yasin Korkmaz,Uçak Ali Beyhan,Bağdatli Muhammed Cüneyt (2015).  Determination Of Performances Of Some Maize Silage Genotypes And Crop Water Consumptions  A Case Study Of Turkey S Southeast Anatolia.  Ec Agriculture, 2(1), 249-257. (Yayın No: 1740975)

19.    Uçak Ali Beyhan,Cerit  İbrahim,Aykanat  Sait (2014).  Effect Of Water Stress At Different Development Stages On The Corn Yield.  Journal Of Food Agriculture    Environment, 12(2), 531-535., Doi: Https://Doi.Org/10.1234/4.2014.5192 (Yayın No: 1006074)

20.    Uçak Ali Beyhan,Gençoğlan Cafer,Değirmenci Hasan (2013).  The Effect Of Direct And Traditional Seeding Methods And Different Water Levels On The Water–Yield Relationship Of Drip Irrigated Corn.  Journal Of Food Agriculture    Environment, 11(3 4), 828-833., Doi: Https://Doi.Org/10.1234/4.2013.4757 (Yayın No: 1006071) 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.      Uçak Ali Beyhan (2019).  Effects Of Different Irrigation Levels On The Mediterranean Corn Borer  (Sesamia Nonagrioides Lefebvre), European Corn Borer (Ostrinia Nubilalis Hubner) Populations And Effects Of Proline Content  In Corn Borer Preferences.  Fresenius Environmental Bulletin, 28(11), 8117-8127. (Yayın No: 5780432)

2.   Gençoğlan Cafer,Gençoğlan Serpil,Nikpeyma Yusuf,Uçakali Beyhan (2019).  Determination Of Water-Yield Relationship Of Comice Pear (Pyrus Communis L.) Variety Irrigated By The Irrigation Automation System (Ias) Based On  Programmable Logic Controller (Plc).  Fresenius Environmental Bulletin, 28(4), 2433-2441. (Yayın No: 5833800)

3.   Uçak Ali Beyhan,Saltuk Burak (2019).  Identification Of Malting Barley (Hordeum Vul-Gare L.) Genotypes Tolerant To Water Stress.  Fresenius Environmental Bulletin, 28(4a), 3441-3449. (Yayın No: 5833739)

4.    Uçak Ali Beyhan,Erman Murat,Oğuz Abdulrezzak (2018). Identification Of Chickpea (Cicer Arietinum.) Genotypes Tolerant To Water Stress. Fresenius Environmental Bulletin, 27(11), 7634-7642. (Yayın No: 4562158)

5.  Uçak Ali Beyhan,Bağdatli Muhammed Cüneyt (2018).  The Indentification Of Indicators In Tolerance Of Biotic Stres Durability Determination In Maize Plant.  International Journal Of Recent Development In Engineering And Technology, 7(12), 1-7. (Yayın No: 4581625)

6.      Uçak Ali Beyhan (2018).  Identification Of Sunflower (Helianthus Annuus L.) Genotypes Tolerant To Water Stress.  Tarım Bilimleri Dergisi, 24(3), 312-3222. (Yayın No: 3672146)

7.     Uçak Ali Beyhan,Kaplan Cevdet,İnal Behcet,Gençoğlan Serpil (2017).  Effects Of Different Irrigation Levels On Mediterranean Corn Borer (Sesamia Nonagrioides Lefebvre) Populations And Effects Of Fatty Acids In Corn Borer Preferences.  Fresenius Environmental Bulletin, 26(12a/2017), 8211-8220. (Yayın No: 3692782)

8.    İnal Behcet,Uçak Ali Beyhan (2017).  Molecular And Biochemically Responses Of Maize (Zea Mays L.) To Water Deficits.  Fresenius Environmental Bulletin, 26(12/2017), 7492-7498. (Yayın No: 3683659)

9.    Uçak Ali Beyhan,Gençoğlan Cafer,Cil Abdullah,İnal Behcet (2017).  Identification Of Drought Resistant Sunflower Genotypes (Helianthus Annuus L.).  Fresenius Environmental Bulletin, 26(11), 6780-6790. (Yayın No: 3617965)

10.  Uçak Ali Beyhan,Bağdatli Muhammed Cüneyt (2017).  Effects Of Deficit Irrigation Treatments Onseed Yield, Oil Ratio And Water Use Efficiencyof Sunflower (Helianthus Annuusl.).  Fresenius Environmental Bulletin, 4(4/2017), 2983-2991. (Yayın No: 3603481)

11.  Uçak Ali Beyhan,Gökdoğan Osman (2016).  The Effect Of Different Irrigation Water Levelson Productivity And Other Parameters For Aftercropcorn Plant  A Case Study From Turkey Ssoutheastern Anatolia Region.  Journal Of Multidisciplinary Engineering Science And Technology (Jmest), 3(11), 5806-5812. (Yayın No: 3159607)

12.  Uçak Ali Beyhan,Ayaşan Tugay,Çil Abdullah (2016).  Effect Of Planting Date On Yield  Plant Water Stress Index And Water Usage Rate Ofsunflower Helianthus Annuus  Genotypes In Semi Arid Cukurova Of Turkey.  Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 33(2), 157-157. (Yayın No: 3158002)

