Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3243
Kurumsal E-Posta murat.gulmez  siirt.edu.tr
E-Posta mgulmez  hotmail.com
Açıklama https://publons.com/dashboard/tools/citation-map/ Makalelerimin atıf haritası
Güncelleme12.01.2021 16:14:44

Prof.Dr. MURAT GÜLMEZ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Veteriner Fakültesi Bölüm Başkanı
Veteriner Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı
Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü Bölüm Başkanı
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi


1. Doğum Tarihi        : 1967

2. Medeni hali           : Evli, 2 çocuk.

3.  Ünvanı                  : Bölüm Bşk.

4.  Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm

Üniversite

Yıl

 Lisans

 Veteriner Fakültesi

 Fırat Üniversitesi

1984-1989

 Doktora

 Besin Hijyeni ve Tekn. Böl., Veteriner Fakültesi,

 Kafkas Üniversitesi

1994-1999 

5. Akademik Unvanlar

Ünvan

Bölüm

Üniversite

Yıl

 Arş. Gör.

Besin Hijyeni ve Tekn. Böl., Veteriner Fak.

 Kafkas Üniv.

1993-99

 Yrd. Doç.

Besin Hijyeni ve Tekn. Böl., Veteriner Fak.

 Kafkas Üniv.

2000-2007 

 Doçent

Gıda Hijyeni ve Tekn. Böl., Veteriner Fak.

 Kafkas Üniv.

25/12/2007 

Profesör

Gıda Hijyeni ve Tekn. Böl., Veteriner Fak.

 Siirt Üniv.

10/12/2020

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

    6.1. Yüksek Lisans Tezleri

Baran, K.F. “Hazır kıyma ve tavuk etlerinde Escherichia coli O157:H7’nin araştırılması. Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2002.

Sığırtmaç, N. Escherichia coli izolasyonu ve identifikasyonunda kullanılabilecek yeni metotların araştırılması. Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008.

    6.2. Doktora Tezleri

Aydın, Berna. Tulum peynirlerinin hızlı olgunlaştırılması üzerine çalışmalar, Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2007.

Aksoy, Aksem. Tavuk etlerinde raf ömrünü uzatmada kullanılabilecek doğal antimikrobiyel kaynakların araştırılması. Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İkinci Danışman. 2008.

7. Yayınlar

    7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

a. SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler:

a1. Gülmez, M. and Güven, A. Survival of Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes 4b and Yersinia enterocolitica O3 in different yogurt and kefir combinations as pre-fermented contaminant. Journal of Applied Microbiology, 95, 631-636, 2003.

a2. Gülmez, M. and Güven, A. Survival Of Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes 4b and Yersinia enterocolitica O3 in Ayran and Modified Kefir as Pre- and Postfermentation Contaminant. Veterinarni Medicina- Czech, 48,126-132, 2003.

a3. Güven, A., Güven, A. and Gülmez, M  The effect of kefir on the activities of GSH-Px, GST, CAT, and LPO levels in carbon Tetrachloride-induced mice tissues. Journal of Veterinary Medicine B, 50, 412-416, 2003.

a4. Güven, A., Aslantaş, Ö. and Gülmez, M Insidence and serotype distribution of salmonella in broiler carcasses in the market. Indian Veterinary  Journal, 80, 244-246, 2003.

a5. Gülmez, M. and Güven, A. Note: Behavior of Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes 4b and Yersinia enterocolitica O3 in Pasteurised and Non-pasteurised Kefir Fermented for One or Two Days. Food Science and Technology International 9, 365-369, 2003.

a6. Gülmez, M., Baz, E., Güven, A. The use of novobiocin  and cefixime-tellurite in broth, and  of cefixime-tellurite, salicin, rhamnose and MUG in agar medium for the detection of Escherichia coli O157:H7 from ground beef. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 28, 753-759, 2004.

a7. Güven, A., Gülmez, M. Evaluation of Bile Salt No. 3, Novobiocin, and cefixime-tellurite in enrichment and/or selective plating media for detection of Escherichia coli O157:H7 from ground beef. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences,29, 251-256, 2005.

a8. Gülmez, M., Vatansever, L., Güven, A., Duman B., Sezer, Ç. Use of salicin-rhamnose-cellobiose-4-methyumbelliferyl-b-D glucuronide-sorbitol MacConkey (SRC-MUG-SMAC) differential agar for the presumptive identification of Escherichia coli O157:H7 from primary isolation step. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 29, 1137-1141, 2005.

