Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Tarımsal Makine Sistemleri Anabilim Dalı
Telefon / 2849
Kurumsal E-Posta firat.baran  siirt.edu.tr
E-Posta mfb197272  gmail.com
Açıklama
Güncelleme3.07.2020 10:50:48

Doç.Dr MEHMET FIRAT BARAN

 • Görev
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanı
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

 

1.          Adı Soyadı: Mehmet Fırat BARAN

2.          Doğum Tarihi: 15/12/1972

3.          Unvanı: Doç. Dr.

4.          Öğrenim Durumu:  Doktora


 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarım Makinaları Bölümü

Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi

1997

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarım Makinaları ABD

Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi

2000

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü- Tarım Makinaları Ana Bilim Dalı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi

2010

5.          Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi :  2013- 2018

Dr. Öğretim Üyesi :  2018

Doçentlik Tarihi        :  2018 (UAK)

Profesörlük Tarihi           :

6.        Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.   Yüksek Lisans Tezleri:  

Devam Edenler

Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı"A Study on Peanut Harvest and Post-Harvest Problems and Solution Suggestions"-2022 

Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı"FARKLI TARIMSAL ATIKLARDAN ELDE EDİLEN KÜLLERİN BETONUN PERFORMANSINA ETKİSİ"-2022

Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı"Ankara İli Tarım İşletmelerinde Kullanılan Bitki Koruma Makinelerinin Teknik Özellikleri Ve Uygulamas"-2022

Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı"Aydın İlinde Meydana Gelen Tarım Römorku ve Su Tankeri Kazalarının Değerlendirilmesi"-2022


Tamamlanan Tezler

Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı"Buğday yetiştiriciliğinde enerji verimliliği ve sera gazı emisyonunun belirlenmesi üzerine bir araşts"-2022

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü  Tarım Makinaları ve Teknolojileri  Mühendisliği Anabilim Dalı   “KARAMAN İLİNDE DANE MISIR ÜRETİCİLERİNİN TARIMSAL MEKANİZASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ”- 2018


6.2.   Doktora Tezleri

 