13.  Uçak Ali Beyhan,Gençoğlan Cafer,Bağdatli Muhammed Cüneyt,Turan Nizamettin,Arslan Hüseyin,İnal Behcet (2016). Determination Of Water Efficiencyrelationships And Silage Qualitycharacteristics Of The Maize Species Forsilage Zea Mays L  The First Product Grownunder Semi Arid Climate Conditions.  Fresenius Environmental Bulletin, 25(12a/2016), 6053-6068. (Yayın No: 3157282)

14.  Uçak Ali Beyhan,Öktem Abdullah,Sezer Cavit,Cengiz Rahime,İnal Behcet,Güllü Mustafa (2016).  Determination Of Arid And Temperature Resistant Sweet Corn Zea Mays Saccharata Sturt  Lines.  International Journal Of Environmental  Agriculture Research (Ijoear), 2(7), 79-88. (Yayın No: 3159382)

15.  Sait Aykanat,Yasin Korkmaz,Uçak Ali Beyhan,Bağdatli Muhammed Cüneyt (2015).  Determination Of Performances Of Some Maize Silage Genotypes And Crop Water Consumptions  A Case Study Of Turkey S Southeast Anatolia.  Ec Agriculture, 2(1), 249-257. (Yayın No: 1740975)

16. Uçak Ali Beyhan,Cerit  İbrahim,Aykanat  Sait (2014).  Effect Of Water Stress At Different Development Stages On The Corn Yield.  Journal Of Food Agriculture   Environment, 12(2), 531-535., Doi: Https://Doi.Org/10.1234/4.2014.5192 (Yayın No: 1006074)

17.  Uçak Ali Beyhan,Gençoğlan Cafer,Değirmenci Hasan (2013). The Effect Of Direct And Traditional Seeding Methods And Different Water Levels On The Water–Yield Relationship Of Drip Irrigated Corn.  Journal Of Food Agriculture   Environment, 11(3 4), 828-833., Doi: Https://Doi.Org/10.1234/4.2013.4757 (Yayın No: 1006071) 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.      Arslan Hüseyin, Bilmez Özçinar Aynur, Arslan Doğan, Bayraktar Önder Volkan, Uçak Ali Beyhan (2019).  Farklı Gübre Dozu Uygulamaların Bazı Yerfıstığı (Arachis Hypogaea L.) Çeşitlerinde Verim Ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi.  Türkiye 13. Ulusal 1. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, 1(1), 153-153. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5633791)

2.      Usta Selçuk, Gençoğlan Cafer, Gençoğlan Serpil, Uçak Ali Beyhan,Şarlı Ekin (2019).  Development Of A Software That Can Be Used To Determine The Amount Of Daily Reference Evapotranspiration (Eto) In Codesys-St Programming Language.  Muş Ovası Uluslararası Tarım Kongresi., 381-391. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5607155)

3.      Uçak Ali Beyhan, Erman Murat (2019).  Nohut Bitkisinde Bitki Su Stres İndeksi (Cwsi) Değerlerinden Faydalanarak Kurakliğa Dayanikli Genotiplerin Belirlenmesi.  International Ageicultural Congress Of Muş Plain, 1(1), 581-588. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5685384)

4.      Uçak Ali Beyhan, Erman Murat (2019).  İkinci Ürün Mısır Bitkisinde Yüksek Sıcaklığın Verim Üzerine Olumsuz Etkileri.  International Agricultural Congress Of Muş Plain, 1(1), 571-580. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5685241)

5.  Usta Selçuk,Gençoğlan Serpil,Gençoğlan Cafer, Uçak Ali Beyhan (2019).  Van İli Koşullarina Uygun Hargreaves-Samani Eşitliği Kalibrasyon Modellerinin Geliştirilmesi.  1st International Erciyes Agriculture, Animal  Food Sciences Conference 24, 1(1) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5817717)

6.  Usta Selçuk,Gençoğlan Serpil,Gençoğlan Cafer, Uçak Ali Beyhan (2019).  Development Of Hargreaves-Samani Equationcalibrationmodelsfor Van Provinceconditions..  1st Internatıonal Ercıyes Agrıculture, Anımal And Food Scıences Conference (Aganfos-2019), 433-439. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5449684)

7.    Uçak Ali Beyhan,Bağdatli Muhammed Cüneyt (2019).  Arı Otunun Arıcılık Açısından Yeri Ve Beslenmedeki Önemi.  2nd Internatioanl Conference On Food, Nutrition And Dietetics, Gastronomy Research (Fongar), 1(1), 209-211. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5640645)

8.     Uçak Ali Beyhan,Bağdatli Muhammed Cüneyt (2019).  Şeker Mısırın ( Zea Mays Saccharata Sturt.) Beslenmedeki Yeri Ve Önemi.  2nd Internatioanl Conference On Food, Nutrition And Dietetics, Gastronomy Research (Fongar), 1(1), 221-223. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5640612)

9.   Uçak Ali Beyhan,Bağdatli Muhammed Cüneyt (2019).  Ayçiçeğinde (Helıanthus Annuus L.) Kuraklığadayanıklılık Çalışmaları.  2nd Internatioanl Congress On Engineering And Architecture (Enar), 1(1), 232-235. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5637238)

10. Uçak Ali Beyhan,Bağdatli Muhammed Cüneyt (2019).  Mısır Bitkisinde Biyotik (Sesamia Nonagrioides Lefebvre, Ostrinia Nubilalis Hübner) Stres Tarama Parametreleri.  2nd Internatioanl Congress On Engineering And Architecture (Enar), 1(1), 962-965. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5640488)