a9. Gülmez, M., Oral, N., Vatansever, L. The Effect of water extract of sumac (Rhus coriaria L.) and lactic acid on decontamination and shelf-life of raw broiler wings. Poultry Science, 85;1466-1471, 2006.

a10.  Nebahat Oral, Murat Gülmez, Leyla Vatansever, Abamüslüm Güven. Antibacterial activity of sumac extract, thyme water and lactic acid against Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes 4b, Staphylococcus aureus and Yersinia enterocolitica O3. Medycyna Weterinaryjna, 63, 938-940, 2007.

a11. Oral, N., Gülmez, M., Vatansever, L., Güven, A. Application of antimicrobial ice for extending shelf life of fish. Journal of Food Protection, 71;1, 218-222, 2008.

a12. Oral, N., L., Vatansever, M., Gülmez ve A. Güven, Antibacterial Activity of Some Turkish Plant Hydrosols. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 14 (2), 205-209, 2008.

a13. Vatansever, L., M., Gülmez, N., Oral, A. Güven ve S., Otlu. Effects of Sumac (Rhus coriaria L), Oregano (Oreganum vulgare L.) and Laktic acid on Microbiological Decontamination and Shelf-life of Raw Broiler Drumsticks. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 14, (2), 211-216, 2008.

a14. Duman Aydın, B., Gülmez, M. Erzincan Tulum Peyniri üretiminde alternatif yöntemlerin araştırılması. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 14;1, 67-73, 2008.

a15. Oral, N., L. Vatansever, Ç. Sezer, B. Aydın, A. Güven, M. Gülmez, K. H. C. Başer ve M. Kürkçüoğlu, Effect of Absorbent Pads Containing Oregano Essential Oil on the Shelf Life Extension of Over-Wrap Packed Chicken Drumsticks Stored at 4°C. Poultry Science, 88, 1459-1465, 2009.

a16. Bilge Oral, N., L. Vatansever, B. Duman Aydın, Ç. Sezer, A. Güven, M. Gülmez, K. H. C. Başer ve M. Kürkçüoğlu, Effect of Oregano essential oil on biofilms formed by Staphylococci and Escherichia coli. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16, supplement A,23-29, 2010.

a17. Aksem AKSOY, Abamüslüm GÜVEN, Murat GÜLMEZ. Bazı Bitki İnfüzyonları ve Hidrodistilatlarının Piliç Etlerinin Dekontaminasyonu ve Raf Ömrüne Etkisi. Kafkas Univ Vet Fak Derg 17 (Suppl A): 137-S143, 2011.

a18. S. Zerrin ERDOĞMUŞ, Nurhayat GÜLMEZ, Ayfer FINDIK, Hüseyin ŞAH, Murat GÜLMEZ. (2018). Efficacy of Probiotics on Health Status and Growth Performance of Eimeria tenella Infected Broiler Chickens. Kafkas Univ Vet Fak Derg., 25;3, 311-320DOI: 10.9775/kvfd.2018.20889.

a19. Serkan SAYINER, Nurhayat GÜLMEZ, Zafer SABİT, Murat GÜLMEZ (2019). Effects of Deep-Frying Sunflower Oil on Sperm Parameters in A Mouse Model: Do Probiotics Have A Protective Effect?. Kafkas Üniv Vet Fak Derg., 25;6. DOI: 10.9775/kvfd.2019.22063.

b. SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler.

b1. Baran, K.F. and Gülmez, M. The Occurence of Escherichia coli O157:H7 in the Ground Beef and Chicken Drumsticks. Internet Journal of Food Safety, 2, 13-15, 2003.

b2. Güven, A., Gülmez, M, Duman, B. and Sezer Ç. The microbiological contamination of traditionally processed raw goose carcasses marketed in Kars (Turkey). Internet Journal of Food Safety, 3, 4-7, 2003.

b3. Gülmez, M., Oral, N., Güven, A., Vatansever, L., Baz, E. Antibacterial activity of oregano tea and a commercial oregano water against Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes 4b, Staphylococcus aureus and Yersinia enterocolitica O3. Internet Journal of Food Safety, 8;7-13, 2006.

b4. Gulmez M, Gulmez N, Bingol S, Deprem T and Koral Tasci S. (2020). Effect of dietary inclusion of probiotics on growth and intestinal morphology of broiler chickens. J. World's Poult. Res., 9 (1): 24-31. PII: S2322455X1900000-9.

b5. Gülmez M, Bayhan KY, Üner S. Technical, Physical, Chemical and Microbiological Analyses of Siirt Herby Cheese. Bozok Vet Sci (2022) 3, (2): 33-39.