7.        Yayınlar

7.1.   Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 

  • UZUN T., BARAN, M.F. 2022, Energy Input–Output Analysis of Grape (Vitis vinifera L.) Production in Turkey. Erwerbs-Obstbau (2022). https://doi.org/10.1007/ s10341-022-00670-1
  • Naz, M., Shabbir, R., Verma, K. K., Rastogi, A., Rajput, V. D. , BARAN,M. F et al. (2022). Recent Developments to Mitigate Selenium Deficiency in Agricultural Eco-Systems. Phyton-International Journal of Experimental Botany, 91(5), 915–927.
  • BARAN, M.F. 2022, Determination of Energy Use Efficiency and Greenhouse Gas (GHG) Emissions of Persimmon (Diospyros kaki L.) Production in Turkey (A Case Study in Adıyaman Province). Erwerbs-Obstbau (2022). https://doi.org/10.1007/s10341-022-00639-0
  • BELLİTÜRK, K., ÇELİK, A. & BARAN, M.F. (2022),The Effect of Vermicompost Application on Soil Properties in Olive (Olea europaea L. cv. Memecik) Plant. Erwerbs-Obstbau 64, 107–113 (2022). https://doi.org/10.1007/s10341-021-00623-0
  • GÖKDOĞAN, O., BARAN, M.F., EREN, Ö. ET AL. 2022, Determination of Energy Use Efficiency and Greenhouse Gas (GHG) Emissions of Pistachio (Pistacia vera L.) Production in Adıyaman Province. Erwerbs-Obstbau (2022). https://doi.org/10.1007/s10341-021-00613-2
  • OĞUZ, H.I., BARAN, M.F., GÖKDOĞAN, O. et al. (2022) Energy Balance and Greenhouse Gas (GHG) Emissions of Organic Fig (Ficus carica L.) Production in Turkey. Erwerbs-Obstbau 64, 61–67 (2022). https://doi.org/10.1007/s10341-021-00617-y
  • KAPLAN, M., BARAN, M.F. 2021, Determining the Awareness Levels of Vine Growers in Mardin Province with Regards to Crop-Protection Practises. Erwerbs-Obstbau (2021). https://doi.org/10.1007/s10341-021-00591-5
  • KOÇ, B., BELLİTÜRK, K., ÇELİK, A., BARAN, M.F, 2021, Effects of Vermicompost and Liquid Biogas Fertilizer Application on Plant Nutrition of Grapevine (Vitis vinifera L.). Erwerbs-Obstbau (2021). https://doi.org/10.1007/s10341-021-00586-2
  • BARAN, M.F., GÖKDOĞAN, O., YILMAZ, Y. 2021. Determination of Energy Balance and Greenhouse Gas Emissions (GHG) of Cotton Cultivation in Turkey: A Case Study from Bismil District of Diyarbakır Province. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 18 (2), 322-332.
  • ÖZBEK, O., GOKDOGAN, O., BARAN, M.F., 2021, Investıgatıon on Energy  use Effıcıency and Greenhouse Gas Emıssıons (Ghg) of Onıon Cultıvatıon , Feb - Fresenıus Environmental Bulletın, ISSN 1018-4619, Volume 30 -No:02/2021 , pages:1125-1133
  • BARAN, M.F, GÖKDOĞAN, O, EREN, Ö.,OĞUZ, H.İ,  2020. Determination of Energy Efficiency and Greenhouse Gas (GHG) Emissions in Organic Almond Production in Turkey, Springer, Erwerbs-Obstbau, ISSN: 0014-0309,  (2020 )62(3):341-346, https://doi.org/10.1007/s10341-018-0400-z .
  • BARAN, M.F., 2020, Determınatıon of The Effects of Agrıcultural Machınery Expenses on Total Cost in Peanut Productıon: (A Case Study Adana Provınce), Feb - Fresenıus Environmental Bulletın, ISSN 1018-4619, Volume 29-No:8/2020 , pages:6686-6690
  • GOKDOGAN, O., BARAN, M.F., 2019, Determination of Energy Usage Efficiency in Egg Chicken Reared, Feb - Fresenıus Environmental Bulletın, ISSN 1018-4619, Volume 28- No:11/2019 , pages:8460-8465
  • KONURALP A.E, OZTURK, F., BARAN, M.F., ESGİCİ,R , 2019, The use of Rapeseed Oil Methyl and Ethyl Esters and Of Rapeseed Oil-Diesel Mixtures as Fuels for Diesel Engine,  Feb - Fresenıus Environmental Bulletın, ISSN 1018-4619, Volume 27-No:11/2019 , pages: 7915-7923
  • SEMERCİ A., BARAN, M.F., GOKDOĞAN, O. ÇELİK, A.D. , 2019, Determination Of Energy Use Efficiency of Cotton Production In Turkey: A Case Study From Hatay Province, Feb - Fresenıus Environmental Bulletın, ISSN 1018-4619, Volume 28-No:3/2019 , pages:1829-1835
  • EREN Ö., GOKDOĞAN, O.  BARAN, M.F., , 2019, Determination of Greenhouse Gas Emissions (Ghg) in The Production of Different Plants in Turkey, Feb - Fresenıus Environmental Bulletın, ISSN 1018-4619, Volume 27-No:2/2019 , pages: 1158-1166
  • EREN, Ö.  BARAN, M.F., GÖKDOĞAN, O, 2019, Determination of Greenhouse Gas Emissions (Ghg) in The Production of Different Fruits in Turkey,  Feb - Fresenıus Envıronmental Bulletın, ISSN 1018-4619, Volume 27-No:1/2019 , pages: 464-472
  • OĞUZ, H.İ, GÖKDOĞAN, O, BARAN, M.F, 2019. Determination of Energy Balance in Organic Wolfberry (Lycium barbarum L.) Production in Turkey, Springer, Erwerbs-Obstbau, ISSN: 0014-0309,  (2019)61:61–66, https://doi.org/10.1007/s10341-018-0400-z .
  • GÖKDOĞAN, O, ERDOĞAN, OOĞUZ, H.İ, BARAN, M.F, 2019. Studies of Energy Use Efficiency on Fruit Production, Springer, Erwerbs-Obstbau, ISSN: 0014-0309, (2019)61:47–51, https://doi.org/10.1007/s10341-018-0392-8
  • KÖKTEN, K, KAPLAN, M. GÖKDOĞAN, BARAN, M.F., , 2018 Determination of energy use efficiency of maize (Zea mays intendata)production in Turkey, Feb - Fresenıus Envıronmental Bulletın, ISSN 1018-4619, Volume 27-No:3/2018 , pages: 1973-1978
  • GÖKDOĞAN, O, OĞUZ, H.İ, BARAN, M.F, 2017. Energy Input-Output Analysis in Organic Mulberry (Morus spp.) Production in Turkey:  A Case Study Adiyaman-Tut Region , Springer, Erwerbs-Obstbau, ISSN: 0014-0309, DOI: 10.1007/s10341-017-0333-y, , December 2017, Volume 59, Issue 4, pp 325-330
  • BARAN, M.F, GÖKDOĞAN, O.; 2017, Determination of Energy Use Efficiency of Sesame Production, Journal of Tekirdağ Agriculture Faculty , ISSN:1302-705,  (JOTAF),  Volume:14, Number: 3 ,page: 73-79,  2017
  • BARAN, M.F, GÖKDOĞAN, O, OĞUZ, H.İ, 2017. Determining of Energy Input-Output Analysis in Plum (Prunus domestica L.) Production , Springer, Erwerbs-Obstbau, ISSN: 0014-0309, DOI: 10.1007/s10341-017-0332-z, , December 2017, Volume 59, Issue 4, pp 331–335
  • BARAN, M.F., Energy and Economic Analysis of Vetch Production in Turkey: A Case Study From Thrace Region , Feb - Fresenıus Envıronmental Bulletın, ISSN 1018-4619, Volume 26-No:3/2017 , pages:1996-1972
  • BARAN, M.F., OGUZ, H.İ, GÖKDOĞAN, O, 2017, Determination of Energy Input-Output Analysis in Organic Strawberry Production, Feb - Fresenıus Envıronmental Bulletın, ISSN 1018-4619, Volume 25-No:9 /2017 pages:2074-2079
  • BARAN, M.F, LULE, F., GÖKDOĞAN,, 2017. O, Energy Input-Output Analysis of Organic Grape Production: A Case Study From Adıyaman Provınce , Springer, Erwerbs-Obstbau, DOI 10.1007/s10341-017-0322-1 , December 2017, Volume 59, Issue 4, pp 275-279
  • BARAN, M.F, GÖKDOĞAN, O, OĞUZ, H.İ, 2017. Determining The Energy Usage Efficiency of Walnut (Juglans Regia L.) Cultivation in Turkey , Springer, Erwerbs-Obstbau, ISSN: 0014-0309, Volume 59,  pp77–82, DOI 10.1007/s10341-y.
  • KÖKTEN, K, TUTAR, H., BARAN, M.F., GÖKDOĞAN, O, 2017, Energy Balance of Bitter Vetch And Forage Pea Production In Turkey , Feb - Fresenıus Envıronmental Bulletın, ISSN 1018-4619, Volume 25-No:9 /2017 pages:2033-2038
  • GÖKDOĞAN, O, BARAN, M.F., , 2017, Determination of Energy Use Efficiency of Some Apple   (Malus Communis L) Production In Turkey:A Case Study of Eğirdir Region, Springer, Erwerbs-Obstbau, ISSN: 0014-0309; March 2017, Volume 59, pp 13–18, DOI 10.1007/s10341-016-0290-x..
  • GÖKDOĞAN, O, KÖKTEN, K., YILMAZ, H.S,  BARAN, M.F., 2017, Energy Usage Efficiency of Buckwheat Production in Turkey, Feb - Fresenıus Envıronmental Bulletın, ISSN 1018-4619, Volume 25-No:9 /2017 pages:2080-2086
  • GÖKDOĞAN,O, SEYDOŞOĞLU, S.,  KÖKTEN, K., BENGÜ, A. Ş.,  BARAN, M.F., 2017. Energy Input-Output Analysis of Guar (Cyamopsis tetragonoloba) and Lupin (Lupinus albus L.)  Production in Turkey, Agricultural Research Communication Centre , , Volume: 40, Issue: 3, Page: 526-531, ARCC/ LR-307, DOI:10.18805/lr.v0i0.7017  Legume Research, 40 (3): 526-531, ISSN: 0250-5371
  • KÖKTEN, K., TUTAR, H., GÖKDOĞAN,O, BARAN, M.F., 2017 , Determination of Energy Balance of Common Vetch (Vicia Sativa L.), Hungarian Vetch (Vicia pannonica C.) and Narbonne Vetch (Vicia narbonensis L.) Production in Turkey, Agricultural Research Communication Centre , Volume: 40, Issue: 3, Page: 491-496ARCC/ LR-309, DOI:10.18805/lr.v0i0.6842, , Legume Research, ISSN: 0250-5371,
  • BARAN, M.F., POLAT, R.., GÖKDOĞAN, O, 2016. Comparison of Energy Use Efficiency of Different Tillage Methods on The Secondary Crop Sunflower Production, Feb - Fresenıus Envıronmental Bulletın, ISSN 1018-4619, Volume 25, No:11 /2016, pages 4937-4943
  • BARAN, M.F., GÖKDOĞAN, O, 2016, Comparıson of Energy Use Efficiency of Different Tillage Methods on The Secondary Crop Silage  Productıon, Feb - Fresenıus Envıronmental Bulletın, ISSN 1018-4619, Volume 25-No:9 /2016 pages:3808-3814
  • BARAN, M.F., GÖKDOĞAN, O, 2016, Determination Of Energy Balance of Sugar BeetProduction in Turkey: A Case Study For Kirklareli Province, Springer Energy Efficiency (2015) 9: (2) 487-494, ISSN: 1570-6478; DOI 10.1007/s12053-015-9375-x