11.  Uçak Ali Beyhan,Bağdatli Muhammed Cüneyt (2019).  Farklı Sulama Düzeylerinde Doğrudan Ekim Ve Geleneksel Ekim Yöntemlerinin Enerji Analizi.  2nd Internatioanl Conference On Energy Research (Enres), 1(1), 41-45. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5640524)

12.  Uçak Ali Beyhan,Bağdatli Muhammed Cüneyt (2019).  The Studies To Create Irrigation Sechedule In Maize Plant.  International Congress On Agriculture And Forestry Research (Agrifor), 1(1), 978-982. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5637234)

13.  Uçak Ali Beyhan,Bağdatli Muhammed Cüneyt (2019).  Investigation Of Water-Yield Relationships In Maize Plant.  International Congress On Agriculture And Forestry Research (Agrifor), 1(1), 875-878. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5637228)

14.  Saltuk Burak,Solak Mehmet,Uçak Ali Beyhan,Baran Mehmet Firat (2019).  Üzüm (Vitis Vinifera L.) Yetiştiriciliği Yapılan Alanlarıncoğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) Ile Haritalanması: Siirt Örneği.  International Congress On Agriculture And Forestry Research (Agrifor), 1(1), 56-56. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5110340)

15.  Uçak Ali Beyhan,Bağdatli Muhammed Cüneyt (2018).  The Role And Importance Of Sunflower Production In Food Consumption In Turkey.  International Conference On Food, Nutrition And Dietetics, Gastronomy Research (Fongar), 1(1), 318-320. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4698499)

16.  Uçak Ali Beyhan,Bağdatli Muhammed Cüneyt (2018).  Türkiyede Gıda Tüketiminde  Ayçiçeği Üretiminin Yeri Ve Önemi.  International Congress On Food, Nutrition And Dietetics, Gastronomy Research (Fongar) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4562313)

17.  Uçak Ali Beyhan,Bağdatli Muhammed Cüneyt (2018).  Ayçiçeğinde Sıcaklığın Verim Ve Diğer Parametreler Üzerine Etkisi.  Internatioanl Congress On Engineering And Architecture (Enar), 1(1), 2339-2342. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4704300)

18.  Uçak Ali Beyhan,Bağdatli Muhammed Cüneyt (2018).  Ayçiçeğinde Sıcaklığın Verim Ve Diğer Parametreler Üzerine Etkisi.  International Congress On Engineering And Animal Arhitecture (Enar) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4581474)

19.  Uçak Ali Beyhan,Bağdatli Muhammed Cüneyt,Gençoğlan Cafer (2018).  Türkiye’de Ayçiçeği Üretimi Ve Ayçiçeğininsu Tüketimine Yönelik Çalışmalar.  International Agriculture And Animal Sciences (Icagas), 116-120. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4562267)

20.  Uçak Ali Beyhan,Bağdatli Muhammed Cüneyt,Değirmenci Hasan (2018).  Türkiye’de Mısır Üretiminde Mevcut Durumun Belirlenmesi Ve Mısırın Su Tüketiminin İrdelenmesi.  Internationam Agriculture And Animal Sciences, 108-115. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4562238)

21. Uçak Ali Beyhan,Bağdatli Muhammed Cüneyt,Gençoğlan Cafer (2018).  Türkiye’de Ayçiçeği Üretimi Ve Ayçiçeğinin Su Tüketimine Yönelik Çalışmalar.  Internatioanl Congress On Agriculture And Animal Sciences (Icagas), 1(1), 114-118. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4698433)

22.  Uçak Ali Beyhan,Bağdatli Muhammed Cüneyt,Değirmenci Hasan (2018).  Türkiye’de Mısır Üretiminde Mevcut Durumun Belirlenmesi Ve  Mısırın Su Tüketiminin İrdelenmesi.  Internatioanl Congress On Agriculture And Animal Sciences (Icagas), 1(1), 106-113. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4698305)

23.  Uçak Ali Beyhan,Değirmenci Hasan,Gençoğlan Cafer (2018).  Farklı Sulama Düzeylerinin Mısır Koçan Kurdu (Sesamia Nonagrioides Lefebvre) Yoğunluğu Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi.  1st International, 14th National Congress On Agricultural Structures And Irrigation (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4562187)

24.  Usta Selçuk,Gençoğlan Cafer,Gençoğlan Serpil,Uçak Ali Beyhan (2019).  Development Of Software Tahat Can Be To Determine The Amount Of Daily Reference Evapotranspiration (Eto) In Codesys-St Programming Language.  Muş Ovası Uluslararası Tarım Kongresi, 1(1) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5817653)

25.  Gençoğlan Cafer,Gençoğlan Serpil,Uçak Ali Beyhan,Usta Selçuk (2018).  Preparation Steps Of Irrigation Automation System For Fruit Trees..  International Agricultural Science Congress./Van, 96-96. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4384514)

26.  Uçak Ali Beyhan,Erman Murat,Arslan Hüseyin,Arslan Doğan,İnal Behcet (2018).  Water-Yield Relationship On The Effects Of Application Of Sunflowergenotypes Deficit Irrigation.  International Agriculturel Science Congress, 1(1), 133-133. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4772356)5