     7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

7.2.1. Güven A. ve Gülmez M. Hayvansal gıdalarda hijyen sorunu ve bölgemizdeki durum. Kars-Gence Hayvancılığı ve Bilimsel İşbirliği Sempozyumu, 23-24 Ekim 2001, Kars.

7.2.2. Gülmez, M. ve Güven, A. Ayran ve kefir örneklerinde Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes 4b ve Yersinia enterocolitica O3’ün yaşam süreçlerinin araştırılması. Gence-Kars Veterinerlik Sempozyumu, 29 Nisan-4 Mayıs 2003, Gence-Azerbaycan.

7.2.3. Bilge Oral, N., L. Vatansever, Ç. Sezer, B. Aydın, A. Güven, M. Gülmez, K.H.C. Başer ve M. Kürkçüoğlu. Antimikrobiyel Paketlemenin Taze Broiler Butlarının Raf Ömrü Üzerine Etkisi. VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 2008.

    7.3. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: Yoktur.

    7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

7.4.1.Güven, A., Gülmez, M. ve Kamber, U. Kars İlinde Tüketime Sunulan Kıymalarda Bazı Patojen Mikroorganizmaların Araştırılması ve Kıymaların Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi. Kafkas Üniv. Vet.Fak. Derg., 3, 57-65, 1997.

7.4.2. Gülmez, M. Campylobacter jejuni İzolasyonunda Kullanılan Bazı Kültürel Teknikler ve Tavuk Etlerinde Termofilik Campylobacter’lerin Araştırılması. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 5, 145-153, 1999. Adayın kendi Doktora Tezi’nden özetlenmiştir.

7.4.3. Gülmez, M., Güven, A. ve Çetinkaya A. Karsta tüketime sunulan taze ve salamura beyaz peynirlerinin mikrobiyolojik ve kimyasal özellikleri. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 7(1): 56-62, 2001.

7.4.4. Gülmez, M. ve Güven, A. Kars ilinde satışa sunulan çeçil (civil) peynirlerinin bazı mikrobiyolojik ve kimyasal özellikleri. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 7(1): 63-70, 2001.

7.4.5. Murat Gülmez, Abamüslüm Güven. Beyaz ve çeçil peynirlerinde Campylobacter, Salmonella ve Listeria türlerinin araştırılması. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 7(2): 155-161, 2001.

7.4.6. Murat Gülmez, Abamüslüm Güven, Çiğdem Sezer, Berna Duman. Evaluation of microbiological and chemical quality of ayran samples marketed in Kars and Ankara cities in Turkey. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 9(1): 49-53, 2003.

7.4.7. Aysel Güven, Abamüslüm Güven, Murat Gülmez, Ebru Beytut, E. ve Mine Erişir. Aterosklerotik farelerde kefir ve yoğurdun lipidperoksidasyonuna ve antioksidan enzimlere etkileri. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 9(1): 79-83, 2003.

7.4.8. Ethem Baz, Murat Gülmez, Abamüslüm Güven., Çiğdem Sezer, Berna Duman.  Kars ilinde satışa sunulan çiğ süt ve taze beyaz peynirlerin Koliform Grubu Bakteri, E.coli ve E. coli O157:H7 yönünden incelenmesi. Kafkas Üniv.Vet. Fak. Derg., 9(2): 165-167, 2003.

7.4.9. Murat Gülmez, Nebahat Oral, Abamüslüm Güven, Ethem Baz, Leyla Vatansever,  Berna Duman, Çiğdem Sezer. Kars’ta satışa sunulan peynir mayalarının bazı fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 10, 189-194, 2004.  

7.4.10.  Murat Gülmez, Nebahat Oral, Abamüslüm Güven, Ethem Baz, Çiğdem Sezer, Berna Duman.  B. Kars’ta tüketime sunulan kaşar peynirlerinin bazı mikrobiyolojik ve kimyasal özellikleri. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 10, 183-188, 2004.  