 

7.2.  Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • BARAN M.F, GÖKDOĞAN, O., (2020). Determination of Energy Balance in Pumpkin Seed (Cucurbita pepo L.) ProductionAvrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (19), 43-47.(DOI: 10.31590/ejosat.715740)
 • Bellitürk, K., Kuzucu, M., Çelik A., BARAN, M. F. (2019)Antep Fıstığında (Pistacia Vera L.) kuru koşullarda gübrelemenin verim ve kaliteye etkileri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(2), 251-259.
 • BARAN M.F,  Karaağaç, H.A, Bolat, A, Çil A., Çil, A.N. (2019). Yerfıstığı Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi (Adana ili örneği), Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (15), 103-111, (DOI: 10.31590/ejosat.501576)
 • ERDOGAN, O, TOHUMCU , E., GOKDOĞAN, O., BARAN, M.F., UNAL, M. 2019. Attitude and Behaviours of Persimmon Growers to Pesticide Use in Adıyaman Province, Journal of Scientific and Engineering Research, 2019, 6(10):52-60
 • BARAN, M. F, GÖKDOĞAN, O, EREN, Ö, BAYHAN, Y., 2019, Projection of Technology Equipment Usage in Agricultural in Turkey,   Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 6(1): 1-9, 2019, https://doi.org/10.30910/turkjans
 • BARAN M.F, GÖKDOĞAN, O., EREN,Ö. & BAYHAN,Y. (2019). Determination of Ecological and Carbon Footprints of Adıyaman Directorate of Provincial Agriculture and Forestry Staffs, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (15), 280-288
 • BARAN M.F,  KARAAĞAÇ, H.A, BOLAT, A, ÇIL A., ÇIL, A.N(2019). Yerfıstığı Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi (Adana ili örneği), Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (15), 103-111, (DOI: 10.31590/ejosat.501576)
 • BARAN, M. F, GÖKDOĞAN, O, EREN, Ö, BAYHAN, Y., 2019, Projection of Technology Equipment Usage in Agricultural in Turkey,   Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 6(1): 1-9, 2019, https://doi.org/10.30910/turkjans
 • BARAN, M. F, GÖKDOĞAN, O, EREN, Ö, BAYHAN, Y., 2019, Projection of Technology Equipment Usage in Agricultural in Turkey,   Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, (TURKJANS), 6(1): 1-9, 2019, https://doi.org/10.30910/turkjans
 • EREN, Ö, GÖKDOĞAN, O, BARAN, M. F, 2019, Determination of Greenhouse Gas Emissions (GHG) in the Production of Different Aromatic Plants in Turkey,   Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, (TURKJANS), 6(1): 90-96, 2019, https://doi.org/10.30910/turkjans
 • KARAAĞAÇ, H.A, BARAN M.F, MART, D., BOLAT, A., EREN, Ö. (2019). Nohut Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliği ve Sera Gazı (GHG) Emisyonunun Belirlenmesi (Adana ili örneği).Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (16), 41-50.
 • BARAN, M.F., 2017,  Kanola Hasadında Harmanlama Düzeninde Oluşan Kırık Dane,Sağlam Dane, Zedelenmiş Dane ve Dane –Sap Oranlarının Belirlenmesi, (EJOSAT), ISSN:2148-2683, Volume: 7, No: 11,  page: 38-48, 2017.
 • ERDOĞAN, O., TOHUMCU, E., BARAN, M.F., GÖKDOĞAN, O. ,2017.  Adıyaman İli Badem Üreticilerinin Zirai Mücadele Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF) , Sayı:5, Sayfalar:1414-1421, 2017
 • BARAN, M. F, LÜLE, F., GÖKDOĞAN, O, 2017, Adıyaman İlinin Hayvansal Atıklardan Elde Edilebilecek Enerji Potansiyeli,  Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4(3): 245–249, 2017,  ISSN:2148-3647,
 • KAYHAN, İ.,E, AYDIN, B., BARAN, M. F, 2017,  Kırklareli İli Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Düzeyi,  Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4(3): 263–270, 2017,  ISSN:2148-3647
 • BARAN, M. F, GÖKDOĞAN. 2017 Energy Balance in Production of Chickpea in Turkey: A Study Performed in Adıyaman Province, Agronomy Research, volume 15(1), 25-32, ISSN: 1406-894X,
 • ÇELEN, İ.H, BARAN, M.F., ÖNLER, E., BAYHAN, Y. 2017. Determination of energy balance of apple (Malus Domestica) production in Turkey: A case study for Tekirdag province, Anadolu J.  Agr Sci, 32 , 2017, 217-224, ISSN:1308-8750, DOİ: 10.716/omuanajas.2017.289604.241-45.
 • AYDIN, B., BARAN, M.F., KURŞUN, İ., KAYHAN, İ.E., BAYHAN, Y., DURGUT, R.., 2016. İkinci Ürün Ayçiçeği ve İkinci Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Brüt Kar Analizi, Türk Tarım ve  Doğa Bilimleri Dergisi, ISSN:2148-3647,  Cilt:3 (4), Sayfa: 296-304, 2016
 • BARAN, M.F., DURGUT, R.M., AKTAŞ, T., ÜLGER, P.,  KAYİŞOĞLU, B., 2016, Determination of Some Physical Properties of  Rapeseed, İnternational Journal of Engineering Technologies (IJET), ISSN: 2149-5262, Volume: 2, No:2, Page: 141-145,  2016.
 • GÖKDOĞAN, O., BARAN, M.F., ERDOĞAN, O.,2016 Determination of the Energy Balance of Lavender, Batı Akdeniz Agricultural Research İnstıtute, 2016 33(1):69-76DOI: 10.16882/derim.2016. 13880
 • BARAN, M.F., KARAAĞAÇ, H.A., GÖKDOĞAN, O., ,2016,  Kışlık Ara Ürün Sonrası (Buğday - Fiğ) İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silajlık Mısır Üretiminde Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Enerji Bilançosu (2. Yıl Sonuçları), Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1):1-6 .