27.  Uçak Ali Beyhan,Arslan Hüseyin,Arslan Doğan,İnal Behcet,Gençoğlan Cafer,Bağdatli Muhammed Cüneyt (2018).  Ayçiçeğinde (Helianthusannuusl.) Kuraklığa Dayanıklı Genotiplerin Belirlenmesi.  2nd International Conference On Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences And Technologies (Icafof), 1(1), 682-695. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4949210)

28.  Uçak Ali Beyhan,Arslan Hüseyin,Arslan Doğan,Gençoğlan Cafer,Bağdatli Muhammed Cüneyt (2018).  Ayçiçeğinde Kuraklığa Dayanıklı Genotiplerin Belirlenmesi.  2nd International Conference Onagriculture, Forest, Foodsciences And Technologies (Icafof)2-5 April, 2018çeşme-İzmir/Turkey (Icafof), 1(1), 681-692. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4562301)

29.  Sevim Behlül,Ayasan Tugay,Kaliber Mahmut,Cengizhan Mizrak,Ergul Şerife,Ulger İsmail,Aykanat Sait,Uçak Ali Beyhan (2016).  Effect Of Varieties On Potential Nutritive Value Of Barley Using In Vitro Methods And Gas Production Technique.  8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017, 2720 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3673107)

30.  Sevim Behlül,Ayaşan Tugay,Kaliber Mahmut,Mizrak Cengizhan,Ergül Şerife,Ülger İsmail,Aykanat Sait,Uçak Ali Beyhan (2017).  Effect Of Varieties On Potential Nutritive Value Of Barley Using In Vitro Methods And Gas Production Technique..  8th International Balkan Animal Science Conference (Balnimalcon 2017), 122 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4198421)

31.  Uçak Ali Beyhan,Bağdatli Muhammed Cüneyt (2015).  The Negative Effects Of High Temperature And Low Moisture On Aftercrop Silage Maize.  International Conference Oncivil And Environmental Engineering, 1987-1992. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1740361)

32.  Bağdatli Muhammed Cüneyt,Savci Serpil,Uçak Ali Beyhan,Gökdoğan Osman (2015).  Evaluation Of Agricultural Drought With Gis In Some Irrigation Areas  The Sample Of Nevsehir Province In Turkey.  International Conference On Civil And Environmental Engineering – Cappadocia, 1978-1986. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1740497)

33.  Uçak Ali Beyhan,Çil Ayşe Nuran,Çil Abdullah,Turan Nizamettin,Bağdatli Muhammed Cüneyt,Oğuz Abdulrezzak (2014).  Farklı Zamanlarda Ekilen Ayçiçeği Bitkisinde Bitki Su Stres İndeksinin (Cwsi) Belirlenmesi.  Uluslararasi Mezopotamya  Tarim Kongresi , 299-306. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3646776)

34.  Türkay  Mehmet Ali,Sarıhan   Hikmet,Uçak Ali Beyhan (2011).  Development And Evaluation Of A Maize Variety With Resistance Against Pink Sem Borer  Sesamia Nanogrioides  And European Corn Borer  Ostrinia Nubilalis.  Book Of Extended Summaries For The Eleventh Asian Maize Conference, 93-94. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1006168)

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.    Agriculture, Forestry And Aquaculturesciences Research Papers, Bölüm Adı:(Negative Effects Of High Temperature On Yield And Quality Of Corn Genotypes) (2019)., Uçak Ali Beyhan, Erman Murat, Gece Akademi, Basım Sayısı:1, Isbn:978-625-7958-52-3, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5696812)

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Uçak Ali Beyhan,Çil A Nuran,M Durak Tüysüz,Şahin Hayri,Ekin Şarli (2017).  Su Stresine Toleranslı Yer Fıstığı (Arachis Hypogaea) Hatlarının Belirlenmesi.  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 20, 246-251., Doi: 10.18016/Ksudobil.349225 (Kontrol No: 3683734)                     

2.     Uçak Ali Beyhan (2017).  Identification Of Water Usage Efficiency For Corn (Zea Mays L.) Lines Irrigated With Drip Irrigation Under Green House Conditions As Per Plant Water Stress Index Evaluations.  Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 4, 1-1., Doi: 10.19159/Tutad.300398 (Kontrol No: 3632520)      

3.  Uçak Ali Beyhan,Tugay Ayaşan,Turan Nizamettin (2016).  Yield Quality And Water Use Efficiencies Of Silage Maize As Effected By Deficit Irrigation Treatments.  Tukish Jornal Of Agriculture -Food Science And Technology, 4(12), 1228-1239. (Kontrol No: 3158785)                       

4.  Aykanat Sait,Uçak Ali Beyhan (2015).  Aniz Yakmaya Alternatif Bir Ekim Yöntemi Doğrudan Ekim.  Akademik Tarim Vizyon, 1(1), 21-24. (Kontrol No: 3634170)                      

5.    Uçak Ali Beyhan,Gençoğlan Cafer,Değirmenci Hasan (2013). Çukurova Koşullarında Doğrudan Ve Geleneksel Ekim Yöntemlerinin Ve Farklı Su Düzeylerinin  Mısırın Verim Ve Diğer Parametreler Üzerine Etkisi (Doktora). Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 9(3), 193-200. (Kontrol No: 3632513)                   

6.   Uçak Ali Beyhan,Ertek Ahmet,Güllü Mustafa,Aykanat Sait,Akyol Ahmet (2010).  Bazı İklim Parametrelerinin Çukurova Da Yetiştirilen Mısır Bitkisi Verim Ve Kalitesine Etkileri.  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(1), 9-19. (Kontrol No: 1006188)                     