7.4.11.  Murat Gülmez, Çiğdem Sezer, Berna Duman, Leyla Vatansever, Nebahat Oral, Ethem Baz. Lokantalarda tüketime sunulan bazı gıdaların ve içme sularının mikrobiyolojik kaliteleri. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 11, 5-10, 2005.

7.4.12. Murat Gülmez, Nebahat Oral, Çiğdem Sezer, Berna Duman, B. Leyla Vatansever. Satış yerlerinden alınan maydanoz örneklerinin kekik suyu ve sirke ile dekontaminasyonu. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 12, 41-47, 2006.

7.4.13. Murat Gülmez, Ufuk Kamber. Kanatlı Etinin Elektrikle Stimülasyonu. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 3, 239-245, 1997. Derleme.

7.4.14.  Murat Gülmez, Abamüslüm Güven. Probiyotik, Prebiyotik ve Sinbiyotikler. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 8, 83-89, 2002. Derleme.

7.4.15. Nebahat Oral, Murat Gülmez. Gıda kaynaklı patojenler için kesim öncesi dekontaminasyon uygulamaları. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 12, 77-84, 2006. Derleme.

7.4.16. Abamüslüm Güven, Murat Gülmez, M. Fonksiyonel gıdalar ve sağlıkla ilişkisi. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 12, 91-96, 2006. Derleme.

7.4.17. Murat GülmezAntimikrobiyel Direnç: Küresel Bir Sorun2022, Dicle Ü. Vet. Fak. Derg., 15 (1): 53 - 58, 30.06.2022. https://doi.org/10.47027/duvetfd.1059497 Derleme.

    7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.5.1. Gülmez, M. ve Güven, A.  Yoğurt, ayran ve kefir gibi fermente süt ürünlerinin mikrobiyolojik açıdan güvenirliliği. III. Ulusal Sindirim Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlar Simpozyumu,  6-9 Mayıs- 2003, Nevşehir. (A1, A2 ve A5 kodlu makalelerden  derlenmiştir).

7.5.2. Gülmez, M., Vatansever, L., Güven, A., Duman, B., Sezer, Ç. Escherichia coli O157’nin izolasyonunda salisin-ramnoz-sellobiyoz-4-metilumbelliferil-b-D glukuronit-sorbitol MacConkey (SRC-MUG-SMAC) ayırıcı agarın kullanılması. I. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 29 Eylül-1 Ekim 2004, Ankara. (A10 kodlu makaleden derlenmiştir).

7.5.3. Güven, A. ve Gülmez, M. Kıymalardan Escherichia coli O157:H7 izolasyonu amacıyla zenginleştirme ve /veya sorbitol bazlı katı besi yerlerinde kullanılan safra tuzları No. 3, novobiyosin ve sefiksim-tellurit saplementlerinin değerlendirilmesi. I. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 29 Eylül-1 Ekim 2004, Ankara. (A9 kodlu makaleden derlenmiştir).

7.5.4. Oral, N., L. Vatansever, B. Duman Aydın, Ç. Sezer, A. Güven, M. Gülmez, K.H.C. Başer ve M. Kürkçüoğlu, ? Kekik Uçucu Yağının Staphylococ ve Escherichia coli Biyofilmleri Üzerine Etkisi., 3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 2009.

7.5.5. Vatansever, L., S. Gül, N. Bilge Oral, B. Duman, Ç. Sezer, M. Gülmez ve A. Güven. Kekik Yağının Bazı Gıda Patojenleri Üzerine Antibakteriyel Etki Dozunun Belirlenmesi ve İnsan Kromozomları Üzerine In-vitro Genotoksik Etkisinin İncelenmesi., 3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 2009.

7.5.6. Güven, A., Güven, A., Gülmez, M., Gül, S., Devrim, A.K., “ The effects of Kefir supplemented diets on the activities of GSH-PX, CAT and GSH, MDA levels in mice blood”, 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, s 119, Kars, 2005.

7.6 Diğer yayınlar. Yoktur.

8. Projeler

8.1.TÜBİTAK: Tavukçulukta Antibiyotik İhtiyacını Azaltacak Yem Katkısı Geliştirmek. Bütçe 400.000 TL. Hibe oranı %70, Tamamlandı. Proje yazarı ve Ar-Ge lideri olarak 18 ay süreyle tam zamanlı çalışıldı. Bakın Tarım Ltd. Şti. bünyesinde Ar-Ge altyapısı kuruldu. 2008-2010. İki adet bilimsel makale çıktısı olmuştur (A21 ve A22). Ürün adı Smart Prolive Broiler.