 • OGUZ., H.İ., GOKDOĞAN, O., BARAN, M.F., 2016, İç Anadolu Bölgesinde Bazı İllerde Ceviz Yetiştiriciliği, Sorunları ve Çözüm Yolları,  Türk Tarım ve  Doğa Bilimleri Dergisi,  Cilt:3(2), Sayfa,105-113,  2016
 • BARAN, M. F, 2016. Energy Efficiency Analysis of Cotton Production in Turkey: A Case Study for Adıyaman Province, American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 16 (2): 229-233, 2016 ISSN 1818-6769© IDOSI Publications, 2016, DOI: 10.5829/idosi.aejaes.2016.16.2.12857
 • BARAN, M. F, 2016. Energy Analysis of Summery Vetch Production in Turkey:  A Case Study for Kırklareli Province, American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 16 (2): 209-215, 2016
 • ISSN 1818-6769© IDOSI Publications, 2016, DOI: 10.5829/idosi.aejaes.2016.16.2.12856
 • BARAN, M.F., GÖKDOĞAN, O., LÜLE, F., KOYUNCU, T., 2016, The Effect of  Agricultural Machinery Grant Scheme On The Agricultural Mechanization Development in Turkey, Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, ISSSN: 3159-0040- Volume: 3 Page:3751-3757, 3-6 January, 2016.
 • SOGUKPINAR, H, BOZKURT, İ, BARAN, M.F., TURKMENLER, H., PALA, M., ENGIN, K.E.,5, KAYA, A.İ, 2015, Micro Turbine Design and Production and Testing, İnternational Journal of Engineering Technologies (IJET), ISSN: 2149-5262, Volume: 1, No:4, Page: 141-145,  2015.
 • BARAN, M.F., DALMIŞ, İ.S., KAYİŞOĞLU., B.  2015,  Determining of Some Mechanical Properties of Canola Stalk with Related to Chopping ,  Europen Journal of Science & Technology (EJOSAT), ISSN:2148-2683, Volume: 2, No: 5 (3),  sayfa: 143-148, 2015.
 • BARAN, M. F, GÖKDOĞAN, O. 2015. Determination of Energy Input-Output of Tobacco Production in Turkey, American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 15 (7): 1346-1350, 2015 ISSN 1818-6769© IDOSI Publications, 2015, DOI: 10.5829/idosi.aejaes.2015.15.7.12671
 • BARAN, M.F., KARAAĞAÇ,H.,A., GÖKDOĞAN, O., 2016 Kışlık Ara Ürün Sonrası (Buğday - Fiğ) İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silajlık Mısır Üretiminde Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Enerji Bilançosu(2. Yıl Sonuçları), Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi 2016; 13(1) :1-6
 • BARAN, M.F., GÖKDOĞAN, O., BAĞDATLI, C., BELLİTÜRK, K., 2015, Energy Balance of Rice Production in Turkey: A Case Study for Kırklareli Province, Ecronicon Open Access Agriculture 1.4 (2015): 167-173
 • BARAN, M. F, GÖKDOĞAN, O. 2014. Energy Input-Output Analysis of Barley Production In Thrace Region of Turkey, American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 14 (11): 1255-1261,2014, ISSN 1818-6769© IDOSI Publications, 2014, DOİ: 10.5829/ idosi.aejaes.2014.14.11.21882.
 • KARAAĞAÇ, H.A, AYKANAT, S., GÜLTEKİN, R., BARAN, M.F., , 2014 Adana’da Ana Ürün Mısır Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , ISSN:1302-7050, volume:11, number:3, page: 75-81  2014.
 • BARAN, M.F., GÖKDOĞAN, O. 2014., Karpuz ve Kavun Yetiştiriciliğinde Enerji Girdi-Çıktı Analizi: Kırklareli İli Örneği, Anadolu J.  Agr Sci, 2014, 29 (3): 217-224, ISSN:1308-8750, (ANAJAS)DOİ: 10.716/anajas.2014.29.3.217-224.
 • GOKDOĞAN, O, BARAN, M.F., 2014, The energy balance of the sesame (Sesamum indicum L.) oil, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 2014 Volume (issues) 32(6): page 7083-7086
 • BARAN, M.F., GOKDOĞAN, O., KARAAĞAÇ, H.A., 2014, Kanola Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi (Kırklareli İli Örneği), Türk Tarım ve  Doğa Bilimleri Dergisi, ISSN:2148-3647, Cilt:1 (3), Sayfa: 331-337, 2014.
 • BARAN, M.F., KARAAĞAÇ, H.A., 2014 . Kırklareli Koşullarında İkinci Ürün Ayçiçeği Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, ISSN:2148-3647 Cilt: 2, Sayfa: 117-123,2014.
 • KAYHAN, İ, E., BARAN, M. F, 2014, Ayçiçeği Üretiminde Pulluk ve Ağıryaylı Kültivatörün Kuru Koşullarda Ekonomik ve Teknik Yönden Karşılaştırılması, Türk Tarım ve  Doğa Bilimleri Dergisi, ISSN:2148-3647,  Cilt:1 (4), Sayfa: 435-440, 2014.
 • BARAN, M. F, GÖKDOĞAN, O, DURGUT, M.R. 2014, Batı Marmara Bölgesinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, ISSN:2148-3647, Cilt:1 (4), Sayfa:561-567, 2014.
 • BARAN, M.F., DURGUT, R.M., KAYHAN, E., KURŞUN, İ., AYDIN, B.,  BAYHAN, Y.,, 2014 Determination of Different Tillage Methods In Terms of Technically And Economically in Second Crop Maize For Silage (2nd Year) , Journal of Tekirdağ Agriculture Faculty , ISSN:1302-705,    Volume:11, Number: 2 ,Sayfa: 11-20,  2014.
 • BARAN, M.F., DURGUT, R.M., KAYHAN, E., KURŞUN, İ., AYDIN, B.,  KAYİŞOĞLU, B, 2014 II. Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, ISSN:1302-7050, Cilt:11, Sayı:1,Sayfa: 18-26,  2014.
 • BARAN, M.F, AKBAYRAK, B; 2013, Tarım Makinaları Hibe Programının Kırklareli İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, ISSN:1302-7050 , Cilt:10, sayı:2, sayfa:53-57, 2013.
 • BARAN, M.F, ÜLGER, P, KAYİŞOĞLU, B,. 2012, Kanola Hasadında Kullanılan Tablanın Hasat Kayıpları Üzerine Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, ISSN:1302-7050 , s:35-44, Cilt:9, sayı:3,2012