7.  Uçak Ali Beyhan,Alagöz Taner,Atilgan Atilgan (2000). Adıyaman Yöresi Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Barınakların Yapısal Durumları Ve Geliştirilme Olanakları.  Çukurova             Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(3), 109-119. (Kontrol No: 1006194)

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.   Uçak Ali Beyhan,Çil A Nuran,Tüysüz M Durak,Şahin Hayri,Şarli Ekin (2017).  Su Stresine Toleranslı Yer Fıstığı (Arachis Hypogaea) Hatlarının Belirlenmesi.  12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş,, 481 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3901671)    

2.  Uçak Ali Beyhan,Gençoğlan Cafer,Turan Nizamettin (2017). Siirt Koşullarinda Su Stresinin Silajlik Misir (Zea Mays L.) Çeşitlerinin Silaj Kalitesi Üzerine Etkileri.  Ii.Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, 34 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3632758)  

3.   Gençoğlan Cafer,Gençoğlan Serpil,Uçak Ali Beyhan (2017). Proglanabilir Lojik Kontrol (Plc) Kullanarak Referans Evapotranspirasyon (Eto) Hesaplanmasında Kullanılan İklim Verileri Ölçen İklim İstasyonunu Yazılımının Geliştirilmesi.  2. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, 101 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3642400)  

4.    Bağdatli Muhammed Cüneyt,Uçak Ali Beyhan (2015).  Damla Sulama Sistemlerinde Sulama Yeknesakliğinincoğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) Yardimiylamekânsal Olarak Haritalanmasi.  3.Ulusal Sulama Sistemleri Sempozyumu, 5-14. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3632656)  

5.   Gençoğlan Cafer,Gençoğlan Serpil,Uçak Ali Beyhan,Çatalkaya Volkan,Düzğün Mehmet,Ataşoğlu Murat (2015).  Programlanabilir Lojik Kontrol (Plc) Ve Basinç Transduserü Kullanarak Toprak Hidrolik İletkenliği Ölçen Sistemin Geliştirilmesi.  Uluslararasi Katilimli Toprak Ve Su Kaynaklari Kongresi, 31 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3632788)

6.      Uçak Ali Beyhan,Değirmenci Hasan,Bağdatli Muhammed Cüneyt (2015).  Kisintili Sulama Uygulamalarinin Ayçiçeği Tane Verimi Ve Bitki Su Stres İndeksi Üzerine Etkileri. I.Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, 13 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3632769)  

7.      Gençoğlan Cafer,Gençoğlan Serpil,Küçüktopçu Erdem,Uçak Ali Beyhan,Kiraç A Mesut (2013).   Ultrasonik Algılayıcı Kullanarak A Sınıfı Buharlaşma Kabındaki Su Yüksekliğinin Ölçülmesi.  Iii. Ulusal Toprak Ve Su Kaynakları Kongresi, 391-398. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1006302)

8.   Uçak Ali Beyhan,Gençoğlan Cafer,Değirmenci Hasan (2013). Doğrudan Ve Geleneksel Ekim Yöntemlerinin Mısırın Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Etkisi (Doktora).  10.Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1006298)

9.    Uçak Ali Beyhan,Gençoğlan Cafer,Türkay M Ali,Değirmenci Hasan,Akyol Ahmet,Kıraç Ahmet Mesut,Akkoyun Selcan (2012).  Ii Ürün Mısır Bitkisinde Bitki Su Stres İndeksinin Gözlenmesi.  Ii. Sulama Ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 199-204. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1006293) 

10.  Uçak Ali Beyhan,Değirmenci Hasan,Akyol  Ahmet,Aykanat Sait (2012).  Ii Ürün Mısır Da Farklı  Sulama Konularının Mısır Koçan Kurdu Ve Sap Kurdu Populasyonu Üzerine Etkisi.  Gap Vi.Tarım Kongresi, 40-44. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1006225)          

11.  Türkay M Ali,Sarıhan Hikmet,Uçak Ali Beyhan (2011).  Mısır Koçankurdu Sesamia Nonagrioides Lef   Ve Mısırkurdu  Ostrinia Nubilalis Hübn   Na Dayanıklı Türkay Mısır Çeşidinin İlaçlı İlaçsız Şartlardaki Verim Kaybı Ve Dayanıklılık Değerlerinin Belirlenmesi.  Türkiye Ix. Tarla Bitkileri Kongresi., 538-541. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:1006259)  

12.  Cerit İbrahim,Bolat Ali,Uçak Ali Beyhan,Turkay M Ali,Sarihan Hikmet (2011).  Bazi At Dişi Misir (Zea Mays Indentata Sturt) Çeşitlerinde Tane Verimi Ve Bazi Tarimsal Özelliklerin Saptanmasi.  Ix.Tarla Bitkileri Kongresi, 443-446. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3696252)   

13.  Uçak Ali Beyhan,Değirmenci Hasan,Gençoğlan Cafer,Uçan Kenan,Aykanat Sait,Karaca Ö Faruk (2010).  Mısır Bitkisinde Farklı Gelişme Dönemlerinde Su Stresinin Verim Üzerine Etkisi.  1.Ulusal Sulama Ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 777-789. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:1006220) 

14.  Turkay Mehmet Ali,Sarıhan Hikmet,Uçak Ali Beyhan (2006).  Mısır Koçankurdu  Sesamia Nonagrioides Lef   Ve Mısırkurdu  Ostrinia Nubilalis Hübn  Na Dayanıklı Türkay Mısır Çeşidinin Geliştirilmesi.  Türkiye Ix. Tarla Bitkileri Kongresi. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1006279)

7.7. Diğer yayınlar

1.   Uçak, A.B.,Gençoğlan, C., Değirmenci, H., 2013. Doğrudan Ve Geleneksel Ekim Yöntemlerinin Mısırın Su-Verim İlişkilerine Etkisi. 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu. ( Bildiri) 21-23 Mayıs, Tekirdağ.