8.2.TÜBİTAK: Yumurta tavuğunda doğal bir verim artırıcı yem katkısı geliştirmek. Bütçe 400.000 TL. Hibe oranı %70, Tamamlandı. Proje yazarı ve Ar-Ge lideri olarak 18 ay süreyle yarı zamanlı çalışıldı. Bakın Tarım Ltd. Şti. bünyesinde Ar-Ge altyapısı geliştirildi. 2010-2011. Ürün adı Smart Prolive Layer ve Smart Vitaplus.

8.3.TÜBİTAK: Balık muhafazasında doğal antimikrobiyel buz uygulaması geliştirmek. Üniversite Ar-Ge projesi, araştırmacı. 2006.

8.4.Kanatlı etlerinde termofilik Campylobacter’lerin araştırılması. KAÜ Araştırma Fonu, Proje yürütücüsü, 1997.

8.5. Kars ilinde satışa sunulan kıymaların hijyenik kalitelerinin araştırılması. KAÜ Araştırma Fonu, Yardımcı araştırıcı, 1996.

8.6.Sığır kıymalarında ve tavuk etlerinde Escherichia coli O157:H7’nin araştırılması. KAÜ Araştırma Fonu, Proje yürütücüsü, 2002.

8.7.Sığır kıymalarında ve tavuk etlerinde Arcobacter türlerinin araştırılması, KAÜ Araştırma Fonu, Proje yürütücüsü. 2003.

8.8.Çiğ süt ve beyaz peynirlerde Escherichia coli O157:H7’nin araştırılması. KAÜ Araştırma Fonu, Yardımcı araştırıcı, 2003.

8.9.Mezbahada kesilen hayvanların dışkı ve karkaslarında Escherichia coli O157:H7’nin araştırılması. Yardımcı araştırıcı, KAÜ Araştırma Fonu.

8.10.Çeşitli gıdalardan Yersinia türlerinin araştırılması. Yardımcı araştırıcı, KAÜ Araştırma Fonu.

9. İdari Görevler

9.1. Kafkas Üniversitesi Kars Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyesi. 2000-2003.

9.2. Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyesi. 2001-2008

9.3. Kafkas Üniversitesi Ardahan Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyesi. 2005-2008

9.4. Kafkas Üniversitesi Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü. 2006-2007

9.5. Kafkas Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi, Projeler Alt Birimi Üyesi, 2007-2008.

 

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler. Yoktur.

11. Ödüller. Yoktur.

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci

Yıl

 

 

   Teorik           

Uygulama

Sayısı

2019-20 

Bahar 

Et bilimi ve tekn. 

 3

86 

 2019-20

 Bahar

Süt bilimi ve tekn. 

 2

 1

98 

2019-20 

Bahar 

İntörnlük 

 16

 16

21 

Not: Açılmışsa yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

 

Güncelleme : 2.01.2023 11:42:44
SCI, SCI-e DERGİLERİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELER (tıklayınca tam makale açılır)

a. SCI ve SCI Expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler:

1. Gülmez, M. and Güven, A. Survival of Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes 4b and Yersinia enterocolitica O3 in different yogurt and kefir combinations as pre-fermented contaminant. Journal of Applied Microbiology, 95, 631-636, 2003. https://doi.org/10.1046/j.1365-2672.2003.02016.x

2. Gülmez, M. and Güven, A. Survival of Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes 4b and Yersinia enterocolitica O3 in ayran and modified kefir as pre- and postfermentation contaminant. Veterinarni Medicina- Czech, 48,126-132, 2003. https://doi.org/10.17221/5759-VETMED

3. Güven, A., Güven, A. and Gülmez, M  The effect of kefir on the activities of GSH-Px, GST, CAT, and LPO levels in carbon tetrachloride-induced mice tissues. Journal of Veterinary Medicine B, 50, 412-416, 2003. https://doi.org/10.1046/j.1439-0450.2003.00693.x

4. Güven, A., Aslantaş, Ö. and Gülmez, M Insidence and serotype distribution of salmonella in broiler carcasses in the market. Indian Veterinary  Journal, 80, 244-246, 2003.  https://www.researchgate.net/publication/287091446