 

7.3.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 • ·  BOLAT,A, AVAN,M., BARAN, M.F.,2021, Using Of Unmanned Aerial Vehicle (Uav) In Weed Detection , 3rd Internatıonal Conference on Food, Agrıculture and Veterınary, 9-10 October 2021, Adana, Turkey, Conference Proceedıngs Book volume:1,Pages:21, ISBN: 978-625-7464-28-4

  ·    BARAN, M.F, KAYA,A.İ., 2021 Utılızatıon Quantıtıes Of Agrıcultural Tools And Machınery And Theır Projectıons (A Case Study Of Şanlıurfa) ,  3nd World Conference on Sustaınable Life Sciences Wocols 2021 E-Conference 19-20 October, ISBN:978 625 00 9595 9, Pages-78-79

  ·    BARAN, M.F ÇELİK, A, BELLİTÜRK, K.,2021, Some Agrıcultural Product Analysıs Of The Energy Values of Stalk Waste (A Case Study of Adıyaman Provınce), 3rd Internatıonal Conference on Food, Agrıculture and Veterınary, 9-10 October 2021, Adana, Turkey, Conference Proceedıngs Book volume:1,Pages:778-788, ISBN: 978-625-7464-28-4

  ·      BARAN, M.F  2021, Some Agricultural Product Analysis Of The Energy Values Of Stalk Waste(A Case Study Of Bitlis Province), 3rd Internatıonal Conference on Food, Agrıculture and Veterınary, 9-10 October 2021, Ege Unıversıty, İzmir, Turkey, Conference Proceedıngs Book volume:1,Pages:821-830, ISBN: 978-625-7464-28-4

  ·       KOÇ, B.,BELLİTÜRK, K., ÇELİK, A, BARAN, M.F 2021, The Effects of Organic Fertilisers (Eco-Fertiliser and Vermis) on Some Morphologic Characteristics of Vine (Vitis vinifera L.) Saplings Under Tekirdağ Province Climate Conditions, 3rd Internatıonal Conference on Food, Agrıculture and Veterınary, 19 - 20 June 2021, Adana, Turkey, Conference Proceedıngs Book volume:1,  Pages:789-807, ISBN: 978-625-7464-28-4

  ·       BARAN, M.F,2021  Batman  İlinde Bulunan Tahıl Sap Atıklarının Bazı  Enerji Değerlerinin Analizi, 3rd Internatıonal Conference on Food, Agrıculture and Veterınary, 19 - 20 June 2021, Ege Unıversıty, İzmir, Turkey, Conference Proceedıngs Book volume:1,  Pages:648-647, ISBN: 978-625-7720-43-4

  ·       BARAN, M.F ,2021, Projection of Agricultural Tools And Machinery Usage In Agriculture In Van, 3rd Internatıonal Conference on Food, Agrıculture and Veterınary, 19 - 20 June 2021, Ege Unıversıty, İzmir, Turkey, Conference Proceedıngs Book volume:1,  Pages:635-647, ISBN: 978-625-7720-43-4

  ·      BARAN, M.F, 2021, Projection of Agricultural Tools And Machinery Usage ( A Case Study Of Bitlis), Isarc 1.International Marmara Scientific Research and Innovation Congress 21-22 August 2021 İstanbul, Conference Proceedıngs Book, Volume:1, Page: 566-576, ISBN: 978-625-7562-70-6

  ·    BARAN, M.F, 2021  Muş İlinin Tarımda Alet Ve Makina Kullanım Projeksiyonu, ISPEC 7th Internatıonal Conference on Agrıculture, Anımal Scıences And Rural Development, 18-19 September 2021, Mus Alparslan University, Mus, Turkey, Conference Proceedıngs Book, volume:1,  Pages:429-443, ISBN: 978-625-7720-61-8

  ·    BARAN, M.F, 2021  Muş İlinin Hayvansal Atıklardan Elde Edilebilecek Enerji Potansiyeli , ISPEC 7th Internatıonal Conference On Agrıculture, Anımal Scıences And Rural Development, 18-19 September 2021, Mus Alparslan University, Mus, Turkey, volume:1,  Pages:444-452, ISBN: 978-625-7720-61-8

  ·    BARAN, M.F, 2021  Van İlinin  Tarımında Alet ve Makina Kullanım Projeksiyonu- 3rd Internatıonal Conference on Food, Agrıculture And Veterınary19 - 20 June 2021 Ege Unıversıty, Turkey,  volume:1,  Pages:635-647, ISBN: 978-625-7720-43-4

  ·     BARAN, M.F, 2021  Batman  İlinde Bulunan Tahıl Sap Atıklarının Bazı  Enerji Değerlerinin Analizi, 3rd Internatıonal Conference On Food, Agrıculture And Veterınary19 - 20 June 2021 Ege Unıversıty, Turkey,  volume:1, Pages:648-654, ISBN: 978-625-7720-43-4

  ·    BARAN,M.F, GÖKDOGAN,O, 2020,  Evaluation of Agricultural Mechanization Status of Çanakkale Province, 2nd World Conference on Sustaınable Life Sciences Wocols 2020 E-Conference 08-09 December,2020

  BARAN, M.F., , 2019, Kanola Hasadında Harmanlama Düzeninde Meydana Gelen Kayıpların Belirlenmesi, ISPEC, Uluslararası  Tarım ve Ulusal Kalkınma Kongresi, 10-12 Haziran 2019, Cilt 1, Sayfa 352-377 Siirt, Türkiye