8.Projeler

1.      Siirt Yöresinde Yetiştirilen Zivzik Narının (Punicagranatum L.) Kısıntılı Sulama Koşullarında Sulama Programlarının Oluşturulması (Siü-Bap).                             

2.      Siirt Koşullarında, Kısıntılı Sulama Uygulamaları Altında Silajlık Mısır Çeşitlerinin, Verim Ve Silaj Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi (Siü-Bap). 

3.      Ayçıçeğınde (HelianthusAnnuusl.) Kuraklığa Dayanıklı Genotiplerin Belirlenmesi (Siü-Bap).

4.      Mısır Koçankurdu (SesamianonagrioidesLefebvre) (Lepidoptera: Noctuidae)’na Dayanıklı Çeşit Islahı (TUBİTAK).

5.      Bitki Su Tüketiminin Yöresel Olarak Belirlenmesi (Toprak ve Su Kaynakları Sulama Çalışmaları (TAGEM ÜLKESEL ÇATI PROJE)

9.İdari Görevler

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

11.Ödüller

1.    2015 Doğrudan ve Geleneksel Ekim Yöntemlerinin ve Farklı Kısıntılı Su Uygulamalarını Mısırın Su Verim İlişkileri Üzerine Etkisi Doktora Çalışması ile En İyi 3.Proje Ödülü (2013 yılı TAGEM Grup Toplantısı)

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci

Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

 

 

 

İlkbahar

ÖLÇME BİLGİSİ

3

-

13

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

2

-

2

BİYOSİSTEM MÜH GİRİŞ

3

0

1

2017-2018

Güz

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

 

 

 

İlkbahar

METEOROLOGY

2

2

13

 

2

-

4

 

2

0

13

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

 

 

 

Güncelleme : 14.06.2020 23:46:56
YAYINLAR VE PROJELER

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

·         Uçak, A.B., Gençoğlan, C., Değirmenci, H., 2013. The Effect of Direct And Traditional Seeding Methods and Different Water Levels on the Water–Yield Relationship of Drip Irrigated Corn. /JFAE. scientificjournal.phpj.issue. Vol.11(3&4), 828-833p October-December 2013. Helsinki,  Finland. 

 

·         Uçak, A.B., Cerit,.İ, Aykanat, S., The Effect of Water Stress on the Yield of Corn Plant is Applied in Different Stages of Development. /JFAE. scientificjournal.php j.issue. Vol.12(2) April 2014. Helsinki, Finland. 

 

·         Uçak, A.B.,Gençoğlan, C., Bağdatli, C., Turan, N., Arslan, H., İnal, B. Determination Of Water-Efficiency Relationships And Silage Quality Characteristics Of The Maize Species For Silage(Zea Mays L.)The First Product Grown Under Semi-Arid Climate Conditions. by PSP Volume 25 – No. 12a/2016, pages 6053 -6068 Fresenius Environmental Bulletin  6054-6068.Germany

 

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Ali Beyhan Uçak*, Abdullah Öktem, Cavit Sezer, Rahime Cengiz, Behçet İnal. 2016. Determination of Arid and Temperature Resistant Sweet Corn (Zea mays saccharata Sturt) Lines. International Journal of Environmental & Agriculture Research (IJOEAR) ISSN:[2454-1850] [Vol-2, Issue-7, July- 2016].pp79-88

 

 Uçak, A.B., Gökdoğan, O.2016. The Effect of Different Irrigation Water Levels on Productivity and Other Parameters for After-Crop Corn Plant: A Case Study from Turkey's Southeastern Anatolia Region.  Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST) ISSN: 2458-9403 Vol. 3 Issue 11, November.pp 5806-5812

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Uçak, A.B., Bağdatlı, C., 2015. The Negative Effects of High Temperature and Low Moisture on Aftercrop Silage Maize. ICOCEE – CAPPADOCIA  May 20-23, 2015

Nevsehir, TURKEY. (presentation)

 

Uçak, A.B., Çil,A.N., Çil, A., Turan, N., Bağdatlı, C., Oğuz, A., 2014. Sunflower Plants Cultivated in Different Time of the Crop Water Stress Index (CWS) is Determination. International Agriculture Congress 22-25 September 2014. Diyarbakir, Turkey. (presentation)

 

Cerit İ., A.B. Uçak, M.A. Türkay, G. Cömertpay, A. Bolat, H. Sarihan. 2014. Determination Of Grain Yield Potential Of Single Maize Crosses In Çukuroca Regionconditions, Balkan Agricultural Congress, P:414 8-11 September 2014, Edirne, Turkey.