5. Gülmez, M. and Güven, A. Note: Behavior of Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes 4b and Yersinia enterocolitica O3 in pasteurised and non-pasteurised kefir fermented for one or two days. Food Science and Technology International 9, 365-369, 2003. https://doi.org/10.1177/1082013203039252

6. Gülmez, M., Baz, E., Güven, A. The use of novobiocin  and cefixime-tellurite in broth, and  of cefixime-tellurite, salicin, rhamnose and MUG in agar medium for the detection of Escherichia coli O157:H7 from ground beef. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 28, 753-759, 2004. http://journals.tubitak.gov.tr/veterinary/issues/vet-04-28-4/vet-28-4-18-0302-29.pdf

7. Güven, A., Gülmez, M. Evaluation of Bile Salt No. 3, Novobiocin, and cefixime-tellurite in enrichment and/or selective plating media for detection of Escherichia coli O157:H7 from ground beef. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences,29, 251-256, 2005. https://pdfs.semanticscholar.org/6881/7c60d6083b5e7dae8ae42132fa1ade6ae080.pdf

8. Gülmez, M., Vatansever, L., Güven, A., Duman B., Sezer, Ç. Use of salicin-rhamnose-cellobiose-4-methyumbelliferyl-b-D glucuronide-sorbitol MacConkey (SRC-MUG-SMAC) differential agar for the presumptive identification of Escherichia coli O157:H7 from primary isolation step. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 29, 1137-1141, 2005. http://journals.tubitak.gov.tr/veterinary/issues/vet-05-29-5/vet-29-5-9-0403-10.pdf

9. Gülmez, M., Oral, N., Vatansever, L. The Effect of water extract of sumac (Rhus coriaria L.) and lactic acid on decontamination and shelf-life of raw broiler wings. Poultry Science, 85;1466-1471, 2006. https://doi.org/10.1093/ps/85.8.1466

10.  Nebahat Oral, Murat Gülmez, Leyla Vatansever, Abamüslüm Güven. Antibacterial activity of sumac extract, thyme water and lactic acid against Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes 4b, Staphylococcus aureus and Yersinia enterocolitica O3. Medycyna Weterinaryjna, 63, 938-940, 2007. https://www.researchgate.net/publication/288576941

11. Oral, N., Gülmez, M., Vatansever, L., Güven, A. Application of antimicrobial ice for extending shelf life of fish. Journal of Food Protection, 71;1, 218-222, 2008. https://doi.org/10.4315/0362-028X-71.1.218

12. Oral, N., L., Vatansever, M., Gülmez ve A. Güven, Antibacterial activity of some Turkish plant hydrosols. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 14 (2), 205-209, 2008. https://www.researchgate.net/publication/279540827

13. Vatansever, L., M., Gülmez, N., Oral, A. Güven ve S., Otlu. Effects of sumac (rhus coriaria l), oregano (oreganum vulgare l.) and lactic acid on microbiological decontamination and shelf-life of raw broiler drumsticks. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 14, (2), 211-216, 2008. https://www.researchgate.net/publication/267566633

14. Duman Aydın, B., Gülmez, M. Erzincan tulum peyniri üretiminde alternatif yöntemlerin araştırılması. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 14;1, 67-73, 2008. https://doi.org/10.9775/kvfd.2008.06-A 

15. Oral, N., L. Vatansever, Ç. Sezer, B. Aydın, A. Güven, M. Gülmez, K. H. C. Başer ve M. Kürkçüoğlu, Effect of absorbent pads containing oregano essential oil on the shelf life extension of over-wrap packed chicken drumsticks stored at 4°C. Poultry Science, 88, 1459-1465, 2009. https://doi.org/10.3382/ps.2008-00375

16. Bilge Oral, N., L. Vatansever, B. Duman Aydın, Ç. Sezer, A. Güven, M. Gülmez, K. H. C. Başer ve M. Kürkçüoğlu, Effect of Oregano essential oil on biofilms formed by Staphylococci and Escherichia coli. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16, supplement A,23-29, 2010. https://www.researchgate.net/publication/233898309

17. Aksem AKSOY, Abamüslüm GÜVEN, Murat GÜLMEZ. Bazı bitki infüzyonları ve hidrodistilatlarının piliç etlerinin dekontaminasyonu ve raf ömrüne etkisi. Kafkas Univ Vet Fak Derg 17 (Suppl A): 137-S143, 2011. https://doi.org/10.9775/kvfd.2011.4074 