 • BARAN,M.F, GÖKDOGAN,O, EREN, Ö, BAYHAN, Y., 2018, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çalışan Personellerinin Ekolojik ve Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi, International Congress on Animal and Sciences, ICAGAS, 2018, Antalya / TURKEY
 • BARAN,M.F, EREN, Ö, GÖKDOGAN,O, OGUZ, H.İ., 2018    Determination of Energy Efficiency and Greenhouse Gas (GHG) Emission in Organic Almond Production in Turkey, Abstract book, Volume: 1, Page : 105, XIX. World Congress of CIGR (The International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering)  Antalya, Turkey,  (CIGR-April 22-25, 2018)
 • KAYA ,A.İ, BARAN,M.F, ERDOĞAN, O., GÖKDOGAN,O, 2018    Composite Material Utilization in Agriculture Machinery and Equipment, Abstract book, Volume: 1, Page:…. International Agricultural Congress, 09-12 May 2018,  Van/ TURKEY
 • BARAN,M.F, GÖKDOGAN,O, KAYA ,A.İ, , O., H.İ. 2018, Projection of Agricultural Tools and Machinery Usage in Agriculture in Turkey, Abstract book, Volume: 1, Page :…,  International Agricultural Congress, 09-12 May 2018,  Van/ TURKEY
 • ERDOĞAN,O, GÖKDOĞAN, O, BARAN, M. F, 2018, Status of Plant Protection Machinery in Turkey, Abstract book, Volume: 1, Page :405, The Internatinonal Conference on Materials Science Mechanical and Automation Engineerings and Technology in Çeşme-İzmir/ / TURKEY (IMSMATEC’18), April 10-12 2018
 • GÖKDOĞAN, O, ERDOĞAN,O, BARAN, M. F, 2018, Historic Development of Tractors and Agricultural Machinery in Turkey, Abstract book, Volume: 1, Page: 406,  The Internatinonal Conference on Materials Science Mechanical and Automation Engineerings and Technology in Çeşme-İzmir/ / TURKEY (IMSMATEC’18), April 10-12,  2018
 • GÖKDOĞAN, O, BARAN, M. F,  , ERDOĞAN, O 2018, Studies of Energy Output / Input Analysis on Organic Agricultural Production, International, Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract book, Volume: 1, Page: 55, 2-5 April 2018, Ceşme-İzmir/ / TURKEY
 • KUZUCU, M., GÜNEŞ, A, BELLİTÜRK, K., BARAN,M.F, 2018    The Effec to Fertilisation on Productıvıty of Pıstachıo Under Dry Condıtıons , International Agricultural Congress, 09-12 May 2018,  Van/ TURKEY
 • BAŞOĞUL, Y.,  BARAN,M.F,  KAYA ,A.İ,    ENGİN,K.E., LÜLE, F.,  GÖKDOGAN,O., 2018  Projection Of Agricultural Tools and Machinery Usage in Agriculture in Adiyaman , 1st. International Gap Agriculture and Livestock Congress April 25-27, 2018 Sanlıurfa, TURKEY
 • OĞUZ, H.İ, İÇEL, G., GÖKDOĞAN, O, BARAN, M. F, 2017, The Effect of Climate Change on Productivity in Lemon Production in Some Provinces in the Mediterranean and Aegean Regions, International, Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract book, Volume: 1, Page: 1120, 15-17 May 2017, Capadocia / TURKEY
 • GÖKDOĞAN, O., BARAN, M.F., 2014, Agricultural Mechanization Properties of the Middle East Anatolia Region of the Turkey , International Mesopotamya Agriculture Congress, 22-25 September,  İMAC- Page: 234, 2014, Diyarbakır /TURKEY
 • GÖKDOĞAN, O, İNCİ, H, BARAN, M. F, AYAŞAN, T, 2018, Studies of Energy Efficiency (Energy Output / Energy Input)on Animal Raised, International, Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract book, Volume: 1, Page: 38, 2-5 April 2018, Ceşme-İzmir/ / TURKEY
 • GÖKDOĞAN, O,  BARAN, M. F, 2017, Important and Used Indicators in Determination of Energy Use Efficiency of Agricultural Production, I. International and Vocational Studies Abstract book, Volume: 1, Page: 441, 05-08 October 2017, Capadocia / TURKEY
 • GÖKDOĞAN, O,  BARAN, M. F, 2017, Change in Engineering Education of Turkey: Agricultural Machinery and Technologies Engineering,  13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture & International Workshop on Precision Agriculture, September, 13-15 , 2017, İZMİR
 • BARAN, M. F, GÖKDOĞAN, O. 2017 Energy Balance in Production of Chickpea in Turkey: A Study Performed in Adıyaman Province, 8th International Conference on Biosystem Engineering, Abstract book, Volume: 1, Page: 139, 11-13  May 2017,  TARTU, ESTONIA
 • BARAN, M. F, OĞUZ, H.İ, ERDOĞAN, O., GÖKDOĞAN, O, 2017, Determination of Almond Production Potential in Adıyaman Province, International, Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract book, Volume: 1, Page: 523, 15-17 May 2017, Capadocia / TURKEY
 • BARAN, M. F, OĞUZ, H.İ, GÖKDOĞAN, O, 2017, Potential of Pomegranate Growing in Adıyaman Province, International, Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract book, Volume: 1, Page: 525, 15-17 May 2017, Capadocia / TURKEY
 • GÖKDOĞAN, O, ERDOĞAN, O., BARAN, M. F, 2017, Studies of Energy Use Efficiency on Field Crops Production, International, Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract book, Volume: 1, Page: 320, 15-17 May 2017, Capadocia / TURKEY
 • GÖKDOĞAN, O, ERDOĞAN, O., OĞUZ, H.İ, BARAN, M. F, 2017, Studies of Energy Use Efficiency on Fruit Production, International, Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract book, Volume: 1, Page: 319, 15-17 May 2017, Capadocia / TURKEY
 • OĞUZ, H.İ, GÖKDOĞAN, O, BARAN, M. F, 2017, Apple Production Potential in Central Anatolia Region, International, Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract book, Volume: 1, Page: 153, 15-17 May 2017, Capadocia / TURKEY
 • ERDOĞAN, O., GÖKDOĞAN, O., BARAN, M. F, 2017, Pesticides Used in Agricultural Production in Aydın Province, International, Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract book, Volume: 1, Page: 309, 15-17 May 2017, Capadocia / TURKEY
 • SOGUKPINAR, H, BOZKURT, İ, BARAN, M.F., TURKMENLER, H., PALA, M., ENGIN, K.E.,5, KAYA, A.İ, 2015, Wind Turbine Blade Design And Production by Using Aluminum, International Congress on Natural Sciences and Engineering, Abstract book, Volume: 1, Page: 19, 09-13 September, SARAYEVO, (Abstract),  2015.
 • LULE, F., YARŞİ, G., ZORLU, K., BARAN, M.F, ASLAN, M., 2014 , The Evalation od Adiyaman Soil as Vegetable And Fruit Growing and Mechanization, 7th Annual İnternational Symposium on Agriculture, Agricultural Abstracts, Volumu:1, page:52, 14-17 July, Athens, GREECE. (Abstract), 2014
 • GÖKDOĞAN, O., BARAN, M.F., 2014, Agricultural Mechanization Level and Characteristics of Southeastern Anatolia Region , 12th İnternational Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Volume:1 , Page: 324-329  , 3-6 September,  ADAGENG-2014, Capadocia /TURKEY
 • BARAN, M.F., DURGUT, R.M., AYDIN, B., KAYİŞOĞLU, B., 2014, Determination of  Energy Using Efficiency in Second Crop Maize Production in Kırklareli, 12th İnternational Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Volume:1 , Page: 116-121  , 3-6 September,  ADAGENG-2014, Capadocia /TURKEY
 • BARAN, M.F, ÜLGER, P, 2011, The Reason For Harvest Combine More Losses In Grain, 11thİnternationalCongress on Mechanization and Energy in Agriculture, 2011- page 198-202. İSTANBUL.

7.4.   Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • BARAN, M.F. GOKDOGAN,O, 2020 ” Energy use efficiency  in organic olive (olea europaea l.) Production” Academic Studies in,  Forestry and Aquaculture-II , pages : 33-42 , ISBN • 978-625-7884-54-9
 • AY, U., BARAN, M.F. 2018 ” Kırklareli İli Tarımsal Biyokütle Potansiyeli ve Enerji Eşdeğeri” Gece Kitaplığı, Ziraat , Orman  ve Su Ürünleri  Alanında Akademik çalışmalar, Birinci Basım, sayfa : 53-60, ISBN • 978-605-288-617-5
 • ÇELİK, A,  BARAN, M.F. 2018 ” Adıyaman İli Toprak Yapısı Ve Tarımsal Mekanizasyon Durumu” Gece Kitaplığı, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Akademik çalışmalar, Birinci Basım, sayfa: 61-75, ISBN • 978-605-288-617-5
 • AYDIN, B., BARAN, M.F. 2018 ” Türkiye’de İyi Tarım Uygulamalarının Gelişim Süreci ve İllerin İyi Tarım Uygulamaları Açısından Sınıflandırılması” Gece Kitaplığı, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Akademik çalışmalar, Birinci Basım, sayfa: 107-124, ISBN • 978-605-288-793-6