 

Turkay, M.A., Cerit I., Sarihan H., Koc N., Oztemiz S.,  Uçak A.B., Baloch F.S., Ozkan H., 2009. Resistance of Some Maize Inbred lines to European Corn Borer, (Ostrinia nubilalis Hübn.) and Pink Stem Borer  (Sesamia nonagrioides Lef.). Maize and Sorghum Breeding in the Genomics Era, 21-24 June 2009, Bergamo, İTALY.

 

Türkay , M.A., Ozkan ,H.,  Sertkaya, E ., Güllü, M., Korkut, K. Z.,  Sarıhan, H., Uçak, A.B., Bolat, A., Baloch, F.S., 2011. Breeding Maize for Resistance to Pink Stem Borer (Sesamia nonagrioides Lefebvre). 53rd Annual Maize Genetics Conference.7-20 March 2011 İllinois / U.S.A. Presentation Form: Poster.

 

Türkay , M.A.,  Sarıhan, H., Uçak, A.B., 2011.Development and Evaluation of a Maize Variety With Resistance Against Pink Sem Borer (Sesamia nanogrioides) and European Corn Borer (Ostrinia nubilalis).Book of Extended Summaries for the Eleventh Asian Maize Conference.7-11 November 2011.China.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Uçak, A.B., Gençoğlan, C., Değirmenci, H., 2013. Çukurova Koşullarında Doğrudan ve Geleneksel Ekim Yöntemlerinin Mısırın Verim ve Diğer Parametreler Üzerine Etkisi. 6. Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı. Erzurum, 2013. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi. Cilt 9, sayı 3. 193-200 p (Hakemli Dergi).

 

 Uçak, A.B., Ertek, A., Güllü, M., Aykanat, S., Akyol, A., 2010. Bazı İklim Parametrelerinin Çukurova’da Yetiştirilen Mısır Bitkisi Verim ve Kalitesine Etkileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi ISSN 1300-2910. Cilt 27, Sayı 1. 9-15p. Tokat.

 

Uçak , A.B., Alagöz,.T, Atılgan,. A., 2000. Adıyaman Yöresi Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Barınakların Yapısal Durumları ve Geliştirilme Olanakları Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 2000, 15(3): 109-118p. J. Agric Fac. Ç.Ü., Adana.

 

Uçak , A.B., Ayaşan, T., Çil, A. 2016. Effect of Planting Date on Yield, Plant Water Stress Index and Water Usage Rate of Sunflower (Helianthus Annuus) Genotypes in Semi-Arid Cukurova of Turkey. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 33 (2), 157-165

Journal of AgriculturalFaculty of GaziosmanpasaUniversity http://ziraatdergi.gop.edu.tr/

 

Uçak , A.B., Ayaşan, T., Turan, N. 2016. Yield, Quality and Water Use Efficiencies of Silage Maize as Effected by Deficit Irrigation Treatments. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 4(12): 1228-1239, 2016

 

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Uçak, A.B., Cerit,.İ, Türkay, M.A., Uçan, K., Aykanat,S., 2009. 1997-1998 Yılları Arasında İklim Değişikliklerinin 2.Ürün Mısır Verimi Üzerine Etkileri I.Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 haziran 2009, Konya

Uçak, A.B., Bilgili, M.E., Değirmenci, H., Gençoğlan, C., Aykanat, S., Karaca, Ö.F., 2010. Mısır Hatlarında Su Stresinin Dane Tutma Oranına Etkisi. Poster Bildiri. Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 01-04 Haziran 2010, Eskişehir. 

Uçak, A.B., Değirmenci, H., Gençoğlan, C., Cerit, İ., Aykanat, S., Karaca, Ö.F., 2010. Mısır Bitkisinde Farklı Gelişme Dönemlerinde Su Stresinin Verim Üzerine Etkisi. Poster Bildiri. Sulama ve Tarımsal Yapılar Kongresi, 27-29 Mayıs 2010, Kahramanmaraş.   

Uçak, A.B., Değirmenci, H.,  Akyol, A.,  Aykanat,  S.,  2011. II.Ürün Mısır’da Farklı  Sulama Konularının Mısır Koçan Kurdu ve Sap Kurdu Populasyonu Üzerine Etkisi GAP VI.Tarım Kongresi, Sunulu Bildiri, 09.12 MAYIS. Şanlıurfa.

Uçak, A.B., Türkay, M.A., Değirmenci, H., Gençoğlan, C., Sarıhan, H., Cerit, İ., Akyol, A., 2011. Mısır Bitkisinin Bitki Su Stres İndeksinin Günlük Değişimi Poster Bildiri. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi. 12-15 Eylül 2011. Bursa.

Türkay, M.A., Özkan, H., Sertkaya, E., Güllü, M., Korkut, Z.K., Uçak, A.B., Sarıhan, H., Ülger, A.C., Bolat, A., 2011 Mısır Koçankurdu (Sesamia nonagrioides Lef.)’na Dayanıklı Mısır Çeşidi Geliştirmek Amacıyla Diallel Melezlemede Kullanılacak Hatların Seçilmesi ve Melezlemenin Yapılması Poster Bildiri. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi. 12-15 Eylül 2011. Bursa.

Türkay, M.A.,  Sarıhan, H., Uçak, A.B., 2011 Mısır Koçankurdu (Sesamia nonagrioides Lef.) ve Mısırkurdu (Ostrinia Nubilalis Hübn.)’na Dayanıklı Türkay Mısır Çeşidinin İlaçlı İlaçsız Şartlardaki Verim Kaybı ve Dayanıklılık Değerlerinin Belirlenmesi Poster Bildiri. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi. 12-15 Eylül 2011. Bursa.