18. S. Zerrin ERDOĞMUŞ, Nurhayat GÜLMEZ, Ayfer FINDIK, Hüseyin ŞAH, Murat GÜLMEZ. Efficacy of probiotics on health status and growth performance of Eimeria tenella infected broiler chickens. Kafkas Univ Vet Fak Derg., 25;3, 311-320, 2018. https://doi.org/10.9775/kvfd.2018.20889

19. Serkan SAYINER, Nurhayat GÜLMEZ, Zafer SABİT, Murat GÜLMEZ. Effects of deep-frying sunflower oil on sperm parameters in a mouse model: do probiotics have a protective effect?. Kafkas Üniv Vet Fak Derg., 25;6, 2019. https://doi.org/10.9775/kvfd.2019.22063

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

b. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1.Güven, A., Gülmez, M. ve Kamber, U. Kars iline tüketime sunulan kıymalarda bazı patojen mikroorganizmaların araştırılması ve kıymaların mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesi. Kafkas Üniv. Vet.Fak. Derg., 3, 57-65, 1997.

2. Gülmez, M. Campylobacter jejuni izolasyonunda kullanılan bazı kültürel teknikler ve tavuk etlerinde Termofilik Campylobacter’lerin araştırılması. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 5, 145-153, 1999. Adayın kendi Doktora Tezi’nden özetlenmiştir.

3. Gülmez, M., Güven, A. ve Çetinkaya A. Karsta tüketime sunulan taze ve salamura beyaz peynirlerinin mikrobiyolojik ve kimyasal özellikleri. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 7(1): 56-62, 2001.

4. Gülmez, M. ve Güven, A. Kars ilinde satışa sunulan çeçil (civil) peynirlerinin bazı mikrobiyolojik ve kimyasal özellikleri. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 7(1): 63-70, 2001.

5. Murat Gülmez, Abamüslüm Güven. Beyaz ve çeçil peynirlerinde Campylobacter, Salmonella ve Listeria türlerinin araştırılması. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 7(2): 155-161, 2001.

6. Murat Gülmez, Abamüslüm Güven, Çiğdem Sezer, Berna Duman. Evaluation of microbiological and chemical quality of ayran samples marketed in Kars and Ankara cities in Turkey. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 9(1): 49-53, 2003.

7. Aysel Güven, Abamüslüm Güven, Murat Gülmez, Ebru Beytut, E. ve Mine Erişir. Aterosklerotik farelerde kefir ve yoğurdun lipidperoksidasyonuna ve antioksidan enzimlere etkileri. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 9(1): 79-83, 2003. http://vetdergikafkas.org/uploads/pdf/pdf_KVFD_236.pdf

8. Ethem Baz, Murat Gülmez, Abamüslüm Güven., Çiğdem Sezer, Berna Duman.  Kars ilinde satışa sunulan çiğ süt ve taze beyaz peynirlerin Koliform Grubu Bakteri, E.coli ve E. coli O157:H7 yönünden incelenmesi. Kafkas Üniv.Vet. Fak. Derg., 9(2): 165-167, 2003.

9. Murat Gülmez, Nebahat Oral, Abamüslüm Güven, Ethem Baz, Leyla Vatansever,  Berna Duman, Çiğdem Sezer. Kars’ta satışa sunulan peynir mayalarının bazı fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 10, 189-194, 2004.

10.  Murat Gülmez, Nebahat Oral, Abamüslüm Güven, Ethem Baz, Çiğdem Sezer, Berna Duman.  B. Kars’ta tüketime sunulan kaşar peynirlerinin bazı mikrobiyolojik ve kimyasal özellikleri. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 10, 183-188, 2004.

11.  Murat Gülmez, Çiğdem Sezer, Berna Duman, Leyla Vatansever, Nebahat Oral, Ethem Baz. Lokantalarda tüketime sunulan bazı gıdaların ve içme sularının mikrobiyolojik kaliteleri. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 11, 5-10, 2005.

12. Murat Gülmez, Nebahat Oral, Çiğdem Sezer, Berna Duman, B. Leyla Vatansever. Satış yerlerinden alınan maydanoz örneklerinin kekik suyu ve sirke ile dekontaminasyonu. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 12, 41-47, 2006.