7.5.   Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • KAYHAN, İ.E., BARAN, M.F., ÖZTEKİN, B., 2019 ,  Tarım Makinaları Kullanımında Meydana Gelen İş Kazalarının Tespiti ve Değerlendirilmesi (Kırklareli İli Örneği) ,  Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, ISSN:1306-0007, Cilt: 13 (1), 2019,14(1), …
 • KİPRİTÇİ, A, BAYHAN, K., BARAN, M.F., 2018 ,  Karaman İlinde Dane Mısır Üreten İşletmelerin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi,  Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, ISSN:1306-0007, Cilt: 12 (1), 2018,14(1), 57-65.
 • BARAN, M.F.,  AYDIN, B., KURŞUN,İ., KAYHAN,İ.E, BAYHAN, Y.ve DURGUT, M.R. 2016,  Trakya Bölgesinde Silajlık Mısır ve Ayçiçeği Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması,  Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, ISSN:1306-0007, Cilt: 12 (1), Sayfa, 69-77 , 2016.
 • KOYUNCU. T, ENGİN.K.E., KAYA.,A.,İ., LÜLE,F., BARAN, M.F.,  YÜKÇÜ, N., SOĞUKPINAR, H. 2015,  Krom Bir Güneşli Su Isıtıcının Tasarımı, Yapımı ve Denenmesi,  Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, ISSN:1306-0007, Cilt: 11 Sayı : 1,  Sayfa, 61-68 , 2015.
 • KOÇ, V., SANCAR, İ., BARAN, M.F.,  TAŞTAN, M.A. 2015,  Kayısı Çekirdeği Kabukları Kullanılarak Yalıtım Amaçlı Kompozit Malzeme Üretilmesi,  Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, ISSN:1306-0007, Cilt: 11 Sayı : 4,  Sayfa, 309-314 , 2015.
 • BARAN, M.F., DURGUT, R.M., KAYHAN, İ. E., AYDIN, B.,  KURŞUN, İ., BAYHAN, Y.,2013,  İkinci  Ürün Ayçiçeği Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin  Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi (2.yılı)  Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, ISSN:1306-0007, Cilt: 9 Sayı : 1 Sayfa35-42 , 2013.

7.6.   Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • KAYHAN, İ.E, BARAN, M.F, ÖZTEKİN, Y.B., 2018, Tarım Makinalarının Kullanımında Meydana Gelen İş Kazalarının Tespiti ve Değerlendirilmesi (Kırklareli İli Örneği), 31. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, E- bildiri kitabı, e-ISBN: 978-975-6149-87-4, Sayfa 45, 5-7 Eylül, Bursa  (Özet)
 •  KAYHAN, İ.E, BARAN, M.F, ÖZTEKİN, Y.B., 2018, Karaman İlinde Dane Mısır Üreten İşletmelerin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi, 31. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, E- bildiri kitabı, e-ISBN: 978-975-6149-87-4, Sayfa 65, 5-7 Eylül, Bursa (Özet)
 • GÖKDOĞAN, O. BARAN, M.F., 2017, Determination of the energy usage efficiency in egg chicken reared, 2. Ulusal Biyosistem Kongresi, Özet Kitabı Cilt:1, Sayfa: 6, 29 Haziran-1 Temmuz 2017, TOKAT (Özet)
 • GÖKDOĞAN, O., BARAN, M.F., 2016, Susam Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi, 1. Ulusal Tarım Kongresi, Özet Kitabı Cilt:1, Sayfa:46,  5-8 Ekim 2016, AFYON (Özet)
 • AYDIN B., KURŞUN İ., BARAN, M.F , BAYHAN, Y., DURGUT, M.R., 2016. İkinci Ürün Ayçiçeği Üretiminde Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Verim ve Verim Parametrelerine Etkisi, 9.Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı 11-12 Mayıs 2016, Sayfa: 104-109, ŞANLIURFA
 • GÖKDOĞAN, O., BARAN, M.F., 2015, Bingöl İlindeki Hayvansal Atıklardan Elde Edilebilecek Enerji Potansiyeli, 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi,Cilt:1, Sayfa: 29,  9-11 Haziran 2015, BURSA(Özet)
 • KOÇ, V., SANCAR, İ., BARAN, M.F.,  TAŞTAN, M.A. 2015,  Kayısı Çekirdeği Kabukları Kullanılarak Yalıtım Amaçlı Kompozit Malzeme Üretilmesi,  29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Cilt: 1 Sayı : 1,  Sayfa, 34 , 2015, DİYARBAKIR (Özet)
 • KOYUNCU. T, ENGİN.K.E., KAYA.,A.,İ., LÜLE,F., BARAN, M.F.,  YÜKÇÜ, N., SOĞUKPINAR, H. 2015,  Krom Bir Güneşli Su Isıtıcının Tasarımı, Yapımı ve Denenmesi,  29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Cilt: 1 Sayı : 1,  Sayfa 45 , DİYARBAKIR, (Özet)
 • GÖKDOĞAN, O., BARAN, M.F., 2014, Avanos İlçesinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri, Avanos Sempozyumu bildirileri, Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi, Cilt:1 , Sayfa: 741-748, 23-25 Ekim 2014, NEVŞEHİR.
 • BARAN, M.F., DURGUT, R.M., KAYHAN, İ. E., AYDIN, B.,  KURŞUN, İ., BAYHAN, Y.,2013,  İkinci  Ürün Ayçiçeği Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin  Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi (2.yılı)  28. Ulusal Mekanizasyon Kongresi Cilt:1 Sayı : 1 Sayfa: 7, 4-6 Eylül 2013, KONYA (Özet)
 • BAYHAN, Y., ÜLGER, P., AVCI, G., BARAN. M.F., (2000). Kuyruk Milinden Hareketli Kabak Çekirdeği Harman Makinesinin Performansının Belirlenmesi, Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi, 1-2 Haziran 2000- Sayfa 291-296, ERZURUM.
 • BARAN, M.F, LULE, F, GÖKDOĞAN, O. 2016, Adıyaman İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli, 2. Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu Kongresi, Bildiriler Cilt:1, Sayfa:351,  27-30 Eylül 2016, Samsun(Özet)
 • KARAAĞAÇ, H.A, GÜLTEKİN, AYKANAT, S., BOLAT, A., BARAN, M.F., 2015, Buğday-Fiğ Sonrası Yetiştirilen İkinci Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Teknik Yöndem Karşılaştırılması (2.Yıl), 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi,  Cilt: 1, Sayfa : 141-146, 02-5 Eylül 2015, DİYARBAKIR
 • BARAN, M.F., GÖKDOĞAN, O., BAYHAN, Y,  2015, Adıyaman İlinde Organik Nar Yetiştiriciliğinde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi, 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi,  Cilt: 1, Sayfa : 502-507, 02-5 Eylül 2015, DİYARBAKIR
 • BARAN,M. F., KAYHAN, İ, E., AYDIN B., 2013, Tarım Makineleri Hibe programının Tekirdağ İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi, İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda  Kongresi,  Bildiriler Cilt-1 , Bitkisel Üretim, sayfa 176-181, 2-4 Ekim 2013, NİĞDE.
 • BARAN,M. F., AYDIN B., ÇEBİ, U., 2013, Tarım Makineleri Hibe programının Edirne İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi, 3.Ulusal Toprak Su Kaynakları Kongresi Bildiriler Kitabı, sayfa 835-839, 22-24 Ekim 2013, TOKAT
 • BARAN, M.F, ÜLGER, P, KAYİŞOĞLU , B., 2012 Farklı Biçerdöverlerle Yapılan Kanola Hasadında Oluşan Dane Kayıplarının Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi- 27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, sayfa:180-187,  2012- SAMSUN
 • BARUT,Z.B.,KARA, O., BİLGİLİ, E., BARAN, M.F, 2012, Çukurova Yöresinde Buğday Anızlı Sırta II. ürün Mısırın Doğrudan Ekim Olanakları, 27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi- sayfa. 257-264, 2012- SAMSUN
 • BARAN, M.F., KAYHAN, E., DURGUT, R.M., KURŞUN, İ., AYDIN, B.,  KAYİŞOĞLU, B. 2011,  II. Ürün Ayçiçeği Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin  Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi,  II. Ulusal  Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, sayfa:1011-1019, 2011-ANKARA
 • AYDIN, B., ÖZKAN, E., BARAN, M.F., 2011, Üreticilerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve Bazı Tarımsal Desteklemelerden Yararlanma Durumu İle İlişkileri (Kırklareli İli Örneği), II. Ulusal  Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, sayfa:804-810, 2011 –ANKARA
 • BARAN. M.F ve ÜLGER, P.2006. Trakya Bölgesinde Kabak Çekirdeğinin Doğal Koşullarda Kurutulma Olanaklarının Belirlenmesi. Ç.O.M.U 23 Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi 06-sayfa: 181-187, 08/ 09/ 2006 -ÇANAKKALE.