Türkay, M.A.,  Sarıhan, H., Uçak, A.B., 2011 Mısır Koçankurdu (Sesamia Nonagrioides Lef.) ve Mısırkurdu (Ostrinia Nubilalis Hübn.)’Na Dayanıklı Türkay Mısır Çeşidinin Geliştirilmesi Poster Bildiri. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi. 12-15 Eylül 2011. Bursa.

Cerit, İ., Bolat, A.,Uçak, A.B., Türkay, M.A., Sarıhan, H. 2011. Bazı At Dişi Mısır (Zea mays indentata Sturt) Çeşitlerinde Dane Verimi ve Bazı Tarımsal Özelliklerin Saptanması. Poster Bildiri. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi. 12-15 Eylül 2011. Bursa.  

Uçak, A.B., Gençoğlan, C., Türkay, M.A., Değirmenci, H., Akyol, A., Kıraç, M., Akkoyun, S., 2012. II.Ürün Mısır Bitkisinde Bitki Su Stres İndeksinin Belirlenmesi. II. Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu. Sunulu Bildiri, 24-25 Mayıs İzmir.

Uçak, A.B., Gençoğlan, C., Değirmenci, H., 2013. Doğrudan ve Geleneksel Ekim Yöntemlerinin ve Farklı Su Düzeylerinin Mısırın Su-Verim İlişkilerine Etkisi. (Sözlü Bildiri). III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi Tokat.

Uçak, A.B., Gençoğlan, C., Değirmenci, H., 2013. Doğrudan ve Geleneksel Ekim Yöntemlerinin Mısırın Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Etkisi. (Sözlü Bildiri). 10.Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi Konya.

Gençoğlan, C., Gençoğlan, S., Küçüktopcu, E., Uçak, A.B., Kıraç, A.M., 2013.Ultrasonik Algılayıcı Kullanarak A Sınıfı Buharlaşma Kabındaki Su Yüksekliğinin Ölçülmesi. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi Tokat.

Mart, D.,Türkeri, M., Uçak, A.B., 2014. Çukurova region of origin Icare in Chickpea (Cicer arietinum L.) Evaluation of genotype. 5.Toh Congress of 19 to 23 October 2014. Posters Diyarbakir.

 

7.7. Diğer yayınlar

Cerit I., Turkay, M.A., Sarihan H., Güllü M., Kanat A.D., Uçak A.B., 2006. Mısırkurdu (Ostrinia nubilalis Hbn.) ve Mısır Koçankurdu (Sesamia nonagrioides Lef.)'na Dayanıklı Transgenik Mısır Çeşidi Pioneer 33P67 (mon 810) Bt'nin Alan Denemesi. Proje Sonuç Raporu, 2006, TAGEM, Ankara.

Uçak , A.B., 2013. Doğrudan ve Geleneksel Koşullarda Yetiştirilen Mısırın Su-Verim İlişkileri (TA/11/07/03/005), Araştırma – Geliştirme Destekleri Proje Sonuç Raporu 2013, TAGEM, Ankara.

 

7.8. Uluslararası atıflar

7.9. Diğer atıflar

 

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

8.1. Ülkesel Çatı Proje, Bitki Su Tüketiminin Yöresel Olarak Belirlenmesi (Toprak ve su kaynakları sulama çalışmaları) Yardımcı Araştırmacı.

 

8.2. Doğrudan ve Geleneksel Ekim Yöntemlerinin ve Farklı Su Düzeylerinin Mısırın Su-Verim İlişkilerine Etkisi  (Yürütücü)

 

8.3. Mısır Koçankurdu (sesamia Nonagrioides Lefebvre) (lepidoptera : Noctuidae)'na Dayanıklı Çeşit Islahı (TUBİTAK-1001)(Yardımcı Araştırmacı).

 

8.4. Çukurova Bölgesi Mısır Islah Projesi ve Yetiştirme tekniği verim denemeleri (Yardımcı Araştırmacı)

 

 8.5. Çukurova koşullarında II.ürün susamın farklı gelişim dönemlerinde yapılan sulamaların verim ve yağ kalitesine Etkileri (TAGEM/TSKAD/14/A13/PO210). (Yardımcı Araştırmacı)

 

 8.6. Mısırkurdu (Ostrinia nubilalis Hbn.) ve Mısır Koçankurdu (Sesamia nonagrioides Lef.)'na Dayanıklı Transgenik Mısır Çeşidi Pioneer 33P67 (mon 810) Bt'nin Alan Denemesi. (Yardımcı Araştırmacı)

8.7.Kısıntılı Sulama Uygulamaları Altında,Siirt Koşullarına Uygun Silajlık Mısır Çeşitlerinin Belirlenmesi .BAP Projesi.2016.Yürütücü

 

8.Kısıntılı Sulamaların Zivzik Narının Verimim Üzerine Etkileri. BAP Projesi.2016. Yardımcı Araştırmacı


12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

Bilgisayar teknolojileri

3

0

3

Tarımsal yapılar ve sulama

3

0

8

Bahar

Meteoroloji 1

2

0

12

Ölçme bilgisi

3

1

12

2015-2016

Güz

Tarımsal yapılar ve sulama

3

0

        1

Bahar

Ölçme bilgisi

3

1

8