 

7.7.   Diğer yayınlar

 • BARAN, M.F, 2017, Kanola Hasat Tablasının Tane Kaybına Etkisi; Tarım Türk Dergisi, 2017
 • BARAN, M.F, 2014, Hasatta Dane Kayıplarının Önlenmesi ve Çözüm Önerileri; Tarım Türk Dergisi, Cilt:5-2,  sayfa 74-75.
 • BARAN, M.F, 2014, Ülkemizde Tarım Makineleri Hibe programının Tarımsal Mekanizasyon Gelişimine Etkisi; Tarım Türk Dergisi, Cilt:5-2, sayfa 10-11

 

7.8.   Uluslararası atıflar

Google Scholar

Alıntılar                             588

H- endeksi                            13

I10 –endeksi                         19

 

Web of Science  

Alıntılar                             237 

H- endeksi                           9

 

        

8.     Ulusal & Uluslararası Projeler

 

Proje Başlığı

Projedeki Görevi

Projeyi Destekleten Kurum

Durumu

Fıstık Yetiştiriciliğinde Enerji Verimliliği ve Üretici Kararlarının Analizi Üzerine Bir Araştırma

Yardımcı Araştırmacı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ

Devam Ediyor

Organik Üzüm Yetiştiri-ciliğinde Enerji Girdi-Çıktı Analizi: Adıyaman  İli Örneği (2015-2016)

 

Yürütücü

ADIYAMAN  ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ

Tamamlandı

Mart-2017

II. Ürün Ayçiçeği ve  II. Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Araştırılması (2009-2016)

Yürütücü /Araştırmacı

TAGEM ATATÜRK Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, KIRKLARELİ

Tamamlandı

Temmuz-2016

Alüminyum Rüzgar Türbini Kanat Tasarımı, Üretimi ve Denenmesi (2015-2015)

Araştırmacı

ADYÜBAP

Tamamlandı

Aralık-2015

Krom Bir Güneşli Sı Isıtıcının Tasarımı, Yapımı ve Denenmesi (2014-2015)

Araştırmacı

ADYÜBAP

Tamamlandı

Nisan-2015

Tarımsal Kaynaklı İş Kazalarının Tespiti ve Sonuçları 

(Kırklareli İli Örneği)

(2012-2015)

Araştırmacı

TAGEM ATATÜRK Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, KIRKLARELİ

Tamamlandı

Temmuz-2015

 

9.       İdari Görevler

Bölüm ve Anabili Dalı Başkanlığı  03.01.2022 (Biyosistem Mühendisliği)

Dekan Yardımcılığı: 25.03.2020 -  12.20.2020  (Siirt  Üniversitesi Ziraat  Fakültesi)

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği: 2019-  Devam ediyor  (Siirt  Üniversitesi Ziraat  Fakültesi)

Fakülte Kurulu Üyeliği: 2019-  Devam Ediyor  (Siirt  Üniversitesi Ziraat Fakültesi)

Dekan Yardımcılığı: 2013-2016  (Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi)

Fakülte Kurulu Üyeliği: 2017-2017 (Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi)


10.    Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

TMMO Ziraat Mühendisliği

11.    Ödüller

          TUBİTAK   Yayın teşvik ödülü- 2016

TUBİTAK   Yayın teşvik ödülü- 2017

TUBİTAK   Yayın teşvik ödülü- 2018  (2 adet)

  

12.    Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

 

Teorik

Uygulama

 

LİSANS

 

2019-2020

Güz

Biyosistem  Mühendisliğine  Giriş

2

 

10

 

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

1

2

10

 

Malzeme Bilimi

3

0

7

 

Güç Makinaları

2

0

11

 

Termodinamik

2

2

11

 

Tarım Makinaları Müh. Prensipleri

2

2

7

 

Biyolojik Malzemelerin Özellikleri

2

0

3

 

Güç Hidroliği

2

2

3

 

Tarım Makinaları

3

0

80

 

2019-2020

Bahar

Tarım Makinaları Müh. Prensipleri

2

2

10

 

Dinamik

3

0

6

 

Hassas Tarım

2

0

2

 

Biyoyakıt Üretim Teknolojisi

2

1

12

2020-2021

Güz

Malzeme Bilimi

3

0

5

 

Güç Makinaları

2

0

7

 

Termodinamik

2

2

7

 

Tarım Makinaları Müh. Prensipleri

2

2

5

 

Biyolojik Malzemelerin Özellikleri

2

0

5

 

Güç Hidroliği

2

2

5

 

Tarım Makinaları

3

0

88

 

2020-2021

Bahar

Tarım Makinaları Müh. Prensipleri

2

2

7

 

Dinamik

3

0

5

 

Hassas Tarım

2

0

4

 

Biyoyakıt Üretim Teknolojisi

2

1

6

 

 

 

 

 

 

YÜKSEK LISANS

 

2020

Bahar

Hasat Sonrası Ürün Artıklarının Değerlendirme Sistemleri

3

0

2

 

Toprak İşleme Sistemleri ve Makinaları

3

0

1

 

Tarımsal Ürünlerin Modern Yöntemlerle Kurutma Esasları

3

0

2

 

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

2

 

Tez Hazırlık

2

0

2

2021

Bahar

Hasat Sonrası Ürün Artıklarının Değerlendirme Sistemleri

3

0

2

 

Toprak İşleme Sistemleri ve Makinaları

3

0

1

 

Tarımsal Ürünlerin Modern Yöntemlerle Kurutma Esasları

3

0

2

 

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

2

 

Tez Hazırlık

2

0

2

 

 


 

 

1

Güncelleme : 20.05.2022 22:03:51